Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Analiza rynku jako narzędzie identyfikacji i ewaluacji szans inwestycyjnych w sektorze chemii budowlanej

617 views

Published on

Prezentacja Quantify Research & Consulting na V Konferencji Przemysłu Chemii Budowlanej (05.12.2017)

Published in: Business
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Analiza rynku jako narzędzie identyfikacji i ewaluacji szans inwestycyjnych w sektorze chemii budowlanej

 1. 1. Analiza rynku jako narzędzie identyfikacji i ewaluacji szans inwestycyjnych w sektorze chemii budowlanej RYNEK CHEMII BUDOWLANEJ – TRENDY, TENDENCJE, PERSPEKTYWY Prelegent: Jakub Wróblewski Kierownik Projektów +48 603 812 946 jakub.wroblewski@quantify.pl
 2. 2. DLACZEGO OPOWIADAMY O TYM WŁAŚNIE MY? Jesteśmy nowym na rynku, doświadczonym zespołem analitycznym SPECJALIZACJA Doradztwo strategiczne LATA DOŚWIADCZENIA SPECJALIZACJA Analizy rynku LATA DOŚWIADCZENIA SPECJALIZACJA Analizy rynku LATA DOŚWIADCZENIA SPECJALIZACJA Analizy rynku LATA DOŚWIADCZENIA SPECJALIZACJA Analizy rynku LATA DOŚWIADCZENIA Maciej Marmuszewski Jakub Wróblewski Justyna Filipek Joanna Kwinta Ewa Stapińska Kierownik Działu Badań Kierownik Projektów Kierownik Projektów Kierownik Projektów Kierownik Projektów 9 810 10 6
 3. 3. O CZYM BĘDZIE TA PREZENTACJA? Opowiemy o tym, w jaki sposób można poszukiwać nowych okazji inwestycyjnych, działając w sektorze chemii budowlanej – oraz jak z tych okazji korzystać Jakie są aktualne trendy i tendencje w sektorze chemii budowlanej? 1. Trendy konsumenckie w sektorze chemii budowlanej. 2. Ożywienie gospodarcze w sektorze budownictwa mieszkaniowego. 3. Wzrost i konsolidacja sektora chemii budowlanej. Jak korzystać z tych okazji, używając narzędzi analitycznych? 1. Ocena atrakcyjności okazji inwestycyjnych. 2. Strategia działania na rynku po dokonaniu inwestycji. Jakie okazje inwestycyjne generują te trendy? 1. Rozwój nowych produktów. 2. Wchodzenie w nowe kategorie. 3. Wzrost nieorganiczny. 1 2 3
 4. 4. TRENDY KONSUMENCKIE Nacisk na energooszczędność budynków i rosnąca świadomość dotycząca szkodliwości wybranych substancji 1 Trendy i tendencje konsumenckie: 1. Wzrost kosztów ogrzewania budynków na przestrzeni lat. 2. Zaostrzane wymagania dotyczące energooszczędności budynków regulowane przez instytucje centralne i unijne: A. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 05.07.2013 r. B. Dyrektywa 89/106/EEC Rady Wspólnot Europejskich w sprawie zbliżenia ustaw i aktów wykonawczych Państw Członkowskich dotyczących wyrobów budowlanych (CPD), C. Dyrektywa 2002/91/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (EPBD). 3. Dodatkowo, w zakresie trendów konsumenckich rośnie świadomość dotycząca szkodliwości wybranych substancji. Okazja inwestycyjna: rozwój produktów zorientowanych na energooszczędność lub o ograniczonej szkodliwości Źródła danych: GUS Ceny energii w latach 2005-2016 4.20 zł 4.40 zł 4.50 zł 5.00 zł 5.60 zł 5.90 zł 6.30 zł 6.60 zł 6.70 zł 6.40 zł 6.50 zł 6.40 zł 3.1 zł 3.2 zł 3.1 zł 3.2 zł 3.3 zł 3.5 zł 3.7 zł 3.8 zł 3.9 zł 4.0 zł 4.0 zł 3.9 zł 3.28 3.63 3.67 4.01 3.96 4.10 4.83 5.41 5.26 5.24 4.83 4.34 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 węgiel kamienny - za 1t energia elektryczna dla gospodarstw domowych (taryfa G-11) - za 1kWh (x10) centralne ogrzewanie lokali mieszkalnych - za 1m2 gaz dla gospodarstw domowych propan-butan (butla bez opłaty za dostawę) - za 1 kg
 5. 5. Liczba nowych mieszkań na 1000 ludności (2016) TRENDY MIESZKANIOWE Ożywienie gospodarcze w sektorze budownictwa mieszkaniowego 2 Okazja inwestycyjna: wchodzenie w nowe kategorie produktowe dla rosnącego sektora budownictwa mieszkaniowego Źródła danych: GUS 11.4 11.5 13.4 16.5 16.0 13.6 13.1 15.3 14.5 14.3 14.8 16.3 17.6 14.8 11.2 9.5 12.1 12.4 12.5 13.4 13.4 11.4 9.7 8.2 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę Liczba mieszkań oddanych do użytkowania (w 10 tys.) 4,06 3,00 3,29 3,52 2,84 5,15 6,73 1,78 3,70 3,96 5,69 2,41 2,41 3,18 4,72 5,68 Rozwój budownictwa mieszkaniowego w latach 2005-2016
 6. 6. WZROST I KONSOLIDACJA SEKTORA W sektorze chemii budowlanej następują działania o charakterze M&A 3 Okazja inwestycyjna: poszukiwanie synergii przychodowych i kosztowych poprzez fuzje i przejęcia spółek na rynku Źródła danych: analiza Quantify Rynek się konsoliduje Więksi gracze przejmują mniejszych graczy na rynku Rynek rośnie Wzrost wartości rynku o ok. 10% do 3,8 mld zł netto (2016)
 7. 7. OKAZJE INWESTYCYJNE Trendy i tendencje rynkowe generują okazje inwestycyjne, które obejmują rozwój nowych produktów, wchodzenie w nowe kategorie produktowe i wzrost nieorganiczny Korzystanie z okazji inwestycyjnych wymaga uprzedniego przeprowadzenia analiz o charakterze due diligence Trendy i tendencje TRENDY KONSUMENCKIE Nacisk na energooszczędność budynków i rosnąca świadomość szkodliwości wybranych substancji. TRENDY MIESZKANIOWE Ożywienie gospodarcze w sektorze budownictwa mieszkaniowego. KONSOLIDACJA SEKTORA Fuzje i przejęcia w sektorze chemii budowlanej, w kontekście rosnącej wartość sektora. Okazje inwestycyjne Rozwój produktów zorientowanych na energooszczędność lub o ograniczonej szkodliwości. Wchodzenie w nowe kategorie produktowe dla rosnącego sektora budownictwa mieszkaniowego. Poszukiwanie synergii przychodowych i kosztowych poprzez przejęcia spółek na rynku. Przykłady Popularyzacja nowych materiałów budowlanych i izolacyjnych:  poliuretany (PUR, PIR)  aerożele  keramzytobeton Wykorzystanie innowacyjnych materiałów w izolacjach termicznych:  ścian zewnętrznych  ścian wewnętrznych  dachów  Przejęcie Quilosa przez Selenę  Przejęcie Chemiksa przez Atlas  Przejęcie INEOS przez Synthos 1 2 3
 8. 8. DUE DILIGENCE JAKO METODA ANALIZY OKAZJI INWESTYCYJNYCH Przed dokonaniem dostrzeganej inwestycji należy przeprowadzić szeroko zakrojoną analizę biznesową, obejmującą kwestie prawne, techniczne, rynkowe i finansowe Analiza rynkowa odpowiada na pytanie o uzasadnienie rynkowe planowanej inwestycji DUE DILIGENCE czyli analiza planowanej inwestycji ANALIZA PRAWNA ANALIZA TECHNICZNA ANALIZA RYNKOWA ANALIZA FINANSOWA
 9. 9. ANALIZA RYNKU JAKO ELEMENT OCENY OKAZJI INWESTYCYJNEJ Analiza rynku odpowiada na 2 kluczowe pytania: czy planowana inwestycja jest uzasadniona rynkowo, a jeżeli tak – to jak działać na rynku już po dokonaniu inwestycji? Czy planowana inwestycja jest uzasadniona rynkowo? Jak działać na rynku już po dokonaniu inwestycji? Do wykonania analizy rynkowej wykorzystywane są następujące źródła danych: dane zastane, wywiady rynkowe, badania ilościowe z odbiorcami oraz modele i analizy własne. 1 2 3 CZY RYNEK JEST ATRAKCYJNY? - czyli duży, marżowy i rosnący CZY RYNEK JEST KONKURENCYJNY? - im mniej konkurencyjny, tym lepiej JAKIE SĄ BARIERY WEJŚCIA I OPEROWANIA? - im mniejsze, tym lepiej 1 2 3 KOMU SPRZEDAWAĆ? - czyli ocena atrakcyjności grup docelowych CO SPRZEDAWAĆ? - czyli analiza preferencji wobec kształtu produktu JAK SPRZEDAWAĆ? - czyli cena, dystrybucja i marketing
 10. 10. Identyfikacja trendu rynkowego PODSUMOWANIE Jak identyfikować i korzystać z nadarzających się okazji inwestycyjnych, wykorzystując dostępne narzędzia analityczne? Odpowiedzialność za identyfikację i analizę okazji inwestycyjnych leży po stronie zarządu, jak również decydentów w obszarach strategii, handlu oraz marketingu Dostrzeżenie okazji na bazie trendu Analiza biznesowa, w tym rynkowa Źródła informacji o trendach: - doświadczenie decydentów w firmie - eksperci i organizacje branżowe - raporty i analizy rynkowe - statystyki GUS - dedykowane projekty doradcze Rodzaje okazji inwestycyjnych: - wzrost organiczny – nowe produkty, nowe kategorie produktowe, nowe rynki krajowe - wzrost nieorganiczny – fuzje i przejęcia Zakres analiz dla okazji inwestycyjnych: - analiza prawna - analiza techniczna - analiza rynkowa - analiza finansowa
 11. 11. Quantify Sp. z o.o. | Ul. Królewska 65A | 30-081 Kraków

×