Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Knut-Erik Gudim Public 360 Og Noark 5

3,837 views

Published on

Kunnskapsfrokost
Livet før og etter NOARK 5

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Knut-Erik Gudim Public 360 Og Noark 5

 1. 1. Public 360° og NOARK 5<br />Knut-Erik Gudim<br />Product Manager 360°<br />
 2. 2. 3.mars 2010: Public 360 godkjent*somkomplett NOARK 5 system<br />Første leverandør med et godkjent NOARK 5 Sak/Arkiv system<br />Public 360 – både”arkivkjerne” og komplett system<br />Public 360 som standard ”hyllevare” for sak/arkiv- og dokument system<br />”Arkivkjernen” kan integreres med (andre) fagsystemer<br />Ingen konvertering eller systemskifte er nødvendigfor kunder som har Public 360 4.0<br />De HAR en NOARK 5 løsning fra i dag……<br />*Endelig godkjenning når første produksjonsavlevering er foretatt<br />
 3. 3. 20 års tradisjon videreføres - Software Innovation leder an i utviklingen<br />2008 Public 360 4.0on SharePoint 2007<br />1998 DocuLive WEB<br />2003 Public 360<br />06/2010 360 4.1on SharePoint 2010<br />1992 DocuLive<br />1990 Omega<br />03/2010: 4.0 m/NOARK 5<br />New Integrated n-tierapplication suite<br />First WindowsClient Server app<br />First 32 bit WindowsClient Server app<br />Web enabled<br />NOARK 5<br />NOARK 3<br />NOARK 4<br />NOARK4.1<br />FESD<br />Verva<br />
 4. 4. Public 360° for NOARK 5: Enkelt fordi 360 plattformen er fleksibel<br />NOARK i Public 360 er ikke ”hardkodet” <br />men konfigurert på en generell kjerne for dokumenthåndtering<br />I Public 360 kan metadata og regler meget enkelt endres<br />Fleksibel data modell, behandlingsregler og retttighetsmatriser<br />Nye arkiver, mapper,dokumentprofiler osv<br />Public 360 har en ”tjeneste-orientert” arkitektur<br />Har alle funksjoner tilgjengelig som webservices<br />Public 360 brukergrensesnitt kan konfigureres for flere roller og behov<br />“Utfordringen med NOARK 5”: Å være “compliant” med NOARK 5 XML skjema for avleveringav metadata ogdokumenter<br />Kontakt<br />Prosess<br />Sak<br />Prosjekt<br />Dokument<br />Aktivitet<br />Eiendom<br />Konfigurasjoner overleveroppgraderinger og nye versjoner<br />
 5. 5. Indre kjerne: krav til grunnleggende funksjonalitet for journalføring og arkivering<br />
 6. 6. Ytre kjerne: definerer kjernens krav til eksterne, valgfrie moduler og systemer <br />Public 360 som<br />”arkivkjerne”<br />
 7. 7. Komplett: krav og anbefalinger til noen av de valgfrie fag- og administrasjonssystemer som vil inngå i en ”komplett” Noark 5-løsning<br />……det vil si en løsning som ligger nært opp til dagens Noark-4-system <br />Kontrakts arkiv<br />Kvalitetsdokumenter<br />Integrasjon matrikkel<br />Historisk søk<br />Public 360 suiten<br />Integrasjon GIS<br />Politiker arbeidsplass (One Note)<br />Integrasjon skolesystem<br />Integrasjon WebCruiter<br />Oppfølging av vedtak<br />Ledelses rapportering<br />Integrert samhandlingsrom<br />Plan og Byggesak<br />Offentlig Journal Internett<br />Politisk Agenda <br />Internett<br />Sikker Sone<br />Kommunal konfigurering<br />Møte/Utvalg<br />Public 360° Basis<br />
 8. 8. NOARK 5 - og konsekvenser for Public 360 kunder<br />
 9. 9. Public 360 med NOARK 5: Et bredt tilbud med ett og samme produkt<br />Standard ”NOARK Sak/Arkiv” løsning (som før)<br />Saksdokumenter – arkiv og saksbehandling<br />Saker – Journalposter – Dokumenter<br />Møte/Utvalgsbehandling<br />Rapporter, publisering osv osv<br />Kundespesifikke ”arkiv- og saksbehandlingsløsninger”<br />Egendefinerte metadata<br />Generelle ”mapper” i stedet for ”saker” <br />Egendefinerte ”arkiver” og regler<br />Public 360 som ”arkivkjerne”<br />”Server” for fagsystemer eller andre applikasjoner som trenger arkivstøtte<br />
 10. 10. 1. ”Arkiv-tjener”: For å øke graden av arkivering….<br />”Det er mange typer saksbehandling som tradisjonelt ikke har vært ført i journal……”Dette kan for eksempel være søknad om kommunal barnehageplass, søknad om utsettelse av periodisk kjøretøykontroll og innrapportering av ulike skjemabaserte opplysninger. ”<br />”Det er minst like viktig å dokumentere hva en virksomhet har mottatt og skapt av dokumenter også i de tilfellene det er mer eller mindre automatisert saksbehandling som foregår i spesialiserte fagsystem eller beslutningsstøttesystem<br />Gjennom bruk av løsninger basert på kjernekravene i Noark 5, integrasjon med saksbehandlings- og skjemahåndteringssystem og automatisert journalføring, arkivering og fordeling av dokumenter, vil det være mulig å få kontroll over dokumenter i slike saker også.. <br />Public 360 som<br />”arkivkjerne”<br />
 11. 11. Å være ”arkivtjener” krever riktig arkitektur og evne til skalering<br />360° Meta Layer<br />SQL Generator<br />Admin<br />Åpne grensesnitt <br />web services for alle funksjoner<br />Modulært oppbygd<br />Lag-delt og komponentorientert<br />Arkitektur som skalerer<br />Kan fordele last på flere maskiner<br />Bygger på trygg plattform<br />Microsoft Windows, .Net (og SharePoint)<br />360° Web InterfaceComponents<br />SI Rendering Framework (SIRF)<br />Windows SharePoint Services<br />ASP.NET <br />360 Web Services<br />Smart ClientManager<br /> 360 Business Logic & Data Components<br />360° Entity Managers<br />Import Mail Service<br />Call-Outs<br />Windows Workflow Foundation<br />360° Process Manager<br />Security Management<br />Windows 200x Server<br />360° Database<br />SQL Server<br />360° Filestore (Optional)<br />
 12. 12. Public 360 som arkivkjerne: ”System med programmeringsgrensesnitt”<br />Arkiver dokument<br />Vis/Hent dokument<br />Kallende<br />fagsystem<br />Kallende<br />Fagsystem<br />eller søkesystem<br />NOARK-WS eller360 SaveDocWS eller i batch<br />Kallende applikasjon kan hente<br />eller vise dokument fra arkivet<br />via webservice eller URL link<br />(basert på felles nøkkel)<br />XML:<br /> Case<br />Registration<br />Document<br />Kallende appl<br />overfører egen nøkkel<br />eller lagrer arkiv-id<br />360 Server<br />(Arkiv administrator)<br />(NOARK Rapporter)<br />System & <br />Kodetabell Administrator<br />Metadata& Filer<br />Format Converter<br />Metadata strukturer<br />kan defineres etter<br />behov<br />Scan & OCR<br />(AD synkronisering)<br />
 13. 13. Public 360 som ”arkivkjerne”: Teknikk prinsipper<br />Internet Explorer<br />Windows Server<br />m/IIS (evt. med WSS 3.0)<br />Archive Registrator<br />360<br />Windows Client<br />…As onePreconfigured Box?<br />NOARK Reporting<br />Windows Server<br />m/SQL Server<br />System & <br />CodeTableAdmin<br />FormatConverter<br />Scan & OCR<br />Metadata& Files<br />AD synchronization<br />
 14. 14. 2. Forskjellig type ”arkiv” og metadata strukturer – for å arkivere mere <br />”I noen fagsystemer kan det være behov for en forenklet struktur i forhold til sakarkiver.” <br />Dersom det i et fagsystem (f.eks. et tegningsarkiv) ikke er noe behov for å gruppere registreringer i mapper, kan mappenivået utgå.. ”<br />Kontakt<br />Sak<br />Prosjekt<br />Prosess<br />Aktivitet<br />Dokument<br />Eiendom<br />
 15. 15. 2. Forskjellig type ”arkiv” og metadata strukturer – for å arkivere mere <br />”I noen fagsystemer kan det være behov for en forenklet struktur i forhold til sakarkiver.” <br />Dersom det i et fagsystem (f.eks. et tegningsarkiv) ikke er noe behov for å gruppere registreringer i mapper, kan mappenivået utgå.. ”<br />I Public 360 kan metadata og nye ”arkiver” defineres fritt uten programmering<br />
 16. 16. 3. Public 360° som ”komplett NOARK 5” system – hva betyr det?<br />Kontrakts arkiv<br />Kvalitetsdokumenter<br />Integrasjon matrikkel<br />Historisk søk<br />Public 360 suiten<br />Integrasjon GIS<br />Politiker arbeidsplass (One Note)<br />Integrasjon skolesystem<br />Integrasjon WebCruiter<br />Oppfølging av vedtak<br />Ledelses rapportering<br />Integrert samhandlingsrom<br />Plan og Byggesak<br />Offentlig Journal Internett<br />Politisk Agenda <br />Internett<br />Sikker Sone<br />Kommunal konfigurering<br />Ingen datakonvertering<br />Ingen ekstra kost for lisenser<br />NOARK 5 støtten følger standard support avtale<br />Møte/Utvalg<br />NOARK 5 gir større frihetsgrad (og ansvar) i kundenes valg av løsninger<br />Public 360° Basis<br />
 17. 17. Riksarkivets ”definisjon” av ”NOARK 5 komplett”:<br />Den ”ytre ringen” skal dekkes<br />”..utvidede krav i forhold til Noark 5 indre og ytre kjerne og vil være mer føringer enn krav som skal/må oppfylles….<br />
 18. 18. Eksempel 1: Mapper – ”saksmappen” som en spesialisering<br />”En mappe grupperer dokumenter som på en eller annen måte hører sammen” <br />Enkeltsaker: Fra henvendelse til vedtak – en samling som lukkes etter en tid<br />Dossiermapper: Dokumenter som omhandler et objekt<br />Samplemapper: Dokumenter som dreier seg om samme aktivitet/prosess<br />Kontakt<br />Sak<br />Prosjekt<br />Prosess<br />Aktivitet<br />Dokument<br />Eiendom<br />
 19. 19. Mapper – en sentral egenskap i Public 360 (”360grader”)<br />Kontakt<br />Sak<br />Prosjekt<br />Prosess<br />Aktivitet<br />Dokument<br />Eiendom<br />
 20. 20. Eksempel 2: ”Registreringstyper” – mer enn journalposter<br />Basisregistrering<br />Grunnleggende innføring i arkivstrukturen<br />RegistreringsID, Tittel, Offentlig tittel, (beskrivelse),(nøkkelord), Forfatter, Medium, (Oppbevsted)<br />Forenklet registrering<br />Kan inngå i saken men skal ikke innføres i journalen<br />Journalposter<br />Innføring i journalen<br />
 21. 21. Eksempel 3: Brukerettigheter og roller i NOARK 5<br />Fra krav til valg<br />Oppsett av rettigheter for ”roller” er nå valgfrie – selv om anbefalinger gis<br />”…….endres av autoriserte roller og personer. Det skal være mulig å parameterstyre hvem som er autorisert….”<br />Public 360 har et meget fleksibelt rettighetssystem<br />
 22. 22. Eksempel 3: Brukerettigheter og roller i NOARK 5<br />Public 360 har et meget fleksibelt rettighetssystem<br />
 23. 23. Tilslutt – NOARK 5 i litt helhetsperspektiv<br />
 24. 24. eForvaltnings visjonen<br />Et eksempel: eKommune 2012 (KS 2008)<br />”Norske kommuner og fylkeskommuner skal være blant de fremste i verden på elektronisk innbyggerdialog, digitale tjenester og effektiv e-forvaltning. ”<br />
 25. 25. Hva er viktig? <br />(….i tillegg til NOARK 5)<br />En løsning som er bygget for morgendagens (dagens!) krav<br />Enkle og tilpassede brukergrensesnitt<br />Tjenesteorientert og åpen IT-arkitektur<br />”Ustrukturert” informasjonsdeling OG oppgavestyring i prosesser <br />Mobilitet, flere kommunikasjonskanaler , sosiale nettverk og samhandling<br />
 26. 26. Ett eksempel: Arkivfunksjoner i kjente applikasjoner og brukergrensesnitt<br />
 27. 27. Public 360° - markedets mest moderne Sak/Arkiv system<br />Outlook, Office og SharePoint som brukergrensesnitt<br />Ferdige løsninger og store tilpasningsmuligheter<br />NOARK 5 ++<br />20 års erfaring fra flere markedet<br />Bred kundeportefølje<br />Tett teknologisamarbeid med Microsoft<br />Internasjonal satsning<br />Kontakt<br />Sak<br />Prosjekt<br />Aktivitet<br />Process<br />Eiendom<br />Dokument<br />
 28. 28. Public 360° - fremtidener her idag<br />Contact<br />Case<br />Project<br />Activity<br />Process<br />knut-erik.gudim@software-innovation.no<br />www.software-innovation.no<br />Mobil: 922 00136<br />Estate<br />Document<br />

×