Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

WWF - История за спасяването на гората от незаконна сеч

306 views

Published on

резентация от Александър Дунчев, WWF България представена по време на дискусията "Граждани в гората" на 22 март 2016 в София. Запис от дискусията може да намерите тук: https://goo.gl/2WwgHQ
Александър Дунчев разказва как може всеки един да от нас да се провери дали една сеч е законна, какви са стъпките, които трябва да предприемем, ако имам съмнения за сеч и най-вече как една "законна" сеч се оказва незаконна.
Дискусията "Граждани в гората" се организира с финансовата подкрепа на Конфедерация Швейцария чрез Фонд за реформи, свързани с участието на гражданското общество”. Видео от дискусията може да намерите тук: https://goo.gl/2WwgHQ. Цялата отговорност за съдържанието на видео се носи от СДП БАЛКАНИ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че той отразява официалното становище на Българо-швейцарската програма за сътрудничество.

Published in: Environment
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

WWF - История за спасяването на гората от незаконна сеч

 1. 1. Една история за спасяването на гората от незаконна сеч инж. Александър Дунчев, WWF България
 2. 2. Опазване на защитени видове обитаващи вековни гори! 1. WWF – защита на дивата природа Златка Уралска улулица Широкоух прилеп Белогръб кълвачБелогръб кълвач Трипръст кълвач Трипръст кълвач Полубеловрата мухоловка Rosalia alpina
 3. 3. 1. WWF – защита на дивата природа
 4. 4. 1. WWF – защита на дивата природа Стара планина ?
 5. 5. 2. Анализ на незаконните сечи 2014 г. Властелинът на пръстените I. Обем на незаконния дърводобив в България: - Държавна статистика – 35 000 м3/год. - Статистика на WWF – 2,4 мил. м3/год. II. Обем на незаконния дърводобив в ДЛС Дикчан: - ДЛС: ~ 25 м3 незаконни сечи през 2015 г. - Проверка на WWF и ДЛС -> 40-50 м3 незаконни сечи в 5 насаждения
 6. 6. 2. Анализ на незаконните сечи 2014 г.
 7. 7. 2. Анализ на незаконните сечи 2014 г.
 8. 8. 2. Анализ на незаконните сечи 2014 г. Властелинът на пръстените Коефициентът за превръщане е завишен!
 9. 9. 2. Анализ на незаконните сечи 2014 г. Властелинът на пръстените GPS, контролни пластини на трупите, ЕПБ...
 10. 10. 2. Анализ на незаконните сечи 2014 г. ДЛС Чепино ДЛС Витошко ДГС Селище ДЛС Дикчан
 11. 11. 3. Как да разкрием незаконни сечи? http://gis.wwf.bg
 12. 12. 3. Как да разкрием незаконни сечи? http://iag.bg
 13. 13. 3. Как да разкрием незаконни сечи?
 14. 14. 3. Как да разкрием незаконната сеч? ДЛС Чепино
 15. 15. 3. Как да разкрием незаконната сеч? ДЛС Чепино
 16. 16. 3. Как да разкрием незаконната сеч?
 17. 17. 3. Как да разкрием незаконната сеч? ДГС София, 2015 г. - Домаркиране след подаден сигнал до ДГС/РДГ!!!
 18. 18. 3. Как да разкрием незаконната сеч? ДЛС Дикчан - Установена незаконна сеч през 2015 г. от ДЛС и РДГ– 25 м3 - Установена незаконна сеч от WWF за 1 ден - 40-50 м3
 19. 19. 3. Как да разкрием незаконната сеч?
 20. 20. 3. Как да разкрием незаконната сеч?
 21. 21. 3. Как да разкрием незаконната сеч?
 22. 22. 3. Как да разкрием незаконната сеч?
 23. 23. 3. Как да разкрием незаконната сеч? Нарушения в гори с площ над 10 дка
 24. 24. 3. Как да разкрием незаконната сеч?
 25. 25. 4. Какво правим в тази ситуация??? Властелинът на пръстените ДЛС Чепино ДЛС Чепино I. Модерни технологии (ел. сиситеми, марки и т.н.) II. Пълна прозрачност на контролната и стопанската дейност на горските институции! III. Независимост и финансова обезпеченост на контролните институции. IV. Управление на горите от почтенни лесовъди с висока квалификация, конкурсно начало и обществено доверие!
 26. 26. 5. Задача за публиката - от каква напитка е марката? Властелинът на пръстените ДЛС Чепино ДЛС Чепино

×