Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Microsoft

749 views

Published on

Roadshow

Published in: Technology, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Microsoft

 1. 1. Microsoft Citizen Service Platform - en plattform for offentlige tjenester Øystein Sulutvedt oysteins@microsoft.com www.microsoft.no/offentlig
 2. 2. Internasjonal årlig konferanse for lokal og regional forvaltning Målguppe: o Politisk ledelse o Administrativ ledelse o IT-ledelse Målsetting: 500 deltakere Påmelding: www.governmentsolutionsforum.com o Kode: bergen2010
 3. 3. Hvilke egenskaper bør en plattform ha? Multifunksjonell • En plattform må være multifunksjonell, slik at man kan komponere ulike løsninger for ulike oppgaver og scenarier – både for dagens og morgendagens behov. Utvidbar • En plattform er generisk, og må kunne utvides og tilpasses til spesielle behov uten å replikere infrastrukturen. Produktivitetsverktøy • En plattform bør inkludere produktivitetsverktøy som gjør ansatte og prosesser mer effektive, slik at tjenestene leveres på en mest mulig effektiv måte. Støtte for flere enheter • En plattform bør kunne integreres med ulike terminaler (pc, mobil, server) for å støtte ulike arbeidsformer og scenarier. Enkel administrasjon • En plattform bør utgjøre en felles infrastruktur å bygge på, som kan redusere driftskostnader.
 4. 4. Prioriterte områder innen kommunal sektor 2: Høyere operasjonell 1: Bedre effektivitet service til innbyggerne 3: Etterrettlighet 9: Delte tjenester (f.eks. NAV, 4: Utnytte kommunesamarbeid) teknologi 8: Bedre skole 5: Ta vare på miljøet 6: 7: Levere mer Opprettholde Helse- og lokal- sosialtjenester økonomien
 5. 5. Plattform for innbyggerdialog
 6. 6. Citizen Service Platform (CSP) The Business Challenges An effective, highly responsive government organization. People, Services & Processes All local government organizations revolve around the people and processes required to deliver their wide range of services to the community. The applications and template packages Microsoft and third-party solutions that government organizations need to operate effectively, from core business applications through to applications that enable rich citizen and business connections. The platform layer Microsoft’s end-to-end infrastructure provides a secure, scalable and easy to manage foundation on which government organizations can overlay the applications they need.
 7. 7. Citizen Service Platform Struktur
 8. 8. Whats in it for me? - Fordeler med CSP • Kunder: – Bedre utnyttelse av eksisterende plattform og investeringer • Office • Windows Server • Sharepoint (Services) – Lav risiko – velprøvd teknologi – Økt effektivitet for enkeltpersoner og organisasjon • Partnere: – Gjenbruk av funksjonalitet i MS-platform • Sharepoint • Arbeidsflyt • Søk • Virksomhetsstyring – «Outsourcet» videreutvikling av kjernekomponenter og templates • Office 2010 og Sharepoint 2010 lanseres H1 2010.
 9. 9. Systemintegrasjon Fra eKommune 2012 - avsnitt 14: Integrasjon av IKT Systemer: ”De siste årene har integrasjon mellom portalløsninger, sak/arkivsystemer og fagsystemer kommet i fokus. Mangel på integrasjon og muligheter for sømløs overføring av data mellom ulike løsninger er trolig den største hindringen for automatisert saksbehandling. Ved å sørge for sømløs overføring av data mellom ulike systemer vil en også i betydelig grad kunne effektivisere offentlig saksbehandling og sikre bedre datakvalitet. Mål: I løpet av 2010 skal kommuner og fylkeskommuner ha tatt i bruk IKT-løsninger som sikrer sømløs overføring av data mellom portaler, databaser, sak-/arkivsystemer og fagsystemer for ett eller flere av de viktigste tjenesteområdene.”
 10. 10. Ulike roller Kommuner og fylkeskommuner har en rekke ulike roller. Selv om disse rollene kan representerer ulike jobbfunksjoner, krever de gjerne identiske tekniske løsninger: Mobilitet Saksbehandling Søk (informasjons)sikkerhet Arbeidsflyt
 11. 11. Utfordringer for informasjonsmedarbeidere IKT løsningene i kommunene er mange og ofte komplekse: Ansatte må forholde seg til mange ulike systemer Systemene har ulike brukergrensesnitt Vanskelig og tidkrevende å forholde seg til Enkelte systemer benyttes sjeldnere enn andre Relevante dokumenter, data og informasjon finnes gjerne i ulike baser Frustrerende og lite effektivt
 12. 12. Øystein Sulutvedt oysteins@microsoft.com Tlf. 93494794

×