Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Onderzoek 'inzet social media bij Nederlandse ziekenhuizen' - 2012

Social media worden steeds meer ingezet in de contacten tussen zorgvragers en zorgverleners. Dit artikel geeft de resultaten weer van het tweede onderzoek naar het gebruik van social media bij ziekenhuizen. We stellen vast dat de resultaten van het eerste onderzoek een inspiratiebron zijn geweest voor velen.

Een compliment is dus op zijn plaats!

 • Be the first to comment

Onderzoek 'inzet social media bij Nederlandse ziekenhuizen' - 2012

 1. 1. Inzet van social media bij de Nederlandse ziekenhuizen anno 2012 Anne van der Heyden Ruud Kessels Partner BMC Kessels [communicatie | media]Ond er zo ek 2
 2. 2. Anne van der Heyden Ruud Kessels Partner BMC Kessels [communicatie | media] Inleiding Social media worden steeds meer ingezet in de contacten tussen zorgvragers en zorgverleners. Dit artikel geeft de resultaten weer van het tweede onderzoek naar het gebruik van social media bij ziekenhuizen. We stellen vast dat de resultaten van het eerste onderzoek een inspiratiebron zijn geweest voor velen. Een compliment is dus op zijn plaats!Ond er zo ek 2
 3. 3. Anne van der Heyden Ruud Kessels Partner BMC Kessels [communicatie | media] Inleiding Het tweede onderzoek naar het gebruik van social media door ziekenhuizen heeft ons verrast door de vooruitgang die men heeft geboekt. Zowel kwalitatief als kwantitatief vonden wij een enorme toename van de inzet van social media in de communicatie met patiënten. Daarnaast hebben we dit jaar voor het eerst ook naar de Klout score gekeken. Daaruit blijkt dat ziekenhuizen een behoorlijke invloed hebben in de social media wereld. Tenslotte is het opvallend dat in de top vooral de academische ziekenhuizen, die toch geacht worden weinig verbinding met hun patiënten te zoeken, zijn terug te vinden. Kennelijk hebben zij beter begrepen wat de moderne patiënten en/of   familieleden wensen. Wij wensen u veel leesplezier en verwachten volgend jaar met een derde versie te komen.Ond er zo ek 2
 4. 4. Anne van der Heyden Ruud Kessels Partner BMC Kessels [communicatie | media] Vraagstelling “ In hoeverre communiceren de Nederlandse ziekenhuisorganisaties met hun klanten via sociale media.”Ond er zo ek 2
 5. 5. Anne van der Heyden Ruud Kessels Partner BMC Kessels [communicatie | media] Gekeken naar*: 90 Nederlandse ziekenhuizen Aanwezigheid op LinkedIn Soort ziekenhuis: SAZ, STZ, FF, CWZ, MCH, NFU Mate van activiteit op LinkedIn Aantal specialisten Aanwezigheid op Facebook Aantal medewerkers Mate van activiteit op Facebook Aantal bedden Aanwezigheid op Twitter Verwijzing op de website naar social media kanalen Mate van activiteit op Twitter Interactie mogelijkheid anders dan ‘contact’ Waardering op Klout.com * Omwille van overzichtelijkheid en begrijpelijkheid is gekeken naar drie meest relevante kanalen. Daarbij is gekeken naar de ‘big three’: Linkedin, Facebook, Twitter.Ond er zo ek 2
 6. 6. Anne van der Heyden Ruud Kessels Partner BMC Kessels [communicatie | media] Puntenwaardering op: Aanwezigheid social media logo’s op website KPI’s LinkedIn: KPI’s Twitter: 1. Aantal followers op Linkedin company profile 1. Aantal ‘following’ 2. Aantal medewerkers op Linkedin 2. Aantal ‘followers’ 2. Aantal leden op Linkedin group 3. Aantal verstuurde tweets KPI’s Facebook: 4. Balans tussen ‘following’ en ‘followers’ 1. Aantal fans 5. Datum laatste posting 2. Datum laatste posting 6. Retweets, mentions, reply’s 3. Likes, reacties, interactie? Vindbaarheid en score in klout-score 4. Check in’s?Ond er zo ek 2
 7. 7. Anne van der Heyden Ruud Kessels Partner BMC Kessels [communicatie | media] Onderzoeksmethodiek De gegevens zijn opgehaald in de periode juli en augustus van het jaar 2012. Alle homepages van de ziekenhuis websites zijn bekeken. Per onderzocht social media kanaal is vervolgens gekeken naar de kwantiteit (massa) en de kwaliteit (de mate van interactie). De onderzoeks-KPI’s zijn volgens een bepaald puntensysteem beoordeeld.Ond er zo ek 2
 8. 8. Anne van der Heyden Ruud Kessels Partner BMC Kessels [communicatie | media] De onderzoeksresultatenOnd er zo ek 2
 9. 9. Anne van der Heyden Ruud Kessels Partner BMC Kessels [communicatie | media]Aantal ziekenhuizen met een verwijzing naar social media op de websiteOnd er zo ek 2
 10. 10. Anne van der Heyden Ruud Kessels Partner BMC Kessels [communicatie | media] Interactiemogelijkheid op de website, anders dan ‘contact’Ond er zo ek 2
 11. 11. Anne van der Heyden Ruud Kessels Partner BMC Kessels [communicatie | media]Ond er zo ek 2
 12. 12. Anne van der Heyden Ruud Kessels Partner BMC Kessels [communicatie | media] Aantal followers op het Linkedin company profileOnd er zo ek 2
 13. 13. Anne van der Heyden Ruud Kessels Partner BMC Kessels [communicatie | media] Aantal medewerkers op LinkedinOnd er zo ek 2
 14. 14. Anne van der Heyden Ruud Kessels Partner BMC Kessels [communicatie | media] Gemiddeld aantal followers per ziekenhuis profielOnd er zo ek 2
 15. 15. Anne van der Heyden Ruud Kessels Partner BMC Kessels [communicatie | media] Linkedin groupsOnd er zo ek 2
 16. 16. Anne van der Heyden Ruud Kessels Partner BMC Kessels [communicatie | media] Aantal leden Linkedin groupsOnd er zo ek 2
 17. 17. Anne van der Heyden Ruud Kessels Partner BMC Kessels [communicatie | media]Ond er zo ek 2
 18. 18. Anne van der Heyden Ruud Kessels Partner BMC Kessels [communicatie | media] Aanwezigheid op FacebookOnd er zo ek 2
 19. 19. Anne van der Heyden Ruud Kessels Partner BMC Kessels [communicatie | media] Kwaliteit van de interactie op Facebook De volgende criteria zijn gehanteerd: 1. Laatste posting binnen 7 dagen? 2. Likes? 3. Reacties? 4. Interactie? 5. Check in’s? In totaal kunnen er 5 punten gegeven worden.Ond er zo ek 2
 20. 20. Anne van der Heyden Ruud Kessels Partner BMC Kessels [communicatie | media] Kwaliteit van de interactie op FacebookOnd er zo ek 2
 21. 21. Anne van der Heyden Ruud Kessels Partner BMC Kessels [communicatie | media] Kwaliteit van de interactie op FacebookOnd er zo ek 2
 22. 22. Anne van der Heyden Ruud Kessels Partner BMC Kessels [communicatie | media]Ond er zo ek 2
 23. 23. Anne van der Heyden Ruud Kessels Partner BMC Kessels [communicatie | media] Géén account op TwitterOnd er zo ek 2
 24. 24. Anne van der Heyden Ruud Kessels Partner BMC Kessels [communicatie | media] Aantal verstuurde tweetsOnd er zo ek 2
 25. 25. Anne van der Heyden Ruud Kessels Partner BMC Kessels [communicatie | media] Gemiddeld aantal verstuurde tweets per ziekenhuisOnd er zo ek 2
 26. 26. Anne van der Heyden Ruud Kessels Partner BMC Kessels [communicatie | media] Aantal ‘following’ per ziekenhuisOnd er zo ek 2
 27. 27. Anne van der Heyden Ruud Kessels Partner BMC Kessels [communicatie | media] Aantal ‘followers’ per ziekenhuisOnd er zo ek 2
 28. 28. Anne van der Heyden Ruud Kessels Partner BMC Kessels [communicatie | media] Kwaliteit van de interactie op Twitter De volgende criteria zijn gehanteerd: 1. Meer dan 200 followers? 2. Meer dan 1.000 followers? 3. Goede verhouding following <-> followers 4. Laatste posting binnen 7 dagen? 5. RSS van website (autotweet)? 6. Retweets/mentions? 7. Reply’s? In totaal kunnen er 7 punten gegeven worden.Ond er zo ek 2
 29. 29. Anne van der Heyden Ruud Kessels Partner BMC Kessels [communicatie | media] Kwaliteit van de interactie op TwitterOnd er zo ek 2
 30. 30. Anne van der Heyden Ruud Kessels Partner BMC Kessels [communicatie | media] Kwaliteit van de interactie op TwitterOnd er zo ek 2
 31. 31. Anne van der Heyden Ruud Kessels Partner BMC Kessels [communicatie | media] Kwaliteit van de interactie op TwitterOnd er zo ek 2
 32. 32. Anne van der Heyden Ruud Kessels Partner BMC Kessels [communicatie | media]Ond er zo ek 2
 33. 33. Anne van der Heyden Ruud Kessels Partner BMC Kessels [communicatie | media] Klout-scoreOnd er zo ek 2
 34. 34. Anne van der Heyden Ruud Kessels Partner BMC Kessels [communicatie | media] Conclusies 1. Veel ziekenhuizen hebben het afgelopen jaar gewerkt aan een duidelijke visie, strategie of interactietactiek in relatie tot de communicatie met patiënten via social media. Dat vertaalt zich in een groter aantal contacten die voorlopig nog vooral door de patiënten zijn geïnitieerd. 1. De koplopers nemen social media meer en meer op in de dagelijkse praktijk: het patiënten portal van het UMCU, het direct terugkoppelen naar betrokkenen van tweets door het HAGA ziekenhuis, vacatureplaatsingen door het Ziekenhuis Amstelland. 2. Over het geheel stellen wij dat social media in vergelijking met ons vorige onderzoek een beduidend grotere plek binnen de curatieve sector hebben verworven. De adviezen die wij aan het eerste onderzoek toevoegden, hebben navolging gekregen. 3. Wel lijken social media nog steeds een te veel op zichzelf staand kanaal te zijn, in plaats van dat zij onderdeel zijn van een mix aan communicatiekanalen. Op dit punt zien wij nog verbeteringen mogelijk; social media moeten de traditionele communicatiekanalen aanvullen.Ond er zo ek 2
 35. 35. Anne van der Heyden Ruud Kessels Partner BMC Kessels [communicatie | media] De top-10 Aantal punten Naam ziekenhuis Score in % van de 63 UMCU 45 71% eve n geheim UMC St. Radboud Nog Maxima Medisch Centrum 43 68% 42 67% Erasmus MC 35 56% LUMC 34 54% VUMC 33 52% St. Anna ziekenhuis 32 51% Jeroen Bosch ziekenhuis 32 51% Rijnstate 32 51%Ond Haga ziekenhuis 32 51% er zo ek 2
 36. 36. Anne van der Heyden Ruud Kessels Partner BMC Kessels [communicatie | media] De top-3Ond er zo ek 2
 37. 37. Anne van der Heyden Ruud Kessels Partner BMC Kessels [communicatie | media] De top-3Ond er zo ek 2
 38. 38. Anne van der Heyden Ruud Kessels Partner BMC Kessels [communicatie | media] De top-3Ond er zo ek 2
 39. 39. Anne van der Heyden Ruud Kessels Partner BMC Kessels [communicatie | media] De nummer 3 met 42 punten:Ond er zo ek 2
 40. 40. Anne van der Heyden Ruud Kessels Partner BMC Kessels [communicatie | media] De nummer 2 met 43 punten:Ond er zo ek 2
 41. 41. Anne van der Heyden Ruud Kessels Partner BMC Kessels [communicatie | media] “And the winner is”, met 45 punten:Ond er zo ek 2
 42. 42. Anne van der Heyden Ruud Kessels Partner BMC Kessels [communicatie | media] Nieuwsgierig naar de resultaten van vorig jaar?Ond er http://www.slideshare.net/RuudKessels/onderzoek-inzet-social-media-bij-nederlandse-ziekenhuizen zo ek 2
 43. 43. Waar staat uw ziekenhuis? Zoek gerust contact met: Anne van der Heyden Ruud Kessels Partner BMC Kessels [communicatie | media]Ond er zo ek 2

×