Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

20170307 lider w procesie transformacji

87 views

Published on

Lesson from Carlos Ghosn of Nissan's Recovery Plan. Presented to the Production Manager Meeting April 7, 2017 in Krakow.

Published in: Automotive
 • Be the first to comment

20170307 lider w procesie transformacji

 1. 1. LIDER W PROCESIE TRANSFORMACJI dr Piotr Wiśniewski www.db77.pl 7 marca 2017dr Piotr Wisniewski www.db77.eu 7 marzec 2017 Nissan Business Case dr. Piotr Wiśniewski
 2. 2. LIDER W PROCESIE TRANSFORMACJI 2 MODEL TRANSFORMACJI NA GLOBALNYM RYNKU AUTOMOTIVE 14 ZASAD UDANEJ TRANSFORMACJI FIRMY 10 PRZYKAZAŃ LIDERA 1 2 3 HISTORIA BRANŻY AUTOMOTIVE 4
 3. 3. HISTORIA BRANŻY AUTOMOTIVE 1 dr Piotr Wisniewski www.db77.eu 7 marzec 2017
 4. 4. RYNEK AUTOMOTIVE 4 0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000 80,000 90,000 100,000 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Produkcja samochodów 2000 - 2015 Osobowe Ciężarowe dr Piotr Wisniewski www.db77.eu 7 marzec 2017
 5. 5. RYNEK AUTOMOTIVE 5 dr Piotr Wisniewski www.db77.eu 7 marzec 2017
 6. 6. CO NAM DAŁ AUTOMOTIVE 6 Branża automotive jest prekursorem wielu przełomowych rozwiązań technicznych, organizacyjnych i sprzedażowych, takich jak:  Linia produkcyjna – linia Forda  Lean management – Toyota  Zarządzanie łańcuchem dostaw  Zarządzanie projektami  Industry 4.0 dr Piotr Wisniewski www.db77.eu 7 marzec 2017
 7. 7. MODEL TRANSFORMACJI NA GLOBALNYM RYNKU AUTOMOTIVE 2 dr Piotr Wisniewski www.db77.eu 7 marzec 2017
 8. 8. Przypadek Nissana dr Piotr Wisniewski www.db77.eu 7 marzec 2017
 9. 9. RENAULT PRZED 1999 9 CECHY RENAULT PRZED 1999 ROKIEM 1. Silna pozycja na rynku europejskim. 2. Niska sprzedaż poza Europą. 3. Państwo jako udziałowiec firmy. 4. Poprawa wyników operacyjnych dzięki wdrożeniu udanego programu oszczędnościowego. 5. Nieudana próba przejęcia Volvo. 6. Względnie niska produkcja w stosunku do gwałtownie rosnącego udziału konkurencji na rynku. Zysk netto Przychody dr Piotr Wisniewski www.db77.eu 7 marzec 2017
 10. 10. NISSAN PRZED 1999 10 CECHY NISSANA PRZED 1999 ROKIEM 1. Negatywne wyniki finansowe osiągane na przestrzeni wielu lat. 2. Spadek udziału firmy w rynku. 3. Utrata lojalnych klientów. 4. Ogromne zadłużenie. 5. Ponad 1 300 spółek powiązanych. 6. Lider technologiczny i jakościowy. Zysk netto Przychody dr Piotr Wisniewski www.db77.eu 7 marzec 2017
 11. 11. 27 marca 1999 KULISY POŁĄCZENIA RENAULT I NISSANA 11 Renault 1. Wzrost udziału w rynku światowym. 2. Wejście na rynki NAFTA i Azji. 3. Rozwój technologiczny. Nissan 1. Zyskanie silnego partnera, który może pomoc w odbudowie wizerunku firmy. 2. Uzyskanie wsparcia w zakresie poprawy wyniku finansowego. 3. Wsparcie finansowe. 4. Nowe koncepty samochodów. Ostatecznie Renault był jedynym podmiotem zainteresowanym objęciem akcji Nissana. dr Piotr Wisniewski www.db77.eu 7 marzec 2017
 12. 12. CEO w Japonii dr Piotr Wisniewski www.db77.eu 7 marzec 2017
 13. 13. CEO W NISSAN 13 Do 1999 Nissan był organizacją monokulturową zarządzaną wyłącznie przez japońskich managerów. Z wyjątkiem Katsuji Kawamata, CEO Nissana zazwyczaj przewodzili firmie przez stosunkowo krótki okres czasu. dr Piotr Wisniewski www.db77.eu 7 marzec 2017
 14. 14. CARLOS GHOSN – POSTAĆ LIDERA ZMIANY 14 1954 – narodziny Carlosa Ghosna – Brazylia 1960 – rozpoczęcie edukacji – Liban 1974 – uzyskanie tytułu inżyniera chemii na Politechnice Paryskiej – Francja 1978 – ukończenie zarządzania na uniwersytecie Ecole des Mines w Paryżu – rozpoczęcie pracy dla Michelin – Francja 1981 – przyjęcie powołania na stanowisko szefa zakładu Michelin – Francja 1985 – objęcie funkcji COO Michelin – Brazylia 1989 – rozpoczęcie pracy na stanowisku Prezydenta Michelin – USA 1996 – przejęcie posady Executive VP Renault – Francja 1999 – objęcie urzędu COO Nissan Motor Co – Japonia 2001 – zajęcie stanowiska CEO Nissan Motor Co 2005 – przyjęcie funkcji CEO Renault Group Carlos Ghosn dr Piotr Wisniewski www.db77.eu 7 marzec 2017
 15. 15. TRUDNOŚCI W NOWYM ZADANIU 15 Przed objęciem urzędu:  Renault nie był znanym producentem samochodów w Japonii.  Nissan tracił swój udział w rynku, a Honda zajmowała drugą pozycję.  Gospodarka Japońska była w głębokiej stagnacji.  Firma odnotowywała fatalne wyniki finansowe akceptując taki stan rzeczy.  Carlos Ghosn nie znał on ani języka, ani kultury Japonii. dr Piotr Wisniewski www.db77.eu 7 marzec 2017
 16. 16. NISSAN REVIVAL PLAN 1999
 17. 17. 14 ZASAD UDANEJ TRANSFORMACJI FIRMY WG CARLOSA GHOSNA 3 Dr Piotr Wisniewski www.db77.eu 7 marzec 2017
 18. 18. „Jeżeli robisz dobrą robotę robiąc coś, co dla organizacji nie jest ważne, tracisz czas, talent, energię oraz zasoby”. 1. KRÓTKA LISTA NAJWAŻNIEJSZYCH SPRAW 1. Wizja 2. Cele i przyrzeczenie dot. ich realizacji 3. Polityka transparentności 4. Właściwy produkt i marketing 5. Zarządzanie zorientowane na wyniki 52 dr Piotr Wisniewski www.db77.eu 7 marzec 2017
 19. 19. „Konkurencja na globalnym rynku wymaga tego, by w tym danym momencie i w danym projekcie łączyć różne kompetencje, talenty i kultury”. 2. NIE BÓJ SIĘ DEFINIOWAĆ FUNDAMENTÓW 1. Nie ma uniwersalnego modelu zarządzania organizacją. 2. Decyzje należy podejmować na podstawie oceny wartości dodanej i wyznaczonych priorytetów. 3. Organizację należy oceniać od wewnątrz. 4. Należy powołać zespoły interdyscyplinarne (Cross Function Team). 5. Należy wypracować wewnętrzną gotowość na zmiany. 53 dr Piotr Wisniewski www.db77.eu 7 marzec 2017
 20. 20. „W ostatecznym rozrachunku, bez względu na kulturę czy położenie geograficzne, to zdolność do generowania wartości jest miarą efektywności”. 3. TWÓRZ WARTOŚĆ Aby organizacja zabezpieczyła sobie możliwość stabilnego wzrostu wartości dla akcjonariuszy, musi ona stanowić wartość dla:  Klientów,  Pracowników,  Akcjonariuszy,  Społeczności. 54 dr Piotr Wisniewski www.db77.eu 7 marzec 2017
 21. 21. „Jeżeli jesteś odpowiedzialny za jakiś obszar działania organizacji, zacznij od analizy stanu obecnego, a nie wizji tego jaki stan chciałbyś, aby zaistniał.” 4. USTAW PRIORYTETY 1. Chaos w organizacji oznacza błędy w zarzadzaniu. 2. Problem uwidacznia się najczęściej wtedy, gdy nie ma jasności co do priorytetów. 3. Balans rachunków i strat najlepiej definiuje priorytety. 4. Priorytety organizacji muszą być jasno komunikowane. 55 dr Piotr Wisniewski www.db77.eu 7 marzec 2017
 22. 22. „Plan ma znaczenie tylko wtedy, gdy idą za nim działania.” 5. ZBUDUJ PLAN 1. Zbieraj opinie od wszystkich o tym co było dobre i złe. 2. Plany powinny być definiowane przez CFT. 3. Muszą być one precyzyjne i poparte faktami. 4. Plan działania pozostawia niewiele możliwości interpretacji. 5. Plany powinny być formą publicznego przyrzeczenia. 56 Nissan Revival Plan (NRP) 1999: Powrót do rentowności w 2000 roku. Rentowność operacyjna powyżej 4,5%. Do 2002 roku zmniejszenie długu o połowę. dr Piotr Wisniewski www.db77.eu 7 marzec 2017
 23. 23. „Wdrożenie to 95% sukcesu” 6. WDROŻENIE JEST WSZYSTKIM 1.O jakości pomysłu decyduje sposób jego wdrożenia. 2. Aby dokonać zmian w organizacji trzeba stworzyć do tego celu kulturę organizacyjną i przekonać pracowników do założonych zmian. 3.Zmiany wymagają odpowiedniego tempa wdrażania. 4. Plan jest wiarygodny jeżeli przynosi znaczące rezultaty. 5. W procesie zmian bardzo istotny jest kluczowy trzon zespołu oraz przekonanie o słuszności zmian. 57 dr Piotr Wisniewski www.db77.eu 7 marzec 2017
 24. 24. „Nie ma szczegółu, którego w czasie kryzysu szef nie powinien wiedzieć o swojej firmie. Z największą starannością należy koncentrować się na tych obszarach, które mogą przyspieszyć wyjście z kryzysu.” 7. MIERZ PRECYZYJNIE 1. W biznesie kluczową rzeczą jest dostarczanie rzetelnych informacji na temat głównych obszarów działalności. 2. Pomiary kluczowe dla wyników firmy należy nieustannie monitorować. 58 dr Piotr Wisniewski www.db77.eu 7 marzec 2017
 25. 25. „Zysk jest nagrodą, którą otrzymasz, jeżeli dobrze wykonasz swoją pracę”. 8. SKONCENTRUJ SIĘ NA RENTOWNOŚCI 1. Strata jest dla organizacji jak gorączka. 2. Zysk daje wolność. 3. Każda decyzja musi uwzględniać wpływ danego działania na wynik finansowy. 4. Udział w rynku nie może być celem samym w sobie. 5. Udział w rynku jest pochodną:  atrakcyjności produktu,  doskonałości technicznej,  wysokiej jakości,  konkurencyjności kosztowej  zdolności firmy do dalszego rozwoju. 59 dr Piotr Wisniewski www.db77.eu 7 marzec 2017
 26. 26. „Nie ma żadnego tajnego wzoru na uzdrowienie firmy. Jest za to jeden wspólny warunek – motywacja zespołu”. 9. MOTYWUJ I PORUSZAJ DO DZIAŁANIA 1. Kluczem do sukcesu jest entuzjazm zespołu. 2. Motywacja wynika z autentycznego przykładu lidera. 3. Motywacja, podobnie jak zaufanie, nie jest czymś, co możesz zarządzić. 4. Ludzie muszą czuć i widzieć sens udziału w działaniach. 60 dr Piotr Wisniewski www.db77.eu 7 marzec 2017
 27. 27. „Przyjdź z problemami i przedstaw je bez owijania w bawełnę – przepracujemy je i znajdziemy dla nich rozwiązanie”. 10. ZAANGAŻUJ MANAGEMENT 1. Manager, który nie jest zaangażowany w proces nie ma pełnego obrazu rzeczywistości. 2. Manager musi być możliwie blisko pola bitwy. 3. Pracownik powinien chcieć działać w pracy efektywnie. 4. Manager odpowiada za efektywność pracownika i jego przygotowanie do pracy. 61 dr Piotr Wisniewski www.db77.eu 7 marzec 2017
 28. 28. „Zaangażowanie i odważne cele muszą wypływać od osób z najwyższych szczebli organizacji”. 11. UTRZYMUJ ZAANGAZOWANIE 1. W czasie kryzysu ludzie pracują intensywnie nad osiąganiem priorytetów. 2. Kryzys nie jest potrzebny. Zaangażowanie można podtrzymywać także poprzez podnoszenie poprzeczki oczekiwań. 62 dr Piotr Wisniewski www.db77.eu 7 marzec 2017 2002 rok - Nissan 180 Cel – 1 mln aut więcej, 8% marża operacyjna, 0 długu 2008 roku – Zero emission car
 29. 29. „Budowa globalnej firmy zaczyna się od stworzenia wspólnego języka komunikacji”. 12. DOCEŃ RÓŻNORODNOŚĆ 1. Uczciwość to początek zaufania. 2. Współpraca pomiędzy różnymi kulturami opiera się na wzajemnej akceptacji różnic. 3. Dobrze jest korzystać z różnorodności. 4. Nie należy zmieniać kultury organizacyjnej firmy, o ile nie jest to konieczne. 63 dr Piotr Wisniewski www.db77.eu 7 marzec 2017
 30. 30. „Gdy ludzie realizują zadania, muszą być dostrzeżeni, zachęcani i wynagradzani bez względu na wiek, wykształcenie, czy pochodzenie”. 13. WYNAGRADZAJ ZA WYNIKI 1. System premiowania wyniku wprowadza samokontrolę. 2. Każdy pracownik ma prawo wiedzieć w jaki sposób mierzona jest jego efektywność. 3. System motywacyjny musi być jak najbardziej przejrzysty. 4. Świadomość tego, za co się odpowiada sprawia, że ludzie stają się bardziej odpowiedzialni. 5. Postawa odpowiedzialności buduje autorytet. 64 dr Piotr Wisniewski www.db77.eu 7 marzec 2017
 31. 31. „Stawianie czoła kolejnym trudnościom pozwala zapobiec wpadnięciu w arogancję i samouwielbienie”. 14. UNIKAJ SAMOUWIELBIENIA 1. Po sukcesie bardzo łatwo wpaść w zachwyt nad samym sobą. 2. Zagrożeniem jest sytuacja, kiedy organizacja nie czuje na sobie oddechu konkurencji. 3. Uczucie zagrożenia pozwala utrzymać zespół w całkowitej gotowości i pełnym zaangażowaniu. 65 dr Piotr Wisniewski www.db77.eu 7 marzec 2017
 32. 32. 9 PRZYKAZAŃ LIDERA UDANEJ TRANSFORMACJI WG CARLOSA GHOSNA 4 dr Piotr Wisniewski www.db77.eu 7 marzec 2017
 33. 33. There are no secrets to success. It is the result of preparation, hard work, and learning from failure. Colin Powell „Jeżeli twoja wizja osiągnieć będzie mała, to rezultaty, których należy się spodziewać także będą małe." 1. NAMALUJ WIZJĘ 67 1. Wizja jest motorem zmian organizacji. 2. Organizacje zmieniają ludzi. Dobrze, jeżeli robią to w kierunku realizacji swojej wizji. 3. Główny obszar działania CEO to motywowanie innych do działania. 4. Gdy firma wpada w problemy to zwykle wiadomo dlaczego tak się dzieje. Jedynym sposobem na wyjście z nich jest umiejętność patrzenia poza horyzontem aktualnych problemów. 5. Aby osiągnąć cel warto pokazywać fakty i publicznie deklarować ich słuszność i przedstawiać plan działania. dr Piotr Wisniewski www.db77.eu 7 marzec 2017
 34. 34. There are no secrets to success. It is the result of preparation, hard work, and learning from failure. Colin Powell Carlos Ghosn: „Każda organizacja ma jakieś problemy. Najłatwiej jest obwiniać otoczenie za przyczyny niepowodzeń.” 2. ZAGLĄDAJ WEWNĄTRZ ORGANIZACJI 68 1. Problemy najczęściej mają swoje podłoże gdzieś wewnątrz organizacji. 2. Zmiany trzeba zacząć od samego siebie. dr Piotr Wisniewski www.db77.eu 7 marzec 2017
 35. 35. There are no secrets to success. It is the result of preparation, hard work, and learning from failure. Colin Powell Carlos Ghosn: „Szanse są wszędzie, nawet jeżeli ludzie postanowili ich nie dostrzegać”. 3. SIĘGAJ PO SZANSE 69 1. Bądź odważny w wyznaczaniu celów. 2. Współpracuj z konkurencją wtedy, gdy tobie może to pomóc rozwijać się szybciej niż robi to rynek. 3. Dowiedz się jak daleko znajdują się cele, które są zbyt daleko twoich możliwości. 4. Nie przyspieszaj naturalnego tempa procesów. dr Piotr Wisniewski www.db77.eu 7 marzec 2017
 36. 36. There are no secrets to success. It is the result of preparation, hard work, and learning from failure. Colin Powell „Amatorzy usiłują komplikować proste sprawy, profesjonaliści dążą do prostoty.” 4. SPRAW SPRAWY ŁATWYMI 70 1. Najpierw słuchaj, później myśl. 2. Zanim zaczniesz mówić, zbierz odpowiednie dane. 3. Nie zakładaj, że znasz rozwiązanie zanim zaczniesz zbierać dane. 4. Przedstawiaj pomysły w sposób zrozumiały. 5. Zamień kulturę bycia na kulturę realizacji. dr Piotr Wisniewski www.db77.eu 7 marzec 2017
 37. 37. There are no secrets to success. It is the result of preparation, hard work, and learning from failure. Colin Powell „Tak jak w przypadku produkcji gumy, tak w biznesie, jest czas na inwestycje, oczekiwania i czas na produkcję.” 5. BĄDŹ CIERPLIWY 71 1. Nie przyspieszaj naturalnego tempa procesów. 2. Pozwalaj ludziom pokazać ich wartość. 3. Pozwalaj innym i sobie popełniać błędy. dr Piotr Wisniewski www.db77.eu 7 marzec 2017
 38. 38. There are no secrets to success. It is the result of preparation, hard work, and learning from failure. Colin Powell „Dobry lider kreuje kolejnych liderów, a nie dobrych naśladowców.” 6. ROZWIJAJ NASTĘPCÓW 72 1. Liderzy nie powstają z dnia na dzień. 2. Liderzy rodzą się w ogniu doświadczeń. 3. Ludzie wzrastają poprzez realizowanie różnorodnych zadań. 4. Ludzie rozwijają się poprzez odnoszenie sukcesów i ponoszenie porażek. 5. Aby być dobrym liderem trzeba łączyć doświadczenie managera z doświadczeniem życiowym. dr Piotr Wisniewski www.db77.eu 7 marzec 2017
 39. 39. There are no secrets to success. It is the result of preparation, hard work, and learning from failure. Colin Powell „Wiem, że możesz to naprawić. Idź i to napraw. Jeśli potrzebujesz mojej rady, jestem tutaj, ale ty wiesz co masz robić”. 9. DELEGUJ ZADANIA 73 1. To doświadczenie, a nie wiek ma znaczenie. 2. Deleguj obowiązki i dawaj szanse popełniania błędów. 3. Bez błędów nie ma prawdziwego procesu uczenia się. 4. Ustal budżet i osobę za niego odpowiedzialną. Unikaj mikromanagementu. dr Piotr Wisniewski www.db77.eu 7 marzec 2017
 40. 40. There are no secrets to success. It is the result of preparation, hard work, and learning from failure. Colin Powell „Trzeba znaleźć czas na wszystko. Głęboko wierzę w racjonalne myślenie. Z doświadczenia jednak wiem, że czasem warto zaufać emocjom.” 8. UTRZYMAJ BALANS 74 1. Praca managera to ciągłe poszukiwanie równowagi pomiędzy sprzecznymi wartościami. 2. Patrz ponad wynik finansowy bieżącego okresu rozliczeniowego. dr Piotr Wisniewski www.db77.eu 7 marzec 2017
 41. 41. There are no secrets to success. It is the result of preparation, hard work, and learning from failure. Colin Powell „Carlosa można spotkać tam gdzie są problemy. Gdziekolwiek ten problem jest. To jest to miejsce gdzie powinien być szef”. 9. DBAJ O DROBIAZGI 75 1. Bez względu na to jakim zadaniom musisz stawiać czoła dbaj o drobiazgi. 2. Musisz być uczciwy przed samym sobą i przed organizacją. dr Piotr Wisniewski www.db77.eu 7 marzec 2017
 42. 42. Epilog dr Piotr Wisniewski www.db77.eu 7 marzec 2017
 43. 43. NASTĘPNY KROK 77 2008 – Renault Nissan przejmuje kontrolę nad 74,5% AVTOVAZ 2010 – Umowa o rozpoczęciu wieloletniej współpracy pomiędzy Daimler a Renault Nissan 2013 – Unia pomiędzy Mitsubishi a Renault Nissan 2013 – 50/50 join venture z DongFeng dr Piotr Wisniewski www.db77.eu 7 marzec 2017
 44. 44. DALSZA HISTORIA NISSANA 78 dr Piotr Wisniewski www.db77.eu 7 marzec 2017
 45. 45. Dalsza historia Nissana 79 dr Piotr Wisniewski www.db77.eu 7 marzec 2017
 46. 46. DALSZA HISTORIA NISSANA 80 dr Piotr Wisniewski www.db77.eu 7 marzec 2017
 47. 47. DALSZA HISTORIA NISSANA 81 Zysk netto Przychody dr Piotr Wisniewski www.db77.eu 7 marzec 2017
 48. 48. DALSZA HISTORIA RENAULT 82 Zysk netto Przychody dr Piotr Wisniewski www.db77.eu 7 marzec 2017
 49. 49. NAJLEPSZY CEO NA ŚWIECIE 83 2003 – „Człowiek roku” mag. Fortune wyd. azjatyckiego 2004 – Automotive Hall of Fame – USA 2004 – Automotive Hall of Fame – Japonia 2010 – Kwartalnik CEO "Most Respected CEOs” 2011 – CNBC ”Asia Business Leader of the Year” 2013 – International Fellow Royal Academy of Engineering dr Piotr Wisniewski www.db77.eu 7 marzec 2017
 50. 50. Takeaway dr Piotr Wisniewski www.db77.eu 7 marzec 2017
 51. 51. Authentic Empowerment Cycle AEC® 85 AEC® Gracious Transparency Engineering Trust Interactive Values Mission- Driven Delegation Magnetic Mentorship dr Piotr Wisniewski www.db77.eu 7 marzec 2017
 52. 52. dr Piotr Wiśniewski www.db77.eu piotr.wisniewski@db77. pl +48 668 009 544 KONTAKT Inspiruje nas doświadczenie

×