Roditeljska prava i dužnosti

6,587 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
6,587
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
267
Actions
Shares
0
Downloads
27
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Roditeljska prava i dužnosti

 1. 1. Obiteljski centar Virovitičko-podravske županijeMinistarstvo socijalne politike i mladih Roditeljska prava i obveze nakon razvoda
 2. 2. Obiteljski zakon (Narodne novine broj 116/03, 17/04, 136/04, 107/07, 57/11 i 61/11)-regulira pitanja o razvodu, te pravima i dužnostima u odnosima roditelja i djece
 3. 3. Djetetova prava i dužnosti Obiteljski zakon čl.87.-90. Dijete ima pravo na sigurnost i odgoj u obitelji primjeren svojim tjelesnim, umnim i osjećajnim potrebama; Dijete ima pravo na život sa svojim roditeljima, u skladu sa svojom dobrobiti; Dijete ima pravo na susrete i druženje s roditeljima, ako živi odvojeno od jednog ili oba roditelja; Dijete ima pravo na prikladan način saznati važne okolnosti slučaja, dobiti savjet i izraziti svoje mišljenje u skladu sa svojom dobi i zrelosti, a u postupcima u kojima se odlučuje o njegovim pravima i interesima; Dijete ima dužnost poštovati svoje roditelje i pomagati ima, te biti obzirno prema članovima obitelji.
 4. 4. Roditeljska skrb Obiteljski zakon čl.91.-107.Roditeljska skrb-> odgovornosti + dužnosti + pravaRoditelj se NE može odreći roditeljske skrbiI dužnost i pravo je roditelja odgajati dijete.Dužni su skrbiti o: zdravlju, školovanju, druženju i izlascima, slobodnim aktivnostima, uzdržavanju.Pravo roditelja je da žive sa svojim djetetom, osim ako je to suprotno njegovoj dobrobiti.
 5. 5. Roditelji bez obzira žive li zajedno ili odvojeno ravnopravno,zajednički i sporazumno skrbe o djetetu, osim ako jedrugačije određeno.Samo jedan roditelj skrbi o djetetu ako je drugi: umro, proglašen umrlim, lišen roditeljske skrbi, lišen potpuno poslovne sposobnosti, djelomice lišen poslovne sposobnosti u odnosu na roditeljsku skrb ili je spriječen.
 6. 6. Odluka o povjeravanju djeteta na odgoj i čuvanje čl. 100.-103. Obiteljskog zakonaKad roditelji ne žive u obiteljskoj zajednici, sud odlučuje s kojim će roditeljem dijete živjeti, te način i vrijeme susreta i druženja djeteta s drugim roditeljem.Odluka se donosi u postupku razvoda braka, ili odvojeno u izvanparničnom postupku koji prethodi razvodu ili u slučaju izvanbračne zajednice.Sud uvažava sporazum roditelja, ako nije protivan dobrobiti djeteta.Susreti i druženja se putem suda mogu ograničiti ili zabraniti samo iznimno radi zaštite dobrobiti djeteta.
 7. 7. Sud može odlučiti da pojedine dužnosti obavlja roditelj s kojim dijete ne živi (npr. briga o zdravlju, školovanju, izvanškolskim aktivnostima i sl.)Ako nema sporazuma između roditelja, sud će u izvanparničnom postupku na prijedlog roditelja, CZSS-a ili djeteta donijeti odluku radi zaštite dobrobiti djeteta.U slučaju bitnih promjena okolnosti, sud može na prijedlog roditelja, djeteta ili CZSS-a donijeti novu odluku s kojim će roditeljem dijete živjeti, o susretima i druženju s drugim roditeljem, a i o drugim sadržajima roditeljske skrbi.
 8. 8. Čl 107. Obiteljskog zakonaBake, djedovi, sestre, braća, polusestre, polubraća, očuh, maćeha, bivši roditeljev izvanbračni drug -> imaju pravo na svoje vrijeme za susrete i druženje s djetetom!Sud u izvanparničnom postupku može donijeti odluku o susretima i druženju djeteta s gore navedenima, a na prijedlog samog djeteta ili gore navedenih osoba, uzimajući u obzir dobrobit djeteta.
 9. 9. Mjere za zaštitu prava i dobrobiti djeteta čl. 108.-118. Obiteljskog zakonaSvatko je dužan obavijestiti CZSS o kršenju djetetovih prava, aposebice o svim oblicima tjelesnog i duševnog nasilja, spolnezloporabe, zanemarivanja ili nehajnog postupanja, zlostavljanja iliizrabljivanja djeteta.Mjere CZSS-a:8. Upućivanje u savjetovalište ili školu za roditelje uz upozorenje roditeljima na pogreške i propuste u skrbi i odgoju djeteta9. Nadzor nad izvršavanjem roditeljske skrbi kad su pogreške i propusti u odgoju viševrsni i učestali ili kad je roditeljima potrebna posebna pomoć u odgoju djeteta
 10. 10. Mjere suda:2. Oduzimanje prava roditelju da živi s djetetom i odgaja ga (u slučaju većeg zanemarivanja)3. Odluka o skrbi o djetetu izvan vlastite obitelji (dijete s poremećajima u ponašanju koje roditelji ne mogu valjano odgajati)4. Lišenje prava na roditeljsku skrb roditelju koji zlorabi ili grubo krši roditeljsku odgovornost, dužnosti ili prava (također se može izreći i roditelju koji nije zaštitio dijete od roditelja koji zlorabi roditeljske odgovornosti, dužnosti ili prava)5. Zabrana roditelju, baki/djedu, sestri/bratu, polusestri/polubratu koji ne živi s djetetom da mu se neovlašteno približava na određenim mjestima ili na određenoj udaljenosti te da ga uznemirava6. Mjere osiguranja na imovini roditelja radi zaštite imovinskih interesa djeteta na zahtjev CZSS-a
 11. 11. UzdržavanjeRoditelji su dužni uzdržavati: Maloljetno dijete Punoljetno dijete koje se redovno školuje (srednja, fakultet) Punoljetno dijete koje je završilo obrazovanje, a ne može se zaposliti tokom godine dana nakon prestanka obrazovanja Punoljetno dijete koje je nesposobno za rad zbog bolesti, mentalnog ili tjelesnog oštećenja dok ta nesposobnost trajeOdricanje od dužnosti i prava na uzdržavanje nema pravnog učinka!!!Roditelj kojem je ograničena ili oduzeta roditeljska skrb ili ju ne ostvaruje NE oslobađa se dužnosti uzdržavanja djeteta!Radno sposoban roditelj NE može se osloboditi uzdržavanja maloljetnog djeteta.Roditelj je dužan plaćati uzdržavanje od trenutka kada više ne živi u obiteljskoj zajednici s djetetom (a ne samo od trenutka podnošenja tužbe za razvod ili tužbe za uzdržavanje)!
 12. 12.  Kada prestane obveza uzdržavanja koja je određena ovršnom ispravom, roditelj može tužbom tražiti da se utvrdi prestanak njegove obveze uzdržavanja na temelju te isprave čim prestanu pretpostavke za uzdržavanje djeteta. Roditelj može tužbom tražiti smanjenje ili povećanje obveze uzdržavanja kod znatno promjenjenih okolnosti. Roditelj ima pravo na povrat vrijednosti neosnovano danog uzdržavanja (tužbom) Ako roditelj ne uzdržava dijete, baka i djed po tom roditelju dužni su ga uzdržavati, ali se tužbom uzdržavanje može tražiti samo za vrijeme nakon podnošenja tužbe! Ako osoba koja je dužna uzdržavati nije u mogućnosti u potpunosti zadovoljiti potrebe za uzdržavanje, može razliku ostvariti od drugih obveznika uzdržavanja – podredno uzdržavanje (1.baka/djed, 2.maćeha/očuh)
 13. 13. Uzdržavanje bračnog/izvanbračnog drugaPravo na uzdržavanje od bračnog/izvanbračnog druga ima bračni/izvanbračni drug koji (kumulativno) : Nema sredstava za život ili ih ne može ih ostvariti iz svoje imovine Nije sposoban za rad ili se ne može zaposlitiZahtjev se podnosi do kraja parnice o razvodu braka, a iznimno 6 mjeseci nakon prestanka braka/tužbom za uzdržavanje za izvanbr.Može se tražiti uzdržavanje samo za vrijeme nakon podnošenja tužbe/zahtjeva.Sud zahtjev može odbiti ako bi to predstavljalo očitu nepravdu za drugog bračnog/izvanbr. drugaTrajanje – do godine dana.Prestanak – u slučaju sklapanja novog braka, izvanbračne zajednice, ili kad postane nedostojan tog prava, prestanka kojeg od uvjeta.
 14. 14. Određivanje uzdržavanja za djecuUzdržavanje se određuje u postupku razvoda braka ili posebnom tužbom za uzdržavanje.Sud utvrđuje: Ukupan iznos sredstava potrebnih za uzdržavanje (imovinsko stanje i prihode, dob djeteta, potrebe za obrazovanjem, zdravstveno stanje, dr. po potrebi) Imovinsko stanje obveznika uzdržavanja (primanja, stvarne mogućnosti stjecanja zarade vlastite potrebe, druge zakonske obveze uzdržavanjaMinimalni iznos u postotku od prosječne neto plaće zaposlenih RH: Za dijete do 6 godina – 17% prosječne plaće Za dijete od 7 do 12 godina – 20% prosječne plaće Za dijete od 13 do 18 godina – 22% prosječne plaćeMože se odrediti i u manjem iznosu, ako obveznik uzdržavanja je dužan uzdržavati više djece, ali ne manje od polovice minimalnog iznosa.
 15. 15. Prisilna naplata uzdržavanjaOvrha se može provesti na cjelokupnoj imovini ovršenika koja može biti predmet ovrhe.Ovrha se može provesti na stalnom novčanom primanju roditelja, osim iznosa od ¼ prosječne mjesečne isplaćene neto plaće u RH.Ovrha na plaći i drugom stalnom novčanom primanju roditelja za uzdržavanje djeteta provest će se prije ovrhe radi naplate svih drugih tražbina na tim primanjima neovisno o vremenu njihova nastanka.
 16. 16. Privremeno uzdržavanjeAko roditelj kojem je određeno uzdržavanje ne udovoljava svojoj obvezi duže od 6 mjeseci neprekidno ili ako nije platio za 6 mjeseci s prekidima ukupno unutar razdoblja od 7 mjeseci, CZSS je dužan na prijedlog roditelja ili po službenoj dužnosti, donijeti odluku o privremenom uzdržavanju i u skladu s njom isplaćivati uzdržavanje sve dok roditelj-obveznik ne počne ponovno udovoljavati svojoj obvezi, u ukupnom trajanju od najdulje 3 godine.Privremeno uzdržavanje određuje se u iznosu od 50% određenog iznosa uzdržavanja.CZSS je dužan u roku 3 mjeseca od pravomoćne odluke o privremenom uzdržavanju obavijestiti državno odvjetništvo da pokrene spor protiv obveznika uzdržavanja koji nije ispunjavao svoju obvezu.CZZS je dužan podnijeti i kaznenu prijavu protiv osobe koja ne ispunjava svoju obvezu uzdržavanja.
 17. 17. Kazneni zakonPovreda dužnosti uzdržavanjaČlanak 172. (1) Tko ne uzdržava osobu koju je po zakonu dužan uzdržavati i to na način, u visini i u rokovima određenim ovršnom ispravom, kaznit će se kaznom zatvora do jedne godine. (2) Ako se obveza iz stavka 1. ovoga članka odnosi na uzdržavanje djeteta ili osobe koja zbog starosti, bolesti, mentalnog ili tjelesnog oštećenja nije sposobna za rad, počinitelj će se kazniti kaznom zatvora do tri godine. (3) Nema kaznenog djela ako počinitelj dokaže da iz opravdanih razloga nije bio u mogućnosti plaćati uzdržavanje iz stavka 1. ili 2. ovoga članka.Neprovođenje odluke za zaštitu dobrobiti djetetaČlanak 173. (1) Tko ne provodi, spriječi ili onemogući provođenje odluke za zaštitu dobrobiti djeteta koju je odredio sud, zavod za socijalnu skrb u županiji ili državno tijelo, kaznit će se kaznom zatvora do jedne godine. (2) Službena osoba na radu u ustanovi ili državnom tijelu koja ne provodi odluke suda ili državnih tijela ili pravodobno ne ispunjava zakonske obveze za zaštitu djeteta pa zbog toga bude ugroženo zdravlje ili razvoj djeteta, kaznit će se kaznom zatvora do tri godine. (3) Ako je kazneno djelo iz stavka 2. ovoga članka počinjeno iz nehaja, počinitelj će se kazniti kaznom zatvora do jedne godine. (4) Počinitelj koji omogući provođenje odluke iz stavka 1. ovoga članka prije započinjanja kaznenog postupka, može se osloboditi kazne.
 18. 18. Oduzimanje djetetaČlanak 174. (1) Tko dijete oduzme od roditelja, posvojitelja, skrbnika, druge osobe ili ustanove kojoj je ono povjereno, protupravno ga zadrži ili mu onemogućava da živi s osobom ili u ustanovi kojoj je povjereno, kaznit će se kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina. (2) Ako kazneno djelo iz stavka 1. ovoga članka počini roditelj ili posvojitelj, kaznit će se kaznom zatvora do tri godine. (3) Tko kazneno djelo iz stavka 1. ovoga članka počini s ciljem da dijete trajno zadrži, ili ako je zbog kaznenog djela iz stavka 1. ovoga članka dijete napustilo područje Republike Hrvatske, ili je teže ugroženo zdravlje, odgoj, školovanje ili je na drugi način teško ugrožena dobrobit djeteta, kaznit će se kaznom zatvora od jedne do deset godina.(4) Roditelj ili posvojitelj koji kazneno djelo iz stavka 1. ovoga članka počini s ciljem da trajno zadrži dijete ili na način da dijete napusti područje Republike Hrvatske, kaznit će se kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina. (5) Ako je kaznenim djelom iz stavka 1., 2., 3. i 4. ovoga članka prouzročena smrt djeteta, počinitelj će se kazniti kaznom zatvora od tri do petnaest godina. (6) Za pokušaj kaznenog djela iz stavka 2. ovoga članka počinitelj će se kazniti. (7) Počinitelj koji vrati dijete prije započinjanja kaznenog postupka, može se osloboditi kazne.Promjena obiteljskog stanjaČlanak 175.(1) Tko podmetanjem, zamjenom, davanjem lažnih podataka ili na drugi način promijeni obiteljsko stanje djeteta,kaznit će se kaznom zatvora do tri godine.(2) Tko iz nehaja zamijeni ili na drugi način promijeni obiteljsko stanje djeteta,kaznit će se kaznom zatvora do jedne godine.(3) Za pokušaj kaznenog djela iz stavka 1. ovoga članka počinitelj će se kazniti.
 19. 19. Napuštanje djetetaČlanak 176. Tko napusti svoje dijete s ciljem da ga se trajno riješi, kaznit će se kaznom zatvora do tri godine.Zanemarivanje i zlouporaba djetetovih pravaČlanak 177. (1) Roditelj, posvojitelj, skrbnik ili druga osoba koja grubo zanemaruje svoje dužnosti podizanja, odgoja i obrazovanja djeteta, kaznit će se kaznom zatvora do tri godine. (2) Tko prisili dijete na pretjerani rad ili rad koji ne odgovara njegovoj životnoj dobi, na prosjačenje ili ga navodi na drugo ponašanje koje je štetno za njegov razvoj ili na drugi način grubo zlorabi djetetova prava, kaznit će se kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina. (3) Ako se zbog kaznenog djela iz stavka 1. i 2. ovoga članka dijete odalo prosjačenju, prostituciji ili drugim oblicima društveno neprihvatljivog ponašanja, ili je prouzročena teška tjelesna ozljeda djeteta, počinitelj će se kazniti kaznom zatvora od jedne do osam godina. (4) Ako je kaznenim djelom iz stavka 1. i 2. ovoga članka prouzročena smrt djeteta, počinitelj će se kazniti kaznom zatvora od tri do petnaest godina.
 20. 20. Postupak uzdržavanja za djecu Postoji mogućnost sklapanja nagodbe Dopuštena revizija Moguće donošenje presude zbog ogluhe, presude zbog izostanka te presude na temelju priznanja U slučjau nedostupnosti tuženika – sud od policije traži adresu, ako dostava ne uspije – postavlja se privremeni zastupnik tuženom, te se odsutnoj stranci ne dostavlja presuda već se objavljuje na oglasnoj ploči suda Mogućnost donošenja privremene (i prije i tokom postupka) i prethodne mjere (kad donesena odluka nije ovršna) ,na prijedlog ili po službenoj dužnosti suda
 21. 21. Korisne informacijePlan roditeljstva – za roditelje koji nemaju dobru komunikacija nakon razvoda, dobro je napraviti ovakav dokument uz pomoć medijatora koji će pomoći da se smanji mogućnost konflikata i komunikacija usmjeri samo na onu o djetetu i njegovoj dobrobiti.www.udruga-dijete-razvod.hr : Vodič “Razvedeno dijete” Vodič za roditelje u razvodu – A dijete? Vodič za roditelje u razvodu – Najbolji roditelji su roditelji Priručnik “Dijete u središtu...roditeljske ljubavi i skrbi...”
 22. 22. Brak završava razvodom, ali roditeljstvo ne!

×