Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Dječja prava stela zmb

7,458 views

Published on

dječja prava prezentacija

Published in: Education
 • Be the first to comment

Dječja prava stela zmb

 1. 1. DJEČJA PRAVA<br />
 2. 2. PRAVA DJETETA SU:<br />Pravo na život<br />Pravo naime i državljanstvo<br />Pravo na život s roditeljima<br />Pravo na izricanje svojeg mišljenja i stava<br />Pravo na slobodu izražavanja<br />Pravo na zaštitu od nasilja i zenemarivanja<br />Pravo na zdravstvenu zaštitu<br />Pravo na obrazovanje<br />Pravo na životni standard<br />Pravo na slobodno vrijeme, odmor, igru i kulturne aktivnosti<br />Pravo na biranje prijatelja<br />Prava djece s posebnim potrebama<br />Pravo djeteta u oružanim sukobima i zakonskim prekršajima<br />Pravo djeteta koje nema roditelje<br />
 3. 3. DIJETE IMA PRAVO NA ŽIVOT<br />Dijete ima pravo na život, bez obzira na životnu situaciju u kojoj se nalaze roditelji<br />
 4. 4. DIJETE IMA PRAVO NA IME I DRŽAVLJANSTVO<br />Dijete rođenjem dobiva pravo na slobodu, na ime i državljanstvo<br />Nitko nema pravo nekome oduzeti ime ili državljanstvo<br />
 5. 5. DIJETE IMA PRAVO NA ŽIVOT S RODITELJIMA<br />Roditeljima je dužnost brinuti se o djetetu i pružiti mu ljubav i njegu<br />
 6. 6. DIJETE IMA PRAVO IZREĆI SVOJE MIŠLJENJE I STAV<br />Dijete od rane dobi uči kako se treba ponašati, ali treba mu dati prostora i za izražavanje i ne prekidati ga kad govori<br />Nemojte djetetu zabranjivati govoriti!<br />
 7. 7. DIJETE IMA PRAVO NA ZAŠTITU OD NASILJA I ZANEMARIVANJA<br />Dijete je najdragocjenije blago, nema toga blaga koje bi ga zamijenilo, stoga mu pružite ljubav i zaštitite ga od nasilja <br />Neka se dijete u vašoj blizini osjeća voljenim, nemojte ga zanemarivati<br />
 8. 8. DIJETE IMA PRAVO NA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU<br />Osigurajte dijete na vrijeme, zdravstvena zaštita važna je od samoga rođenja<br />
 9. 9. DIJETE IMA PRAVO NA OBRAZOVANJE<br />Danas je nezamislivo da dijete ne ideu školu <br />Škola je važan čimbenik za kasniji život<br />
 10. 10. DIJETE IMA PRAVO NA ŽIVOTNI STANDARD<br />Jedna od dužnosti roditelja jeosigurati djetetu krov nad glavom, hranu i odjeću<br />
 11. 11. DIJETE IMA PRAVO NA SLOBODNO VRIJEME, ODMOR, IGRU I KULTURNE AKTIVNOSTI<br />Neka vaše dijete bude razigrano i veselo, pustite ga da uživa u djetinjstvu i pokušajte ga učiniti što ljepšim<br />
 12. 12. DIJETE IMA PRAVO SAMO BIRATI PRIJETELJE<br />Dopustite djetetu da smo izabere prijatelje, ali zabranite mu druženje s djecom koja ga mogu pokvariti i tada mu dokažite da je to za njegovo dobro<br />
 13. 13. PRAVA DJECE S POSEBNIM POTREBAMA<br />Djeca s posebnim potrebama imaju jednaka prava kao i svako drugo dijete<br />
 14. 14. PRAVO DJETETA U ORUŽANIM SUKOBIMA I ZAKONSKIM PREKRŠAJIMA<br />U vrijeme rata i oružane agresije dijete ima pravo biti zaštićeno i odvezeno na neko sigurno mjesto<br />Dijete koje je prekršilo zakon mora se kazniti<br />
 15. 15. PRAVO DJETETA KOJE NEMA RODITELJE<br />Dijete bez roditelja ima pravo biti u sirotištu i s onim ljudima s kojima se osjeća sigurnim i voljenim<br />
 16. 16. IZRADILA<br />STELA LILEK<br />7. C<br />Osnovna škola Veliki Bukovec<br />listopad 2010.<br />

×