Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Uuden oppimisalustan valinta – miten me sen teimme?

7 views

Published on

Esitys KOHTIO-konferenssissa 12.4.2019

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Uuden oppimisalustan valinta – miten me sen teimme?

 1. 1. Uuden oppimisalustan valinta – miten me sen teimme? 12.4.2019 Irma Mänty, kehityspäällikkö
 2. 2. 2017Visio ja Road map Työpajat, ajatushautomot Keskustelut Henkilökunta, opiskelijat ja työelämäpartnerit osallistettiin prosessiin Nopeita kokeiluja ja pilotteja Laurean Digitalisaatio 2020
 3. 3. Palvelumuotoilun menetelmiä hyödyntäen
 4. 4. 10 Digilinjausta Joustava verkko-oppiminen Työelämäläheinen digipedagogiikka Digitaaliset opiskelijapalvelut Monimuotoiset oppimisympäristöt Digitaalinen työelämäintegraatio Yhteiskehittäminen ja kokeilukulttuuri Avoin, digitalisaatiota tukeva TKI-toiminta Saavutettavuus ja osaamisen jakaminen Digitaaliset prosessit ja tiedolla johtaminen Digiajan toimintakulttuuri ja osaaminen
 5. 5. Vuoden 2019 loppuun mennessä Laureassa on käytössä nykyaikainen, yhteisöllisyyttä vahvistava verkko- oppimisalusta, joka vastaa kansainvälisiä laatuvaatimuksia, mahdollistaa persoonalliset oppimiskokemukset, avoimuuden ja oppimisanalytiikan sekä skaalautuu eri päätelaitteille. Verkko- oppimisalusta
 6. 6. Learning Management System (LMS) vs. enemmän yhteistoiminnallisia työtapoja tukeva oppimisalusta https://www.capterra.com/learning-management-system- software/ (11.4.2019) 437 kpl Kevät 2018 tutustuttiin yli 10 alustaan ja kokeiltiin kolmea alustaa Claned, Sakai, Eliademy Syksy 2018 pilotointiin neljä alustaa Priima, Moodle, ItsLearning ja Canvas, sekä kokeiltiin hankkeessa Pedanetiä Oppimisalustat
 7. 7. v Osallistuminen kokeiluihin ja pilotteihin v 12 opiskelijaa testasi demokursseja v Laureamkon käytettävyyskyselyyn vastasi 220 opiskelijaa v Laureamkon jäsen ohjausryhmässä ja projektiryhmässä Opiskelijat
 8. 8. - DigiTeamin digilehtorit ja yliopettaja projektissa aktiivisina toimijoina - Digipedaverkkokursseille osallistuneet opettajat (54 kpl) ovat osallistuneet määrittelyyn ja antaneet palautetta - Digimentoreille ja koko henkilökunnalle on järjestetty demotilaisuus ja mahdollisuus intrassa osallistua vaatimusmäärittelyyn Opettajat
 9. 9. Pohjoismaiden isot yliopistokonsortiot DigiCampus –hanke (OKM) Suomalaiset korkeakoulut Benchmarking
 10. 10. § Ohjausryhmä § Projektitiimi § Projektipäällikkö § Kilpailutuksen ryhmä § DigiTeam on vastannut digipedagogiikasta ja toiminnallisesta vaatimusmäärittelystä § Tietohallinto on vastannut koko projektista ja erityisesti kilpailutuksen toteutuksesta, tekniikasta ja integraatioista Projekti
 11. 11. § Yhteistyö palveluntarjoajien kanssa; aloitus-/väli- /loppukeskustelut, koulutus ja tuki, viikkokokoukset § Pilottien palautteista ja kokemuksista tehtiin yhteenvedot § Opiskelijoiden testausten tuloksista tehtiin oma yhteenveto § neljästä syksyllä pilotoiduista oppimisalustoista tehtiin vielä uusi, aiempaa tarkempi vertailutestaus Pilotointi
 12. 12. Vertailutestaus Rooli Käyttötapaus Opettaja Tuota sisältöä opinnolle: - liitä pdf- dokumentti/ upota youtube- videota/linkitä netistä artikkeli/lisää kuva/lisää taulukko/lisää äänitiedosto Opettaja Luo koe/tentti, jossa opiskelijalla 30minuuttia aikaa vastata. Opiskelija Opiskelija vastaa kirjallisen tehtävään/monivalintatehtävään/ keskustelutehtävään Opiskelija Opiskelija näkee helposti oman edistymisen (näkee mm. mitä tehtäviä on tehty ja mitä tekemättä)
 13. 13. Riskiarviointi ja priorisointi Potentiaalisten ongelmien analyysi (POA) https://www.pk-rh.fi/tools/poa-analyysi.html
 14. 14. § Kaikkia asioita ei koskaan saa hoidettua yhdellä järjestelmällä. Haasteellista on esim. harjoittelun ohjaus silloin, kun ohjaajia on runsaasti ja henkilöt vaihtuvat tai kun vaaditaan vahva tunnistautuminen verkkotenttiin Integraatiot
 15. 15. Kilpailutus ja valinta Käyttöönotto ja koulutus
 16. 16. Roadmap Syksy 2018 Kevät 2019 Syksy 2019 Kevät 2020 Syksy 2020 Kevät 2021 *Pilotit *Benchmarking *Kilpailutukseen valmistautuminen Kilpailutus * Käyttöönoton valmistelut * Integraatiot Ensimmäiset pilotit uudella oppimisalustalla * Uuden oppimisalustan käyttöönotto laajenee * Osa opinnoista käyttää vielä vanhaa Kaikki opinnot käyttävät uutta oppimisalustaa (vanha alusta ei enää aktiivisessa käytössä) Uusi oppimisalusta käytössä Vanha alusta käytössä rinnalla PilotitEi automaattista työtilojen sisältöjen siirtoa vanhasta uuteen oppimisalustaan! Vanha alusta suljetaan Viimeinen mahdollisuus ottaa materiaalia talteen vanhasta alustasta
 17. 17. KIITOS! Irma.manty@laurea.fi

×