OEP - publiseringsløsning for Offentlig elektronisk postjournal<br />26. November 2009<br />Sidsel I. Tønnessen<br />FAD<b...
OFFENTLIG ELEKTRONISK POSTJOURNAL - OEP<br />Fornyings- og administrasjonsdepartementet<br />09.11.2007	 Side 2<br />
Demokratihensyn<br />Grl § 100 – fastslår retten til frimodige ytringer<br />Ytringsfrihetskommisjonen – åpenhet og inform...
Fornyings- og administrasjonsdepartementet<br />09.11.2007	 Side 4<br />Elektronisk PostJournalEPJ - et lukket system med ...
Fornyings- og administrasjonsdepartementet<br />09.11.2007	 Side 5<br />Lov av 19. mai 2006 nr 16 Om rett til innsyn i dok...
Fornyings- og administrasjonsdepartementet<br />09.11.2007	 Side 6<br />EPJ har vært en pilot-tjeneste siden oppstart		<br...
Fornyings- og administrasjonsdepartementet<br />09.11.2007	 Side 7<br />På grunnlag av utkast til den nye Offentleglova, t...
Fornyings- og administrasjonsdepartementet<br />09.11.2007	 Side 8<br />Organiseringen av prosjektet:Prosjektet er forankr...
Fornyings- og administrasjonsdepartementet<br />09.11.2007	 Side 9<br />Nytt - OEPAllmenn internettbasert tjeneste – åp...
Fornyings- og administrasjonsdepartementet<br />09.11.2007	 Side 10<br />Den elektroniske postjournalen skal effektivisere...
Fornyings- og administrasjonsdepartementet<br />09.11.2007	 Side 11<br />Utfordringer:Personvernet skal ivaretas – avveie ...
Fornyings- og administrasjonsdepartementet<br />09.11.2007	 Side 12<br />Utfordringer – forts <br />Eksportformatet – base...
Fornyings- og administrasjonsdepartementet<br />09.11.2007	 Side 13<br />Status <br />OEP-løsningen er ferdig utviklet og ...
Fornyings- og administrasjonsdepartementet<br />09.11.2007	 Side 14<br />Alle funksjonene i alle deler av OEP-løsningen sk...
Fornyings- og administrasjonsdepartementet<br />09.11.2007	 Side 15<br />
Fornyings- og administrasjonsdepartementet<br />09.11.2007	 Side 16<br />
Fornyings- og administrasjonsdepartementet<br />09.11.2007	 Side 17<br />
Fornyings- og administrasjonsdepartementet<br />09.11.2007	 Side 18<br />
Fornyings- og administrasjonsdepartementet<br />09.11.2007	 Side 19<br />
Fornyings- og administrasjonsdepartementet<br />09.11.2007	 Side 20<br />
Fornyings- og administrasjonsdepartementet<br />09.11.2007	 Side 21<br />
Fornyings- og administrasjonsdepartementet<br />09.11.2007	 Side 22<br />
Fornyings- og administrasjonsdepartementet<br />09.11.2007	 Side 23<br />
Fornyings- og administrasjonsdepartementet<br />09.11.2007	 Side 24<br />
Fornyings- og administrasjonsdepartementet<br />09.11.2007	 Side 25<br />Dette vil ikke være en statisk publiseringstjenes...
Fornyings- og administrasjonsdepartementet<br />09.11.2007	 Side 26<br />
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Oep PubliseringsløSning For Offentlig Elektronisk Postjournal

838 views

Published on

Presentasjon fra Software Innovation sitt frokostseminar 26.11.2009 om Offentlighetsloven.

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
838
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
10
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Oep PubliseringsløSning For Offentlig Elektronisk Postjournal

 1. 1. OEP - publiseringsløsning for Offentlig elektronisk postjournal<br />26. November 2009<br />Sidsel I. Tønnessen<br />FAD<br />
 2. 2. OFFENTLIG ELEKTRONISK POSTJOURNAL - OEP<br />Fornyings- og administrasjonsdepartementet<br />09.11.2007 Side 2<br />
 3. 3. Demokratihensyn<br />Grl § 100 – fastslår retten til frimodige ytringer<br />Ytringsfrihetskommisjonen – åpenhet og informasjon er en forutsetning for å kunne realisere den demokratiske retten til deltagelse<br />Den politiske prosess skal foregå for åpen scene<br />Fastsatt spesielt i Offentlighetsmeldingen, <br />St. m. 32 (1997-98)<br />Fornyings- og administrasjonsdepartementet<br />09.11.2007 Side 3<br />Offentlighetsprinsippet<br />
 4. 4. Fornyings- og administrasjonsdepartementet<br />09.11.2007 Side 4<br />Elektronisk PostJournalEPJ - et lukket system med elektroniske postjournaler for noen medieredaksjoner (elektronisk postjournal EPJ)<br />EPJ startet i 1993, internettløsningen kom i 1996<br />
 5. 5. Fornyings- og administrasjonsdepartementet<br />09.11.2007 Side 5<br />Lov av 19. mai 2006 nr 16 Om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd (Offentleglova) <br />og <br />Forskrift om rett til innsyn i offentleg verksemd (Offentlegforskrifta) I kraft 01.01.2009.<br />
 6. 6. Fornyings- og administrasjonsdepartementet<br />09.11.2007 Side 6<br />EPJ har vært en pilot-tjeneste siden oppstart <br />Lukket tjeneste for presse / media<br />Ikke alle departementer med, ikke alle direktorater <br />– totalt ca 50 innholdsleverandører<br />Gammeldags system basert på foreldet teknologi<br />Sterkt behov for ny løsning<br />Utredningsarbeid startet 2002 <br />
 7. 7. Fornyings- og administrasjonsdepartementet<br />09.11.2007 Side 7<br />På grunnlag av utkast til den nye Offentleglova, tilhørende ny offentlegforskrifta og det parallelle arbeidet med å fornye EPJ, fikk vi i 2006 formell beslutningen om at det skulle etableres <br />Allmenn tilgjengelig internettbasert publiseringstjeneste for offentlige postjournaler. Tjenesten skal samtidig avløse dagens pilottjeneste fra 1993 som er en lukket tjeneste for pressen og de større medieredaksjonene.<br />
 8. 8. Fornyings- og administrasjonsdepartementet<br />09.11.2007 Side 8<br />Organiseringen av prosjektet:Prosjektet er forankret i FAD. Styringsgruppen: Ole Willy Sandbekk, Geir Leo Sedler, Sidsel Tønnessen, leverandør og DIFI.Interdepartemental prosjektgruppe - SMK, FIN, NHD, JD, UD, KKD og FAD samt fagorganet: DatattilsynetBrukerforum – Pressens organer, Forbrukerrådet og KS i tillegg til utvalgte innholdsleverandører fra Prosjektgruppen Det legges stor vekt på at dette skal bli en publiseringstjeneste med et godt og funksjonelt brukergrensesnitt – testgrupper<br />
 9. 9. Fornyings- og administrasjonsdepartementet<br />09.11.2007 Side 9<br />Nytt - OEPAllmenn internettbasert tjeneste – åpen for alle, og ikke bare noen fåAlle departementer, SMK og de større direktoratene skal være medHjemlet i forskrift - Off.forskr. § 6<br />For å markere at dette er ny publiseringstjeneste – nytt navn; Offentlig elektronisk postjournal – OEP<br />
 10. 10. Fornyings- og administrasjonsdepartementet<br />09.11.2007 Side 10<br />Den elektroniske postjournalen skal effektivisere forvaltningens gjennomføring av offentlighetsprinsippet og styrke forvaltningens demokratiske tilgjengelighet. <br />Forskriften ”…departementene, SMK, alle statlige direktorater og tilsyn som fører elektronisk journal, skal gjøre den tilgjengelig for allmennheten på Internett…”<br />En felles nettportal skal gjøre det lettere for allmennheten å få tilgang til journalene til alle virksomhetene som tjenesten omfatter<br />Gjenkjenne postjournaler fra departementer og etater ut fra et enhetlig, felles brukergrensesnitt <br />På sikt, etter mer erfaring, kan det bli aktuelt å utvide ordningen til også å omfatte fylkeskommuner og større kommuner. <br />
 11. 11. Fornyings- og administrasjonsdepartementet<br />09.11.2007 Side 11<br />Utfordringer:Personvernet skal ivaretas – avveie personvernhensyn opp mot offentlighetsprinsippet. Lik forståelse, like rutiner må sikres – Kultur- og kirkedepartementet (KKD) har ansvar for å fastsette rutiner og veiledning for journalføring i samarbeid med Justisdepartementet (JD) og FAD.<br />Lenker i løsningen til dokumenter som er offentlige.Løsningen måtte innrettes slik at systemet tillater at det kan etableres elektronisk tilgang direkte fra journalen til saksdokumenter, dersom det senere blir bestemt at en slik funksjon skal tas i bruk.<br />
 12. 12. Fornyings- og administrasjonsdepartementet<br />09.11.2007 Side 12<br />Utfordringer – forts <br />Eksportformatet – basert på Noark 4.1.<br /> Alle Arkivsystemene – flere versjoner fra flere ulike systemleverandører – må tilpasses et f elles eksportformat <br />Opplæring – av sentrale nøkkelpersoner hos IL. <br /> Basert på rutinebeskrivelser og veiledninger fra KKD og JD<br />Etablere mottaks- og forvaltningsapparat hos DIFI<br />Overgang fra EPJ til OEP – så smidig som mulig<br />
 13. 13. Fornyings- og administrasjonsdepartementet<br />09.11.2007 Side 13<br />Status <br />OEP-løsningen er ferdig utviklet og testet internt hos Machina <br />Driftsoperatør (teknisk) på plass<br />OEP-modulen for ivareta eksportformat og personskjerming er levert for de fleste arkivsystemene. <br />Rutinebeskrivelser og veiledning fra KKD og JD ferdig – Kurs gjennomføres primo desember.<br />Akseptansetest startet medio august. Starter testrunde III så snart alle avklaringer ift eksportmoduler er ferdig.<br />
 14. 14. Fornyings- og administrasjonsdepartementet<br />09.11.2007 Side 14<br />Alle funksjonene i alle deler av OEP-løsningen skal testes med så reelle data og belastning som mulig<br />Detaljert oversikt med testkriterier<br />Det er funksjonaliteten i OEP som skal testes, ikke interne rutiner og organisering hos IL.<br />Lansering når alle i første pulje – dvs departementene, SMK og Fylkesmennene - er klar til eksportere.<br />
 15. 15. Fornyings- og administrasjonsdepartementet<br />09.11.2007 Side 15<br />
 16. 16. Fornyings- og administrasjonsdepartementet<br />09.11.2007 Side 16<br />
 17. 17. Fornyings- og administrasjonsdepartementet<br />09.11.2007 Side 17<br />
 18. 18. Fornyings- og administrasjonsdepartementet<br />09.11.2007 Side 18<br />
 19. 19. Fornyings- og administrasjonsdepartementet<br />09.11.2007 Side 19<br />
 20. 20. Fornyings- og administrasjonsdepartementet<br />09.11.2007 Side 20<br />
 21. 21. Fornyings- og administrasjonsdepartementet<br />09.11.2007 Side 21<br />
 22. 22. Fornyings- og administrasjonsdepartementet<br />09.11.2007 Side 22<br />
 23. 23. Fornyings- og administrasjonsdepartementet<br />09.11.2007 Side 23<br />
 24. 24. Fornyings- og administrasjonsdepartementet<br />09.11.2007 Side 24<br />
 25. 25. Fornyings- og administrasjonsdepartementet<br />09.11.2007 Side 25<br />Dette vil ikke være en statisk publiseringstjeneste, men vil måtte videreutvikles etter noe erfaring og evaluering <br />FAD vil eie publiseringstjenesten. DIFI skal ha administrasjons- og forvaltningsansvaret. <br />Drift av tjenesten vil være satt ut til et profesjonelt driftsmiljø<br />
 26. 26. Fornyings- og administrasjonsdepartementet<br />09.11.2007 Side 26<br />

×