SlideShare a Scribd company logo

Valtakunnallinen digitaitojen osaamismerkisto

Osuvat taidot digitaitojen osaamismerkistö tarjoaa valmiin, valtakunnallisen mallin digitaitojen tunnistamiseen ja tunnustamiseen. Osaamismerkistö sisältää viisiportaisen mallin digiosaamisen todentamiseen. Osaamismerkit on tarkoitettu yhtälailla eri oppilaitosten opiskelijoiden, opetushenkilöstön, työelämän, vapaan sivistystyön henkilöstön ja asiakkaiden tai kenen tahansa kansalaisen suoritettaviksi.

1 of 15
Download to read offline
T I E K E
Osuva taidot – valtakunnallinen osaamismerkistö digitaitojen
tunnistamiseen ja tunnustamiseen
TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry
digiosaaminen@tieke.fi
Twitter: @tiekery
2022 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry 2
 Oulun ammattikorkeakoulu – koordinaattori
 Hämeen ammattikorkeakoulu
 TIEKE
 Suomen eOppimiskeskus
 Omnia
 Kiipulan ammattiopisto
 Koulutuskeskus Salpaus
 Luksia
 Koulutuskuntayhtymä OSAO
 Sedu
 Opintokeskus Sivis
 Lisäksi mukana:
• Opetushallitus
• DVV
• Ahjolan kansalaisopisto
Taustalla Osuvat taidot –hankeverkosto (1.8.2019 – 31.12.2021)
2022 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry 3
Arvioitiin ja verrattiin viitekehyksiä ja niiden sisältöjä
ePerusteet
• Opetussuunnitelmien,
tutkintojen ja koulutusten
perusteet
varhaiskasvatuksesta
toiselle asteelle
DigComp
• Viisi keskeistä
digikompetenssia
• Tiedon haku ja hallinta,
viestintä ja yhteistoiminta,
sisällön tuottaminen,
turvallisuus,
ongelmanratkaisu-taidot
Osaaminen 2035
• Osaamisen
ennakointifoorumi
• geneerinen osaaminen
• yleinen työelämäosaaminen
• kansalaisen digiosaaminen
1.Digitaitotasot
• DiKATA-hankkeessa
määritellyt digitaitotasot
Osaamismerkistöjen taustalla kansallisia ja kansainvälisiä viitekehyksiä
Vertaillaan viitekehyksiä, sanoitetaan osaaminen
Osuvat taidot -osaamismerkistö
Ongelmanratkaisija (K5)
• Suunnitelmallinen työskentely
Hyötykäyttäjä (H4)
• Oman työn organisointi
Yhteistyöskentelijä (H3)
• Yhteistyö
Digiosaaja (T2)
• Minä digiosaajana
Perusosaaja (T1)
• Laitteiden valinta ja käyttö
• Tiedonhaku ja –arviointi
• Turvallinen toiminta
• Vastuullinen toiminta
• Viestintä ja asiointi
• Sovellusten käyttö ja hallinta
Osaamismerkistö kattaa ammatillisen koulutuksen Toiminta
digitaalisessa ympäristössä (TDY) osa-alueen pakolliset
osaamistavoitteet (2 osp) ja osaamisen arvioinnin. Yllä arvosanat T1 –
K5 vastaavat kyseisen osa-alueen arvosanoja.
2022 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry 4
TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry
2022 5
Perusosaaja
• tunnistaa ja valita käyttötarkoituksen mukaisen laitteen (esim. tietokone, tabletti,
puhelin)
• käyttää yleisimpiä digitaalisia laitteita sekä niiden perustoimintoja ja –asetuksia
• tarkistaa, onko liittynyt johonkin langattomaan tai langalliseen verkkoon
Laitteen käynnistys, verkkoyhteydet,
päivitykset, käyttötarkoituksen perustelu
• etsiä tietoa digitaalisissa ympäristöissä (hakusanat, hakukoneet)
• hakea eri muotoista tietoa (teksti, kuva, video)
• arvioida digitaalisen sisällön luotettavuutta
• tunnistaa, miten tekijänoikeudet liittyvät tietoon ja tiedon jakamiseen
Tekijänoikeudet, tiedon ja sivustojen
luotettavuus,
Toiminnallinen tehtävä (tiedon haku,
selaimen välilehdet, kuva)
• tunnistaa tyypillisimpiä kyber- ja tietoturvauhkia
• suojata käytössään olevat laitteet (esim. virustorjunta, laitteiden lukitseminen ja
haittaohjelmien estäminen)
• tunnistaa, kun tietoturvaa on loukattu ja tietää miten toimia
Laitteiden suojaus, virus- ja haittaohjelmat,
digihuijaus
Toiminnallinen tehtävä (salasanalause)
• tunnistaa digitaalisten laitteiden ja sovellusten käytön vaikutuksia terveyteen ja
hyvinvointiin
• käyttää viestipalveluita ja sosiaalisen median palveluita vastuullisesti
• ottaa huomioon tekijänoikeudet tiedon käyttämisessä ja jakamisessa
• luoda ja muokkaa kuvallista digitaalista sisältöä (esitysgrafiikka) tekijänoikeuksia
noudattaen
Toimiminen sosiaalisessa mediassa (tavat,
kuvat), verkkokiusaaminen
Toiminnallinen tehtävä (diaesitys
digihyvinvoinnista)
• tunnistaa oikeutensa ja vastuunsa omien tietojen luovuttamisessa sähköisiin palveluihin
• käyttää sähköisiä asiointipalveluja
• tunnistaa vahvan tunnistautumisen menetelmiä
• suojata henkilökohtaisia tietojaan ja yksityisyyttään
• tunnistaa tietosuojan periaatteita ja noudattaa niitä
• käyttää sähköpostia ja sen perustoimintoja
Vahva tunnistautuminen, turvallisuus,
julkiset asiointipalvelut, sähköposti, GDPR
Toiminnallinen tehtävä (sähköposti, jossa
liite)
• valita ja käyttää tekstinkäsittely- ja taulukkolaskentasovelluksia
• tunnistaa erilaisia tiedostomuotoja
• tehdä standardin mukaisia tekstidokumentteja
• tehdä laskentataulukkoja ja hyödyntää laskukaavoja tietojen laskennassa
• käsitellä ja siirtää eri muotoista tietoa
Tiedostokoot ja –muodot
Toiminnalliset tehtävät (tekstinkäsittely ja
taulukkolaskenta)
TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry
2022 6
Monivalinnat
• digitaalinen identiteetti
• henkilökohtainen ja ammatillinen
läsnäolo sosiaalisessa mediassa
Toiminnallinen tehtävä
• oma digitaalinen osaaminen
• hallita ja suojata omaa digitaalista
identiteettiään
• tunnistaa digitaaliseen
jalanjälkeen vaikuttavia tekijöitä
• erottaa henkilökohtaisen ja
ammatillisen läsnäolon
digitaalisissa ympäristöissä
• tunnistaa omaa digitaalista
osaamistaan ja sen
kehittämistarpeita
Digiosaaja

Recommended

Chat osana asiakaspalvelua
Chat osana asiakaspalveluaChat osana asiakaspalvelua
Chat osana asiakaspalveluaIna Finland Oy
 
Arviointi korkeakouluopetuksessa anu_ylitalo_tritonia_edulab_2011
Arviointi korkeakouluopetuksessa anu_ylitalo_tritonia_edulab_2011Arviointi korkeakouluopetuksessa anu_ylitalo_tritonia_edulab_2011
Arviointi korkeakouluopetuksessa anu_ylitalo_tritonia_edulab_2011Anu Ylitalo
 
Verkkouutisen kirjoittamisen pikaopas
Verkkouutisen kirjoittamisen pikaopasVerkkouutisen kirjoittamisen pikaopas
Verkkouutisen kirjoittamisen pikaopasMaisa Hopeakunnas
 
Aktivoivia opetusmenetelmiä
Aktivoivia opetusmenetelmiäAktivoivia opetusmenetelmiä
Aktivoivia opetusmenetelmiäAnu Ylitalo
 
Verkkokurssin rakentajan 10 askelta
Verkkokurssin rakentajan 10 askeltaVerkkokurssin rakentajan 10 askelta
Verkkokurssin rakentajan 10 askeltaMatleena Laakso
 
Autenttiset oppimistehtävät verkossa
Autenttiset oppimistehtävät verkossaAutenttiset oppimistehtävät verkossa
Autenttiset oppimistehtävät verkossaKirsiViitanen
 
Terveystarkastukset ja niiden lausunnot työoikeuden näkökulmasta
Terveystarkastukset ja niiden lausunnot työoikeuden näkökulmastaTerveystarkastukset ja niiden lausunnot työoikeuden näkökulmasta
Terveystarkastukset ja niiden lausunnot työoikeuden näkökulmastaTyöterveyslaitos
 

More Related Content

What's hot

Yhteisöllinen oppiminen ja pedagogiset mallit
Yhteisöllinen oppiminen ja pedagogiset mallitYhteisöllinen oppiminen ja pedagogiset mallit
Yhteisöllinen oppiminen ja pedagogiset mallitHarto Pönkä
 
Verkkokurssin pedagoginen käsikirjoitus
Verkkokurssin pedagoginen käsikirjoitusVerkkokurssin pedagoginen käsikirjoitus
Verkkokurssin pedagoginen käsikirjoitusMatleena Laakso
 
Verkko opetuksen osallistavat työkalut
Verkko opetuksen osallistavat työkalutVerkko opetuksen osallistavat työkalut
Verkko opetuksen osallistavat työkalutMatleena Laakso
 
Oppimateriaalia verkosta!
Oppimateriaalia verkosta!Oppimateriaalia verkosta!
Oppimateriaalia verkosta!Matleena Laakso
 
Tehokasta tekstiä ruudulle - verkkokirjoittamisen perusteet
Tehokasta tekstiä ruudulle - verkkokirjoittamisen perusteetTehokasta tekstiä ruudulle - verkkokirjoittamisen perusteet
Tehokasta tekstiä ruudulle - verkkokirjoittamisen perusteetKatleena Kortesuo
 
Haastavat ohjaustilanteet tyopaja, Campus Conexus
Haastavat ohjaustilanteet tyopaja, Campus ConexusHaastavat ohjaustilanteet tyopaja, Campus Conexus
Haastavat ohjaustilanteet tyopaja, Campus ConexusCampus Conexus -projekti
 
Opiskelijan aktivointi luennolla
Opiskelijan aktivointi luennollaOpiskelijan aktivointi luennolla
Opiskelijan aktivointi luennollaKirsiViitanen
 
Erilaiset oppimistehtävät 26.9.22
Erilaiset oppimistehtävät 26.9.22Erilaiset oppimistehtävät 26.9.22
Erilaiset oppimistehtävät 26.9.22Matleena Laakso
 
Verkko-opetuksen suunnittelu ja menetelmät
Verkko-opetuksen suunnittelu ja menetelmätVerkko-opetuksen suunnittelu ja menetelmät
Verkko-opetuksen suunnittelu ja menetelmätHarto Pönkä
 
Ikäihmisten ohjaaminen – vertaisohjaajan tietopaketti osa 5
Ikäihmisten ohjaaminen – vertaisohjaajan tietopaketti osa 5Ikäihmisten ohjaaminen – vertaisohjaajan tietopaketti osa 5
Ikäihmisten ohjaaminen – vertaisohjaajan tietopaketti osa 5UKK-instituutti
 
Sosiodynaaminen ohjaus - Päivi-Katriina Juutilainen
Sosiodynaaminen ohjaus - Päivi-Katriina JuutilainenSosiodynaaminen ohjaus - Päivi-Katriina Juutilainen
Sosiodynaaminen ohjaus - Päivi-Katriina JuutilainenOtavan Opisto
 
Oppijoiden digitaalinen maailma 26.4.23
Oppijoiden digitaalinen maailma 26.4.23Oppijoiden digitaalinen maailma 26.4.23
Oppijoiden digitaalinen maailma 26.4.23Matleena Laakso
 
Eurooppalainen DigComp perusdigitaitojen viitekehys käyttöön
Eurooppalainen DigComp perusdigitaitojen viitekehys käyttöönEurooppalainen DigComp perusdigitaitojen viitekehys käyttöön
Eurooppalainen DigComp perusdigitaitojen viitekehys käyttöönRiina Vuorikari
 
giochi%20su%20empatia,emozioni
giochi%20su%20empatia,emozionigiochi%20su%20empatia,emozioni
giochi%20su%20empatia,emozioniimartini
 
Arviointikäytäntöjen kehittäminen ammattikorkeakoulussa
Arviointikäytäntöjen kehittäminen ammattikorkeakoulussaArviointikäytäntöjen kehittäminen ammattikorkeakoulussa
Arviointikäytäntöjen kehittäminen ammattikorkeakoulussaKirsiViitanen
 
Palaute oppimisessa ja ohjaamisessa
Palaute oppimisessa ja ohjaamisessaPalaute oppimisessa ja ohjaamisessa
Palaute oppimisessa ja ohjaamisessaKirsiViitanen
 
Verkko-opetuksen digitaaliset työkalut 3.5.22.pdf
Verkko-opetuksen digitaaliset työkalut 3.5.22.pdfVerkko-opetuksen digitaaliset työkalut 3.5.22.pdf
Verkko-opetuksen digitaaliset työkalut 3.5.22.pdfMatleena Laakso
 

What's hot (20)

Verkko-ohjaus
Verkko-ohjausVerkko-ohjaus
Verkko-ohjaus
 
Yhteisöllinen oppiminen ja pedagogiset mallit
Yhteisöllinen oppiminen ja pedagogiset mallitYhteisöllinen oppiminen ja pedagogiset mallit
Yhteisöllinen oppiminen ja pedagogiset mallit
 
Verkkokurssin pedagoginen käsikirjoitus
Verkkokurssin pedagoginen käsikirjoitusVerkkokurssin pedagoginen käsikirjoitus
Verkkokurssin pedagoginen käsikirjoitus
 
Verkko opetuksen osallistavat työkalut
Verkko opetuksen osallistavat työkalutVerkko opetuksen osallistavat työkalut
Verkko opetuksen osallistavat työkalut
 
Oppimateriaalia verkosta!
Oppimateriaalia verkosta!Oppimateriaalia verkosta!
Oppimateriaalia verkosta!
 
Tehokasta tekstiä ruudulle - verkkokirjoittamisen perusteet
Tehokasta tekstiä ruudulle - verkkokirjoittamisen perusteetTehokasta tekstiä ruudulle - verkkokirjoittamisen perusteet
Tehokasta tekstiä ruudulle - verkkokirjoittamisen perusteet
 
Haastavat ohjaustilanteet tyopaja, Campus Conexus
Haastavat ohjaustilanteet tyopaja, Campus ConexusHaastavat ohjaustilanteet tyopaja, Campus Conexus
Haastavat ohjaustilanteet tyopaja, Campus Conexus
 
Opiskelijan aktivointi luennolla
Opiskelijan aktivointi luennollaOpiskelijan aktivointi luennolla
Opiskelijan aktivointi luennolla
 
Erilaiset oppimistehtävät 26.9.22
Erilaiset oppimistehtävät 26.9.22Erilaiset oppimistehtävät 26.9.22
Erilaiset oppimistehtävät 26.9.22
 
Verkko-opetuksen suunnittelu ja menetelmät
Verkko-opetuksen suunnittelu ja menetelmätVerkko-opetuksen suunnittelu ja menetelmät
Verkko-opetuksen suunnittelu ja menetelmät
 
Sujuvaa asiakaspalvelua sähköpostilla
Sujuvaa asiakaspalvelua sähköpostillaSujuvaa asiakaspalvelua sähköpostilla
Sujuvaa asiakaspalvelua sähköpostilla
 
Ikäihmisten ohjaaminen – vertaisohjaajan tietopaketti osa 5
Ikäihmisten ohjaaminen – vertaisohjaajan tietopaketti osa 5Ikäihmisten ohjaaminen – vertaisohjaajan tietopaketti osa 5
Ikäihmisten ohjaaminen – vertaisohjaajan tietopaketti osa 5
 
Sosiodynaaminen ohjaus - Päivi-Katriina Juutilainen
Sosiodynaaminen ohjaus - Päivi-Katriina JuutilainenSosiodynaaminen ohjaus - Päivi-Katriina Juutilainen
Sosiodynaaminen ohjaus - Päivi-Katriina Juutilainen
 
Oppijoiden digitaalinen maailma 26.4.23
Oppijoiden digitaalinen maailma 26.4.23Oppijoiden digitaalinen maailma 26.4.23
Oppijoiden digitaalinen maailma 26.4.23
 
Eurooppalainen DigComp perusdigitaitojen viitekehys käyttöön
Eurooppalainen DigComp perusdigitaitojen viitekehys käyttöönEurooppalainen DigComp perusdigitaitojen viitekehys käyttöön
Eurooppalainen DigComp perusdigitaitojen viitekehys käyttöön
 
giochi%20su%20empatia,emozioni
giochi%20su%20empatia,emozionigiochi%20su%20empatia,emozioni
giochi%20su%20empatia,emozioni
 
Arviointikäytäntöjen kehittäminen ammattikorkeakoulussa
Arviointikäytäntöjen kehittäminen ammattikorkeakoulussaArviointikäytäntöjen kehittäminen ammattikorkeakoulussa
Arviointikäytäntöjen kehittäminen ammattikorkeakoulussa
 
Palaute oppimisessa ja ohjaamisessa
Palaute oppimisessa ja ohjaamisessaPalaute oppimisessa ja ohjaamisessa
Palaute oppimisessa ja ohjaamisessa
 
Osaamisen tunnistaminen ja markkinointi
Osaamisen tunnistaminen ja markkinointiOsaamisen tunnistaminen ja markkinointi
Osaamisen tunnistaminen ja markkinointi
 
Verkko-opetuksen digitaaliset työkalut 3.5.22.pdf
Verkko-opetuksen digitaaliset työkalut 3.5.22.pdfVerkko-opetuksen digitaaliset työkalut 3.5.22.pdf
Verkko-opetuksen digitaaliset työkalut 3.5.22.pdf
 

Similar to Valtakunnallinen digitaitojen osaamismerkisto

Tvt osaaminen 05062012
Tvt osaaminen 05062012Tvt osaaminen 05062012
Tvt osaaminen 05062012merjasj
 
Tvt osaaminen 08022012
Tvt osaaminen 08022012Tvt osaaminen 08022012
Tvt osaaminen 08022012merjasj
 
Osuvat taidot hh110220
Osuvat taidot  hh110220Osuvat taidot  hh110220
Osuvat taidot hh110220Sanna Brauer
 
Osuvat taidot - valtakunnallinen osaamismerkistö - ja kriteerit
Osuvat taidot - valtakunnallinen osaamismerkistö - ja kriteeritOsuvat taidot - valtakunnallinen osaamismerkistö - ja kriteerit
Osuvat taidot - valtakunnallinen osaamismerkistö - ja kriteeritSanna Brauer
 
Vastuullinen verkkopedagogiikka 11.4.23
Vastuullinen verkkopedagogiikka 11.4.23Vastuullinen verkkopedagogiikka 11.4.23
Vastuullinen verkkopedagogiikka 11.4.23Matleena Laakso
 
Digikompassi ja digisivistys
Digikompassi ja digisivistysDigikompassi ja digisivistys
Digikompassi ja digisivistysHarto Pönkä
 
Digiosalliseksi-workshop 23.
Digiosalliseksi-workshop 23.Digiosalliseksi-workshop 23.
Digiosalliseksi-workshop 23.Matleena Laakso
 
Vuorovaikutus verkko-opetuksessa
Vuorovaikutus verkko-opetuksessaVuorovaikutus verkko-opetuksessa
Vuorovaikutus verkko-opetuksessaIrma Mänty
 
Tekijänoikeuden tulevaisuus 2020
Tekijänoikeuden tulevaisuus 2020Tekijänoikeuden tulevaisuus 2020
Tekijänoikeuden tulevaisuus 2020Olli Pitkänen
 
Digitaalinen nuorisotyö vamk - 15.9.2021
Digitaalinen nuorisotyö  vamk - 15.9.2021Digitaalinen nuorisotyö  vamk - 15.9.2021
Digitaalinen nuorisotyö vamk - 15.9.2021Verke
 
Metsäalan innovaatio- ja osaamisverkosto
Metsäalan innovaatio- ja osaamisverkostoMetsäalan innovaatio- ja osaamisverkosto
Metsäalan innovaatio- ja osaamisverkostoEbax Ltd
 
Pedagoginen piristysruiske 20.2.19
Pedagoginen piristysruiske 20.2.19Pedagoginen piristysruiske 20.2.19
Pedagoginen piristysruiske 20.2.19Matleena Laakso
 
080529 Jy Sosiaalinen Media Kari
080529 Jy Sosiaalinen Media Kari080529 Jy Sosiaalinen Media Kari
080529 Jy Sosiaalinen Media KariKari A. Hintikka
 
Verkon helpot palvelut 20.02.17
Verkon helpot palvelut 20.02.17Verkon helpot palvelut 20.02.17
Verkon helpot palvelut 20.02.17Matleena Laakso
 
Digisyke esr60v katsaus
Digisyke esr60v katsausDigisyke esr60v katsaus
Digisyke esr60v katsausTimo Rainio
 

Similar to Valtakunnallinen digitaitojen osaamismerkisto (20)

Kouluttajakoulutus 3 Digitaitomerkistön arvioija
Kouluttajakoulutus 3 Digitaitomerkistön arvioijaKouluttajakoulutus 3 Digitaitomerkistön arvioija
Kouluttajakoulutus 3 Digitaitomerkistön arvioija
 
Tvt osaaminen 05062012
Tvt osaaminen 05062012Tvt osaaminen 05062012
Tvt osaaminen 05062012
 
Tvt osaaminen 08022012
Tvt osaaminen 08022012Tvt osaaminen 08022012
Tvt osaaminen 08022012
 
Osuvat taidot hh110220
Osuvat taidot  hh110220Osuvat taidot  hh110220
Osuvat taidot hh110220
 
Osuvat taidot - valtakunnallinen osaamismerkistö - ja kriteerit
Osuvat taidot - valtakunnallinen osaamismerkistö - ja kriteeritOsuvat taidot - valtakunnallinen osaamismerkistö - ja kriteerit
Osuvat taidot - valtakunnallinen osaamismerkistö - ja kriteerit
 
Vastuullinen verkkopedagogiikka 11.4.23
Vastuullinen verkkopedagogiikka 11.4.23Vastuullinen verkkopedagogiikka 11.4.23
Vastuullinen verkkopedagogiikka 11.4.23
 
Digikompassi ja digisivistys
Digikompassi ja digisivistysDigikompassi ja digisivistys
Digikompassi ja digisivistys
 
Digiosalliseksi-workshop 23.
Digiosalliseksi-workshop 23.Digiosalliseksi-workshop 23.
Digiosalliseksi-workshop 23.
 
Vuorovaikutus verkko-opetuksessa
Vuorovaikutus verkko-opetuksessaVuorovaikutus verkko-opetuksessa
Vuorovaikutus verkko-opetuksessa
 
Tekijänoikeuden tulevaisuus 2020
Tekijänoikeuden tulevaisuus 2020Tekijänoikeuden tulevaisuus 2020
Tekijänoikeuden tulevaisuus 2020
 
Digitaalinen nuorisotyö vamk - 15.9.2021
Digitaalinen nuorisotyö  vamk - 15.9.2021Digitaalinen nuorisotyö  vamk - 15.9.2021
Digitaalinen nuorisotyö vamk - 15.9.2021
 
Metsäalan innovaatio- ja osaamisverkosto
Metsäalan innovaatio- ja osaamisverkostoMetsäalan innovaatio- ja osaamisverkosto
Metsäalan innovaatio- ja osaamisverkosto
 
Pedagoginen piristysruiske 20.2.19
Pedagoginen piristysruiske 20.2.19Pedagoginen piristysruiske 20.2.19
Pedagoginen piristysruiske 20.2.19
 
Digiosaava suomi tänään ja huomenna
Digiosaava suomi tänään ja huomennaDigiosaava suomi tänään ja huomenna
Digiosaava suomi tänään ja huomenna
 
080529 Jy Sosiaalinen Media Kari
080529 Jy Sosiaalinen Media Kari080529 Jy Sosiaalinen Media Kari
080529 Jy Sosiaalinen Media Kari
 
Verkon helpot palvelut 20.02.17
Verkon helpot palvelut 20.02.17Verkon helpot palvelut 20.02.17
Verkon helpot palvelut 20.02.17
 
Pepi 15, osa 1
Pepi 15, osa 1Pepi 15, osa 1
Pepi 15, osa 1
 
Vidico esite
Vidico esiteVidico esite
Vidico esite
 
Digisyke esr60v katsaus
Digisyke esr60v katsausDigisyke esr60v katsaus
Digisyke esr60v katsaus
 
Digiosaamisen merkitys ja kehittäminen, selvityksen tuloksia
Digiosaamisen merkitys ja kehittäminen, selvityksen tuloksiaDigiosaamisen merkitys ja kehittäminen, selvityksen tuloksia
Digiosaamisen merkitys ja kehittäminen, selvityksen tuloksia
 

More from TIEKE Finnish Information Society Development Centre

More from TIEKE Finnish Information Society Development Centre (20)

Kouluttajakoulutus 2 Osaamismerkkiohjelmistot
Kouluttajakoulutus 2 OsaamismerkkiohjelmistotKouluttajakoulutus 2 Osaamismerkkiohjelmistot
Kouluttajakoulutus 2 Osaamismerkkiohjelmistot
 
Kouluttajakoulutus 1 Digitaaliset osaamismerkit
Kouluttajakoulutus 1 Digitaaliset osaamismerkitKouluttajakoulutus 1 Digitaaliset osaamismerkit
Kouluttajakoulutus 1 Digitaaliset osaamismerkit
 
TIEKE 40 vuotta – Matkaeväitä digitaaliseen tulevaisuuteen
TIEKE 40 vuotta – Matkaeväitä digitaaliseen tulevaisuuteenTIEKE 40 vuotta – Matkaeväitä digitaaliseen tulevaisuuteen
TIEKE 40 vuotta – Matkaeväitä digitaaliseen tulevaisuuteen
 
Tiedosta 1/2021 Ajankohtaisia hankkeita
Tiedosta 1/2021 Ajankohtaisia hankkeitaTiedosta 1/2021 Ajankohtaisia hankkeita
Tiedosta 1/2021 Ajankohtaisia hankkeita
 
TIEKEn Tiedosta-lehti 1/2020 - Digi vie puhtaaseen tulevaisuuteen
TIEKEn Tiedosta-lehti 1/2020 - Digi vie puhtaaseen tulevaisuuteenTIEKEn Tiedosta-lehti 1/2020 - Digi vie puhtaaseen tulevaisuuteen
TIEKEn Tiedosta-lehti 1/2020 - Digi vie puhtaaseen tulevaisuuteen
 
Jarjestodigi kartoitus 2019
Jarjestodigi kartoitus 2019Jarjestodigi kartoitus 2019
Jarjestodigi kartoitus 2019
 
Osaaminen näkyväksi digitaalisilla osaamismerkeillä
Osaaminen näkyväksi digitaalisilla osaamismerkeilläOsaaminen näkyväksi digitaalisilla osaamismerkeillä
Osaaminen näkyväksi digitaalisilla osaamismerkeillä
 
Jarjestodigi kartoitus 2018 julkaisutilaisuuden yhteenveto
Jarjestodigi kartoitus 2018 julkaisutilaisuuden yhteenvetoJarjestodigi kartoitus 2018 julkaisutilaisuuden yhteenveto
Jarjestodigi kartoitus 2018 julkaisutilaisuuden yhteenveto
 
Badge finland 11042018
Badge finland 11042018Badge finland 11042018
Badge finland 11042018
 
Järjestödigi 2017 -kartoitus: Yhteenveto tuloksista julkaisutilaisuudessa 15....
Järjestödigi 2017 -kartoitus: Yhteenveto tuloksista julkaisutilaisuudessa 15....Järjestödigi 2017 -kartoitus: Yhteenveto tuloksista julkaisutilaisuudessa 15....
Järjestödigi 2017 -kartoitus: Yhteenveto tuloksista julkaisutilaisuudessa 15....
 
Nanokoulutuksilla digiosaavaan tulevaisuuteen
Nanokoulutuksilla digiosaavaan tulevaisuuteenNanokoulutuksilla digiosaavaan tulevaisuuteen
Nanokoulutuksilla digiosaavaan tulevaisuuteen
 
Badge finland esitys 24112017
Badge finland esitys 24112017Badge finland esitys 24112017
Badge finland esitys 24112017
 
AamuAreena: Taltio
AamuAreena: TaltioAamuAreena: Taltio
AamuAreena: Taltio
 
Suomi tekoälyn paalupaikalla
Suomi tekoälyn paalupaikallaSuomi tekoälyn paalupaikalla
Suomi tekoälyn paalupaikalla
 
AamuAreena: Tiedustelulaki ja ICT - Urkinta on lailla rakennettava
AamuAreena: Tiedustelulaki ja ICT - Urkinta on lailla rakennettavaAamuAreena: Tiedustelulaki ja ICT - Urkinta on lailla rakennettava
AamuAreena: Tiedustelulaki ja ICT - Urkinta on lailla rakennettava
 
AamuAreena Työelämän muutos - mitä osaamista huomenna tarvitaan?
AamuAreena Työelämän muutos - mitä osaamista huomenna tarvitaan?AamuAreena Työelämän muutos - mitä osaamista huomenna tarvitaan?
AamuAreena Työelämän muutos - mitä osaamista huomenna tarvitaan?
 
Taltio - tehokkuutta taloustietojen yhteentoimivuudella
Taltio - tehokkuutta taloustietojen yhteentoimivuudellaTaltio - tehokkuutta taloustietojen yhteentoimivuudella
Taltio - tehokkuutta taloustietojen yhteentoimivuudella
 
127 bisnestreffit 13.05.2016 Muuttuva työelämä - muuttuvat osaamistarpeet
127 bisnestreffit 13.05.2016 Muuttuva työelämä - muuttuvat osaamistarpeet127 bisnestreffit 13.05.2016 Muuttuva työelämä - muuttuvat osaamistarpeet
127 bisnestreffit 13.05.2016 Muuttuva työelämä - muuttuvat osaamistarpeet
 
Tiviittori - Digiosaamisen arviointi
Tiviittori - Digiosaamisen arviointiTiviittori - Digiosaamisen arviointi
Tiviittori - Digiosaamisen arviointi
 
BiFF_avaus_20151029
BiFF_avaus_20151029BiFF_avaus_20151029
BiFF_avaus_20151029
 

Valtakunnallinen digitaitojen osaamismerkisto

 • 1. T I E K E Osuva taidot – valtakunnallinen osaamismerkistö digitaitojen tunnistamiseen ja tunnustamiseen TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry digiosaaminen@tieke.fi Twitter: @tiekery
 • 2. 2022 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry 2  Oulun ammattikorkeakoulu – koordinaattori  Hämeen ammattikorkeakoulu  TIEKE  Suomen eOppimiskeskus  Omnia  Kiipulan ammattiopisto  Koulutuskeskus Salpaus  Luksia  Koulutuskuntayhtymä OSAO  Sedu  Opintokeskus Sivis  Lisäksi mukana: • Opetushallitus • DVV • Ahjolan kansalaisopisto Taustalla Osuvat taidot –hankeverkosto (1.8.2019 – 31.12.2021)
 • 3. 2022 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry 3 Arvioitiin ja verrattiin viitekehyksiä ja niiden sisältöjä ePerusteet • Opetussuunnitelmien, tutkintojen ja koulutusten perusteet varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle DigComp • Viisi keskeistä digikompetenssia • Tiedon haku ja hallinta, viestintä ja yhteistoiminta, sisällön tuottaminen, turvallisuus, ongelmanratkaisu-taidot Osaaminen 2035 • Osaamisen ennakointifoorumi • geneerinen osaaminen • yleinen työelämäosaaminen • kansalaisen digiosaaminen 1.Digitaitotasot • DiKATA-hankkeessa määritellyt digitaitotasot Osaamismerkistöjen taustalla kansallisia ja kansainvälisiä viitekehyksiä Vertaillaan viitekehyksiä, sanoitetaan osaaminen
 • 4. Osuvat taidot -osaamismerkistö Ongelmanratkaisija (K5) • Suunnitelmallinen työskentely Hyötykäyttäjä (H4) • Oman työn organisointi Yhteistyöskentelijä (H3) • Yhteistyö Digiosaaja (T2) • Minä digiosaajana Perusosaaja (T1) • Laitteiden valinta ja käyttö • Tiedonhaku ja –arviointi • Turvallinen toiminta • Vastuullinen toiminta • Viestintä ja asiointi • Sovellusten käyttö ja hallinta Osaamismerkistö kattaa ammatillisen koulutuksen Toiminta digitaalisessa ympäristössä (TDY) osa-alueen pakolliset osaamistavoitteet (2 osp) ja osaamisen arvioinnin. Yllä arvosanat T1 – K5 vastaavat kyseisen osa-alueen arvosanoja. 2022 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry 4
 • 5. TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry 2022 5 Perusosaaja • tunnistaa ja valita käyttötarkoituksen mukaisen laitteen (esim. tietokone, tabletti, puhelin) • käyttää yleisimpiä digitaalisia laitteita sekä niiden perustoimintoja ja –asetuksia • tarkistaa, onko liittynyt johonkin langattomaan tai langalliseen verkkoon Laitteen käynnistys, verkkoyhteydet, päivitykset, käyttötarkoituksen perustelu • etsiä tietoa digitaalisissa ympäristöissä (hakusanat, hakukoneet) • hakea eri muotoista tietoa (teksti, kuva, video) • arvioida digitaalisen sisällön luotettavuutta • tunnistaa, miten tekijänoikeudet liittyvät tietoon ja tiedon jakamiseen Tekijänoikeudet, tiedon ja sivustojen luotettavuus, Toiminnallinen tehtävä (tiedon haku, selaimen välilehdet, kuva) • tunnistaa tyypillisimpiä kyber- ja tietoturvauhkia • suojata käytössään olevat laitteet (esim. virustorjunta, laitteiden lukitseminen ja haittaohjelmien estäminen) • tunnistaa, kun tietoturvaa on loukattu ja tietää miten toimia Laitteiden suojaus, virus- ja haittaohjelmat, digihuijaus Toiminnallinen tehtävä (salasanalause) • tunnistaa digitaalisten laitteiden ja sovellusten käytön vaikutuksia terveyteen ja hyvinvointiin • käyttää viestipalveluita ja sosiaalisen median palveluita vastuullisesti • ottaa huomioon tekijänoikeudet tiedon käyttämisessä ja jakamisessa • luoda ja muokkaa kuvallista digitaalista sisältöä (esitysgrafiikka) tekijänoikeuksia noudattaen Toimiminen sosiaalisessa mediassa (tavat, kuvat), verkkokiusaaminen Toiminnallinen tehtävä (diaesitys digihyvinvoinnista) • tunnistaa oikeutensa ja vastuunsa omien tietojen luovuttamisessa sähköisiin palveluihin • käyttää sähköisiä asiointipalveluja • tunnistaa vahvan tunnistautumisen menetelmiä • suojata henkilökohtaisia tietojaan ja yksityisyyttään • tunnistaa tietosuojan periaatteita ja noudattaa niitä • käyttää sähköpostia ja sen perustoimintoja Vahva tunnistautuminen, turvallisuus, julkiset asiointipalvelut, sähköposti, GDPR Toiminnallinen tehtävä (sähköposti, jossa liite) • valita ja käyttää tekstinkäsittely- ja taulukkolaskentasovelluksia • tunnistaa erilaisia tiedostomuotoja • tehdä standardin mukaisia tekstidokumentteja • tehdä laskentataulukkoja ja hyödyntää laskukaavoja tietojen laskennassa • käsitellä ja siirtää eri muotoista tietoa Tiedostokoot ja –muodot Toiminnalliset tehtävät (tekstinkäsittely ja taulukkolaskenta)
 • 6. TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry 2022 6 Monivalinnat • digitaalinen identiteetti • henkilökohtainen ja ammatillinen läsnäolo sosiaalisessa mediassa Toiminnallinen tehtävä • oma digitaalinen osaaminen • hallita ja suojata omaa digitaalista identiteettiään • tunnistaa digitaaliseen jalanjälkeen vaikuttavia tekijöitä • erottaa henkilökohtaisen ja ammatillisen läsnäolon digitaalisissa ympäristöissä • tunnistaa omaa digitaalista osaamistaan ja sen kehittämistarpeita Digiosaaja
 • 7. TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry 2022 7 Monivalinta • Creative commons –lisenssit Toiminnalliset tehtävät • tekijänoikeudet (Kopiraittilan käyttö) • verkkokokoukseen osallistuminen • verkkokokouksen hyvät käytännöt • käyttää digitaalisia työkaluja yhteistyöhön ja -tuottamiseen • muokkaa, yhdistää ja kehittää digitaalisia sisältöjä uuteen muotoon • varastoi, siirtää ja jakaa digitaalista sisältöä digitaalisten työkalujen avulla • hyödyntää ja valitsee tarkoituksenmukaisia tekijänoikeuksiin liittyviä lisenssejä Yhteistyöskentelijä
 • 8. TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry 2022 8 Monivalinnat • ajan- ja tehtävienhallinta • digihyvinvointi • digiteknologioiden vaikutus terveyteen Toiminnallinen tehtävä • kalenterin luominen ja kalenteritapahtumat • digihyvinvointia edistävät asiat • käyttää erilaisia sovelluksia työn organisointiin • edistää omaa digihyvinvointiaan hyödyntämällä tietotyön hyviä käytäntöjä • hyödyntää itsensä johtamisen (itsesäätely ja ajanhallinta) apuvälineitä Hyötykäyttäjä
 • 9. TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry 2022 9 Toiminnalliset tehtävät • teknologioiden hyödyntäminen erilaisissa tilanteissa • ohje vastuullisesta ja turvallisesta toiminnasta sosiaalisessa mediassa ja digitaalisessa ympäristössä • ohjevideo etäkokoukseen osallistumisesta • tunnistaa itsenäisesti haasteita digitaalisissa ympäristöissä • tunnistaa uusien teknologioiden tuomia mahdollisuuksia työssä ja arjessa • käyttää digitaalista teknologiaa monipuolisesti tiedon etsimiseen, tarkasteluun ja uuden tiedon tuottamiseen • ratkaista ongelmatilanteita suunnitelmallisesti ja tehdä perusteltuja kehittämisehdotuksia Ongelmanratkaisija
 • 10. 2022 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry 10  Merkkikohtaiset hakemuslomakkeet  Monivalinta- ja toiminnalliset tehtävät  Arvioijan ohjeet Osaaminen osoitetaan merkkihakemuksilla
 • 11. TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry 2022 11 Versio 0.3 • 2420 osaamismerkkiä • 379 metamerkkiä Versio 0.2 • 1899 osaamismerkkiä • 627 metamerkkiä Hankeaikana myönnettiin yli 5000 osaamismerkkiä
 • 13. 2022 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry 13  Kouluttajakoulutus  verkkokoulutus tai tallenteilta  Open Badge Factoryn käyttöönotto  Pro-lisenssi, verkostoituminen TIEKEn kanssa  Osaamismerkistön tilaaminen  TIEKE jakaa osaamismerkistön linkkeinä organisaatiolle  Jaetun merkistön käyttöönotto  Merkistön viimeistely organisaation OBF:yssä  Organisaatio on valmis myöntämään Osuvat taidot –osaamismerkkejä  Lisää prosessista TIEKEn verkkosivuilla Näin organisaatio pääsee myöntämään osaamismerkkejä
 • 14. 2022 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry 14  Digiosaaminen todennetaan osaamismerkkihakemuksilla  Osallistuminen koulutukseen  Itseopiskelu  Halu osoittaa aiemmin hankittua osaamista.  Rekisteröityminen Open Badge Passporttiin  maksuton pilvipalvelu tai mobiilisovellus  Osaamismerkkihakemus  Hyväksytty, hylätty tai pyydetty täydentämään  Hyväksytyt osaamismerkit otetaan vastaan Open Badge Passportissa  Merkin voi avata julkiseksi ja jakaa eteenpäin, esim. linkkinä tai LinkedIniin  Merkkien suorittajien motivointi  Miksi osaamismerkit? Osuvat taidot digiosaamisen osaamismerkkien suorittaminen
 • 15. Digitaitomerkistön verkkosivut: tieke.fi/digitaitomerkistö Kysy lisää TIEKEstä: digiosaaminen@tieke.fi