Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

ITK 2022 Esitys

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 11 Ad

More Related Content

Recently uploaded (20)

Advertisement

ITK 2022 Esitys

 1. 1. DIGITAALINEN LUKUTAITO KODIN JA KOULUN VOIMAVARANA ITK-konferenssi 6.10.2022 Marianne Ilola & Daranee Lehtonen
 2. 2. Digitaalinen lukutaito koronapandemian jälkeen - Digital Literacy Post Covid Hanke rahoitetaan REACT-EU-välineen määrärahoista osana Euroopan unionin COVID-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia. Yhteistyössä Tampereen yliopisto, Tampereen kaupunki ja Suomen Itämeri-instituutti 1.9.2021-31.8.2023
 3. 3. Lähtökohta Digitalisaatio Opettamisen, opiskelun sekä kodin ja koulun välisen yhteistyön muuttuminen 2000-luvun taidot Pandemian aiheuttama etäopetus Toimintamallin muuttuminen Viestinnän merkitys Digitaalinen lukutaito tvt-taidot informaation, median ja datan harkittu käyttö digitaalinen luominen vuorovaikutus, verkostoituminen ja yhteistyö digitaalinen oppiminen ja ammatillinen kehittyminen digitaalinen identiteetti ja hyvinvointi asenteet ja motivaatio Tiedätkö mitä digitaalinen lukutaito on? – 2digi (languages.fi)
 4. 4. Tavoitteet Parantaa opettajien työolosuhteita, vähentää työn kuormittavuutta ja mahdollistaa opettajien parempi keskittyminen opetustoimintaan. 01 Parantaa huoltajien ja opettajien mahdollisuuksia vaikuttaa digitaalisen lukutaidon kehittymiseen ja osaamisen laajenemiseen. 02 Rakentaa toiminnallinen materiaali digitaalisen lukutaidon tukemiseen. 03 Lisätä perusopetuksen yhdenvertaisuu- den toteutumista muuttuneessa toimintaympäris- tössä. 04
 5. 5. syksy 2021 kevät 2022 syksy 2022 kevät 2023 syksy 2023 31.8.2023 hanke alkaa pohjustus, tiedon keruu kyselyiden analysointi työpajat hankeopettajille materiaalin keruu ja tuottaminen tukimateriaalialustan luovutus kaupungille peer review -prosessi ja seminaari kirjallisuuskatsaus, artikkelin kirjoitus työpajat opettajille kyselyt koulutuksia opettajille avoimet webinaarit tukimateriaalialusta pilotointiin Hanke päättyy Hankkeen eteneminen
 6. 6. tamperelainen yhtenäiskoulu (0-9, va ja eo) kaksi toimipistettä uusi koulutalo valmisteilla 830 oppilasta, 70 opettajaa 4 hankeopettajaa Pilottikoulu pidettiin huhti-toukokuussa 2022 opettajille, oppilaille ja huoltajille selvitettiin mm. vastaajien tietoteknistä osaamista, käyttötapoja, asenteita, infrastruktuureja ja kehittämisen tarpeita Kyselyt Oppika-kyselyn kommentointi koko koulun opettajien kanssa -> muokkaaminen Reflektiotyöpajat hankeopettajien kanssa Jatkoideointi koko koulun opettajien kanssa Opettajatyöpajat Toteutus
 7. 7. Opeka valmis TRIM-keskuksen kysely YS-ajalla vastaajia 60 Oppika 1-3 muokattu TRIM- keskuksen kyselystä Oppika 1: 0.-2. lk + eo Oppika 2: 3.-6. lk Oppika 3: 7.-9. lk Forms-kysely vastaajia 360 Huoltajakyselyt pohjana toinen saman kunnan sisällä toteutettu kysely, laajennettu suomeksi ja englanniksi Forms ja paperinen vastaajia 171 Kyselyt
 8. 8. Alustavia kyselyjen tuloksia suhteellisen tyytyväisiä sähköiseen viestintään, monipuoliseen tvt:n hyödyntämiseen opetuksessa sekä kodin ja koulun väliseen yhteistyöhön etäopetusaika sekä onnistunut että haastava Huoltajat digitaaliset taitotasot ja asenteet vaihtelivat jonkin verran muutoksia edellisiin vastauskertoihin havaittavissa korona-aika, vastaajamäärä, verrannollisuus koulutusta ja aikaa perehtymiseen tarvitaan Opettajat ja oppilaat
 9. 9. Digitaalisten ympäristöjen käytön yhteiset pelisäännöt ja niistä tiedottaminen Viestinnän tehostaminen Arjen toimintojen mahdollistaminen (esim. koulun langattoman verkon käyttö omilla laitteilla) Digitaalisuuden tarvelähtöinen käyttö ja siihen liittyvät koulutukset Pedagoginen lähituki Tietoteknisen osaamisen, resurssien ja eri käytänteiden yhteneväisyys sekä koulun että kunnan tasolla. Kehittämiskohteita
 10. 10. Seuraavaksi Analysointi Kyselyjen analysointi jatkuu Väitöskirjatutkimus Ratkaisujen ideointi ja toteuttaminen Yhteissuunnittelu Työpajat hankeopettajien ja koko koulun opettajien kanssa Tukimateriaalialusta Avoin puoli huoltajille Kirjautumisen takana opettajille Oppimateriaalipaketteja Tukea omaan työhön ja osaamiseen
 11. 11. www.dilipoco.fi marianne.ilola@tampere.fi daranee.lehtonen@tuni.fi vallery.michael@tuni.fi jussi.okkonen@tuni.fi Yhteystiedot Kiitos!

×