Advertisement
Advertisement

More Related Content

Advertisement

DebatdeVi a la Pràctica

 1. Comunitats de Pr àtica Una Proposta de treball per Debatdevi
 2. Definicions Metodol ògiques
 3. Difer ències amb altres tipus d’organització Comunidades de pr àctica profesional: Una concepción relacional del trabajo púbico - Alberto Ortiz de Zárate Tercero Recurs a la Coordinaci ó Recurs a l’autoritat Permet la discrep ància Necessitat de consens Objectius de les persones Objectius de la Organitzaci ó Interorganitzacional Fronteres fixes - Organitzacions Flexibilitat Estructura fixa Meritoc ràcia Autoritat formal Entada voluntaria Selecci ó dels membres Per a una àrea d’interés Per a un projecte espec ífic La creen els propis membres El crea la direcci ó COMUNITAT DE PR ÀCTICA EQUIP DE TREBALL
 4. ¿I qu è te a veure això amb el sector del Vi?
 5. 2. Diversitat d’agents interrelacionats Patronal Cellers Denominacions Origen Administracions P úbliques Centres De Recerca Usuaris Clients Universitats Institucions Distribuidors Sector Territori Mitjans Comunicacio
 6. 3. Objectius comuns i explicitats Nous Consumidors / H àbits Territori Comercialitzaci ó Promoci ó Qualitat Del Vi Transferència tecnológica Presencia del Consell Regulador als terriroris productors Incrementar Presencia a Internet Professionalització Unitat i Aliançes Especialització Botiguer/Somerlier Sinergies territorials pel foment del turisme Qualitat i coordinació del enoturisme Varietats autòctones Cultura beneficis del vi (dieta Mediterrànea) Canal Internet per distribució i comercialització Cultura del via l’ensenyament Dialeg interadministratiu Espais d’intercanvi d’experiències i coneixement Increment Pressupostari promoció
 7. El Repte: Convertir Debatdevi en una xarxa de Comunitats de Pr àctica
 8. Xarxa de Comunitats Centre de Negocis Marques Col·lectives Cultura del Vi Vinternet Coordinaci ó Institucional Recerca I+D+i
 9. Xarxa de Comunitats Centre de Negocis Marques Col·lectives Cultura del Vi Vinternet Coordinaci ó Institucional Comercialitzaci ó Recerca I+D+i Territori Qualitat Del Vi Nous h àbits Nous Consumidors Promoci ó Consorci P úblico-Privat Pres ència Vins Catalans a Restaurants Turisme Del Vi Dieta Mediterr ànea Centre Divulgaci ó BCN Coordinaci ó en La Promoció Espais d’Intercanvi Pres ència a Internet
 10. El Projecte: ¿I c om ho fem tot això?
 11. Planificant Fase I
 12. Planificant Fase II
 13. Planificant Fase III
 14. Explorant Pilots Vinternet Elaborar una guía de recursos d’internet per al sector Recerca I+D+i Elaborar un mapa de recursos de la recerca del vi a Catalunya (Jornades, Repositoris, Difusió)
 15. Gr àcies per la seva atenció Gemma Urgell Maria Jes ús Salido Marc López Plana
 16.  
Advertisement