Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Прозрачни планини
Рилска мисия или какво се случва със
Седемте рилски езера?
www.prozrachniplanini.org
Сдружение за дива
природа БАЛКАНИ
Сдружение Байкария
клон Велинград
Рибарско сдружение
Балканка 2009
Благевград
Национален парк “Рила”
 Най-големият Национален парк в България
 Актуализация на Плана за управление 2015-2024 г.
 Оцен...
2000 – 2014
Брой преминаващи посетители по паркови участъци
Източник: Проект за План за управление на
Национален парк “Рил...
Рилска мисия
 Доброволческа акция,
организирана заедно с
Българска фондация
Биоразнообразие
 Преброяване на туристите в
...
Рилска мисия
Брой доброволци: 52
Дни на провеждане :
• 8-9 август (събота и неделя)
• 10-12 август (понеделник - сряда)
...
Помощ за паркова охрана
Основни изводи от акцията:
 Намаляване на охраната в други паркови участъци
 Невъзможност да се ...
Преброяване на туристите
Карта на постовете: https://goo.gl/V8McMq
Основни изводи от наблюдението
 Посетителите в района са предимно за един ден
 х. Рилски езера е основна входна точка
 ...
Основна входна точка за езерата е
х. Рилски езера
Входна точка х.
Рилски езера
С лифта 1491
Пеша от х. Пионерска 323
Пеша ...
Общо лица, навлезли в района на езерата откъм х. Рилски езера (с лифта,
пеша от х. Пионерска, пеша от х. Скакавица по двет...
Пристигнали с лифта –
преминали през билната пътека
(по часови интервали)
Осреднени стойности
Натовареност по езера
Среднодневен брой посетители по езера, при изключване
от наблюдението на членовете на Бялото братств...
Ез. Бъбрека
брой посетители по часови интервали
(осреднени стойности)
Други наблюдения
 Замърсяване с боклуци
 МПС, мотори, велосипеди
 Животни
 Палатки
Други наблюдения
 Замърсяване с боклуци
 МПС, мотори,
велосипеди
 Животни
 Палатки
Палатка в 8:00 ч. на ез. Окото
Над Окото и Сълзата в 10:00 ч.
Над Окото и Сълзата в 14:00 ч.
Над Окото и Сълзата в 14:00 ч.
Анкети - 206 кратки интервюта
София 3 6 ,9
%
Друг областен град 3 2 ,1
%
Друго населено
място в страната,
различно от
обла...
Изводи от анкетите
 Основна причина за удовлетворение красота и
уникалност на природата
 Основна причина за неудовлетвор...
Препоръки
% Посетители с
нощувка
% Посетители без
нощувка;
неотговорили
Да се осигури маркировка с
указания какво е позвол...
Как да се включите?
Информирайте се:
blog.prozrachniplanini.org
fb/prozrachniplanini
Споделете с приятели
Дарете
Стане...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Рилска мисия - резултатите от преброяване на туристите в Седемте рилски езера

709 views

Published on

През лятото на 2015 Прозрачни планини заедно с Българска фондация Биоразнообразие организира доброволческа акция за преброяване на туристите в района на Седемте рилски езера - http://goo.gl/qie1Sa.

Настоящата презентация показва някои от основните изводи и резултати от акцията. Целият доклад и обобщение на мисията може да намерите в блога на Прозрачни планини на тези линкове: http://goo.gl/4sWPWc

Published in: Environment
 • Be the first to comment

Рилска мисия - резултатите от преброяване на туристите в Седемте рилски езера

 1. 1. Прозрачни планини Рилска мисия или какво се случва със Седемте рилски езера? www.prozrachniplanini.org
 2. 2. Сдружение за дива природа БАЛКАНИ Сдружение Байкария клон Велинград Рибарско сдружение Балканка 2009 Благевград
 3. 3. Национален парк “Рила”  Най-големият Национален парк в България  Актуализация на Плана за управление 2015-2024 г.  Оценка на въздействието на туризма Снимка Димитър Алексов
 4. 4. 2000 – 2014 Брой преминаващи посетители по паркови участъци Източник: Проект за План за управление на Национален парк “Рила” 2015-2024, www.pu-rila.info
 5. 5. Рилска мисия  Доброволческа акция, организирана заедно с Българска фондация Биоразнообразие  Преброяване на туристите в района на Седемте рилски езера  Помощ на паркова охрана в района Снимка М. Кирчева
 6. 6. Рилска мисия Брой доброволци: 52 Дни на провеждане : • 8-9 август (събота и неделя) • 10-12 август (понеделник - сряда) • 15-16 август (събота и неделя) • 19 август (сряда) - празник • 22-23 август (събота и неделя) • 29-30 август (събота и неделя) • 5-6 септември (събота и неделя) Снимка М. Кирчева
 7. 7. Помощ за паркова охрана Основни изводи от акцията:  Намаляване на охраната в други паркови участъци  Невъзможност да се изискват лични документи  Липса на свидетели  Липса на адекватно заплащане за парковата охрана  Липса на техническо оборудване
 8. 8. Преброяване на туристите Карта на постовете: https://goo.gl/V8McMq
 9. 9. Основни изводи от наблюдението  Посетителите в района са предимно за един ден  х. Рилски езера е основна входна точка  Лифтът – основно средство за пристигане в района  Посетителите се отправят към езерата по Билната пътека  ез. Бъбрека, ез. Сълзата и ез. Окото са най-натоварени, (ако не се броят членовете на Бялото братство)
 10. 10. Основна входна точка за езерата е х. Рилски езера Входна точка х. Рилски езера С лифта 1491 Пеша от х. Пионерска 323 Пеша от х. Скакавица 7 Входна точка Раздела Пеша от х. Иван Вазов 33 Пеша от Мальовица 20 Пеша от х. Скакавица директно на билната пътека и до ез. Бъбрека 41
 11. 11. Общо лица, навлезли в района на езерата откъм х. Рилски езера (с лифта, пеша от х. Пионерска, пеша от х. Скакавица по двете възможни пътеки), по дати на наблюдение Дата Ден От лифта Пеша от х. Пионер- ска Пеша от х. Скака- вица Общо От тях: екипирани за преход/ нощувка - брой От тях: екипирани за преход/ нощувка – дял   Пеша от х.Скака- вица до Било  Общ брой преброени лица за деня 8 .8 . Събота 2 7 3 9 2 7 3 9 5 2 1 ,9 %   5 8 2 7 9 7 9 .8 Неделя 1 9 4 0 1 9 4 0 2 0 ,1 % 1 9 4 0 1 0 .8 . Понедел. 1 6 6   3 4 6   5 1 2 2 0 3 ,9 %       5 1 2 1 2 .8 . Сряда 6 3 6   2 7 3   9 0 9 4 0 4 ,4 %         9 0 9 1 5 .8 . Събота 1 6 5 1 5 6 5 1 8 2 2 3 4 8 9 4 ,0 %   1 3 2 2 4 7 1 6 .8 . Неделя 1 6 2 9 2 2 9 1 6 1 8 7 4 1 1 3 6 ,0 %   3 1 8 7 7 1 9 .8 . Сряда 1 2 8 4 2 4 8 2 4 1 5 5 6 4 1 2 ,6 %   6 3 1 6 1 9 2 2 .8 . Събота 6 9 4 1 8 9 7 2 1 4 1 5 ,7 %   2 3 0 9 5 1 2 3 .8 . Неделя 1 3 1 2 2 1 4 4 1 5 3 0 1 5 1 ,0 % 1 5 3 0 2 9 .8 . Събота 2 3 6 0 8 1 2   3 1 7 2       8 3 1 8 0 3 0 .8 . Неделя 1 4 9 7 7 5 1 3 2 2 5 1 4 9 2 ,2 %   2 2 5 1 5 .9 . 5 Събота 2 3 4 3 9 4 5   3 2 8 8 1 4 8 4 ,5 %   1 9 3 3 0 7 6 .9 . Неделя 9 6 3 9 9 4 1 0 6 6 1 0 ,1 %   5 0 1 1 1 6 Общо за всички дни на наблюдение 2 3 7 9 2   2 4 2 3 6 Средно на ден за дните на наблюдение: 1 3 2 1 (1 0 .8 - 6 .9 ) 4 3 1 (1 0 .8 - 6 .9 ) 1 1 (1 0 .8 - 6 .9 1 8 2 1 5 1 3 5 6 1 8 6 4
 12. 12. Пристигнали с лифта – преминали през билната пътека (по часови интервали) Осреднени стойности
 13. 13. Натовареност по езера Среднодневен брой посетители по езера, при изключване от наблюдението на членовете на Бялото братство 494 400 335 175 137 100 27 0 100 200 300 400 500 600 Бъбрека Сълзата Окото Рибно Близнак Трилистник Долно
 14. 14. Ез. Бъбрека брой посетители по часови интервали (осреднени стойности)
 15. 15. Други наблюдения  Замърсяване с боклуци  МПС, мотори, велосипеди  Животни  Палатки
 16. 16. Други наблюдения  Замърсяване с боклуци  МПС, мотори, велосипеди  Животни  Палатки Палатка в 8:00 ч. на ез. Окото
 17. 17. Над Окото и Сълзата в 10:00 ч.
 18. 18. Над Окото и Сълзата в 14:00 ч.
 19. 19. Над Окото и Сълзата в 14:00 ч.
 20. 20. Анкети - 206 кратки интервюта София 3 6 ,9 % Друг областен град 3 2 ,1 % Друго населено място в страната, различно от областен град 2 1 ,5 % Чужбина 9 ,5 % Начин на пристигане Всички анкетира ни Посещаващ и района за първи път Лифт и пеша 4 5 ,6 % 4 7 ,0 % Само пеша 2 2 ,3 % 2 1 ,0 % Само с лифт 1 7 ,5 % 2 0 ,0 % МПС и пеша 1 3 ,1 % 1 0 ,0 % Неотговорил 1 ,0 % 1 ,0 % Само с МПС 0 ,5 % 1 ,0 %
 21. 21. Изводи от анкетите  Основна причина за удовлетворение красота и уникалност на природата  Основна причина за неудовлетвореност прекалено голям туристически поток и комерсиализация и замърсяване на езерата  Препоръки
 22. 22. Препоръки % Посетители с нощувка % Посетители без нощувка; неотговорили Да се осигури маркировка с указания какво е позволено и каквое непозволено 1 0 ,0 9 ,1 Да се осигурят повече тоалетни 8 ,3 1 2 ,7 Да се ограничи достъпът на джиповете 5 ,0 5 ,5 Да има по- строг контрол по отношение на опазването на околната среда 5 ,0 - Да се осигурят повече кошове за боклуци 3 ,3 9 ,1 Да се уреди транспорт от Сапарева баня до станцията на лифта 3 ,3 - Оплакване от силна музика около езерата! 3 ,3 - Няма нужда от лифт - да се спре лифтът 3 ,3 1 ,8 Да има по- ранен лифт 1 ,7 - По-сериозно почистване на езерата 1 ,7 1 ,8 Да се осигури по- добра поддръжка на парка и условия за туристите 1 ,7 1 4 ,5 Да се осигури по- сериозно електричество 1 ,7 - Да се осигури ПОС терминал - 1 ,8 Да не се разрешава кучета да се - 1 ,8
 23. 23. Как да се включите? Информирайте се: blog.prozrachniplanini.org fb/prozrachniplanini Споделете с приятели Дарете Станете доброволец

×