Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Praktijkervaring met het stappenplan Duurzaam Beheer en Onderhoud

Presentatie van Kees Machielse, gemeente Moerdijk

 • Be the first to comment

Praktijkervaring met het stappenplan Duurzaam Beheer en Onderhoud

 1. 1. Praktijkervaringen met het stappenplan Duurzaam Beheer en Onderhoud <ul><li>Kees Machielse Gemeente Moerdijk </li></ul>10 februari 2011
 2. 2. Het gebouw Afdeling RMO Gemeentehuis Moerdijk
 3. 7. Kantoortuinen volgens ontwerp vrij indeelbaar per stramien van 1.80 m
 4. 8. Gebouw in gebruik sedert juni 1999 Warmte koude opslag installatie Koel en warmteplafonds Frenger Ventilatie dmv van inblaas vloerroosters Vloerroosters niet aangesloten op kanalen Afzuiging langs plafonds Geen kanalen boven plafonds maar plenum
 5. 10. Vanaf begin klachten over binnenklimaat. Manifesteren zich vooral in overgangsperiodes voorjaar/najaar maar ook bij snelle daling of stijging van buitentemperatuur. Problematiek: niet iedereen heeft klachten klachten divers van aard Diverse onderzoeken geweest; aanpassingen door onderhoudspartij zonder gewenste resultaat
 6. 11. Aanleiding keuze voor DB&O <ul><li>Aanhoudende klimaatklachten </li></ul><ul><ul><li>Willekeurige binnentemperaturen, zowel koudeklachten als warmteklachten </li></ul></ul><ul><ul><li>Bedompte lucht en geïrriteerde luchtwegen/ogen </li></ul></ul><ul><li>Niet functioneren WKO-installatie </li></ul><ul><li>Hoge energierekening bij energiezuinig gebouw </li></ul><ul><li>Twijfel over voorstel onderhoudspartij… </li></ul><ul><ul><li>Nog meer bevochtiging… </li></ul></ul><ul><ul><li>Extra koelmachine… </li></ul></ul><ul><ul><li>Koelcapaciteit plafonds onvoldoende… </li></ul></ul><ul><ul><li>Herverdeling vloerroosters … </li></ul></ul>10 februari 2011 Platform Duurzame huisvesting
 7. 12. Doorlopen stappen Duurzaam Beheer en Onderhoud <ul><li>Quick Scan </li></ul><ul><li>Presentatie van Quick Scan Resultaten </li></ul><ul><li>Naar een vervolg…Variantenstudie </li></ul><ul><li>Teamsamenstelling Variantenstudie </li></ul><ul><li>Presentatie Variantenstudie </li></ul><ul><li>Uitwerking naar Plan van Aanpak </li></ul><ul><li>De Quick Wins in uitvoering </li></ul><ul><li>Draagvlak voor overige verbeteringen… </li></ul>10 februari 2011 Platform Duurzame huisvesting De stappen tot heden …
 8. 13. Bevindingen bij Quick Scan methodiek <ul><li>Een presentatie van resultaten in plaats van papieren rapport </li></ul><ul><li>Begrip van technische constateringen </li></ul><ul><li>Uitgaan van het resultaat in plaats van de techniek centraal stellen. </li></ul>10 februari 2011 Platform Duurzame huisvesting
 9. 14. Constateringen Quick Scan <ul><li>Centrale installaties regelen tegen elkaar in </li></ul><ul><li>Met klimaatplafonds wordt tegelijkertijd verwarmd en gekoeld </li></ul><ul><li>Zonering klimaatinstallatie wijkt af van volledig vrije indeelbaarheid </li></ul><ul><li>Ontwerpfout verwarmingscapaciteit plafonds, klein oppervlak naar onbehaaglijk hoge temperaturen </li></ul><ul><li>Verdeling lucht niet goed bij afgesloten ruimtes </li></ul><ul><li>Natte plekken in kanalen en filters </li></ul><ul><li>Veel lokale na-regelingen en thermosstaatkranen defect </li></ul>10 februari 2011 Platform Duurzame huisvesting
 10. 16. Tegelijk verwarming en koeling gevel gevel warm water gekoeld water verwarmingsplafond koelplafond
 11. 18. Bevindingen bij variantenstudie <ul><li>Ondersteuning door arbo deskundigheid </li></ul><ul><li>Tevredenheids enquête binnenklimaat </li></ul><ul><li>Verbetervoorstellen zijn niet onafhankelijk van elkaar </li></ul><ul><li>Afwegen van varianten, de rol als opdrachtgever </li></ul>10 februari 2011 Platform Duurzame huisvesting
 12. 19. In gang zetten van het Plan van Aanpak <ul><li>Draagvlak creëren in eigen organisatie </li></ul><ul><li>Onderscheid Quick Wins en structurele aanpassingen </li></ul><ul><li>Onderhoudsreserveringen gestructureerd aanwenden </li></ul><ul><li>Communicatie naar gebruikers </li></ul>10 februari 2011 Platform Duurzame huisvesting
 13. 20. Bevindingen bij de weg naar verbeteringen <ul><li>Kennisniveau en attitude onderhoudspartij </li></ul><ul><li>Inzet eigen organisatie </li></ul><ul><li>Informeren management en gebruikers </li></ul><ul><li>Inschakelen externe deskundigheid nodig? </li></ul>10 februari 2011 Platform Duurzame huisvesting
 14. 21. Wat heeft het opgeleverd… <ul><li>Meer grip op klimaatklachten </li></ul><ul><li>Overzicht en grip op de situatie? </li></ul>10 februari 2011 Platform Duurzame huisvesting Quick wins <ul><li>Beter functionerende WKO-installatie vergunning niet meer in gevaar </li></ul><ul><li>Minder energiegebruik, centrale installaties werken niet meer tegen elkaar in. </li></ul><ul><li>Enige verbetering van binnenklimaat </li></ul>Algemeen Plan van Aanpak <ul><li>Prestatieverbetering en verbeterkosten helder </li></ul><ul><li>Is gebruikt om draagvlak te vinden voor verbeterbudgetten </li></ul>
 15. 22. Hartelijk dank voor uw aandacht 10 februari 2011 Platform Duurzame huisvesting

  Be the first to comment

  Login to see the comments

 • PaulStomph

  Feb. 9, 2014

Presentatie van Kees Machielse, gemeente Moerdijk

Views

Total views

998

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

4

Actions

Downloads

0

Shares

0

Comments

0

Likes

1

×