Hvordan Forholder Politiet Seg Til Ny Offentlighetslov

1,308 views

Published on

Presentasjon fra Software Innovation sitt frokostseminar 26.11.2009 om Offentlighetsloven.

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,308
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
11
Actions
Shares
0
Downloads
7
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Hvordan Forholder Politiet Seg Til Ny Offentlighetslov

 1. 1. Politidirektoratet<br />Hvordan forholder politiet seg til ny offentlighetslov<br />Innlegg ved seksjonssjef Liv Heidi Siljebråten, Politidirektoratet<br />Frokostseminar SI <br />26.11.2009<br />
 2. 2. Politidirektoratet<br />Organisering<br />Justis- og politidepartementet<br />Politiets sikker-<br />hets-tjeneste <br />(PST)<br />Politidirektoratet<br />Nye Kripos<br />Politidistrikt (27) <br />Politiets Data- og <br />Materielltjeneste<br />Økokrim<br />Lensmannskontor<br />Politistasjoner<br />Politihøgskolen<br />Politiets Utlendingsenhet<br />Grensekommissæren<br />Utrykningspolitiet <br />
 3. 3. Politidirektoratet<br />Politi- og lensmannsetaten<br />Geografisk delt inn i 27 politidistrikter <br />som ligger under <br />Politidirektoratet<br />Politimesteren er øverste leder i politidistriktet<br />Politidistriktene er<br />inndelt i politistasjons- og <br />lensmannsdistrikter<br />Til sammen 384 geografiske enheter<br />
 4. 4. Politidirektoratet<br />Politidirektoratet (POD)<br />Direktoratet ble opprettet 2001 og har ca. 130 ansatte.<br />Hovedoppgaven til POD er faglig ledelse, styring, oppfølging og og utvikling av norsk politi, med basis i de rammer som gis av Justisdepartementet.<br />POD har ansvar for faglig ledelse, styring og oppfølging av politidistriktene og politiets særorganer med til sammen ca 12.000 tilsatte.<br />Politidirektoratet har i tillegg en sentral rolle i innsatsen mot internasjonal og organisert kriminalitet.<br />
 5. 5. Politidirektoratet<br />Seksjon for dokumentforvaltning i POD<br />POD produserer offentlig journal to ganger i uken, og periodene er man-ons og tor-søn Offentlig journal på regjeringen.no<br />PODs offentlige journal publiseres i dag på EPJ (Elektronisk postjournal) – åpen for journalister<br />Fra 2010 overtar OEP (Offentlig elektronisk postjournal) – åpen for allmennheten<br />POD i gjennomsnitt 400 innsynsbegjæringer pr. mnd<br />Offentlig journal skal produseres ofte og jevnlig<br />Daglig, to ganger pr. uke, ukentlig, annenhver uke - alt etter praktisk håndterlig størrelse<br />Kvalitetssikring av journalen skal skje av minst to personer før publisering<br />Det er kun taushetsbelagte opplysninger det er anledning til å forhåndsskjerme i offentlig journal<br />
 6. 6. Politidirektoratet<br />Hva er gjort i forbindelse med ny offentleglov<br />Deltagelse på kurs i den nye loven i regi av Justisdepartementet (januar 2009)<br />Tilpasninger i DocuLive<br />Innfører egen innsynsmodul i DocuLive<br />Utarbeidet instruks for registrering og behandling av innsyn i DocuLive<br />Fire Guider/veiledere <br />Behandling av innsyn i DocuLive for hhv. saksbehandlere/arkivarer<br />Klagebehandling – avslag på innsyn for hhv. saksbehandlere/arkivarer<br />Informasjon – Politimestere, administrasjonssjefer, arkivledere<br />
 7. 7. Politidirektoratet<br />Kurs og opplæring<br />Intern kurs – initiert av arkivtjenesten med støtte fra juridisk seksjon (POD og Etaten)<br />Innholdet i kurset<br />Kurser for alle i loven med vekt på eksempler fra egen virksomhet v. jurist<br />Oppfølgingsmøter med hver enkelt seksjon hvor vi drøfter<br />spesielle problemstillinger for det enkelte fagområde mht. journalføring og arkivering;<br />oppfriskning av kunnskapen om elektronisk saksbehandling og arkiv, og øke forståelse for at gjenfinning i arkivet henger sammen med arkivleggingen - journalføringen<br />Håndtering av innsynsbegjæringer<br />Praktisk opplæring i DL innsynsmodulen<br />Oppfølgingsmøte for ansvarlige, kursholdere i etaten<br />
 8. 8. Politidirektoratet<br />Offentlig journal <br />POD publiseres i dag på EPJ (Elektronisk postjournal)<br />I 2010 overtar OEP (Offentlig elektronisk postjournal)<br />”Bestilling” av dokumenter foregår på e-post til PODs postmottak<br />POD venter flere innsynsbegjæringer med OEP - og vet at klagebehandlingen er krevende<br />Nødvendig med god opplæring i ny offentlighetslov, DocuLive og generell saksbehandling (standardisere rutiner)<br />Sikre avskjerming av taushetsbelagt informasjon<br />Sørge for tilnærmet lik praktisering av Offentleglova – og likebehandling<br />Statistikk – avslag - Enklere å fange opp erfaringer og lære av dem<br />Innføring av DocuLive modul for elektronisk behandling av innsyn i hele etaten pågår<br />Hvordan skal vi øke tilgjengeligheten for alle underliggende politidistrikter og særorganer?<br />
 9. 9. Politidirektoratet<br />Lovens virkeområde - om å være innenfor eller utenforUtenfor Innenfor (”alt annet”)<br />
 10. 10. Politidirektoratet<br />Arkivet identifiserer, registrerer og journalfører innsynsbegjæring i DocuLive.<br />Mottak og registrering<br />Saksbehandler behandler<br />begjæringen. <br />Tre valg:<br />Innvilging av innsyn i dokument<br />Delvis innvilging av innsyn i dokument (sladdet dokument)<br />Avslag på innsyn<br />Innsynsbegjæringen kommer opp i egen mappe hos saksbehandler i DocuLive WWWSak (mappen er kun synlig når det er noe i den).<br />Behandling av innsyn<br />Saksbehandler ekspederer svaret til arkivet (automatisk generert e-post sendes til arkivet)<br />Utsendelse av svar på innsyn<br />Arkivet sender ut svar sammen med eventuelle dokument(er).<br />Rapporter og statistikk på mottak og behandling av innsynsbegjæringer er tilgjengelig fortløpende.<br />Oppfølging og statistikk<br />Behandling av innsyn i DocuLive- oversikt<br />
 11. 11. Politidirektoratet<br />Mottak og registrering<br />Arkivet identifiserer og journalfører klage over avslag på innsyn i DocuLive.<br />Klage over avslag på innsyn kommer opp i Ubesvarte-mappen til saksbehandler i DocuLive WWWSak. <br />Behandling av klage og utsendelse av svar<br />Saksbehandler behandler klagen. <br />Tre valg:<br />Innvilging av innsyn i dokument<br />Innvilging/oppretthold-else av delvis innsyn i dokument (sladdet dokument)<br />Opprettholdelse av avslag på innsyn<br />Saksbehandler opprettholder (delvis) avslag og oversender klagen med begrunnelse for avslag til klageinstans (kopi til klager).<br />Arkivet identifiserer og registrerer svar fra klageinstans i DocuLive.<br />Saksbehandler gir evt. innsyn i dokument i samsvar med klageinstansens vedtak og avslutter saken i DocuLive.<br />Saksbehandler innvilger innsyn helt eller delvis, sladder eventuelle dokumenter, sender svar til klager og avslutter saken i DocuLive.<br />Rapporter og statistikk på mottak og behandling av klager over avslag på innsyn er tilgjengelig fortløpende.<br />Oppfølging og statistikk<br />Behandling av klager over avslag på innsyn - oversikt<br />
 12. 12. Politidirektoratet<br />Gevinster ved elektronisk innsynsbegjæring<br />Sparer tid, ressurser og papir<br />Integrert i saksbehandlingsverktøy (kravet til form -skriftlighet §31.1., og begrunnelse § 31.2))<br />Oppfølging mye enklere (”avgjørelsesplikten” § 29) <br />vet hvem som har begjæringen<br />enkel oppfølging/omfordeling ved fravær)<br />Gir raskere behandling (kravet ift. behandlingstid § 29.2)<br />Mindre belastning på arkivet/saksbehandlere/ledere<br />Raskere til den som har bedt om innsyn<br />Rapport gir statistikk over antall begjæringer – innvilget, avslått<br />Åpenhet og god behandling av innsyn kan påvirke POD/politiets omdømme – tillit – trygghet - demokrati<br />
 13. 13. Politidirektoratet<br />Hva handler politiets oppfølging av offentleglova om<br />Refleksjon over det å være innenfor eller utenfor loven<br />Bevisstgjøring om offentlighetsprinsippet i etat hvor man tradisjonelt arbeidet utenfor loven og fagsakene fortsatt er unntatt.<br />Om å ta inn over seg lovens betydning av en gjennomsiktig forvaltning<br />Refleksjon over saksbehandlers ansvar vs. lederansvaret ifht offentlighetsloven<br />Enhetlig praktisering av loven (innenfor – utenfor)<br />Skape rom for erfaringslæring utover den enkelte fagseksjon<br />Kunnskap om offentlig journal – hvilken informasjon vises<br />
 14. 14. Politidirektoratet<br />Oppfølgingen av ny offentlighetslov handler også om<br />Om å strekke seg etter de merknader Sivilombudsmannen har hatt i fht. saksbehandlingen av innsyn <br />Om å finne kompromisser internt for å få det hele til å fungere.<br />Arkivets arbeid for bedre dokumentfangst – bl.a. e-post<br />Se fordeler med passe skjerming for å oppnå mindre klager – klagebehandling<br />Vi er ikke helt i mål… klagebehandling er komplisert. Vi er også prisgitt de hjelpemidlene vi har til rådighet - Noark 4, ikke sikker e-post kommunikasjon ut.<br />
 15. 15. Politidirektoratet<br />Takk for oppmerksomheten!<br />

×