Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Gaan warmtepompen de cv-ketels vervangen?

595 views

Published on

Presentatie van Henk Kranenberg op MJA workshop over de Toekomst van Duurzame energietechnieken in de utiliteitsbouw.

Published in: Government & Nonprofit
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Gaan warmtepompen de cv-ketels vervangen?

 1. 1. Gaan Warmtepompen de CV-ketels vervangen Henk Kranenberg Voorzitter Verac Senior Manager ERC – Daikin Europe NV
 2. 2. Retorische Vraag? Utiliteit: JA • Vandaag al de praktijk • Volgende stap, slimme uitwisseling met de omgeving en/of opslag Woningbouw: Deels • Nieuwbouw: JA, geen gas maar Smartgrid • Renovatie: Deels, Hybride, Smartgrid Opslag Uitwisseling electra op het net.. + Opslag in accu, of warmte/koude (opslagtank, PCM of de bodem)
 3. 3. Waarom (1/2) 1. Doelstellingen 20-20-20 in 2020 • 20% energie besparing • 20% CO2 reductie • 20% hernieuwbare energie 2. Heldere doelstellingen vanuit Brussel • Voor zowel nieuwbouw als renovatie • Beperk jaarlijkse energie verkopen met 1,5% / jaar • 3% van de overheidsgebouwen moeten worden gerenoveerd / jaar • NL: 14% hernieuwbare energie in 2020, 16% in 2022 (vandaag < 4%) • NL plan uit te werken voor: • realisatie nearly zero-energy gebouwen • Energie certificatie • Reguliere inspectie (Airco inspectie) • Gekwalificeerde experts, installateurs en bouwers • Onafhankelijk controle systeem
 4. 4. Waarom (2/2) 3. Omdat gebouwen bijna 40% van de energievraag bepalen.. • Meer concrete acties om het onbenutte potentieel te realiseren, ook in NL (energie akkoord) • Maatregelen die matchen met het type gebouwen en het klimaat • Houdt rekening met regionale verschillen en gebruiken (standaarden) • Elk land mag verdere maatregelen treffen als het maar niet de markt afschermt • Geharmoniseerde instrumenten moeten worden gebruikt voor calculaties (NEN 7120 alweer aan revisie toe in 2016/2017)
 5. 5. EED directive: Energy Efficiency Directive (2012/27/EU) • Member states have to set targets and implement strategies to assure 20% targets • Requiring long term policy (2050) for total building stock • Reduce energy sales to final users by 1.5% per year • Authorities refurbish min 3% per year • Improve efficiency of power and heat generation • More smart grids & meters Directives vanuit Brussel RES directive: Energy Efficiency Directive (2009/28/EC) • Article 13.4, by 31/12/14 MS impose building codes for minimum requirements RES new buildings & renovation RES installer Ecodesign directive: (2009/125/EC) Energy Labelling directive: (2010/30/EU • Minimum requirements on product level & labelling National Building Codes • Normalisation & Standards for New Buildings and RenovationInternational Standards ISO CEN F-gas directive (& recast): (842/2006) EPBD directive: (2010/31/EU May19th 2010) • Energy performance of buildings system level Trias energetica • nZEB requirements by 2020 • Cost optimal (common thinking starts with envelope, thermal insulation – ends with the installation) • Increase inspection on heating & AC • New & Existing buildings • Replacement Technical installations Drivers om gebruik te maken van (omkeerbare) warmtepompen
 6. 6. Kenmerken van het ontwerpproces (1) • Sturende rol in energetische prestatie vanuit wetgeving • Energie Prestatie Coëfficient • Ecodesign • EPBD/Aircokeur • Sturende rol energetische prestaties vanuit opdrachtgevers • Publiek Private Samenwerking • Labelling (Breeam, Greencalc, LEED) • Focus op gebruiksfase (DBO, Commissioning)
 7. 7. Kenmerken van het ontwerpproces (2) • Veel vermogen. Richtgetal ca. 50 – 70 W/m2 • Koeling vaak veel aandacht ondank <10% bijdrage energiegebruik • Weinig vollasturen. Richtgetal ca. 400 uur. • Ontwerpcondities buiten (28°C) minder dan 30 uur per jaar • Sterk wisselende belastingen • Afhankelijk van buitencondities, met name zon! • In toenemende maten afhankelijk van interne warmtelasten • Gelijktijdig warmte- en koudevraag
 8. 8. Trends in bebouwde omgeving (1) • Energiegebruik i.p.v. vermogen steeds meer uitgangspunt van het ontwerp • Koudetechniek voor warmteopwekking = warmtepomp • Toepassing (Technische) innovaties op systeemniveau zoals invertertechnology met als doel: hoog deellastrendement • Aandacht energiegebruik randapparatuur. Denk aan ventilatoren en circulatiepompen Rendement scheelt factor 3! Hoeveel meerinvestering waard?
 9. 9. Trends in bebouwde omgeving (2) • Combineren van technieken, met name warmte- koudeopslag (WKO) • Gebruik hernieuwbare energiebronnen .. Niet alleen bodem, ook lucht en water • Uitwisseling energiestromen binnen installaties zoals bij VRV/VRF systemen of WKO • Integratie van elektronica/regeltechniek, plug en play • Combineren van centrale en decentrale toepassingen • Standaardisatie van systemen
 10. 10. Uitwisseling van energiestromen Luchtgordijn Binnendelen
 11. 11. Park Phi te Enschede (Breeam Excellent) • Geïntegreerde aanpak van koude/warmte vraag en koude/warmte opwekking • Niet alleen koeling ook andere technieken zoals bouwtechnieken, regenwater en zonne-energie • Beheer op afstand. Componenten zelf vanuit fabriek bewaakt en bij calamiteit te bedienen • Uitwisseling energiestromen binnen gebouw en tussen gebouwen • Energiegebruik circa € 9/m2 • Ontwikkeld vanuit een bouwteam • www.parkphi.nl
 12. 12. EPBD & nZEB – Trias Energetica 1. Investering in warmtepomp met hoog rendement effectiever dan aanpassing in constructie, bouwmateriaal 2. Keuze in gebouw installatie van steeds groter belang op meest efficiente bouwkosten 3. Als RES installateur, claim plek binnen bouwteam. Belang en keuze gebouw installatie hoort in voortraject, Geen wisselgeld gedurende de realisatie.
 13. 13. Realiteit vandaag de dag.. Positieve balans ~ 1.000 kWu Standaard Lucht/lucht en lucht/water Warmtepomp PV voor opwekking Meerdere jaren onder toezicht meerdere onderzoeks instituten Daikin field test in Herten (D)
 14. 14. Building stock today new buildings 2012-2050 2050 building stock ~25% ~ 75% Renovate deep! Reaching for zero! Nearly climate neutral! Nearly zero-energy! EPBD & nZEB – uitdaging in renovatie
 15. 15. De praktijk • Veel overdimensionering. Te veel vermogen opgesteld door veiligheidsmarges • Onduidelijkheid in specificaties • Prestaties blijven achter bij potentieel • Complexiteit van installaties • Te weinig aandacht in ontwerp en onderhoud • Gewijzigd gebouwgebruik • Traditionele aanbestedingsstructuur werkt belemmerend • Veel schuiven waar ruis ontstaat van PVE via ontwerp naar gebruik • Investeerder is een ander dan de gebruiker • Strakke scheiding disciplines • Te weinig aandacht voor oplevering/testen • Onderhoud gericht op inspanningsverplichting Het kan nog beter!
 16. 16. De toekomst • Verdergaande aandacht voor de gebruiksfase • Verdergaande integratie en standaardisatie op component en systeemniveau • Onderhoud op basis van prestaties in plaats van inspanning • Monitoring • F-gassen review, welke koudemiddelen in bebouwde omgeving?  De juiste koudemiddelen op de juiste plaats Wie heeft de juiste kennis en kunde
 17. 17. Hoofdrol voor Warmtepompen 2020 Ecodesign “driver” voor product innovaties 2020 EPBD , nZEB “driver” voor verbeteren gebouw installatie 2020 14% hernieuwbare energie Focus van product selectie op papier  energie prestatie in gebouw # Commissioning & Onderhoud # ESCO # decentrale energie / warmte productie (smartgrid)
 18. 18. Dank u Vragen/discussie Kranenberg.h@daikin.nl

×