Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
KOMUNIKACIJA IKOMUNIKACIJA IRAZVOJ GOVORARAZVOJ GOVORAMinistarstvo socijalne politike i mladihMinistarstvo socijalne polit...
RAZVOJNE PREKRETNICERAZVOJNE PREKRETNICE- za svaki mjesec razvoja predložene surazvojne prekretnice, kroz koje se možeprat...
EMOCIONALNI RAZVOJEMOCIONALNI RAZVOJEriksson – pretpostavlja da svaka dobnosi pojedine razvojne zadatkerazvojni zadatak ...
FACIJALNA EKSPRESIJAFACIJALNA EKSPRESIJAna osnovu nje se procjenjuje doživljavanjepojedinih emocijasrećatugastrahljutnja
FACIJALNA EKSPRESIJAFACIJALNA EKSPRESIJAidentična je svim ljudima bez obzira naspol, dob, rasu, podneblje...
PRVA EMOCIJAPRVA EMOCIJAsviđanje – nesviđanjejavlja se odmah po rođenjumože se iskazatigledanjem (odmah porođenju) ili ...
OSTALE EMOCIJEOSTALE EMOCIJELjutnja, srdžba (javlja se kada se pojaviprepreka na putu do nekog cilja) – 3 - 4mjesecaŽalo...
DA LI SE EMOCIJE UČE?DA LI SE EMOCIJE UČE?John Watsonoveksperiment s malimAlbertom− uvjetovanje straha− da li su sve emoc...
PREPOZNAVANJE EMOCIJAPREPOZNAVANJE EMOCIJAdjeca od 6 tjedana starosti su u stanjuprepoznavati različite facijalne ekspres...
KORIŠTENJE INTERPRETACIJEKORIŠTENJE INTERPRETACIJEEMOCIJAEMOCIJAdjeca svoju sposobnost prepoznavanjaemocija koriste kao n...
PLAČ KAO ISKAZIVANJEPLAČ KAO ISKAZIVANJEEMOCIJAEMOCIJAprvi oblik komunikacijeprvi način iskazivanjaemocijarazličit po i...
EMOCIJE KAOEMOCIJE KAOKOMUNIKACIJAKOMUNIKACIJAkroz ekspresiju emocijaostvaruje se prva komunikacijas djetetompozitivno s...
INTERAKCIJA LICE U LICEINTERAKCIJA LICE U LICEmajke intuitivno prepoznajudjetetove emocionalne izrazete pristupaju odgova...
RAZVOJ GOVORARAZVOJ GOVORA0 – 3 MJESECA0 – 3 MJESECAUredan govorno-jezičniUredan govorno-jezičnirazvojrazvojSimptomi uspor...
RAZVOJ GOVORARAZVOJ GOVORA3 – 9 MJESECA3 – 9 MJESECAUredan govorno-jezičniUredan govorno-jezičnirazvojrazvojSimptomi uspor...
RAZVOJ GOVORARAZVOJ GOVORA9 – 15 MJESECI9 – 15 MJESECIUredan govorno-jezični razvojUredan govorno-jezični razvojSimptomiSi...
RAZVOJ GOVORARAZVOJ GOVORA9 – 15 MJESECI9 – 15 MJESECIUredan govorno-jezični razvojUredan govorno-jezični razvojSimptomiSi...
RAZVOJ GOVORARAZVOJ GOVORA15 – 18 MJESECI15 – 18 MJESECIUredan govorno-jezični razvojUredan govorno-jezični razvojSimptomi...
RAZVOJ GOVORARAZVOJ GOVORA15 – 18 MJESECI15 – 18 MJESECIUredan govorno-jezični razvojUredan govorno-jezični razvojSimptomi...
KAKO RODITELJ MOŽE POMOĆI?KAKO RODITELJ MOŽE POMOĆI?Potičite svoje dijete na glasanje samoglasnicima ikombinacijom suglasn...
KAKO RODITELJ MOŽE POMOĆI?KAKO RODITELJ MOŽE POMOĆI?• Uklanjanjem ili stišavanjem buke iz okolice (npr. TV,radio, istovrem...
KAKO RODITELJ MOŽE POMOĆI?KAKO RODITELJ MOŽE POMOĆI?• Popratite govorom kupanje, hranjenje ili presvlačenjedjeteta. Govori...
UTISKIVANJE RIJEČIUTISKIVANJE RIJEČI• Kada vam dijete sjedne u krilo masirajte ga poleđima kružnim pokretima ruke. Polagan...
UTISKIVANJE RIJEČIUTISKIVANJE RIJEČINa sličan način možete pritiskati, masirati, “gnječiti”,“boksati” ili “štipati” dijete...
UTISKIVANJE RIJEČIUTISKIVANJE RIJEČIZašto ne biste, dok s djetetom listate slikovnicu,umjesto da gestikulirate ispred djet...
Interakcija i komunikacija  razvoj komunikacije
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Interakcija i komunikacija razvoj komunikacije

5,796 views

Published on

 • Follow the link, new dating source: ❶❶❶ http://bit.ly/2Qu6Caa ❶❶❶
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Interakcija i komunikacija razvoj komunikacije

 1. 1. KOMUNIKACIJA IKOMUNIKACIJA IRAZVOJ GOVORARAZVOJ GOVORAMinistarstvo socijalne politike i mladihMinistarstvo socijalne politike i mladih
 2. 2. RAZVOJNE PREKRETNICERAZVOJNE PREKRETNICE- za svaki mjesec razvoja predložene surazvojne prekretnice, kroz koje se možepratiti razvoj i napredovanje djeteta- one su OKVIRNI pokazatelji razvoja
 3. 3. EMOCIONALNI RAZVOJEMOCIONALNI RAZVOJEriksson – pretpostavlja da svaka dobnosi pojedine razvojne zadatkerazvojni zadatak prve godine je razvijanjeosjećaja sigurnosti, odnosno nesigurnostiu svoju okolinu
 4. 4. FACIJALNA EKSPRESIJAFACIJALNA EKSPRESIJAna osnovu nje se procjenjuje doživljavanjepojedinih emocijasrećatugastrahljutnja
 5. 5. FACIJALNA EKSPRESIJAFACIJALNA EKSPRESIJAidentična je svim ljudima bez obzira naspol, dob, rasu, podneblje...
 6. 6. PRVA EMOCIJAPRVA EMOCIJAsviđanje – nesviđanjejavlja se odmah po rođenjumože se iskazatigledanjem (odmah porođenju) ili smijanjem (od 3-4 tjedna života)
 7. 7. OSTALE EMOCIJEOSTALE EMOCIJELjutnja, srdžba (javlja se kada se pojaviprepreka na putu do nekog cilja) – 3 - 4mjesecaŽalost (javlja se kada nam je nešto štoželimo oduzeto) – 3 – 4 mjesecaStrah (kada se osjećamo ugroženo) – 7mjeseci
 8. 8. DA LI SE EMOCIJE UČE?DA LI SE EMOCIJE UČE?John Watsonoveksperiment s malimAlbertom− uvjetovanje straha− da li su sve emocijenaučene uvjetovanjemna uređene dvijeemocije: strah odglasnog zvuka i strah odvisine?
 9. 9. PREPOZNAVANJE EMOCIJAPREPOZNAVANJE EMOCIJAdjeca od 6 tjedana starosti su u stanjuprepoznavati različite facijalne ekspresije,ali ih ne mogu tumačiti.od 6. mjeseca starostidjeca tumače emocije –kopiraju facijalnuekspresiju koja im jeprikazana.
 10. 10. KORIŠTENJE INTERPRETACIJEKORIŠTENJE INTERPRETACIJEEMOCIJAEMOCIJAdjeca svoju sposobnost prepoznavanjaemocija koriste kao način tumačenjaokoline pred kraj prve godineu nepoznatoj situaciji, dijete prvo pogledamajku, da bi protumačilo njezinu facijalnuekspresiju i na taj način dobilo tumačenjeda li je situacija sigurna ili ne.
 11. 11. PLAČ KAO ISKAZIVANJEPLAČ KAO ISKAZIVANJEEMOCIJAEMOCIJAprvi oblik komunikacijeprvi način iskazivanjaemocijarazličit po intenzitetu,trajanju, vrsti zavisno odpodražaja koji gaizazoveprva funkcija plača je privlačenje pažnjemajke, a kasnije postaje sredstvokontrole
 12. 12. EMOCIJE KAOEMOCIJE KAOKOMUNIKACIJAKOMUNIKACIJAkroz ekspresiju emocijaostvaruje se prva komunikacijas djetetompozitivno se potkrepljujupozitivne emocije, a negativneemocije se često ignoriraju, tedolazi do kraja prve godine dovelikog opadanja iskazivanjanegativnih emocija
 13. 13. INTERAKCIJA LICE U LICEINTERAKCIJA LICE U LICEmajke intuitivno prepoznajudjetetove emocionalne izrazete pristupaju odgovarajućimaktivnostima djeci“obrazac usklađenosti” sejavlja do 4 mjeseca starostidjetetanajčešći način komunikacije s djetetomu prvoj godini života
 14. 14. RAZVOJ GOVORARAZVOJ GOVORA0 – 3 MJESECA0 – 3 MJESECAUredan govorno-jezičniUredan govorno-jezičnirazvojrazvojSimptomi usporenogSimptomi usporenograzvojarazvojaraspoloženja izražavaglasanjem, smijanjem iplakanjemsluša glasove i drugezvukovene reagira na jakezvukove
 15. 15. RAZVOJ GOVORARAZVOJ GOVORA3 – 9 MJESECA3 – 9 MJESECAUredan govorno-jezičniUredan govorno-jezičnirazvojrazvojSimptomi usporenogSimptomi usporenograzvojarazvoja- igra se govornimorganima, stvara mnoštvoglasova- nakon 6. mj. imitiraglasove odraslih- pojava slogovanja, npr.mamama, bababa…- na ugodne glasoveodgovara smijehom, naneugodne plačem- ne smije se glasno- izostanak reakcije napoznati glas- nakon 6. mj. ne imitiraglasove odraslih- nezainteresiranost zazvučne igračke
 16. 16. RAZVOJ GOVORARAZVOJ GOVORA9 – 15 MJESECI9 – 15 MJESECIUredan govorno-jezični razvojUredan govorno-jezični razvojSimptomiSimptomiusporenogusporenograzvojarazvoja- razumije geste, izraz lica i promjene utonu glas, te odgovara na njih- razumije jednostavne upute i izvršava ih,npr. “Daj vode!”- razumije značenje više jednostavnih riječi- slogovanje je bogato i sliči pravimriječima, npr. ma-ma, ba-ba, da-da…- javlja se prva riječ sa značenjem- imitira nove zvukove i akcije- reagira na svoje ime- ne brblja ili jebrbljanjesiromašno- ne odaziva se nasvoje ime- ne prepoznajeraspoloženja uglasu odraslih
 17. 17. RAZVOJ GOVORARAZVOJ GOVORA9 – 15 MJESECI9 – 15 MJESECIUredan govorno-jezični razvojUredan govorno-jezični razvojSimptomiSimptomiusporenogusporenograzvojarazvoja- pogledom traži imenovani predmet- gestom, pokazivanjem ilivokalizacijom pokazuje što želi,- maše “pa-pa”- odmahuje glavom u značenju “NE”- odgurava stvari od sebe koje ne želi- pruža ruke da ga se primi- miče se od nepoznatih soba- ne javlja seprva riječ saznačenjem- ne ostvarujeočni kontakt sasugovornikom
 18. 18. RAZVOJ GOVORARAZVOJ GOVORA15 – 18 MJESECI15 – 18 MJESECIUredan govorno-jezični razvojUredan govorno-jezični razvojSimptomiSimptomiusporenogusporenograzvojarazvoja- govori 5-20 riječi, uglavnom imenice- ponavlja riječi i fraze kao “daj piti”,“mama pa-pa”- intonacija brbljanja sliči intonacijirečenice- odgovara na pitanje “Što je to?”- traži “Daj još!”- slijedi jednostavne upute, npr.“Donesi medu!”- pokazuje što želi- ne razumijejednostavneupute ijednostavnapitanja- ne govorinajmanje petriječi
 19. 19. RAZVOJ GOVORARAZVOJ GOVORA15 – 18 MJESECI15 – 18 MJESECIUredan govorno-jezični razvojUredan govorno-jezični razvojSimptomiSimptomiusporenogusporenograzvojarazvoja- pokazuje 1-3 dijela tijela- pokazuje dva ili više predmeta naslikama- donosi stvari da ih pokaže drugima- traži što želi vokalizacijom,pokazivanjem ili dodirivanjem- govori “pa-pa” i još neke ritualne riječi- protestira s “NE”, te odmičuči se- ne razumijegeste i ne koristiih- ne razumije“NE”- ne razumije“pa-pa” i negovori
 20. 20. KAKO RODITELJ MOŽE POMOĆI?KAKO RODITELJ MOŽE POMOĆI?Potičite svoje dijete na glasanje samoglasnicima ikombinacijom suglasnika i samoglasnika, npr. «ma»,«da», «ba».• Skrećite i održavajte djetetovu pažnju. Vidnomkomunikacijom, odgovaranjem na djetetovo glasanje, teoponašanjem njegova vokaliziranja na različite načine imijenjanjem naglaska nastojte potaknuti djetetovepokušaje komuniciranja. Npr. povisite glas na kraju kakobiste naznačili upitan ton rečenice. Pritom zadržitenormalnu brzinu govora i jačinu glasa.
 21. 21. KAKO RODITELJ MOŽE POMOĆI?KAKO RODITELJ MOŽE POMOĆI?• Uklanjanjem ili stišavanjem buke iz okolice (npr. TV,radio, istovremeni govor nekoliko osoba) omogućitedjetetu da lakše usmjeri pažnju na govor.• Za poticanje slušanja koristite se i zvučnim igračkama.• Oponašajte smijeh i izraz lica svoga djetata.Učite svojedijete da i ono vas oponaša kada npr. plješćetedlanovima, šaljete poljupce ili ga dodirujete, štipateprstom u ritmu brojalice. Omogućite mu da prati cijeluosobu koja mu se obraća, stanite na 1 do 2 mudaljenosti od njega.
 22. 22. KAKO RODITELJ MOŽE POMOĆI?KAKO RODITELJ MOŽE POMOĆI?• Popratite govorom kupanje, hranjenje ili presvlačenjedjeteta. Govorite što radite, kamo idete, što ćete učinitikad tamo stignete, koga i što ćete tamo vidjeti.• Imenujte boje. Brojite predmete.• Koristite se gestom, npr. mahnite uz pozdrav, ilimimikom, kako biste mu olakšali razumijevanje.• Oponašajte glasanje životinja radi povezivanja zvuka sodređenim značenjem, npr. «Pas kaže vau-vau.»• Pokažite svom djetetu kako ste primijetili svako njegovonastojanje da komunicira.
 23. 23. UTISKIVANJE RIJEČIUTISKIVANJE RIJEČI• Kada vam dijete sjedne u krilo masirajte ga poleđima kružnim pokretima ruke. Polagano i tiho,dok mu masirate leđa, u ritmu pokreta, pjevajtedjetetovo ime. Na pr. MAATIIJAA, MAATIIJAA,MAATIIJAA…• Prstima polako ali čvrsto stisnite pa pustitedjetetovu mišicu. Pri tome polagano i tihopjevajte: MAATIIJAA, MAATIIJAA,MAATIIJAA…• Uhvatite djetetovu nogu pa ju nježno i postojanopovucite pa pustite pjevajući: MAATIIJAA,MAATIIJAA, MAATIIJAA…
 24. 24. UTISKIVANJE RIJEČIUTISKIVANJE RIJEČINa sličan način možete pritiskati, masirati, “gnječiti”,“boksati” ili “štipati” dijete, gdjegod mu je ugodno.Neka vaš glas pri tome bude tih i “očaravajuć”. Zasvaku pojedinu riječ nađite neku melodiju od dva ilitri tona. Kada je dijete nemirno ili nezadovoljno(pospano, bolesno…) možda ćete ga uspjeti nakratko utješiti upravo ovakvom igrom…Možete pjevati bilo koju riječ. Na primjer.TAAATAA ili BAAKAA ili MEEDOO.Možete, u ritmu svojih pokreta, pjevati i ovako:VEELIIKAA KUUĆA!Možete pjevati cijele rečenice. Na primjer:MAACA LOOVI MIIŠA.
 25. 25. UTISKIVANJE RIJEČIUTISKIVANJE RIJEČIZašto ne biste, dok s djetetom listate slikovnicu,umjesto da gestikulirate ispred djeteta,“utiskivali” riječi u dijete ljuljanjem, zagrljajima imilovanjima?I na kraju, poslastica za najrazigranije! Zašto nebiste, na primjer, omiljeni prizor u kojem Ivica iMarica trgaju keksiće s krova kućice u šumi,pretvorili u stvarnost?!? Govorite: “keks, kolač,medenjak” i istovremeno, u ritmu tih riječi,“čupkajte” dijete za nos, uši, prstiće…

×