Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
COLEGIUL ECONOMIC “A. D. XENOPOL”COLEGIUL ECONOMIC “A. D. XENOPOL”
PROIECT DE SPECIALITATE PENTRU OBȚINEREA
CERTIFICATULUI...
Cuprinsul lucrării:Cuprinsul lucrării:
Argument
Capitolul I - Particularită i privind furnizoriiț
Capitolul II - Contabili...
Concepte ale managementuluiConcepte ale managementului
ARGUMENTARGUMENT
- firme de consultanţă specializate şi furnizori d...
Capitolul I. FURNIZORICapitolul I. FURNIZORI
• Furnizorul reprezintă persoana fizică sau juridică ce livrează unui client ...
Clasificarea furnizorilorClasificarea furnizorilor
 Furnizorii se pot clasifica astfel:
- furnizori de bunuri i servicii;...
• evaluarea modului de asigurare a resurselor necesare
organizaţiei;
• identificarea furnizorilor strategici ai organizaţi...
 
Furnizorii reprezintă persoanele fizice sau juridice care pun la dispoziţia
terţilor bunuri şi/sau servicii contra plată...
CLASIFICARECLASIFICARE
• După natura cumpărăturilor efectuate distingem:
- datorii din cumpărări de bunuri i servicii dest...
TEAM SECURITY, înfiin ată în 2008,ț este o firmă de pază și protectie cu capital
integral românesc privat, având ca obiect...
Director General
DEPARTAMENT DE
MARKETING-
VANZARI
DEPARTAMENT DE
PAZA
DEPARTAMENT
FINANCIAR
CONTABIL
DEPARTAMENT
RESURSE ...
CLIEN I REPREZENTATVIȚCLIEN I REPREZENTATVIȚ
S.C. ANTREPRIZA CONSTRUCTII MONTAJ NR. 4 BUCURESTI S.AS.C. ANTREPRIZA CONSTRU...
CONCLUZIICONCLUZII pentru managementul rela iei cu furnizoriițpentru managementul rela iei cu furnizoriiț

 Este foarte ...
Link-uriLink-uri
 http://www.dgsteam.ro/?page_id=80
 https://rstforums.com/
 http://www.teamsecurity.net/home.htm
 htt...
BIBLIOGRAFIEBIBLIOGRAFIE
 1.Donaldson, B., 2001 „Managementul vânzărilor”, Editura Codecs,
Bucureşti,
 2. Drăghici, C-ti...
RECAPITULARE CONCEPTERECAPITULARE CONCEPTE
ESENTIALEESENTIALE
Furnizorii reprezintă persoanele fizice sau juridice care pu...
INTREBARIINTREBARI
1. Ce sunt furnizorii?
2. Ce sunt clientii?
3. Cum relationeaza furnizorul cu ceilalti
furnizori?
4...
SFÂR ITȘSFÂR ITȘ
Vă mul umesc .ț
Proiect tic a_1c_naca_elena andreea
Proiect tic a_1c_naca_elena andreea
Proiect tic a_1c_naca_elena andreea
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Proiect tic a_1c_naca_elena andreea

334 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Proiect tic a_1c_naca_elena andreea

 1. 1. COLEGIUL ECONOMIC “A. D. XENOPOL”COLEGIUL ECONOMIC “A. D. XENOPOL” PROIECT DE SPECIALITATE PENTRU OBȚINEREA CERTIFICATULUI DE CALIFICARE PROFESIONALĂ TEMA: RELAȚIILE CU FURNIZORII NACA ELENAANDREEA
 2. 2. Cuprinsul lucrării:Cuprinsul lucrării: Argument Capitolul I - Particularită i privind furnizoriiț Capitolul II - Contabilitatea decontărilor cu furnizorii Capitolul III - Studiu de caz SC. TEAM SECURITY SA Capitolul IV – Anexe (Fi e de post)ș Capitolul V - Concluzii Bibliografie
 3. 3. Concepte ale managementuluiConcepte ale managementului ARGUMENTARGUMENT - firme de consultanţă specializate şi furnizori de soluţii IT pentru crearea unor infrastructuri de gestiune informatizată a relaţiilor cu clienţii;  - crearea şi dezvoltarea unor relaţii personalizate cu clienţii în scopul creşterii profitabilităţii acestora.  - orientarea firmelor spre clienţi - tendinţă majoră în noua economie  - influenţa creşterii exigenţelor clienţilor asupra comportamentului lor de cumpărare, prin fixarea unor obiective de creştere a calităţii produselor sau serviciilor oferite  - valoarea clienţilor este un concept ce prezintă o dublă conotaţie: valoare percepută, definită prin gradul de satisfacţie şi ataşamentul faţă de marcă şi valoare aportată, măsurată prin gradul de creştere al profitabilităţii firmei în urma dezvoltării pe termen lung a relaţiilor cu clienţii.
 4. 4. Capitolul I. FURNIZORICapitolul I. FURNIZORI • Furnizorul reprezintă persoana fizică sau juridică ce livrează unui client o marfă, un produs sau prestează un anumit servici. • Furnizorul rela ionează i comunică permanent cu al i furnizori i cu întreaga comunitate,ț ș ț ș promovează o imagine pozitivă a beneficiarilor, cele mai bune practici, inova ia i conceptulț ș unei societă i inclusive.ț • Furnizorii se angajează să protejeze i să promoveze drepturile beneficiarilor în ceea ceș prive te egalitatea de anseș ș , autodeterminarea, autonomia i demnitatea personală. Furnizoriiș întreprind ac iuni nediscriminatorii i pozitive.ț ș • Furnizorul î i desfă oară activitatea în parteneriat cu al i furnizori, cu angajatori iș ș ț ș finan atori din sectorul public sau privat, cu asocia ii reprezentative ale beneficiarilor, grupuriț ț locale, familii i sus inători, în vederea cre terii unei game variate de servicii sociale iș ț ș ș asigurării unui impact mai eficient asupra beneficiarilor.
 5. 5. Clasificarea furnizorilorClasificarea furnizorilor  Furnizorii se pot clasifica astfel: - furnizori de bunuri i servicii;ș - furnizori de informa ie;ț - furnizori de utilită i.ț Furnizorii de utilită i reprezintă personae juridice care, în baza unui contract, asigurăț păr iiț contractate utilită i, respective gaz, apă, energie termică i energie electrică.ț ș  În contabilitate furnizorii sunt eviden ia i distinct, clsificându-se astfel:ț ț - furnizori de imobilizări; - furnizori - debitori; - furnizori; - furnizori - facturi nesosite.
 6. 6. • evaluarea modului de asigurare a resurselor necesare organizaţiei; • identificarea furnizorilor strategici ai organizaţiei; • determinarea gradului de dependenţă a organizaţiei faţă de anumiţi furnizori; • evaluarea relaţiilor existente între organizaţie şi furnizorii acesteia; • identificarea şi evaluarea criteriilor de selecţie a furnizorilor organizaţiei; OBIECTIVE urmOBIECTIVE urmăărite prin analiza furnizorilor:rite prin analiza furnizorilor:
 7. 7.   Furnizorii reprezintă persoanele fizice sau juridice care pun la dispoziţia terţilor bunuri şi/sau servicii contra plată în baza unei înţelegeri în prealabil. Clienţii reprezintă, prin antiteză, persoanele fizice sau juridice, aflate în calitate de cumpărători efectivi sau potenţiali ai bunurilor şi/sau serviciilor furnizate de furnizori. În consecinţă în contabilitatea cumpărătorului, vânzătorul este tratat drept furnizor şi invers, în contabilitatea vânzătorului, cumpărătorul este tratat drept client. CAPITOLUL II.CONTABILITATEA DECONTĂRILOR CU FURNIZORII
 8. 8. CLASIFICARECLASIFICARE • După natura cumpărăturilor efectuate distingem: - datorii din cumpărări de bunuri i servicii destinate activită ii de exploatare;ș ț - datorii din cumpărări de imobilizări. • După modalitatea stingerii datoriilor distingem: - datorii din cumpărări pe credit comercial, a căror stingere se face pe bază de instrumente de decontare obi nuite;ș - datorii din cumpărări pe credit cambial, a căror stingere se face pe bază de efecte de comer de tip cambial.ț • Dupa scaden a datoriilorț distingem: - datorii exigibile, al căror termen de plată este indicat în documentele furnizorilor i respectiv ale celor deș decontare cu ace tia;ș - datorii neexigibile, pentru cumpărări ce nu sunt înso ite de facturile furnizorilor i al căror termen de platăț ș se va preciza ulterior de către furnizori. Pentru decontările cu furnizorii i pentru opera iile asimilate acestora se folosesc următoarele conturi:ș ț 401 „FURNIZORI” 403 „EFECTE DE PLĂTIT” 404 „FURNIZORI DE IMOBILIZĂRI” 405 „EFECTE DE PLĂTIT PENTRU IMOBILIZĂRI” 408 „FACTURI NESOSITE” 409 „FURNIZORI-DEBITORI”
 9. 9. TEAM SECURITY, înfiin ată în 2008,ț este o firmă de pază și protectie cu capital integral românesc privat, având ca obiectiv principal de activitate atât însoțire persoane, pază și protecție personală, transport valori, exploatarea mijloacelor tehnice antiefracție, intervenție rapidă în eventualitatea unui eveniment, activități de investigație, protecție a bunurilor și a persoanelor, cât și paza obiectivelor, bunurilor, valorilor, oferind în același timp servicii de consultan ăț în domeniu.   Tipul de organizare este structură funcţională deoarece structurarea se realizează pe baza omogenităţii activităţilor şi sarcinilor ce sunt îndeplinite în cadrul fiecărei categorii de posturi.  Stilul de conducere este de tipul „democrat – centrat asupra angajaţilor”. Altfel spus, misiunea firmei, punctele forte și slabe ale acesteia, oportunităţile şi ameninţările în dezvoltarea firmei, creează fundamentul pentru stabilirea obiectivelor strategice.  Total salariaţi: 82 Studiu de caz: SC. TEAM SECURITY SA
 10. 10. Director General DEPARTAMENT DE MARKETING- VANZARI DEPARTAMENT DE PAZA DEPARTAMENT FINANCIAR CONTABIL DEPARTAMENT RESURSE UMANE DIRECTOR MARKETING SEF SERVICIU PAZA DIRECTOR ECONOMIC DIRECTOR RESURSE UMANE BIROU ANALIZA PIATA BIROU VANZARE AGENTI INTERVENTIE AGENTI PAZA BIROU FINANCIAR BIROU CONTABIL CONTABIL SEF CONTABIL 1 CONTABIL 2 CONSILIER RESURSE UMANE ORGANIGRAMA FIRMEI S.C. TEAM SECURITY S.A.
 11. 11. CLIEN I REPREZENTATVIȚCLIEN I REPREZENTATVIȚ S.C. ANTREPRIZA CONSTRUCTII MONTAJ NR. 4 BUCURESTI S.AS.C. ANTREPRIZA CONSTRUCTII MONTAJ NR. 4 BUCURESTI S.A S.C.ROTARY CONSTRUCTII S.R.L.S.C.ROTARY CONSTRUCTII S.R.L. S.C. PIELOREX S.A.S.C. PIELOREX S.A. S.C. ROCOR CONSTRUCT S.R.L.S.C. ROCOR CONSTRUCT S.R.L. S.C. BRICOSTORE ROMANIA S.A.S.C. BRICOSTORE ROMANIA S.A. S.C. INTRACOM CONSTRUCT S.A.S.C. INTRACOM CONSTRUCT S.A. S.C. ELCON MANAGEMENT S.R.L.S.C. ELCON MANAGEMENT S.R.L. S.C. TIAB S.A.S.C. TIAB S.A. S.C. PAOLONI INDUSTRIE S.R.L.S.C. PAOLONI INDUSTRIE S.R.L. S.C. PLUS CONFORT S.R.L.S.C. PLUS CONFORT S.R.L. S.C. HONEST GENERAL TRADING S.R.L.S.C. HONEST GENERAL TRADING S.R.L. ADMINISTRATIA LACURI, PARCURI SI AGREMENT BUCURESTIADMINISTRATIA LACURI, PARCURI SI AGREMENT BUCURESTI S.C. HELIOS TRADING CO S.R.L.S.C. HELIOS TRADING CO S.R.L. FUNDATIA CULTURALA PHONIXFUNDATIA CULTURALA PHONIX S.C. BLUE MUSIC INTERNATIONAL S.R.L.S.C. BLUE MUSIC INTERNATIONAL S.R.L.      
 12. 12. CONCLUZIICONCLUZII pentru managementul rela iei cu furnizoriițpentru managementul rela iei cu furnizoriiț   Este foarte important, ca i distribuitori, să stabili i obiective clare pe unită i de timpș ț ț realizabile. Pe lista dumneavoastră de obiective privind managementul rela iei cu furnizoriiț trebuie să se regăsească i următoarele aspecte:ș  Să de ine i informa ii actualizate despre aspecte cheie ale activită ii furnizorilorț ț ț ț dumneavoastră, incluzând aici informa ii precum solvabilitatea acestora, capacită ile lor,ț ț performan ele i disponibilitatea lor de a oferi bugete pentru componenta „servicii pentruț ș clien i“, modul în care vă evaluează compania dumneavoastră, informa ii despre produsele lor,ț ț dar i despre pia a în care activează ace tia sau politicile privind rela ia cu distribuitorii.ș ț ș ț  Să investiga i activită ile furnizorilor cu ale căror produse vă afla i înț ț ț directă competi ie.ț  Să ave i întotdeauna un plan de rezervă în cazul în care ceva neprevăzut se întâmplă cuț unul dintre furnizorii cheie.
 13. 13. Link-uriLink-uri  http://www.dgsteam.ro/?page_id=80  https://rstforums.com/  http://www.teamsecurity.net/home.htm  http://biblioteca.regielive.ro/proiecte/management/strategii-
 14. 14. BIBLIOGRAFIEBIBLIOGRAFIE  1.Donaldson, B., 2001 „Managementul vânzărilor”, Editura Codecs, Bucureşti,  2. Drăghici, C-tin., 2008 „Managementul relaţiilor cu furnizorii”, Editura Sitech,  3. Georgescu,N.2010, Managementul relaţiilor cu furnizorii,curs, Editura Alma Mater, Sibiu,  4. Kotler, P; 2000 “Managementul marketingului”, Editura Teora, Bucureşti,  5. Olaru, S., 2005 „Managementul întreprinderii”, Editura ASE, Bucureşti,  6. M. Bruhn, 2001 „Orientare Spre Client”, Editura Economică,  7.Revista de Marketing Online
 15. 15. RECAPITULARE CONCEPTERECAPITULARE CONCEPTE ESENTIALEESENTIALE Furnizorii reprezintă persoanele fizice sau juridice care pun la dispoziţia terţilor bunuri şi/sau servicii contra plată în baza unei înţelegeri în prealabil. Clienţii reprezintă, prin antiteză, persoanele fizice sau juridice, aflate în calitate de cumpărători efectivi sau potenţiali ai bunurilor şi/sau serviciilor furnizate de furnizori. În consecinţă în contabilitatea cumpărătorului, vânzătorul este tratat drept furnizor şi invers, în contabilitatea vânzătorului, cumpărătorul este tratat drept client.
 16. 16. INTREBARIINTREBARI 1. Ce sunt furnizorii? 2. Ce sunt clientii? 3. Cum relationeaza furnizorul cu ceilalti furnizori? 4. Clasificati furnizorii? 5. Clasificati datoriile?
 17. 17. SFÂR ITȘSFÂR ITȘ Vă mul umesc .ț

×