Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
‫לזכר‬ ‫מצגת‬‫גבריאלוב‬ ‫וזהבה‬ ‫יעקב‬14/4/20101
‫גבריאלוב‬ ‫משפחת‬ ‫עץ‬2‫פשה‬ ‫לימ‬ ‫יהודה‬‫א‬‫קלונימוס‬ ‫קלמן‬1866-13/12/1939‫אפשטיין‬ ‫חנה‬(‫ברדיצ‬ ‫לבית‬‫ב‬)‫יוחנן‬ ‫ד...
‫גבריאלוב‬ ‫משפחת‬ ‫שורשי‬-‫להוריו‬ ‫נולד‬ ‫קלונימוס‬ ‫קלמן‬ ‫אבא‬ ‫של‬ ‫סבא‬‫יהודה‬/‫בשנת‬ ‫ופשה‬ ‫לימה‬1866‫ניסביז‬ ‫בעי...
‫גבריאלוב‬ ‫משפחת‬ ‫שורשי‬-1•‫העבריים‬ ‫הפועלים‬ ‫הסתדרות‬ ‫חבר‬ ‫היה‬"‫אגודת‬‫אחים‬"•‫כפועל‬ ‫עבר‬ ‫חקלאי‬ ‫רקע‬ ‫עם‬ ‫הג...
‫גבריאלוב‬ ‫משפחת‬ ‫של‬ ‫תמונה‬–‫משנת‬1925‫לשמאל‬ ‫מימין‬ ‫עומדים‬:‫פרק‬ ‫שושנה‬,‫דב‬-‫חיה‬ ‫ואישתו‬ ‫יוחנן‬,‫ברמן‬ ‫יונה‬...
‫גבריאלוב‬ ‫משפחת‬ ‫שורשי‬6
‫גבריאלוב‬ ‫משפחת‬ ‫שורשי‬–‫נחום‬ ‫סבא‬•‫בשנת‬ ‫נולד‬ ‫גבריאלוב‬ ‫נחום‬ ‫אבא‬ ‫של‬ ‫אבא‬1890‫בעיר‬‫שברוסיה‬ ‫ניסביז‬•‫בשנת...
‫גבריאלוב‬ ‫משפחת‬ ‫שורשי‬–‫נחום‬ ‫סבא‬•‫ברמן‬ ‫לבית‬ ‫יונה‬ ‫את‬ ‫לאישה‬ ‫נשא‬•‫הועד‬ ‫וחבר‬ ‫חקלאי‬ ‫היה‬•‫משנת‬1935‫ברח...
‫גבריאלוב‬ ‫משפחת‬ ‫שורשי‬–‫נחום‬ ‫סבא‬9
‫ו‬ ‫יונה‬ ‫סבתא‬ ‫נחום‬ ‫סבא‬-?10
‫אבא‬1•‫בשנת‬ ‫נולד‬1921‫בחיפה‬ ‫גלים‬ ‫בת‬ ‫בשכונת‬–‫בית‬‫ואבא‬ ‫הים‬ ‫לחוף‬ ‫מאוד‬ ‫קרוב‬ ‫ממוקם‬ ‫היה‬ ‫המשפחה‬‫ואף‬ ‫מ...
‫אבא‬–‫גלים‬ ‫בבת‬ ‫ילדים‬ ‫גן‬-‫השולחן‬ ‫ליד‬ ‫יושב‬‫משמאל‬ ‫שלישי‬12
‫עץ‬ ‫ליד‬ ‫התיכון‬ ‫לקראת‬ ‫לרחובות‬ ‫מעבר‬ ‫אבא‬‫ברחובות‬ ‫האקליפטוס‬13
‫עזרא‬ ‫ברחוב‬ ‫הבית‬ ‫של‬ ‫הגדר‬ ‫ליד‬ ‫ונעמי‬ ‫אבא‬14
‫גלים‬ ‫בבת‬?15
‫ידידות‬ ‫עם‬ ‫יהודה‬16
‫ישראל‬ ‫במקווה‬ ‫למד‬ ‫אבא‬17
‫בנימין‬ ‫ללימודים‬ ‫החבר‬ ‫עם‬18
‫ישראל‬ ‫ממקווה‬ ‫החברה‬ ‫עם‬(‫בנימין‬ ‫שוב‬)19
‫שמאל‬ ‫בצד‬ ‫ואבא‬ ‫וחברות‬ ‫נעמי‬?20
‫מפריז‬ ‫יהודה‬ ‫של‬ ‫גלויה‬21
‫אז‬ ‫כתבו‬ ‫כך‬....22
‫משנת‬ ‫נוספת‬ ‫גלויה‬193723
‫מהתערוכה‬ ‫רשמים‬24
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Gavrielove part 1

משפחת גביראלוב - אחת מהמשפחות הראשונות במושבה רחובות

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Gavrielove part 1

 1. 1. ‫לזכר‬ ‫מצגת‬‫גבריאלוב‬ ‫וזהבה‬ ‫יעקב‬14/4/20101
 2. 2. ‫גבריאלוב‬ ‫משפחת‬ ‫עץ‬2‫פשה‬ ‫לימ‬ ‫יהודה‬‫א‬‫קלונימוס‬ ‫קלמן‬1866-13/12/1939‫אפשטיין‬ ‫חנה‬(‫ברדיצ‬ ‫לבית‬‫ב‬)‫יוחנן‬ ‫דב‬‫חיה‬‫שושנה‬ ‫אברהם‬‫נחום‬1884-29/11/1950‫ברמן‬ ‫יונה‬1893-1975‫יהודה‬‫יהודה‬1913-1996‫נעמי‬1919-1996‫יעקב‬1921-2008
 3. 3. ‫גבריאלוב‬ ‫משפחת‬ ‫שורשי‬-‫להוריו‬ ‫נולד‬ ‫קלונימוס‬ ‫קלמן‬ ‫אבא‬ ‫של‬ ‫סבא‬‫יהודה‬/‫בשנת‬ ‫ופשה‬ ‫לימה‬1866‫ניסביז‬ ‫בעיירה‬‫שברוסיה‬ ‫מינסק‬ ‫שבפלך‬.-‫חקלאית‬ ‫בתוצרת‬ ‫סוחר‬ ‫והיה‬ ‫מסורתי‬ ‫חינוך‬ ‫קיבל‬‫ציבוריים‬ ‫ומוסדות‬ ‫ציון‬ ‫בחובבי‬ ‫ופעיל‬-‫אפשטיין‬ ‫לבית‬ ‫חנה‬ ‫את‬ ‫לאישה‬ ‫נשא‬(‫ממשפחת‬‫מברדיצ‬ ‫יצחק‬ ‫לוי‬ ‫רבי‬‫ב‬(-‫בשנת‬ ‫לארץ‬ ‫עלה‬1895‫הפרעות‬ ‫בעקבות‬‫באמריקה‬ ‫ולא‬ ‫בארץ‬ ‫שבחרו‬ ‫מהמעטים‬ ‫במוסקבה‬3
 4. 4. ‫גבריאלוב‬ ‫משפחת‬ ‫שורשי‬-1•‫העבריים‬ ‫הפועלים‬ ‫הסתדרות‬ ‫חבר‬ ‫היה‬"‫אגודת‬‫אחים‬"•‫כפועל‬ ‫עבר‬ ‫חקלאי‬ ‫רקע‬ ‫עם‬ ‫הגיע‬ ‫שלא‬ ‫למרות‬‫עצמאי‬ ‫כחקלאי‬ ‫ובהמשך‬ ‫חקלאי‬–‫לנטיעות‬ ‫מומחה‬‫ועיבוד‬•‫וגמ‬ ‫דת‬ ‫למוסדות‬ ‫בסיוע‬ ‫ועסק‬ ‫מאמין‬ ‫יהודי‬ ‫היה‬"‫ח‬•‫ב‬ ‫נפטר‬–13/2/1939‫בן‬ ‫בהיותו‬73•‫אחריו‬ ‫השאיר‬2‫ודב‬ ‫נחום‬ ‫בנים‬-‫יוחנן‬4
 5. 5. ‫גבריאלוב‬ ‫משפחת‬ ‫של‬ ‫תמונה‬–‫משנת‬1925‫לשמאל‬ ‫מימין‬ ‫עומדים‬:‫פרק‬ ‫שושנה‬,‫דב‬-‫חיה‬ ‫ואישתו‬ ‫יוחנן‬,‫ברמן‬ ‫יונה‬/‫גבריאלוב‬ ‫נחום‬ ‫ובעלה‬ ‫גבריאלוב‬‫לשמאל‬ ‫מימין‬ ‫יושבים‬:‫קלונימוס‬ ‫קלמן‬ ‫רבא‬ ‫סבא‬ ‫ברכי‬ ‫על‬ ‫אברהם‬,‫יעקב‬ ‫בכסא‬ ‫יושב‬,‫אפשטיין‬ ‫חנה‬ ‫קלמן‬ ‫של‬ ‫אשתו‬/‫גבריאלוב‬,‫נעמי‬,‫יהודה‬5
 6. 6. ‫גבריאלוב‬ ‫משפחת‬ ‫שורשי‬6
 7. 7. ‫גבריאלוב‬ ‫משפחת‬ ‫שורשי‬–‫נחום‬ ‫סבא‬•‫בשנת‬ ‫נולד‬ ‫גבריאלוב‬ ‫נחום‬ ‫אבא‬ ‫של‬ ‫אבא‬1890‫בעיר‬‫שברוסיה‬ ‫ניסביז‬•‫בשנת‬ ‫לארץ‬ ‫עלה‬1897–‫לארץ‬ ‫להיכנס‬ ‫ניסתה‬ ‫המשפחה‬‫ומנמל‬ ‫יפו‬ ‫מנמל‬ ‫לכניסה‬ ‫ניסיונות‬ ‫מספר‬ ‫ואחרי‬ ‫פעמים‬ ‫מספר‬‫לארץ‬ ‫להתגנב‬ ‫הצליחו‬ ‫סעיד‬ ‫פורט‬•‫בשנים‬1908-1911‫במצרים‬ ‫מסחרי‬ ‫פקיד‬ ‫היה‬•‫בחיפה‬ ‫גלים‬ ‫בת‬ ‫שכונת‬ ‫ממייסדי‬•‫הדלק‬ ‫חברת‬ ‫של‬ ‫זיכיון‬ ‫היה‬ ‫למשפחה‬SHELL‫זיכיון‬ ‫בחיפה‬‫משוחד‬ ‫שופט‬ ‫בסיוע‬ ‫בתרמית‬ ‫מהם‬ ‫שנלקח‬ ‫סיפר‬ ‫שאבא‬–‫בוכים‬ ‫וסבתא‬ ‫סבא‬ ‫את‬ ‫שראה‬ ‫היחידה‬ ‫הפעם‬ ‫כי‬ ‫סיפר‬ ‫אבא‬‫הזה‬ ‫במשפט‬ ‫הדין‬ ‫גזר‬ ‫שפורסם‬ ‫אחרי‬ ‫היתה‬7
 8. 8. ‫גבריאלוב‬ ‫משפחת‬ ‫שורשי‬–‫נחום‬ ‫סבא‬•‫ברמן‬ ‫לבית‬ ‫יונה‬ ‫את‬ ‫לאישה‬ ‫נשא‬•‫הועד‬ ‫וחבר‬ ‫חקלאי‬ ‫היה‬•‫משנת‬1935‫ברחובות‬ ‫מרקנטיל‬ ‫בנק‬ ‫סניף‬ ‫מנהל‬ ‫היה‬•‫נולדו‬ ‫ויונה‬ ‫לנחום‬3‫ילדים‬:-‫בשנים‬ ‫חי‬ ‫יהודה‬1913-1996‫משה‬ ‫וילדיהם‬ ‫שושנה‬ ‫עם‬ ‫התחתן‬‫וחני‬-‫בשנים‬ ‫חיה‬ ‫נעמי‬1919-1996‫תמי‬ ‫וילדיהם‬ ‫יצחק‬ ‫עם‬ ‫התחתנה‬‫וחומי‬-‫בשנים‬ ‫חי‬ ‫יעקב‬1921-2008‫שרה‬ ‫וילדיהם‬ ‫זהבה‬ ‫עם‬ ‫התחתן‬,‫ונעמן‬ ‫נחומי‬•‫בשנת‬ ‫נפטר‬1950‫בן‬ ‫בהיותו‬66‫הישן‬ ‫הקברות‬ ‫בבית‬ ‫ונקבר‬‫ברחובות‬8
 9. 9. ‫גבריאלוב‬ ‫משפחת‬ ‫שורשי‬–‫נחום‬ ‫סבא‬9
 10. 10. ‫ו‬ ‫יונה‬ ‫סבתא‬ ‫נחום‬ ‫סבא‬-?10
 11. 11. ‫אבא‬1•‫בשנת‬ ‫נולד‬1921‫בחיפה‬ ‫גלים‬ ‫בת‬ ‫בשכונת‬–‫בית‬‫ואבא‬ ‫הים‬ ‫לחוף‬ ‫מאוד‬ ‫קרוב‬ ‫ממוקם‬ ‫היה‬ ‫המשפחה‬‫ואף‬ ‫מצטיין‬ ‫שחיין‬ ‫היה‬ ‫בים‬ ‫המון‬ ‫בילה‬"‫זכה‬"‫לכינוי‬‫ג‬‫השחום‬ ‫עורו‬ ‫גוון‬ ‫בגלל‬ ‫וק‬•‫נשר‬ ‫בת‬ ‫של‬ ‫הילדים‬ ‫בגן‬ ‫בילה‬ ‫אבא‬–‫שהיה‬ ‫וסיפר‬‫בחזרה‬ ‫כפיים‬ ‫על‬ ‫אותו‬ ‫ונשאו‬ ‫נרדם‬ ‫והיה‬ ‫בגן‬ ‫הקטן‬‫לביתו‬11
 12. 12. ‫אבא‬–‫גלים‬ ‫בבת‬ ‫ילדים‬ ‫גן‬-‫השולחן‬ ‫ליד‬ ‫יושב‬‫משמאל‬ ‫שלישי‬12
 13. 13. ‫עץ‬ ‫ליד‬ ‫התיכון‬ ‫לקראת‬ ‫לרחובות‬ ‫מעבר‬ ‫אבא‬‫ברחובות‬ ‫האקליפטוס‬13
 14. 14. ‫עזרא‬ ‫ברחוב‬ ‫הבית‬ ‫של‬ ‫הגדר‬ ‫ליד‬ ‫ונעמי‬ ‫אבא‬14
 15. 15. ‫גלים‬ ‫בבת‬?15
 16. 16. ‫ידידות‬ ‫עם‬ ‫יהודה‬16
 17. 17. ‫ישראל‬ ‫במקווה‬ ‫למד‬ ‫אבא‬17
 18. 18. ‫בנימין‬ ‫ללימודים‬ ‫החבר‬ ‫עם‬18
 19. 19. ‫ישראל‬ ‫ממקווה‬ ‫החברה‬ ‫עם‬(‫בנימין‬ ‫שוב‬)19
 20. 20. ‫שמאל‬ ‫בצד‬ ‫ואבא‬ ‫וחברות‬ ‫נעמי‬?20
 21. 21. ‫מפריז‬ ‫יהודה‬ ‫של‬ ‫גלויה‬21
 22. 22. ‫אז‬ ‫כתבו‬ ‫כך‬....22
 23. 23. ‫משנת‬ ‫נוספת‬ ‫גלויה‬193723
 24. 24. ‫מהתערוכה‬ ‫רשמים‬24

×