Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Upcoming SlideShare
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

Share

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

Download to read offline

adasdsa

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to like this

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

 1. 1. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คือ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ หมายถึง เทคโนโลยีที่ถูกนามาใช้เพื่อการบันทึก จัดเก็บ ประมวลผล และค้นคืน สารสนเทศ ซึ่งแบ่งออกได้เป็น 2 ส่วนใหญ่ ๆ คือ 1. ฮาร์ดแวร์ (Hardware) คือ อุปกรณ์ ชิ้นส่วนต่าง ๆ ของคอมพิวเตอร์ รวมถึงสื่อที่ใช้ในการ บันทึกข้อมูล ได้แก่ อุปกรณ์รับข้อมูล (Input Devices) หน่วยประมวลผลกลาง (Central Processing Unit : CPU) หน่วยความจาหลัก (Main Memory Unit) หน่วยเก็บข้อมูลสารอง (SecondaryStorage) และอุปกรณ์แสดงผล (Output Devices)
 2. 2. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คือ 2. ซอฟท์แวร์ หมายถึง โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เป็นชุดคาสั่งที่ควบคุมการทางานของฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์สามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท ดังนี้ 2.1 ซอฟท์แวร์ระบบ ( System Software) เป็นซอฟท์แวร์ที่ทาหน้าที่เป็นตัวกลางเพื่อช่วยให้ผู้ใช้ สามารถติดต่อสั่งงานอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ได้ง่ายขึ้น และทาหน้าที่ประสานงานกับซอฟท์แวร์ ประยุกต์ทั้งระบบ ตัวอย่างของซอฟท์แวร์ระบบ ได้แก่ Windows, Mac OS, Unix และ Linux เป็นต้น 2.2 ซอฟท์แวร์ประยุกต์ (Application Software) เป็นซอฟท์แวร์สาเร็จรูปที่เขียนขึ้นเพื่อ ประยุกต์ใช้งานในด้านต่าง ๆ เช่น พิมพ์เอกสาร นาเสนองาน และคานวณ หรือเพื่อใช้งานเฉพ าะด้าน ตัวอย่างได้แก่ Microsoft Word, Adobe Photoshop และ Macromedia Dreamweaver เป็นต้น
 3. 3. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 10 อย่าง
 4. 4. 1.โทรศัพท์คอมพิวเตอร์ • อีกไม่นาน เทคโนโลยีจอแสดงผลอาจเปลี่ยนรูปโฉมไปอีกขั้นโดยมีการพัฒนาให้มีขนาดบาง ลง ถึงขนาดว่าสามารถม้วนพับเก็บไว้ได้ ขณะที่ใช้พลังงานน้อยลงและมีอายุการใช้งานของ แบตเตอรี่ยาวนานขึ้นมาทดแทน เทคโนโลยีจอแสดงผลแบบที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันอย่าง จอแสดงผลแอลซีดีที่ยังมี ข้อเสียตรงที่ใช้พลังงานมาก เทคโนโลยีที่จะเข้ามาทดแทนแอลซีดี ในวันข้างหน้า ยกตัวอย่างเช่น อุปกรณ์แสดงผลฟิล์มบางอินทรีย์เปล่งแสง หรือ โอแอลอีดี (OLED: Organic light-emitting diode) และเทคโนโลยีที่เรียกว่าไบ-สเตเบิล ซึ่งเแม้แต่ในปัจจุบัน ก็มีออกมาให้เห็นบ้างแล้วทั้งในเครื่องเล่นเกม เครื่องเล่นสื่อดิจิตอลเพื่อความบันเทิง เครื่อง เล่นเพลงดิจิตอล และโทรศัพท์มือถืออัจฉริยะหรือสมาร์ทโฟน
 5. 5. 2.ไอเดียรถยนต์สปอร์ต 3 ล้อ แห่งปี 2020 จาก Peugeot Velocite • นี่เป็นไอเดีย Concept Car จาก Peugeot Velocite ซึ่งออกแบบโดย Juan Calos โดยเขาได้ ออกแบบรถยนต์ Peugeot สาหรับอนาคตในปี 2020 ซึ่งเป็นรถยนต์แบบ Sport 3 ล้อที่ เขาได้ไอเดียมาจากรถมอเตอร์ไซต์ โดยตัวเครื่องยนต์จะใช้พลังงานจากมอเตอร์ไฟฟ้ าใน ระบบ Low-Resistance Electric Motor ซึ่งปราศจากไอเสียและเมื่อรถวิ่งลงเขาก็จะสามารถ ชาร์จพลังงานให้กับรถได้อีกด้วย
 6. 6. สามารถดูรูปไอเดียรถยนต์แห่งอนาคตจาก Peugeot Velocite เพิ่มเติมด้านล่างครับ
 7. 7. 3.ไอเดียคอมพิวเตอร์ข้อมือแห่งอนาคตในปี 2020 จาก Sony Nextep Computer • นี่เป็นไอเดียคอมพิวเตอร์แห่งอนาคตจาก Sony Nextep Computer โดยในปี 2020 เราจะมี คอมพิวเตอร์ที่มีโครงสร้างที่ยืดหยุ่นด้วยหน้าจอ OLED Touchscreen มีเทคโนโลยี Holographic Projector, Pull-Out Extra Keyboard และที่สาคัญมันจะอยู่บนข้อมือของคุณ ด้วย ไอเดียนี้อีก 10 ปีข้างหน้าคงได้เห็นกัน อดใจรอนะครับ
 8. 8. สามารถดูรูปไอเดียคอมพิวเตอร์ข้อมือ จาก Sony Nextep Computer เพิ่มเติมด้านล่างครับ
 9. 9. 4.คอมพิวเตอร์ผสมกับโคมไฟตั้งโต๊ะ (Computer Table Lamp Concept) • คอมพิวเตอร์ผสมกับโคมไฟตั้งโต๊ะ (Computer Table Lamp Concept) จาก รูปภาพด้านบน มองดูแล้วก็ยังไม่แน่ใจว่ามันคืออะไร? แต่แท้ที่จริงมันเป็นแนวคิดคอมพิวเตอร์ใน อนาคต มองไปที่ด้านบนจะเห็นช่องใส่แผ่นซีดีรอม ควบคุมการทางานด้วยจอแสดงผลแบบสัมพัส และ มีพอร์ตเพื่อการเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่าง ๆ คอนเซ็ปต์ของมันก็คือเป็น Media Center ที่มีทั้ง เครื่องเล่นดี วีดี อัลบัมภาพ เครื่องเสียง ทีวี และอินเตอร์เน็ต สามารถนาไปวางไว้ในห้องรับแขก เพื่อใช้เป็น เฟอร์นิเจอร์อีกชิ้นหนึ่งในบ้านได้
 10. 10. 5.เครื่องฉายภาพขนาดกระทัดรัด (Ultracompact Digital Projector) • เครื่องฉายภาพขนาดกระทัดรัด (Ultracompact Digital Projector)Samsung ร่วมกับ Teague นาเสนอเครื่องฉายภาพขนาดกระทัดรัด ออกแบบมาสาหรับการประชุมทางไกล ผ่านกล้องวีดีโอ สามารถสั่งการผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ และเทคโนโลยี Laser Diode ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ถูกออกแบบมาให้ทางานได้หลายอย่าง มีการเชื่อมต่อไร้สาย และ ใช้งานอีเมล์
 11. 11. 6.กล้องถ่ายดีวีดี (DVD Camcorder Concept) • กล้องถ่ายดีวีดี (DVD Camcorder Concept)กล้อง บันทึกดีวีดีถูกออกแบบมาให้มี ขนาดเล็ก และมีรูปทรงที่ต่างไปจากกล้องถ่ายวีดีโอในปัจจุบัน ด้วยรูปทรงของมันทาให้ สามารถปรับหมุนเลนส์กล้องได้ 360 องศา นับเป็นการปฏิวัติกล้องถ่ายวีดีโอครั้งใหญ่ เลยทีเดียว
 12. 12. 7.เครื่องเล่นเกมส์ Playstation 3 •เครื่องเล่นเกมส์ Playstation 3ออกแบบมาในรูปทรงแท่งสี่เหลี่ยม โค้งมน เน้นวัสดุที่ทาเหมือนโลหะ ทาให้ตัวเครื่องดูสวยเฉียบทีเดียว
 13. 13. 8.แนวคิดรถยนต์ในอนาคตจากนิสสัน แนวคิดรถยนต์ในอนาคตจากนิสสัน ออก แบบมาสาหรับนักวิทบาศาสตร์ นักธรณีวิทยา นักโบราณคดี หรือนักผจญภัย รถยนต์ "Nissan 4x4 Terranaut" คันนี้มีห้องโดยสารทรงกลม ที่นั่งคนขับปรับหมุนได้ 360 องศา น่าเสียดายที่เบาะสาหรับผู้โดยสารมีเพียง 1 ที่นั่งเท่านั้น
 14. 14. 9.แขนกลไบโอนิค (The Bionic Hand) • แขนกลไบโอนิค (The Bionic Hand) "ไอ-ลิมบ์" (iLimb) แขนกลไบโอนิคชิ้นแรกของโลกที่ออกสู่การค้าแล้ว หลังจากใช้เวลา พัฒนาและแรงคนจานวนมาก และพัฒนาขึ้นโดยบริษัท "ทัชไบโอนิคส์" (Touch Bionics) ซึ่ง แขนกลนี้มีการเชื่อมต่อที่มากมาย แต่ละนิ้วมือของแขนกลมีมอเตอร์ขับเคลื่อนเฉพาะ ทั้งนี้ ปกติแขนเทียมมักดูคล้ายตะขอเกี่ยวทาให้มีข้อจากัดในการใช้งาน แต่ไอ-ลิมบ์มี ความสามารถที่มากกว่า อาทิ การหยิบจับบัตรเครดิตหรือถือถ้วยกาแฟได้ เป็ นต้น
 15. 15. 10.ไดนามิคทาวเวอร์" ตึกระฟ้ าที่ทุกชั้นหมุนได้ (The Dynamic Tower) • ไดนามิค ทาวเวอร์ (Dynamic Tower) เป็นอาคารพักอาศัยสูง 80 ชั้น 420 เมตร ในนครดูไบ ประเทศ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ มูลค่าการก่อสร้างทั้งสิ้น 23,000 ล้านบาท วางแผนก่อสร้างโดย บริษัท ไมแรกซ์ กรุ๊ป ส่วนแนวคิดการออกแบบเป็นผลงานของ เดวิด ฟิสเชอร์ สถาปนิกชาวอิตาลี ซึ่ง ได้ออกแบบให้ตึกแต่ละชั้นสามารถหมุนรอบแกนได้อย่างอิสระ เสมือนตัวอาคารมีชีวิต และเพื่อให้ สอดคล้องกับธรรมชาติ ตัวตึกจะเปลี่ยนรูปทรงและทิศทางไปตลอดปี ตั้งแต่ฤดูใบไม้ผลิจนถึงฤดูร้อน ตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้นจนพระอาทิตย์ตก ผู้อยู่อาศัยในตัวตึกจะได้สัมผัสบรรยากาศต่างๆ ดังใจ ปรารถนาเพียงแค่เปล่งเสียงออกคาสั่งเท่านั้น

adasdsa

Views

Total views

6,179

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

25

Actions

Downloads

10

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×