PRAVA I STATUS DJECE S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU I OSOBA S INVALIDITETOM
OBITELJSKI CENTAR VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE <ul><li>Ministarstvo obitelji, branitelja i </li></ul><ul><li>međugenera...
MEĐUNARODNI DOKUMENTI: <ul><li>Opća deklaracija o pravima čovjeka 1948.g. </li></ul><ul><li>Konvencija o pravima osoba s i...
PRAVNA REGULACIJA U RH: <ul><li>Ustav RH ( čl. 57., 63. i 64. ) </li></ul><ul><li>Deklaracija o pravima osoba s invalidite...
POJAM <ul><li>OSOBA S INVALIDITETOM </li></ul><ul><li>taj pojam obuhvaća osobe s mentalnom retardacijom, tjelesnim invali...
<ul><li>INVALIDITET </li></ul><ul><li>je razvojni proces </li></ul><ul><li>nastaje kao rezultat međudjelovanja osoba s oš...
TEMELJNA NAČELA : <ul><li>Nediskriminacija </li></ul><ul><li>Jednakost mogućnosti </li></ul><ul><li>Potpuno sudjelovanje u...
Konvencija o pravima osoba s invaliditetom <ul><li>Prema općoj deklaraciji o pravima čovjeka – SVATKO ima sva prava i slob...
PRAVA prema Konvenciji: <ul><li>Jedankost i nediskriminacija pred zakonom </li></ul><ul><li>Puno i ravnopravno uživanje lj...
NACIONALNA STRATEGIJA IZJEDNAČAVANJA MOGUĆNOSTI ZA OSOBE S INVALIDITETOM OD 2007.-2015. <ul><li>Razrađuje prava osoba s in...
Mjere i aktivnosti iz Nacionalne strategije za lokalno djelovanje: <ul><li>Područje 2.2. Život u zajednici: Mjere 1, 2, 3 ...
<ul><li>USTAV REPUBLIKE HRVATSKE </li></ul><ul><li>čl.3. – načelo jednakosti kao najviša vrednota ustavnog poretka </li></...
Zakon o socijalnoj skrbi (NN 73/97,27/01,59/01,82/01,103/03,44/06,79/07) <ul><li>Stalna pomoć </li></ul><ul><li>Pomoć za ...
1. Stalna pomoć <ul><li>Priznaje se samcu ili obitelji koji nemaju sredstava za uzdržavanje, a nisu ih u mogućnosti ostvar...
3. Doplatak za pomoć i njegu <ul><li>određuje se osobi kojoj je zbog tjelesnog ili mentalnog oštećenja ili trajnih promjen...
4. Pomoć i njega u kući <ul><li>može se odobriti osobi kojoj je zbog tjelesnog ili mentalnog oštećenja ili trajnih promjen...
5. Osobna invalidnina <ul><li>pravo ima teže tjelesno ili mentalno oštećena osoba ili osoba s težim trajnim promjenama u z...
7. Skrb izvan vlastite obitelji <ul><li>sve oblike smještaja i boravka u domu socijalne skrbi ili drugoj pravnoj osobi koj...
8. Status roditelja njegovatelja <ul><li>priznaje se roditelju djeteta kojemu je zbog održavanja kvalitete života potrebno...
Pravilnik o uvjetima i postupku stjecanja prava na rad u skraćenom radnom vremenu radi pojačane brige i njege djeteta NN 2...
Pravilnik o uvjetima i postupku stjecanja prava zaposlenog roditelja ili samozaposlenog roditelja djeteta s težim smetnjam...
<ul><li>Smetnje u razvoju djeteta: oštećenje vida, sluha, govorno-glasovne komunikacije, lokomotornog sustava, središnjeg ...
Doplatak za djecu <ul><li>Za dijete s oštećenjem zdravlja, korisniku pripada doplatak za djecu u 25% većoj svoti od pripad...
Uključivanje djece s teškoćama u razvoju u redoviti program redovnog vrtića <ul><li>Prema Zakonu o predškolskom odgoju i n...
Školovanje učenika s lakšim teškoćama u razvoju u redovnoj osnovnoj školi <ul><li>Pravilnikom o osnovnoškolskom odgoju i o...
Školovanje učenika s većim teškoćama u razvoju <ul><li>Na stupnju lake mentalne retardacije s utjecajnim teškoćama u razvo...
HVALA VAM SVIMA !
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Prava i status djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom

14,808 views

Published on

0 Comments
3 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
14,808
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
100
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
3
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Prava i status djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom

 1. 1. PRAVA I STATUS DJECE S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU I OSOBA S INVALIDITETOM
 2. 2. OBITELJSKI CENTAR VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE <ul><li>Ministarstvo obitelji, branitelja i </li></ul><ul><li>međugeneracijske solidarnosti </li></ul>
 3. 3. MEĐUNARODNI DOKUMENTI: <ul><li>Opća deklaracija o pravima čovjeka 1948.g. </li></ul><ul><li>Konvencija o pravima osoba s invaliditetom Ujedinjenih naroda 2006.g. </li></ul><ul><li>Akcijski plan Vijeća Europe za promicanje prava i potpunog sudjelovanja u društvu osoba s invaliditetom: poboljšanje kvalitete života osoba s invaliditetom u Europi 2006.-2015. </li></ul><ul><li>... </li></ul>
 4. 4. PRAVNA REGULACIJA U RH: <ul><li>Ustav RH ( čl. 57., 63. i 64. ) </li></ul><ul><li>Deklaracija o pravima osoba s invaliditetom 2005.g. </li></ul><ul><li>Nacionalni program za poboljšanje kvalitete življenja osoba s invaliditetom 1999.g. </li></ul><ul><li>Nacionalna strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2007.-2015.g. </li></ul><ul><li>... </li></ul>
 5. 5. POJAM <ul><li>OSOBA S INVALIDITETOM </li></ul><ul><li>taj pojam obuhvaća osobe s mentalnom retardacijom, tjelesnim invaliditetom, oštećenjem sluha, poremećajima govorno-glasovne komunikacije, oštećenjem vida i osobe s višestrukim oštećenjima </li></ul><ul><li>ima oštećenja koja mogu sprečavati puno i učinkovito sudjelovanje u društvu na ravnopravnoj osnovi s drugima </li></ul>
 6. 6. <ul><li>INVALIDITET </li></ul><ul><li>je razvojni proces </li></ul><ul><li>nastaje kao rezultat međudjelovanja osoba s oštećenjima i prepreka koje proizlaze iz stajališta njihove okoline te iz prepreka koje postoje u okolišu, a koje onemogućuju njihovo puno i učinkovito sudjelovanje u društvu na izjednačenoj osnovi s drugim ljudima </li></ul>
 7. 7. TEMELJNA NAČELA : <ul><li>Nediskriminacija </li></ul><ul><li>Jednakost mogućnosti </li></ul><ul><li>Potpuno sudjelovanje u društvu svih osoba s invaliditetom </li></ul><ul><li>Poštivanje razlika i prihvaćanje invaliditeta kao sastavnice ljudske raznolikosti </li></ul><ul><li>Dostojanstvo i individualna neovisnost koja uključuje slobodno donošenje vlastitih odluka </li></ul><ul><li>Sudjelovanje osoba s invaliditetom u svim odlukama koje utječu na njihove živote, na individualnoj i društvenoj razini putem organizacija koje ih predstavljaju </li></ul><ul><li>Jedankost žena i muškaraca </li></ul><ul><li>Poštivanje urođenog dostojanstva, osobne autonomije uključujući slobodu osobnog izbora i neovisnost osoba </li></ul>
 8. 8. Konvencija o pravima osoba s invaliditetom <ul><li>Prema općoj deklaraciji o pravima čovjeka – SVATKO ima sva prava i slobode bez razlike po bilo kojoj osnovi – univerzalna i nedjeljiva </li></ul><ul><li>Potrebno je osobama s invaliditetom zajamčiti njihovo puno uživanje BEZ diskriminacije </li></ul><ul><li>Svi imaju jednaka prava – ali se priznaje i RAZNOLIKOST osoba s invaliditetom </li></ul><ul><li>Važna je osobna autonomija, neovisnost, sloboda izbora </li></ul>
 9. 9. PRAVA prema Konvenciji: <ul><li>Jedankost i nediskriminacija pred zakonom </li></ul><ul><li>Puno i ravnopravno uživanje ljudskih prava </li></ul><ul><li>Promicanje poštivanja prava i dostojanstva osoba s invaliditetom te borbe protiv predrasuda i stereotipa </li></ul><ul><li>Pristupačnosti, infrastrukturne i informativne </li></ul><ul><li>Pravo na poslovnu sposobnost </li></ul><ul><li>Slobodu od izrabljivanja, nasilja i zlostavljanja </li></ul><ul><li>Pravo na slobodu kretanja i nacionalnost </li></ul><ul><li>Pravo na neovisno življenje i uključenost u zajednicu </li></ul><ul><li>Pravo na poštivanje privatnosti </li></ul><ul><li>Pravo na obitelj, brak i roditeljstvo </li></ul><ul><li>Pravo na obrazovanje </li></ul><ul><li>Pravo na zdravlje, pristup zdravstvenim službama, uslugama, rehabilitaciju </li></ul><ul><li>Pravo na osposobljavanje i rehabilitaciju </li></ul><ul><li>Pravo na rad i zapošljavanje </li></ul><ul><li>Pravo na primjereni životni standard i socijalnu zaštitu </li></ul><ul><li>Na sudjelovanje u političkom, javnom, kulturnom životu, rekreaciji, razonodi i sportu </li></ul>
 10. 10. NACIONALNA STRATEGIJA IZJEDNAČAVANJA MOGUĆNOSTI ZA OSOBE S INVALIDITETOM OD 2007.-2015. <ul><li>Razrađuje prava osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju iz Konvencije o pravima osoba s invaliditetom na nacionalnoj razini </li></ul><ul><li>CILJ – je učiniti hrvatsko društvo što osjetljivijim i prilagođenijim za nužne promjene u korist izjednačavanja mogućnosti osoba s invaliditetom, odnosno stvoriti uvjete za njihovo aktivno uključivanje i ravnopravno sudjelovanje u društvu, poštivanje urođenog dostojanstva i uvažavanje posebnih interesa, te sprečavanje bilo kakve diskriminacije i snaženje svih oblika društvene solidarnosti </li></ul>
 11. 11. Mjere i aktivnosti iz Nacionalne strategije za lokalno djelovanje: <ul><li>Područje 2.2. Život u zajednici: Mjere 1, 2, 3 i 4 </li></ul><ul><li>Područje 2.3. Odgoj i obrazovanje: Mjera 5 </li></ul><ul><li>Područje 2.5. Soc.skrb i mirovinsko osiguranje: Mjera 6 </li></ul><ul><li>Područje 2.8. Pravna zaštita, od nasilja: Mjera 11 </li></ul><ul><li>Područje 2.9. Informiranje, komunikacija: Mjere 3 i 4 </li></ul><ul><li>Područje 2.10. Sudjelovanje u kulturnom životu: Mjere 3 i 4 </li></ul><ul><li>Područje 2.13. Rekreacija, raznoda i sport: Mjere 3 i 6 </li></ul><ul><li>Područje 2.14. Udruge: Mjere 1, 2, 5 i 6 </li></ul>
 12. 12. <ul><li>USTAV REPUBLIKE HRVATSKE </li></ul><ul><li>čl.3. – načelo jednakosti kao najviša vrednota ustavnog poretka </li></ul><ul><li>čl.57. – jamči se posebna skrb države u zaštiti osoba s invaliditetom i pri njihovu uključivanju u život </li></ul><ul><li>čl.63. – pravo djece s teškoćama u razvoju na posebnu njegu, obrazovanje i dobrobit </li></ul>
 13. 13. Zakon o socijalnoj skrbi (NN 73/97,27/01,59/01,82/01,103/03,44/06,79/07) <ul><li>Stalna pomoć </li></ul><ul><li>Pomoć za podmirenje troškova stanovanja </li></ul><ul><li>Doplatak za pomoć i njegu </li></ul><ul><li>Pomoć i njega u kući </li></ul><ul><li>Osobna invalidnina </li></ul><ul><li>Naknada do zaposlenja </li></ul><ul><li>Skrb izvan vlastite obitelji </li></ul><ul><li>Status roditelja njegovatelja </li></ul>
 14. 14. 1. Stalna pomoć <ul><li>Priznaje se samcu ili obitelji koji nemaju sredstava za uzdržavanje, a nisu ih u mogućnosti ostvariti svojim radom ili prihodima od imovine ili na drugi način </li></ul><ul><li>Visina: 500,00 kn za samca, 400,00 kn za odraslu osobu, 400,00 kn za dijete do 7. g., 450,00 kn za dijete od 7.-15.g., te 500,00 kn za dijete od 15.-18.g. tj. do završetka redovnog školovanja </li></ul><ul><li>Uvećanje za 250,00 kn za potpuno radno nesposobnu odraslu osobu samca, 150,00 kn ako živi s obitelji, 250,00 kn za trudnicu od 12 tj. trudnoće i rodilji do 2 mj. od poroda, dijete samohranog roditelja 125,00 kn </li></ul><ul><li>Polazniku srednje škole, smještenom u učeničkom domu, koji zbog tjelesnog ili mentalnog oštećenja pohađa školu po posebnom programu izvan mjesta prebivališta, priznaje se pravo na stalnu pomoć, neovisno o njegovim prihodima ili prihodima njegove obitelji; </li></ul>
 15. 15. 3. Doplatak za pomoć i njegu <ul><li>određuje se osobi kojoj je zbog tjelesnog ili mentalnog oštećenja ili trajnih promjena u zdravstvenom stanju prijeko potrebna stalna pomoć i njega druge osobe, jer sama ne može udovoljavati osnovnim životnim potrebama, a ne može doplatak ostvariti po drugoj osnovi </li></ul><ul><li>uvjet da prihod po članu obitelji ne prelazi 1.000,00 kuna (za samca 1.250,00kn) u prethodna tri mjeseca od podnošenja zahtjeva </li></ul><ul><li>pravo na puni iznos neovisno o prihodu po članu obitelji ima: teže tjelesno ili mentalno oštećena osoba, teže psihički bolesna osoba, osoba s težim promjenama u zdravstvenom stanju, slijepa, gluha i gluhoslijepa osoba koja nije osposobljena za samostalan život i rad </li></ul><ul><li>visina doplatka iznosi 500,00 kuna u punom iznosu, a 350,00 kn u smanjenom iznosu </li></ul><ul><li>ne može se ostvariti ako je korisniku osiguran stalni ili tjedni smještaj ili za dijete čiji roditelji koriste porodni dopust ili dopust do sedme godine života radi njege djeteta </li></ul>
 16. 16. 4. Pomoć i njega u kući <ul><li>može se odobriti osobi kojoj je zbog tjelesnog ili mentalnog oštećenja ili trajnih promjena u zdravstvenom stanju ili starosti prijeko potrebna pomoć i njega druge osobe </li></ul><ul><li>patronaža – za tjelesno ili mentalno oštećenu osobu pružanje usluga psihosocijalne rehabilitacije, do 5 sati tjedno </li></ul><ul><li>ne ako roditelj koristi: pravo na rad skraćeno radi njege djeteta, rodiljni i roditeljski dopust </li></ul>
 17. 17. 5. Osobna invalidnina <ul><li>pravo ima teže tjelesno ili mentalno oštećena osoba ili osoba s težim trajnim promjenama u zdravstvenom stanju, ako je takvo oštećenje ili bolest nastala prije navršene 18. godine života, ako osobnu invalidninu ne ostvaruje po drugoj osnovi </li></ul><ul><li>iznosi 1.250,00 kuna mjesečno (razlika do ostvarenog prihoda ako ostvaruje prihod po bilo kojoj osnovi) </li></ul><ul><li>ne istodobno s doplatkom za pomoć i njegu </li></ul><ul><li>Ako roditelji osobe koja ostvaruje pravo na osobnu invalidninu koriste: porodni dopust, dopust do sedme godine djetetova života po posebnim propisima, pravo na rad s polovicom punog radnog vremena radi njege teže tjelesno ili mentalno oštećenoga djeteta, a dijete dnevno boravi u predškolskoj, školskoj ili zdravstvenoj ustanovi ili domu socijalne skrbi, osobna se invalidnina isplaćuje u iznosu od 625,00 kuna </li></ul>
 18. 18. 7. Skrb izvan vlastite obitelji <ul><li>sve oblike smještaja i boravka u domu socijalne skrbi ili drugoj pravnoj osobi koja obavlja djelatnost socijalne skrbi, obiteljskom domu, udomiteljskoj obitelji i organiziranom stanovanju, pomoć za osobne potrebe za korisnike stalnoga smještaja, jednokratni dodatak za slučaj smrti korisnika stalnoga smještaja, pomoć pri uključivanju djeteta i mlađe punoljetne osobe s tjelesnim ili mentalnim oštećenjem u programe redovitih predškolskih ili školskih ustanova (integracija), osposobljavanje za samostalan rad ili samozbrinjavanje (prijevoz i smještaj), financijsku potporu studentima korisnicima skrbi izvan vlastite obitelji kojima je prestao stalni smještaj </li></ul><ul><li>Djetetu ili mlađoj punoljetnoj osobi s tjelesnim ili mentalnim oštećenjem priznaje se pravo na skrb izvan vlastite obitelji u obliku pomoći pri uključivanju u programe redovitih predškolskih ili školskih ustanova </li></ul><ul><li>Oblici smještaja: stalni, tjedni, privremeni, cjelodnevni, poludnevni, povremeni boravak i organizirano stanovanje </li></ul>
 19. 19. 8. Status roditelja njegovatelja <ul><li>priznaje se roditelju djeteta kojemu je zbog održavanja kvalitete života potrebno pružanje specifične njege izvođenjem medicinsko-tehničkih zahvata, a za koje je prema preporuci liječnika roditelj osposobljen </li></ul><ul><li>iznimno, pravo na status roditelja njegovatelja priznaje se jednom od roditelja ako dijete ima težinu oštećenja zbog kojega je u potpunosti nepokretno i uz pomoć ortopedskih pomagala ili kod djeteta postoji više vrsta težih oštećenja, zbog čega je potpuno ovisno o brizi roditelja </li></ul><ul><li>to pravo će se priznati roditelju ako zbog težine oštećenja ili bolesti djeteta njegovo zbrinjavanje nije moguće osigurati uključivanjem u programe boravka </li></ul><ul><li>to pravo roditelj ostvaruje i nakon punoljetnosti djeteta dok ta potreba traje </li></ul><ul><li>naknada iznosi 2.500,00 kuna mjesečno, te se ima pravo na i mirovinsko i zdravstveno osiguranje </li></ul>
 20. 20. Pravilnik o uvjetima i postupku stjecanja prava na rad u skraćenom radnom vremenu radi pojačane brige i njege djeteta NN 25/09 <ul><li>Pravo samo/zaposlenih roditelja na rad u skraćenom radnom vremenu (pola radnog vremena) radi pojačane brige i njege djeteta do 3. godine djetetova života, a nakon iskorištenja roditeljskog dopusta </li></ul><ul><li>Samo jedan roditelj, pod uvjetom da su oba istog radnopravnog statusa, ili je samohrani roditelj, ili sam brine o djetetu </li></ul><ul><li>Ne dok je dijete stalno ili tjedno smješteno u zdravstvenoj ustanovi/soc. skrbi, predškolskoj ustanovi svakodnevno duže od 8 sati </li></ul><ul><li>Pravo utvrđuje liječničko povjerenstvo HZZO-a po prijedlogu doktora opće medicine </li></ul>
 21. 21. Pravilnik o uvjetima i postupku stjecanja prava zaposlenog roditelja ili samozaposlenog roditelja djeteta s težim smetnjama u razvoju na dopust ili na rad u skraćeom radnom vremenu radi njege djeteta NN18/09 <ul><li>Samo/zaposleni roditelj djeteta s težim smetnjama u razvoju, nakon iskorištenog roditeljskog dopusta, ima pravo na dopust za njegu ili na rad u skraćenom radnom vremenu do navršene 8.g. djeteta na temelju nalaza liječničkog povjerenstva HZZO-a, nakon toga ima pravo na rad u skraćenom radnom vremenu dok potreba traje </li></ul><ul><li>Teže smetnje u razvoju djeteta su teža tjelesna ili mentalna oštećenja ili teže psihičke bolesti zbog kojih dijete ne može samostalno izvoditi aktivnosti primjerene djetetovoj dobi te ovisi o pomoći druge osobe kod: oblačenja, hranjenja, mokrenja, pokretanja tijela, korištenja lijekova o kojima ovisi život, posebne dijete, te obavljanje svakodnevnih životnih aktivnosti zbog promjene osobnosti i u reakcijama s progresivnim oštećenjem u intelektualnom, emoc. i soc. funkcioniranju </li></ul>
 22. 22. <ul><li>Smetnje u razvoju djeteta: oštećenje vida, sluha, govorno-glasovne komunikacije, lokomotornog sustava, središnjeg živčanog sustava, perifernog živčanog i mišićnog sustava, drugih ograna, mentalna oštećenja i psihičke bolesti </li></ul><ul><li>Uvjet je da su oba roditelja samo/zaposleni, ili samohrani, te da dijete nije stalno ili tjedno smješteno u ustanovi socijalne skrbi, zdravstva ili prosvjete, ili tamo boravi svakodnevno duže od 8 sati (osim samohranog) </li></ul><ul><li>Naknada za dopust – 65% proračunske osnovice mjesečno </li></ul><ul><li>Naknada za rad skraćeno – pravo na naknadu plaće za preostalo vrijeme do punog radnog vremena u visini razlike između plaće koju ostvaruje radeći polovicu punog radnog vremena i plaće koju bi ostvario da radi u punom radnom vremenu </li></ul><ul><li>Uvjet staža osiguranja u trajanju od najmanje 12 mjeseci neprekidno prije korištenja (ako ne samo 50% osnovice) </li></ul>
 23. 23. Doplatak za djecu <ul><li>Za dijete s oštećenjem zdravlja, korisniku pripada doplatak za djecu u 25% većoj svoti od pripadajuće svote doplatka (374,18 kn, 311,81 kn, 249,45 kn) </li></ul><ul><li>Za djecu s težim oštećenjem zdravlja svota doplatka iznosi 831,50 kn </li></ul><ul><li>Za djecu s oštećenjem zdravlja, utvrđenim prema propisima iz socijalne skrbi, doplatak pripada najduže do 21. godine života, a ako je oštećenje nastalo prije navršene 18. godine života, pripada ima do kraja godine u kojoj su navršili 27. godina života </li></ul><ul><li>Korisnicima koji su to ostvarili do 31.12.2001. to pravo pripada i nakon 27.g., do donošenja posebnog propisa o pravima osoba s invaliditetom </li></ul><ul><li>Oštećenje zdravlja se utvrđuje nalazom i mišljenjem CZSS-a, a smatraju se: potpuna i trajna nesposobnost za samostalan život i rad, teže tjelesno ili mentalno oštećenje, teža psihička bolest, teže promjene u zdravstvenom stanju </li></ul><ul><li>Roditelji koji pravo ostvaruju za dijete s utvrđenim težim oštećenjem zdravlja prilikom podnošenja zahtjeva za doplatak ne moraju podnosti i dokaze o prihodima </li></ul>
 24. 24. Uključivanje djece s teškoćama u razvoju u redoviti program redovnog vrtića <ul><li>Prema Zakonu o predškolskom odgoju i naobrazbi, u dječjim vrtićima programi za djecu predškolske dobi s teškoćama u razvoju organiziraju se po posebnim uvjetima i programu koji propisuje ministar </li></ul><ul><li>Vrstu i stupanj teškoće u razvoju djeteta te potrebu odgovarajućih uvjeta za njegu, odgoj i zaštitu djece s teškoćama u razvoju, na prijedlog liječnika primarne zdravstvene zaštite, utvrđuje stručno povjerenstvo (prema propisima iz socijalne skrbi) </li></ul><ul><li>Prednost pri upisu djece u dječje vrtiće koji su u vlasništvu države/lokalne zajednice imaju među ostalima i djeca s teškoćama u razvoju (ali način ostvarivanja prednosti pri upisu djece utvrđuje sam osnivač vrtića) </li></ul>
 25. 25. Školovanje učenika s lakšim teškoćama u razvoju u redovnoj osnovnoj školi <ul><li>Pravilnikom o osnovnoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju (NN23/91) uređuju se oblici integracije učenika s teškoćama u razvoju u osnovne škole </li></ul><ul><li>Potpuna odgojno-obrazovna integracija ostvaruje se uključivanjem učenika s lakšim teškoćama u razvoju u razredne odjele osnovne škole, u pravilu od prvog do četvrtog razreda </li></ul><ul><li>Prilagođeni program – primjeren osnovnim karakteristikama teškoće djeteta, u pravilu smanjivanjem intenziteta i ekstenziteta pri izboru nastavnih sadržaja obogaćenih specifičnim metodama, sredstvima i pomagalima, izrađuju ga učitelj i defektolog </li></ul><ul><li>Produženi stručni postupak – organizira se za učenike sa senzoričkim i motoričkim oštećenjima, u posebno odgojno-obrazovnim grupama nakon redovne nastave, a provode ga defektolozi; on je sastavni dio prilagođenog programa i posebnog programa </li></ul><ul><li>Za učenike na stupnju lake mentalne retardacije organizira se i djelomična integracija u posebnim odgojno-obrazovnim grupama </li></ul>
 26. 26. Školovanje učenika s većim teškoćama u razvoju <ul><li>Na stupnju lake mentalne retardacije s utjecajnim teškoćama u razvoju, umjerene i teže mentalne retardacije, s oštećenjem vida/ili sluha/ili tjelesnom invalidnošću i utjecajnim teškoćama u razvoju, s organski uvjetovanim poremećajima u ponašanju i utjecajnim teškoćama u razvoju, autistični učenici s utjecajnim teškoćama u razvoju (utjecajne teškoće su one koje bitno smanjuju sposobnost djeteta za svladavanje odgojno-obrazovnog programa redovne osnovne škole </li></ul><ul><li>Za te učenike se osnovno školovanje ostvaruje u posebnim ustanovama odgoja i obrazovanja </li></ul><ul><li>Posebni plan i program: modificirani redovni plan i program ili posebno strukturirani program ovisno o stupnju teškoće u razvoju, kojeg je sastavni dio program produženog stručnog postupka </li></ul><ul><li>Za učenike s većim teškoćama u razvoju, školovanje u posebnim odgojno-obrazvonim ustanovama može trajati do 21. godine života </li></ul><ul><li>Učenici se tijekom osnovnog školovanja mogu istodobno i radno osposobljavati </li></ul>
 27. 27. HVALA VAM SVIMA !

×