Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Victoria properties investor præsentation 21 november 2011 final

1,004 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Victoria properties investor præsentation 21 november 2011 final

 1. 1. Kontakt: Peter Westphal Administrerende direktør Telefon: +45 4547 7500 E-mail: pw@victoriaproperties.dk Yderligere information: www.victoriaproperties.dk Victoria Properties Investorpræsentation 21. November 2011
 2. 2. Kort om Victoria Properties Introduktion til Victoria Properties Ejerskabsstruktur Introduktion Finansiel info Kapitaludvidelse Appendiks <ul><li>Børsnoteret ejendomsselskab etableret medio 2006 </li></ul><ul><li>Forretningsområdet er investeringer i velbeliggende erhvervs- og boligejendomme i Tyskland </li></ul><ul><li>Victoria Properties har opbygget en attraktiv ejendomsportefølje beliggende i Frankfurt, Berlin og Hamborg </li></ul><ul><li>Victoria Properties aktien handles på Købehavns Fondsbørs </li></ul><ul><ul><li>Bloomberg ticker: VIPRO DC Equity </li></ul></ul><ul><ul><li>ISIN: DK0015216675 </li></ul></ul><ul><ul><li>Reuters: vipro.co </li></ul></ul>Attraktiv ejendomsportefølje og en stærk ejerskabsstruktur <ul><li>Aktiekapital: DKK 245.957.800 (DKK 100 per aktie) </li></ul>
 3. 3. Victoria Properties equity story <ul><li>Victoria Properties har en stærk kombination af lokal tilstedeværelse i Tyskland og en dansk base og ledelse </li></ul><ul><li>Danske banker kontrollerer et betydeligt antal tyske ejendomme som følge af den økonomiske krise </li></ul><ul><li>Victoria Properties har et veludbygget samarbejde med flere relevante danske banker </li></ul><ul><li>Fokus på kvalitets-ejendomme og intelligente investeringsbeslutninger </li></ul><ul><li>Investeringsstrategien er rationel og bygger på erfaringer fra markedet igennem de seneste turbulente år </li></ul><ul><li>Meget bred viden og unik indsigt i et stort investeringspotentiale sammenlignet med ejendomsinvesteringsselskaber i Tyskland </li></ul>Unik markeds-eksponering Stærk forretnings-model <ul><li>Attraktiv udvikling i lejeniveau og tomgang </li></ul><ul><li>Voksende befolkning med faldende arbejdsløshed </li></ul><ul><li>Stærk underliggende BNP-vækst </li></ul>Attraktivt tysk ejendoms-marked Ledende dansk børsnoteret investeringsselskab med fokus på det tyske marked Introduktion Finansiel info Kapitaludvidelse Appendiks
 4. 4. Udvikling i resultatopgørelse Introduktion Finansiel info Kapitaludvidelse Appendiks Victoria Properties har leveret vækst i omsætning samt resultat før skat og reguleringer fra år til år
 5. 5. Resultat før skat og reguleringer Introduktion Finansiel info Kapitaludvidelse Appendiks Millioner euro <ul><li>Resultat før skat og reguleringer forventes omkring EUR 2,5 mio. for 2011 </li></ul><ul><li>Desuden forventes et positivt cash flow fra driften </li></ul>Resultat før skat og dagsværdireguleringer af investeringsejendomme og finansielle instrumenter
 6. 6. Kapitaludvidelse og struktur Introduktion Finansiel info Kapitaludvidelse Appendiks <ul><li>Tegningen vil ske til kurs 85 med fortegningsret til nuværende aktionærer i forholdet 1:1 </li></ul><ul><li>Der foreligger garanti fra visse af selskabets kerneaktionærer for DKK 150 mio. </li></ul><ul><ul><li>Hempelfonden DKK 50 mio. </li></ul></ul><ul><ul><li>Vicus Ejendomme ApS (Bendt Wedell) DKK 30 mio. </li></ul></ul><ul><ul><li>MC2 Holding ApS (Mads Clausen) 50 mio. </li></ul></ul><ul><ul><li>Vipro Holding A/S (Lars Thylander) 20 mio. </li></ul></ul><ul><li>Der forhandles med nye og eksisterende investorer omkring tegningstilsagn for de resterende DKK 59 mio. </li></ul>Kontant fortegningsemission på DKK 209 mio. <ul><li>Ligeledes vil der blive gennemført en rettet emission mod fire banker – ejere af boligudlejningsejendommene i Berlin </li></ul>Rettet emission på DKK 80 mio. <ul><li>Kapitaludvidelsen skal benyttes til indfrielse af en eksisterende bridge-finansiering med FIH samt køb af boligudlejningsejendomme i Berlin </li></ul><ul><ul><li>Fortegningsemission: Indfrielse af bridgefinansiering og delvis køb af ejendomme </li></ul></ul><ul><ul><li>Rettet emission: Aktier til nuværende ejere af ejendomsporteføljen </li></ul></ul>Rationale bag kapitaludvidelsen
 7. 7. Anvendelse af provenu *Antallet af aktier til bankerne ved apport-indskud er udmålt på baggrund af kurs 113,1, svarende til indre værdi pr. aktie 30. juni 2010 korrigeret for kontant fortegningsemission til kurs 85 Equity story Finansiel info Investor info Kapitaludvidelse Appendiks <ul><li>Kapitalbehovet overstiger provenuet af kapitaludvidelsen </li></ul><ul><li>Én bank har på forhånd accepteret at konvertere kontantbetaling til betaling i aktier </li></ul><ul><li>Én bank forventes at acceptere udskudt betaling af den kontante betaling i 12 måneder </li></ul>Provenu - overblik Anvendelse - overblik
 8. 8. Forventet udvikling i portefølje ved erhvervelse af Berlin-ejendomme Ejendomsportefølje, antal kvm. Equity story Finansiel info Investor info Kapitaludvidelse Appendiks Ejendomsportefølje, fordeling af antal kvm. på byer <ul><ul><li>Victoria Properties’ ejendomsportefølje vil potentielt blive fordoblet, og Berlin vil komme til at udgøre næsten 75% af porteføljen </li></ul></ul>90%+ Nuværende ejendomsportefølje Ejendomsportefølje hvis alle Berlin-ejendomme erhverves
 9. 9. Udvikling i potentiel ny portefølje Equity story Finansiel info Investor info Kapitaludvidelse Appendiks <ul><li>De enkelte portefølje-elementer har oplevet en vækst på 1,6% - 10,0% fra februar til september 2011 </li></ul><ul><li>Lejen er overordnet steget 4,5% fra februar til september 2011 </li></ul>Stigende lejeniveau Berlin-porteføljen udvikler sig tilfredsstillende og der er yderligere potentiale <ul><li>De enkelte portefølje-elementer har oplevet en ændring i tomgangen på -4,7% - 0,9% fra februar til september 2011 </li></ul><ul><li>Tomgangen er overordnet faldet 1,8% fra februar til september 2011 </li></ul>Faldende tomgangsrate <ul><li>Der har ikke været noget aktivt ejerskab i perioden </li></ul><ul><li>Der er stort set ikke varslet lejeforhøjelser </li></ul><ul><li>Yderligere lejeforhøjelser forventes ikke at øge tomgangsraten </li></ul>Potentiale for yderligere tiltag
 10. 10. Vigtige tendenser i Berlin (i/ii) Equity story Finansiel info Investor info Kapitaludvidelse Appendiks Kilde: Bloomberg, Reuters og Amt für Statistik Berlin Brandenburg. <ul><ul><li>Relativt lavt niveau for nybyggeri efter boom’et i 1990’erne </li></ul></ul><ul><ul><li>Positiv befolkningsudvikling: Antallet af husstande stiger mere end befolkningen som følge af et stigende antal singler </li></ul></ul>Nybyggeri i Berlin (antal nye boliger) Antal husstande i Berlin
 11. 11. Vigtige tendenser i Berlin (ii/ii) Equity story Finansiel info Investor info Kapitaludvidelse Appendiks Kilde: Bloomberg, Reuters, Amt für Statistik Berlin Brandenburg, Statistisches Bundesamt and Stadt und Raumforschung Befolkning i Berlin (mio. mennesker) Ejerandel for egen bolig Berlin: 16% <ul><ul><li>Befolkningen i Berlin er steget støt siden 2004 </li></ul></ul><ul><ul><li>Stort ejerlejlighedspotentiale i Berlin </li></ul></ul>
 12. 12. Opsummering Attraktiv eksponering imod et tysk ejendomsmarked i stærk vækst Forventet stærk vækst i lejeindtægter drevet af et sundt underliggende marked, attraktive opkøbsmuligheder samt reduktion af tomgangsraten Mulighed for fortsat optimering igennem minimering af driftsomkostninger og reduktion af finansieringsomkostninger
 13. 13. 21. November 2011 Victoria Properties Investorpræsentation Appendiks Kontakt: Peter Westphal Administrerende direktør Telefon: +45 4547 7500 E-mail: pw@victoriaproperties.dk Yderligere information: www.victoriaproperties.dk
 14. 14. Victoria Properties: Resultatopgørelse Equity story Finansiel info Investor info Kapitaludvidelse Appendiks
 15. 15. Victoria Properties: Balance Equity story Finansiel info Investor info Kapitaludvidelse Appendiks
 16. 16. Victoria Properties: Pengestrømme Equity story Finansiel info Investor info Kapitaludvidelse Appendiks
 17. 17. Demografisk udvikling, 2000–2025f Kilde: Bundesinstitut für Bau mindre end -10% - 10% < -3 % - 3% < 3 % 3% < 10 % mere end 10% <ul><ul><li>Attraktiv demografisk udvikling omkring Berlin, Hamburg og Frankfurt </li></ul></ul>Equity story Finansiel info Investor info Kapitaludvidelse Appendiks <ul><ul><li>Befolkningsvækst </li></ul></ul>
 18. 18. Generelt lejeniveau i tyske byer Stabilt højt lejeniveau i Frankfurt og Hamburg og en stigende tendens i Berlin Kilde: Engel & Völkers Gewerbe Berlin Research & Consulting nach IVD Equity story Finansiel info Investor info Kapitaludvidelse Appendiks euro / kvm
 19. 19. Europæiske 3-7 års renter er i øjeblikket lave i et historisk perspektiv Renteniveauer (EURIBOR swaps) Væsentligste eksponeringer (i/ii) Kilde: Bloomberg Equity story Finansiel info Investor info Kapitaludvidelse Appendiks
 20. 20. Arbejdsløshed i Tyskland og Berlin* *Data er sæsonkorrigeret. **BNP-vækst er målt i konstante priser Kilde: Bloomberg, Reuters, Amt für Statistik Berlin Brandenburg og Statistisches Bundesamt <ul><ul><li>Arbejdsløsheden er faldet siden 2006 i både Tyskland og Berlin </li></ul></ul><ul><ul><li>Berlin har i de senere år haft en vækst på niveau med eller højere end det generelle niveau for Tyskland </li></ul></ul>BNP-vækst, Tyskland og Berlin** Væsentligste eksponeringer (ii/ii) Equity story Finansiel info Investor info Kapitaludvidelse Appendiks
 21. 21. Disclaimer: Nærværende præsentation indeholder udsagn om fremtidige forhold, herunder forventninger til økonomiske resultater. Udsagn om fremtidige forhold er i sagens natur forbundet med risici og usikkerheder, som kan medføre, at de faktiske forhold afviger væsentligt fra forventningerne. Om Victoria Properties: Victoria Properties er et børsnoteret ejendomsinvesteringsselskab, som udelukkende fokuserer på køb af velbeliggende udlejningsejendomme i Tyskland. Det er selskabets mission at finde attraktive, velbeliggende ejendomme, som kan udvikles og modnes, således at de fremstår fuldt udlejede og istandsatte, når de sælges. Kontakt: Peter Westphal Administrerende direktør Telefon: +45 4547 7500 E-mail: pw@victoriaproperties.dk Yderligere information: www.victoriaproperties.dk

×