Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

BIEN DICH.pptx

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 11 Ad

More Related Content

Advertisement

BIEN DICH.pptx

 1. 1. An organization is made up of individuals brought together to carry out different roles within it in order to enable them to achieve its goals and objectives. This is achieved through the inter–relationship, co-operation and on occasion, conflict between these individual members. PARAGRAPH4:EN-VN
 2. 2. PARAGRAPH4:EN-VN KEYWORDS CARRY OUT: THỰC HIỆN INTER-RELATIONSHIP:QUAN HỆ QUA LẠI CO-OPERATION:HỢP TÁC CONFLICT: XUNG ĐỘT
 3. 3. PARAGRAPH4:EN-VN KEYSTRUCTURE An organization is made up of individuals brought together to carry out different roles Passive structure The passive structure is used to show interest in the person or object that experiences an action rather than the person or object that performs the action. In other words, the most important thing or person becomes the subject of the sentence.
 4. 4. PARAGRAPH4:EN-VN MỘT TỔ CHỨC ĐƯỢC THÀNH LẬP TỪ NHỮNG CÁ NHÂN ĐƯỢC TẬP HỢP ĐẺ THỰC HIỆN CÁC MỤC TIÊU VÀ MỤC ĐÍCH CỦA TỔ CHỨC. ĐIỀU NÀY ĐẠT ĐƯỢC THÔNG QUA CÁC MỐI QUAN HỆ QUA LẠI, HỢP TÁC VÀ ĐÔI KHI CÒN LÀ XUNG ĐỘT GIỮA CÁC THÀNH VIÊN RIÊNG LẺ NÀY.
 5. 5. The fast-changing business environment of the late 20th century made it very difficult for classical organizations to compete. Flexibility and innovation began to challenge stability; diversity began to challenge “universal”, “one-size fits-all” principles of management; multi-skilled project teams were seen to be more responsive to consumer demands than specialized, one-man-one-boss structures, the scalar chain of command was decimated by “delayering” in response to economic recession and other forces. PARAGRAPH5:EN-VN
 6. 6. PARAGRAPH5:EN-VN KEYWORDS ONE-SIZE FITS-ALL: ĐA ĐỐI TƯỢNG ONE-MAN ONE BOSS: MỘT NGƯỜI MỘT quản lí DELAYERING: tinh GIẢn BIÊN CHẾ SCALAR CHAIN: CHUỖI VÔ HƯỚNG
 7. 7. PARAGRAPH5:EN-VN KEYSTRUCTURE The fast-changing business environment of the late 20th century made it very difficult for classical organizations to compete. Extraposition of a clausal object with impersonal it structure An extraposition is a construction (or transformation) in which a clause that acts as a subject is moved (or extraposed) to the end of the sentence and replaced by dummy it in the initial position. S+ V+ it+ adjective +for + O + To- infinitive = S+ V + O + adjective + to Infinitive
 8. 8. PARAGRAPH5:EN-VN MÔI TRƯỜNG KINH DOANH THAY ĐỔI NHANH CHÓNG VÀO CUỐI THẾ KỶ 20 KHIẾN CÁC TỔ CHỨC DẠNG CỔ ĐIỂN RẤT KHÓ ĐỂ CẠNH TRANH. TÍNH LINH HOẠT VÀ ĐỔI MỚI BẮT ĐẦU THÁCH THỨC SỰ ỔN ĐỊNH; SỰ ĐA DẠNG CŨNG BẮT ĐẦU THÁCH THỨC CÁC NGUYÊN TẮC QUẢN LÝ “PHỔ THÔNG”, “ĐA ĐỐI TƯỢNG”; CÁC NHÓM DỰ ÁN ĐA KỸ NĂNG ĐƯỢC COI LÀ ĐÁP ỨNG TỐT HƠN NHU CẦU CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG SO VỚI CÁC CẤU TRÚC CHUYÊN BIỆT, MỘT NGƯỜI MỘT quẢN LÍ. CÁC CHUỖI MỆNH LỆNH VÔ HƯỚNG ĐÃ ĐƯỢC GIẢM ĐI DO SỰ “tinh GIẢn BIÊN CHẾ” ĐỂ ĐỐI PHÓ VỚI SUY THOÁI KINH TẾ VÀ CÁC LỰC LƯỢNG KHÁC.
 9. 9. Internet và mạng máy tính cho phép các công ty nhỏ có thể cạnh tranh trên phạm vi toàn cầu bởi vì chúng cho phép thông tin được truyền tải nhanh chóng bất chấp vị trí địa lý của người mua và người bán. Thật vậy những cuộc hội thảo trực tuyến cho phép người bán giới thiệu sản phẩm của mình đến người mua tiềm năng trên toàn thế giới mà không cần phải đi lại. Ngoài ra nó cũng cho phép các công ty quốc tế tổ chức các cuộc họp công ty giữa nhà quản lý ở trụ sở chính và các công ty con ở nước ngoài mà không cần phải đi lại tốn kém mất thời gian. PARAGRAPH3:VN-EN
 10. 10. PARAGRAPH3:VN-EN KEYWORDS ĐI LẠI TỐN KÉM MẤT THỜI GIAN: TRAVEL COSTLY AND TIME CONSUMING HỘI THẢO TRỰC TUYẾN: WEBINARS
 11. 11. PARAGRAPH3:VN-EN The Internet and computer networks enable small companies to compete on a global scale because they allow information to be transferred quickly regardless of the geographical location of buyers and sellers. Indeed, webinars allow sellers to introduce their products to potential buyers around the world without having to travel. In addition, it also allows international companies to organize company meetings between managers at headquarters and subsidiaries abroad without costly COMMUte and time consuming.

×