22 07-10

603 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
603
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

22 07-10

 1. 1. Meditation.<br />สมาธิสถาน<br />
 2. 2. ความเป็นมาโครงการ<br />Angkor Wat<br />ศาสนสถานของชาวขอมที่มีการจัดวางองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมให้สอดคล้องกับแนวคิดตามความเชื่อทางจิตวิญญาณในเรื่องของความไร้ตัวตน <br />
 3. 3. สถิติผู้นับถือศาสนาต่างๆในโลก<br />1) Christians = 1,999,563,838 = 33.0%
2) Muslims = 1,188,242,789 = 19.6%
3) Hindus = 811,336,265 = 13.4%
4) Nonreligious = 768,158,954 = 12.7%
5) Chinese folk-religionists = 384,806,732 = 6.4%
6) Buddhists = 359,981,757 = 5.9%
7) Ethnoreligionists = 228,366,515 = 3.8%
8) Atheists = 150,089,508 = 2.5%
9) New-Religionists = 102,356,297 = 1.7%
10) Sikhs = 23,258,412 = 0.4%
11) Jews = 14,434,039 = 0.2%
12) Spiritists = 12,333,735 = 0.2%
13) Baha'is = 7,106,420 = 0.1%
14) Confusianists = 6,298,597 = 0.1%
15) Jains = 4,217,979 = 0.1%
16) Shintoists = 2,761,845 = 0.0%
17) Taoists = 2,654,514 = 0.0%
18) Zoroastrians = 2,543,950 = 0.0%
19) Mandeans = 38,977 = 0.0%
20) Other religionists = 1,028,519 = 0.0%
<br />แนวทางการนำศาสนาหลักของชาตมาิเป็นรูปแบบของการปฏิบัติสมาธิ และเป็นทิศทางในโครงการ<br />
 4. 4. จากประชากรทั้งหมดในประเทศไทย 62,308,887 คน<br />(ข้อมูลกรมการปกครองณวันที่ 31 มีนาคม 2546)<br />มีผู้นับถือศาสนาพุทธทั้งสิ้น 57,324,600 คน<br />(ที่มา : สำมะโนประชากรและเคหะพ.ศ. 2543 <br />พุทธ<br />ศาสนาอื่น<br />
 5. 5. วิปัสสนา : การคิดอย่างชาญฉลาดมีปัญญาเกี่ยวกับสังขารธรรมอย่างละเอียดโดยใช้ลักษณะต่างๆนานา<br />
 6. 6. พื้นฐานที่จะต้องมีการปฎิบัติตามคัมภีร์<br />1. อุคคหะการเรียนพระธรรม<br />2. ปริปุจฉาการสอบสวนทวนถามทำความ<br />เข้าใจในอรรถะของพระธรรม<br />ให้ชัดเจน<br />3. ธาตาการทรงจำพระธรรมได้<br />4. วจสาปริจิตาสวดท่องจนมีความคล่องแคล่ว<br />ชำนาญคล่องปาก<br />5. มนสานุเปกขิตาใคร่ครวญค้นคิดตรวจสอบ<br />จนขึ้นใจเข้าใจ<br />6. ปฏิปัตติหมั่นเอาพระธรรมมาใช้ใน<br />ชีวิตจนสามารถจะเห็น<br />อะไรๆเป็นพระธรรมได้<br />โดยเฉพาะการปฏิบัติศีล<br />และสมาธิที่ต้องใช้จนระงับ<br />กิเลสได้ถึงระดับหนึ่ง<br />จึงจะทำวิปัสสนาได้<br />- การเรียนปรัชญาคำสอนจากนักบวช<br /><ul><li> การสวด
 7. 7. การนำมาใช้ผ่านกิจกรรม</li></ul>ผู้ไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนนี้ถือเป็น “โมฆบุรุษ” : คนที่ใช้การไม่ได้คนที่เอาดีไม่ได้คนที่พลาดจากประโยชน์ต่างๆเพราะมัวประมาทอยู่บ้างประพฤติทุจริตบ้างเกียจคร้านในกิจการต่างๆ<br />
 8. 8. ประเภทสมาธิ : <br />สัมมาสมาธิ มิจฉาสมาธิ<br />ฐานสมาธิอยู่ภายในกาย<br />(น้อมจิตเข้าไปอยู่ในกายเราเอง) <br />ทำลายกิเลสให้เบาบางลง มีจุดหมายที่การหลุดพ้นเข้าใจธรรมชาติตามความเป็นจริงตนเอง ไม่ใช่เพื่อสนองความต้องการของ<br />ฐานสมาธิตั้งไว้ภายนอกกาย<br />กำหนดจดจ่ออยู่กับสิ่งที่ทำเหมือนกัน ไม่ใช่รูปแบบที่จะนำไปสู่ความหลุดพ้น<br />
 9. 9. บุคคลทั่วไป<br />ความมีชีวิตเป็นสุข<br />นักบวช<br />ความหลุดพ้น<br />นิพพาน<br />
 10. 10. Program.<br />
 11. 11. ขอบเขตงาน<br />1. ส่วนทำกิจกรรมวิปัสสนา<br /> ห้องประชุมวิปัสสนาใหญ่<br /> ห้องวิปัสสนาย่อย<br /> ลานอเนกประสงค์<br />2. ส่วนของที่พักอาศัย<br /> ที่พักผู้เข้าใช้โครงการแยกเป็น ชาย - หญิง<br /> ที่พักบุคลากรเป็น ชาย - หญิง <br />3. ส่วนรองรับผู้มาทำวิปัสสนา<br /> โถงต้อนรับ<br /> ห้องควบคุมระบบอาคาร<br />4. ส่วนของสำนักงานบริหาร<br /> ฝ่ายธุรการ<br /> ฝ่ายการเงินและบัญชี<br /> ฝ่ายอาคารสถานที่<br />5. ส่วนบริการสาธารณะ<br />โถงทางเข้า<br /> พื้นที่อเนกประสงค์<br /> พื้นที่ทานอาหาร<br /> ห้องสมุด<br />6. ส่วนของการสัญจรท่าเรือ<br />
 12. 12. ประเภทและพฤติกรรมผู้ใช้โครงการ<br />ผู้ใช้โครงการ เจ้าหน้าที่<br />ผู้เข้ากิจกรรมวิปัสสนา<br />แบ่งตาม เพศ<br /> ชาย - หญิง<br />จำนวนผู้มาใช้โครงการ<br /> คนเดียว<br /> ครอบครัว<br /> กลุ่มสัมนา<br />ฝ่ายบริหาร<br />ฝ่ายฝึกสอนวิปัสสนา<br />ฝ่ายบริการสาธารณะ<br />ฝ่ายเทคนิคและงานระบบ<br />ฝ่ายอาคารสถานที่<br />
 13. 13. Site.<br />เงียบ สงบ ห่างไกลแหล่งก่อเลส<br />คลื่นลมสงบ<br />ภาคตะวันออก<br />ภาคใต้ฝั่งตะวันตก <br />ทะเลแหวก<br />
 14. 14.
 15. 15.
 16. 16. 500 <br /> 150<br /> 650 m.<br />ทะเลแหวก: เกาะสามเกะ 1. เกาะไก่ 2. เกาะหม้อ 3.เกาะทับ<br />สภาพอากาศพายุสงบ : พฤศจิกายนถึงต้นพฤษภาคม<br />
 17. 17.
 18. 18. Activity.<br />การปฏิบัติธรรมอานาปานสติภาวนา<br />- เรียนรู้วิธีการภาวนาแบบอานาปานสติตลอดระยะเวลาการเข้าร่วมกิจกรรม<br />- เรียนรู้เรื่องปฏิจจสมุปบาท, อุปกิเลส 16 , นิวรณ์ 5, อริยมรรคฯลฯ<br /><ul><li>ภาวนากับบทเพลง
 19. 19. เจริญสมาธิในทุกอิริยาบทยืนเดินนั่งนอนและโยคะสมาธิ</li></ul>* ผู้ปฏิบัติธรรมที่เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านจะร่วมสมาทานศีล 8 ในเย็นวันศุกร์และรักษาศีล 8 ตลอดระยะเวลาการปฏิบัติ<br />
 20. 20. การปฏิบัติธรรมอานาปานสติภาวนา<br /> * ผู้ปฏิบัติธรรมที่เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านจะร่วมสมาทานศีล 8 ในเย็นวันศุกร์และรักษาศีล 8 ตลอดระยะเวลาการปฏิบัติ<br />ศีล 8 <br />1. เว้นจากทำลายชีวิต<br />2. เว้นจากถือเอาของที่เขามิได้ให้<br />3. เว้นจากประพฤติผิดพรหมจรรย์<br />คือเว้นจากร่วมประเวณี<br />4. เว้นจากพูดเท็จ<br />5. เว้นจากของเมา<br />6. เว้นจากบริโภคอาหารในเวลาวิกาล<br />คือเที่ยงแล้วไป<br />7. เว้นจากฟ้อนรำขับร้องบรรเลงดนตรี<br />ดูการเล่นอันเป็นข้าศึกต่อพรหมจรรย์<br />การทัดทรงดอกไม้ของหอมและเคลื่อง<br />ลูบไล้ซึ่งใช้เป็นเครื่องประดับตกแต่ง<br />8. เว้นจากที่นอนอันสูงใหญ่หรูหรา<br />ฟุ่มเฟือย<br />การบริโภคอาหาร : งดเว้นเนื้อสัตว์และเครื่องดื่มมีแอลกอฮอร์ หลังจากเที่ยงไม่มีการบริโภคอาหาร<br />การนอน: สถานที่นอนแบ่งแยกชาย หญิง ลักษณะที่นอนเรียบง่ายไม่หรูหรา<br />พื้นที่นันทนาการ : ไม่มีพื้นที่สำหรับการแสดงดนตรีหรือกิจกรรมอื่นที่จะผิดต่อพรหมจรรย์<br />การแต่งกาย : เรียบง่าย เหมาะสมกับการวิปัสสนา<br />
 21. 21. วันแรกของการเข้าอบรม<br />14.00 -16.00 ลงทะเบียน<br />16.00 โยคะสมาธิ<br />17.30 ปฐมนิเทศและทำวัตรเย็น<br />19.00 สมาทานศีล 8/ส่งอารมณ์กรรมฐาน<br />21.00 ทำความเพียรโดยส่วนตัว<br />พื้นที่ต้อนรับ/ ลงทะเบียน<br />ห้องประชุมสมาธิ<br />ทำโยคะ<br /> ปฏิบัติสมาธิ<br /> บรรยาย<br /> สวดมนต์<br />พื้นที่อเนกประสงค์ภายใน/ภายนอก<br />ห้องทานอาหาร<br />ห้องพัก<br />ห้องอัดรายการวิทยุ<br />วิถีชีวิตของชุมชน<br />04.00 ระฆังแห่งสติ<br />05.00 ทำวัตรเช้า<br />06.00 ธรรมรับอรุณโยคะ-สมาธิ<br />08.00 พิจารณาอาหารเช้า<br />09.00 ร่วมฟังการจัดรายการวิทยุ ‘สาวิกา’ ออกอากาศสด<br />10.00 ภาวนากับบทเพลง/ธรรมบรรยาย<br />11.30 พิจารณาอาหารกลางวัน<br />12.00 ว่างอยู่ในปัจจุบันขณะ<br />13.30 สมาธิภาวนายืนเดินนั่งนอนและตอบคำถาม<br />16.00 น้ำปานะ<br />18.00 ทำวัตรเย็น<br />19.00 ธรรมบรรยาย/สมาธิภาวนา<br />21.00 ทำความเพียรโดยส่วนตัว<br />
 22. 22. วันสุดท้ายของการเข้าอบรม<br />04.00 ระฆังแห่งสติ<br />05.00 ทำวัตรเช้า<br />06.00 ธรรมรับอรุณโยคะ-สมาธิ<br /> 08.00 พิจารณาอาหารเช้า<br />09.00 ร่วมฟังการจัดรายการวิทยุ ‘สาวิกา’ ออกอากาศสด<br />10.00 ภาวนากับบทเพลง/ธรรมบรรยาย<br />11.30 พิจารณาอาหารกลางวัน<br />12.00 ว่างอยู่ในปัจจุบันขณะ<br />13.30 สมาธิภาวนายืนเดินนั่งนอนและตอบคำถาม<br />16.00 จบกิจกรรมการเข้าอบรม<br />ระยะเวลาการทำกิจกรรม<br />04.00 – 21.00 : 17 hrs.<br />ระยะเวลาการพักผ่อน<br />21.00 – 04.00 : 7 hrs. <br />
 23. 23. กรณีปฏิบัติธรรมแบบไม่พักค้าง<br />มีกิจกรรมทุกเสาร์-อาทิตย์<br />มาได้เลยไม่ต้องสมัครโดยสามารถเข้าร่วมได้ตั้งแต่เวลา 09.00 <br />ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถเข้าร่วมกิจกรรมกับการปฏิบัติธรรมอานาปานสติภาวนาได้<br />- ทำวัตรเช้า<br />- อาหารเช้า เพล<br />วิถีแห่งสติ<br />05.00 ทำวัตรเช้าณห้องพระบรมสารีริกธาตุ<br />08.00 พิจารณาอาหารเช้า<br />09.00 วิทยุชุมชน<br />10.00 ฟังเสียงธรรมะตามสาย<br />11.00 พิจารณาอาหารเพล<br />18.00 ทำวัตรเย็นและตามประทีปณห้องพระบรมสารีริกธาตุ (ระหว่างวันภาวนากับการทำงานและทำความเพียรโดยส่วนตัว) <br />หมายเหตุ : หากท่านต้องการมาทำกิจกรรมเป็นหมู่คณะในวันธรรมดากรุณาติดต่อมาที่ 02-509-0085, 02-510-6697 กด 6 และผู้สนใจมาสนทนาธรรมสอบถามปัญหากับคณะแม่ชีเป็นการส่วนตัวเชิญได้ในวันธรรมดาเวลา 09.00-11.00 น. และ 13.30-16.00 น. <br />
 24. 24. Function.<br />1. กิจกรรมวิปัสสนา<br /> ห้องประชุมวิปัสสนาใหญ่<br /> ห้องวิปัสสนาย่อย<br /> ลานอเนกประสงค์<br />2. ที่พักอาศัย<br /> ที่พักผู้เข้าใช้โครงการแยกเป็น ชาย - หญิง<br /> ที่พักบุคลากรเป็น ชาย - หญิง <br />3. ส่วนรองรับผู้มาทำวิปัสสนา<br /> โถงต้อนรับ<br /> ห้องควบคุมระบบอาคาร<br />4. ส่วนของสำนักงานบริหาร<br /> ฝ่ายธุรการ<br /> ฝ่ายการเงินและบัญชี<br /> ฝ่ายอาคารสถานที่<br />5. ส่วนบริการสาธารณะ<br />โถงทางเข้า<br /> พื้นที่อเนกประสงค์<br /> พื้นที่ทานอาหาร<br /> ห้องสมุด<br />6. ส่วนของการสัญจรท่าเรือ<br />
 25. 25. 1. กิจกรรมวิปัสสนา<br /> ห้องประชุมวิปัสสนาใหญ่<br /> ห้องวิปัสสนาย่อย<br /> ลานอเนกประสงค์<br />
 26. 26. 2. ที่พักอาศัย<br /> ที่พักผู้เข้าใช้โครงการแยกเป็น ชาย - หญิง<br /> ที่พักบุคลากรเป็น ชาย - หญิง <br />
 27. 27. 3. ส่วนรองรับผู้มาทำวิปัสสนา<br /> โถงต้อนรับ<br /> ห้องควบคุมระบบอาคาร<br />4. ส่วนของสำนักงานบริหาร<br /> ฝ่ายธุรการ<br /> ฝ่ายการเงินและบัญชี<br /> ฝ่ายอาคารสถานที่<br />
 28. 28. 5. ส่วนบริการสาธารณะ<br />โถงทางเข้า<br /> พื้นที่อเนกประสงค์<br /> พื้นที่ทานอาหาร<br /> ห้องสมุด<br />6. ส่วนของการสัญจรท่าเรือ<br />
 29. 29. Case Study.<br />เสถียรธรรมสถาน<br /> กิจกรรมที่เกิดภายในโครงการ<br /> การบริหารโครงการ<br />มัลดีป<br />การเข้าถึงโครงการ<br /> สภาพแวดล้อม<br /> รูปแบบการพักอาศัย<br />ธรรมกาย<br />วิธีการทำสมาธิกับคนกลุ่มใหญ่<br /> องค์ประกอบทางสถาปัตยกรรม<br />
 30. 30. The End<br />

×