SlideShare a Scribd company logo
1 of 19
Mittuniversitetet
Mobilstrålning –
hur ska man skapa
hälsosammare arbetsmiljöer
och samtidigt spara energi
Fil.dr. Mikko Ahonen
MIUN 2017 – Perspektiv på hållbar utveckling
Mittuniversitetet
I följande diabilder ska jag
visa, varför är det viktigt att
utnyttja optimalt MIUNs
Fiber&Ethernet -infrastruktur
Bakgrund:
- Risk-management & bioelectromagnetics forskning 2008-2017,
med professor, överläkare Lennart Hardell & Co, Örebro
Universitetssjukhuset.
Carlberg, M., Hedendahl, L., Ahonen, M.,
Koppel, T., & Hardell, L. (2016). Increasing
incidence of thyroid cancer in the Nordic
countries with main focus on Swedish
data. BMC Cancer, 16, 426.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27388603
Hardell, L., Koppel, T., Carlberg, M.,
Ahonen, M., & Hedendahl, L. (2016).
Radiofrequency radiation at Stockholm
Central Railway Station in Sweden and
some medical aspects on public
exposure to RF fields. International
Journal of Oncology, 49(4), 1315–1324.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27633090
Nyaste, 2017: Occupational exposure and glioma, American Journal of Industrial Medicine, 60 (5)
The WHO/International Agency for Research on
Cancer (IARC) has classified radiofrequency (RF)
electromagnetic fields as possibly carcinogenic
to humans (Group 2B), based on an increased
risk for glioma, a malignant type of brain cancer,
associated with wireless phone use.
IARC/WHO riskbedömning, 2011:
http://www.iarc.fr/en/media-centre/pr/2011/pdfs/pr208_E.pdf
(Riskbedömning gäller alla RF-sändare. Samverkan? Total belastning?)
Mittuniversitetet
Från iPhone handbok:
Från iPad handbok:
http://www.mmfai.org/public/sarpdf/eng/3gs_sar.pdf
http://manuals.info.apple.com/en_US/iPad_iOS4_Important_Product_Info.pdf
Mittuniversitetet
Juridiska åtgärder + försäkringsbolag :
Domstolbeslut i Italien – EU precedensfall
Italia 2012:
Försäljare Innocente
Marcollini.
använde både mobiltelefon
och DECT-telefon  tumör
ersättning:
arbetsoförmåga och
invaliditet.
http://microwavenews.com/news-tags/innocente-marcolini
Lloyds-försäkringsbolags
Underwriter, 2015
Italia 2017: 2 nya tumörer
ersättade
http://www.dailymail.co.uk/health/article-4432974/Italian-court-finds-link-cell-phones-tumors.html
Mittuniversitetet
Europaparlamentet 2.4.2009
- Maximal användning av fiber- och ethernet-infrastruktur
- Minska radiofrekvent strålning (mobilstrålning) nivåer i vår
omgivning
- Undervisning om hälsosammare metoder att använda
mobilteknologier.
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+IM-PRESS+20090401IPR53233+0+DOC+XML+V0//EN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2008-0410+0+DOC+XML+V0//EN
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=17994&lang=en
Mittuniversitetet
Effect on bees, birds and plants
- Radiofrequency radiation (RF)
Already 3 reviews indicate harmful effects:
Cucurachi et al. (2013).
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23261519
Balmori (2009):
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19264463
Sivani & Sudarsanam (2012).
http://www.biolmedonline.com/Articles/Vol4_4_2012/Vo
l4_4_202-216_BM-8.pdf
+ http://www.indiaenvironmentportal.org.in/files/file/final_mobile_towers_report.pdf
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23915130
Mittuniversitetet
Epidemiologiska studier:
Radio & TV-sändare/master:
Effekt: Dolk et al. (1997a), Hocking & Gordon (2003), Ha et al.
(2007), Mascarinec et al. (1994, Michelozzi et al. (2002),
Morton & Phillips (1983), Park et al. (2004)
[mer leukemi och lymfoma]
Ingen effekt: Dolk et al. (1997b), Mersenich et al. (2008)
Mobilbasstationer / mobilmaster:
Effekt: Abdel-Rassoul et al. (2007),
Eger et al. (2004), Hutter et al. (2006), Gadzicka et al. (2004)
Navarro et al. (2003), Santini et al. (2003),
Wolf & Wolf (2004), Blettner et al. (2008), Eger & Jahn (2010),
Dode et al. (2011) [adverse neurobehavioral problems + cancer]
Ingen effect: Meyer et al.(2006), Berg-Beckhoff et al.(2009)
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20662418
http://www.chronicexposure.org
Mittuniversitetet
Tissue temperature increase or
ionization is not needed for harmful
effects?!
Results from Yakymenko et al. (2015) review on RF and
oxidative stress:
Yakymenko, I., Tsybulin, O., Sidorik, E., Henshel, D., Kyrylenko, O., Kyrylenko,
S., 2015. Oxidative mechanisms of biological activity of low-intensity
radiofrequency radiation. Electromagn Biol Med 1–16.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26151230
See also Rüdiger (2009) review of genotoxic effects:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19285841
Mittuniversitetet
Paradigm change –study?
Early results from world’s biggest and best-made NTP
animal study show tumor risks below ICNIRP-guideline level.
In 2016 a U.S. National Toxicology
Program (NTP) study found wireless
radiation caused DNA damage, and
brain and heart tumours in rodents
at the non-thermal level (NTP, 2016).,
lower than the current ICNIRP
guideline for mobile phones.
 Both the American Cancer Society and the IEEE comment that
RF-guidelines need to be re-evaluated.
https://ntp.niehs.nih.gov/results/areas/cellphones/
http://microwavenews.com/news-center/ntp-comet-assay
Image source: the IEEE
Causality-criteria for RF-induced cancer is fulfilled for mobile phones and DECTs:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28401165 (by L. Hardell and M. Carlberg)
Mittuniversitetet
Thermal-based acute (6 minutes) ICNIRP-guideline
vs.
Biological, non-thermal 24/7 guidelines/recommendations
0
1000000
2000000
3000000
4000000
5000000
6000000
7000000
8000000
9000000
10000000
ICNIRP Russia Council of
Europe
EUROPAEM
10000000
100000 100 10
uW/m2
Please, note: ICNIRP-level is 100-1.000.000 times higher! http://www.icnirp.de
EMF Scientist Appeal. 200 researchers contact in 2015 the UN and require lower levels:
http://www.emfscientist.org
Comparison of guidelines: http://tinyurl.com/RF-Guideline
RF Radiation
power density
levels
Mittuniversitetet
Om energi
Mittuniversitetet
Mobiltrafik växer,
Cloud är energi-problem
http://www.samsung.com/global/business/semiconductor/minisite/Greenmemory/solutions/virtualization-cloud-computing
Mittuniversitetet
Från IEEE Spectrum :
http://spectrum.ieee.org/energywise/energy/environment/smart-phones-uses-as-much-energy-as-a-refrigerator
Mittuniversitetet
iPhone konsumerar 388
kiloWatthours (kWh) / år –
mer än kylskåp!
Last year the average iPhone customer used 1.58 GB of data a
month, which times 12 is 19 GB per year. The most recent
data put out by a ATKearney for mobile industry association GSMA
(p. 69) says that each GB requires 19 kW. That means the
average iPhone uses (19kW X 19 GB) 361 kWh of electricity
per year.
In addition, ATKearney calculates each connection at 23.4 kWh.
That brings the total to 384.4 kWh. The electricity used annually
to charge the iPhone is 3.5 kWh, raising the total to 388 kWh per
year.
EPA’s Energy Star shows refrigerators with efficiency as low as 322
kWh annually.
http://www.dslreports.com/shownews/Verizon-Wireless-iPhone-Users-Consume-The-Most-Data-121891
http://www.atkearney.com/documents/10192/760890/The_Mobile_Economy_2013.pdf
Mittuniversitetet
Ju snabbare hastighet,
desto större energianvändning i mobilförbindelser
Baliga, J., Ayre, R., Hinton, K., & Tucker, R. S. (2011). Energy consumption in wired and wireless access
networks. IEEE Communications Magazine, 49(6), 70–77.
Passive optical network (PON) = fiber
Mittuniversitetet
Recommendationer
Att spara energi och
skydda miljö/hälsa
- Stäng av mobildata och Wi-Fi i mobiltelefoner, datorer och
pekplattor alltid när man inte behöver dem.
- Använda Ethernet-kablade förbindelser i arbete, i möten,
i e-learning och i undervising. Snabbare och säkrare.
- Tänk på Wi-Fi-Zoner i stället av All-Wi-Fi ( http://www.wifiinschools.org.uk/30.html ).
- Skapa hälsosamma och miljövänliga
arbetsplatser, mötesrum, studierum och övriga lokaler med
Ethernet-möjlighet. Det här är också en tillgånglighetsfråga!
- Erbjud det här info till alla MIUN medarbetare och studenter.
”Puck” - kombinerad mikrofon/högtalare USB Mjukvara att ringa/kontakta/svara Allt via fiber/ethernet!
Fil.dr Mikko Ahonen, mikko . ahonen [ät] miun . se
http://www.mikkoahonen.com
Frågor och kommentarer välkomna!

More Related Content

More from Mikko Ahonen

Hardell Research Group’s Findings: Radiofrequency Radiation and Cancer
Hardell Research Group’s Findings: Radiofrequency Radiation and CancerHardell Research Group’s Findings: Radiofrequency Radiation and Cancer
Hardell Research Group’s Findings: Radiofrequency Radiation and CancerMikko Ahonen
 
Etätyö ja etäopiskelu - Keskeytysten hallinta, ergonomia, säteilykuormitus ja...
Etätyö ja etäopiskelu - Keskeytysten hallinta, ergonomia, säteilykuormitus ja...Etätyö ja etäopiskelu - Keskeytysten hallinta, ergonomia, säteilykuormitus ja...
Etätyö ja etäopiskelu - Keskeytysten hallinta, ergonomia, säteilykuormitus ja...Mikko Ahonen
 
Virtuaalista todellisuutta hyödyntävien laitteiden terveysriskit mittaustulos...
Virtuaalista todellisuutta hyödyntävien laitteiden terveysriskit mittaustulos...Virtuaalista todellisuutta hyödyntävien laitteiden terveysriskit mittaustulos...
Virtuaalista todellisuutta hyödyntävien laitteiden terveysriskit mittaustulos...Mikko Ahonen
 
Om 5G-teknik i Umeå - Massive MIMO, Beamforming, Millimetervågor
Om 5G-teknik i Umeå - Massive MIMO, Beamforming, MillimetervågorOm 5G-teknik i Umeå - Massive MIMO, Beamforming, Millimetervågor
Om 5G-teknik i Umeå - Massive MIMO, Beamforming, MillimetervågorMikko Ahonen
 
Microwave radiation guidelines and debate during the last 50 years
Microwave radiation guidelines and debate during the last 50 yearsMicrowave radiation guidelines and debate during the last 50 years
Microwave radiation guidelines and debate during the last 50 yearsMikko Ahonen
 
Radiofrequency Radiation and Children’s Health – Sustainability Challenges fo...
Radiofrequency Radiation and Children’s Health – Sustainability Challenges fo...Radiofrequency Radiation and Children’s Health – Sustainability Challenges fo...
Radiofrequency Radiation and Children’s Health – Sustainability Challenges fo...Mikko Ahonen
 
Opiskelijan oikeudet ja varovaisuusperiaate oppilaitosten mobiilioppimispilot...
Opiskelijan oikeudet ja varovaisuusperiaate oppilaitosten mobiilioppimispilot...Opiskelijan oikeudet ja varovaisuusperiaate oppilaitosten mobiilioppimispilot...
Opiskelijan oikeudet ja varovaisuusperiaate oppilaitosten mobiilioppimispilot...Mikko Ahonen
 
Mobiiliteknologioiden mahdolliset terveysriskit ja riskienhallinta - ITK 2014
Mobiiliteknologioiden mahdolliset terveysriskit ja riskienhallinta - ITK 2014Mobiiliteknologioiden mahdolliset terveysriskit ja riskienhallinta - ITK 2014
Mobiiliteknologioiden mahdolliset terveysriskit ja riskienhallinta - ITK 2014Mikko Ahonen
 
Miksi lasten radiotaajuisen säteilyn kuormitusta kannattaa kouluissa pienentää
Miksi lasten radiotaajuisen säteilyn kuormitusta kannattaa kouluissa pienentääMiksi lasten radiotaajuisen säteilyn kuormitusta kannattaa kouluissa pienentää
Miksi lasten radiotaajuisen säteilyn kuormitusta kannattaa kouluissa pienentääMikko Ahonen
 
Biotechnology - Natural vs. Man-Made Electromagnetic Fields (EMF) - Futur...
Biotechnology - Natural vs. Man-Made Electromagnetic Fields (EMF) - Futur...Biotechnology - Natural vs. Man-Made Electromagnetic Fields (EMF) - Futur...
Biotechnology - Natural vs. Man-Made Electromagnetic Fields (EMF) - Futur...Mikko Ahonen
 
Sahkömagneettiset kentät luonnossa
Sahkömagneettiset kentät luonnossaSahkömagneettiset kentät luonnossa
Sahkömagneettiset kentät luonnossaMikko Ahonen
 
Koulusta turvallisempi työympäristö lapsille ja opettajille
Koulusta turvallisempi työympäristö lapsille ja opettajilleKoulusta turvallisempi työympäristö lapsille ja opettajille
Koulusta turvallisempi työympäristö lapsille ja opettajilleMikko Ahonen
 
Voltage Transients and Health - Is There a Connection?
Voltage Transients and Health - Is There a Connection?Voltage Transients and Health - Is There a Connection?
Voltage Transients and Health - Is There a Connection?Mikko Ahonen
 
Efficient Use of Internet and Social Media Tools in Innovation Processes
Efficient Use of Internet and Social Media Tools in Innovation ProcessesEfficient Use of Internet and Social Media Tools in Innovation Processes
Efficient Use of Internet and Social Media Tools in Innovation ProcessesMikko Ahonen
 
Sources of Innovative Opportunity and Mass-Customization – An Analysis of ...
Sources of Innovative Opportunity and Mass-Customization – An Analysis of ...Sources of Innovative Opportunity and Mass-Customization – An Analysis of ...
Sources of Innovative Opportunity and Mass-Customization – An Analysis of ...Mikko Ahonen
 
Mobile Learning and Health Risks - Implications for Pedagogical and Education...
Mobile Learning and Health Risks - Implications for Pedagogical and Education...Mobile Learning and Health Risks - Implications for Pedagogical and Education...
Mobile Learning and Health Risks - Implications for Pedagogical and Education...Mikko Ahonen
 

More from Mikko Ahonen (16)

Hardell Research Group’s Findings: Radiofrequency Radiation and Cancer
Hardell Research Group’s Findings: Radiofrequency Radiation and CancerHardell Research Group’s Findings: Radiofrequency Radiation and Cancer
Hardell Research Group’s Findings: Radiofrequency Radiation and Cancer
 
Etätyö ja etäopiskelu - Keskeytysten hallinta, ergonomia, säteilykuormitus ja...
Etätyö ja etäopiskelu - Keskeytysten hallinta, ergonomia, säteilykuormitus ja...Etätyö ja etäopiskelu - Keskeytysten hallinta, ergonomia, säteilykuormitus ja...
Etätyö ja etäopiskelu - Keskeytysten hallinta, ergonomia, säteilykuormitus ja...
 
Virtuaalista todellisuutta hyödyntävien laitteiden terveysriskit mittaustulos...
Virtuaalista todellisuutta hyödyntävien laitteiden terveysriskit mittaustulos...Virtuaalista todellisuutta hyödyntävien laitteiden terveysriskit mittaustulos...
Virtuaalista todellisuutta hyödyntävien laitteiden terveysriskit mittaustulos...
 
Om 5G-teknik i Umeå - Massive MIMO, Beamforming, Millimetervågor
Om 5G-teknik i Umeå - Massive MIMO, Beamforming, MillimetervågorOm 5G-teknik i Umeå - Massive MIMO, Beamforming, Millimetervågor
Om 5G-teknik i Umeå - Massive MIMO, Beamforming, Millimetervågor
 
Microwave radiation guidelines and debate during the last 50 years
Microwave radiation guidelines and debate during the last 50 yearsMicrowave radiation guidelines and debate during the last 50 years
Microwave radiation guidelines and debate during the last 50 years
 
Radiofrequency Radiation and Children’s Health – Sustainability Challenges fo...
Radiofrequency Radiation and Children’s Health – Sustainability Challenges fo...Radiofrequency Radiation and Children’s Health – Sustainability Challenges fo...
Radiofrequency Radiation and Children’s Health – Sustainability Challenges fo...
 
Opiskelijan oikeudet ja varovaisuusperiaate oppilaitosten mobiilioppimispilot...
Opiskelijan oikeudet ja varovaisuusperiaate oppilaitosten mobiilioppimispilot...Opiskelijan oikeudet ja varovaisuusperiaate oppilaitosten mobiilioppimispilot...
Opiskelijan oikeudet ja varovaisuusperiaate oppilaitosten mobiilioppimispilot...
 
Mobiiliteknologioiden mahdolliset terveysriskit ja riskienhallinta - ITK 2014
Mobiiliteknologioiden mahdolliset terveysriskit ja riskienhallinta - ITK 2014Mobiiliteknologioiden mahdolliset terveysriskit ja riskienhallinta - ITK 2014
Mobiiliteknologioiden mahdolliset terveysriskit ja riskienhallinta - ITK 2014
 
Miksi lasten radiotaajuisen säteilyn kuormitusta kannattaa kouluissa pienentää
Miksi lasten radiotaajuisen säteilyn kuormitusta kannattaa kouluissa pienentääMiksi lasten radiotaajuisen säteilyn kuormitusta kannattaa kouluissa pienentää
Miksi lasten radiotaajuisen säteilyn kuormitusta kannattaa kouluissa pienentää
 
Biotechnology - Natural vs. Man-Made Electromagnetic Fields (EMF) - Futur...
Biotechnology - Natural vs. Man-Made Electromagnetic Fields (EMF) - Futur...Biotechnology - Natural vs. Man-Made Electromagnetic Fields (EMF) - Futur...
Biotechnology - Natural vs. Man-Made Electromagnetic Fields (EMF) - Futur...
 
Sahkömagneettiset kentät luonnossa
Sahkömagneettiset kentät luonnossaSahkömagneettiset kentät luonnossa
Sahkömagneettiset kentät luonnossa
 
Koulusta turvallisempi työympäristö lapsille ja opettajille
Koulusta turvallisempi työympäristö lapsille ja opettajilleKoulusta turvallisempi työympäristö lapsille ja opettajille
Koulusta turvallisempi työympäristö lapsille ja opettajille
 
Voltage Transients and Health - Is There a Connection?
Voltage Transients and Health - Is There a Connection?Voltage Transients and Health - Is There a Connection?
Voltage Transients and Health - Is There a Connection?
 
Efficient Use of Internet and Social Media Tools in Innovation Processes
Efficient Use of Internet and Social Media Tools in Innovation ProcessesEfficient Use of Internet and Social Media Tools in Innovation Processes
Efficient Use of Internet and Social Media Tools in Innovation Processes
 
Sources of Innovative Opportunity and Mass-Customization – An Analysis of ...
Sources of Innovative Opportunity and Mass-Customization – An Analysis of ...Sources of Innovative Opportunity and Mass-Customization – An Analysis of ...
Sources of Innovative Opportunity and Mass-Customization – An Analysis of ...
 
Mobile Learning and Health Risks - Implications for Pedagogical and Education...
Mobile Learning and Health Risks - Implications for Pedagogical and Education...Mobile Learning and Health Risks - Implications for Pedagogical and Education...
Mobile Learning and Health Risks - Implications for Pedagogical and Education...
 

Mobilstrålning – hur ska man skapa hälsosammare arbetsmiljöer och samtidigt spara energi

 • 1. Mittuniversitetet Mobilstrålning – hur ska man skapa hälsosammare arbetsmiljöer och samtidigt spara energi Fil.dr. Mikko Ahonen MIUN 2017 – Perspektiv på hållbar utveckling
 • 2. Mittuniversitetet I följande diabilder ska jag visa, varför är det viktigt att utnyttja optimalt MIUNs Fiber&Ethernet -infrastruktur
 • 3. Bakgrund: - Risk-management & bioelectromagnetics forskning 2008-2017, med professor, överläkare Lennart Hardell & Co, Örebro Universitetssjukhuset. Carlberg, M., Hedendahl, L., Ahonen, M., Koppel, T., & Hardell, L. (2016). Increasing incidence of thyroid cancer in the Nordic countries with main focus on Swedish data. BMC Cancer, 16, 426. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27388603 Hardell, L., Koppel, T., Carlberg, M., Ahonen, M., & Hedendahl, L. (2016). Radiofrequency radiation at Stockholm Central Railway Station in Sweden and some medical aspects on public exposure to RF fields. International Journal of Oncology, 49(4), 1315–1324. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27633090 Nyaste, 2017: Occupational exposure and glioma, American Journal of Industrial Medicine, 60 (5)
 • 4. The WHO/International Agency for Research on Cancer (IARC) has classified radiofrequency (RF) electromagnetic fields as possibly carcinogenic to humans (Group 2B), based on an increased risk for glioma, a malignant type of brain cancer, associated with wireless phone use. IARC/WHO riskbedömning, 2011: http://www.iarc.fr/en/media-centre/pr/2011/pdfs/pr208_E.pdf (Riskbedömning gäller alla RF-sändare. Samverkan? Total belastning?)
 • 5. Mittuniversitetet Från iPhone handbok: Från iPad handbok: http://www.mmfai.org/public/sarpdf/eng/3gs_sar.pdf http://manuals.info.apple.com/en_US/iPad_iOS4_Important_Product_Info.pdf
 • 6. Mittuniversitetet Juridiska åtgärder + försäkringsbolag : Domstolbeslut i Italien – EU precedensfall Italia 2012: Försäljare Innocente Marcollini. använde både mobiltelefon och DECT-telefon  tumör ersättning: arbetsoförmåga och invaliditet. http://microwavenews.com/news-tags/innocente-marcolini Lloyds-försäkringsbolags Underwriter, 2015 Italia 2017: 2 nya tumörer ersättade http://www.dailymail.co.uk/health/article-4432974/Italian-court-finds-link-cell-phones-tumors.html
 • 7. Mittuniversitetet Europaparlamentet 2.4.2009 - Maximal användning av fiber- och ethernet-infrastruktur - Minska radiofrekvent strålning (mobilstrålning) nivåer i vår omgivning - Undervisning om hälsosammare metoder att använda mobilteknologier. http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+IM-PRESS+20090401IPR53233+0+DOC+XML+V0//EN&language=EN http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2008-0410+0+DOC+XML+V0//EN http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=17994&lang=en
 • 8. Mittuniversitetet Effect on bees, birds and plants - Radiofrequency radiation (RF) Already 3 reviews indicate harmful effects: Cucurachi et al. (2013). http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23261519 Balmori (2009): http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19264463 Sivani & Sudarsanam (2012). http://www.biolmedonline.com/Articles/Vol4_4_2012/Vo l4_4_202-216_BM-8.pdf + http://www.indiaenvironmentportal.org.in/files/file/final_mobile_towers_report.pdf http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23915130
 • 9. Mittuniversitetet Epidemiologiska studier: Radio & TV-sändare/master: Effekt: Dolk et al. (1997a), Hocking & Gordon (2003), Ha et al. (2007), Mascarinec et al. (1994, Michelozzi et al. (2002), Morton & Phillips (1983), Park et al. (2004) [mer leukemi och lymfoma] Ingen effekt: Dolk et al. (1997b), Mersenich et al. (2008) Mobilbasstationer / mobilmaster: Effekt: Abdel-Rassoul et al. (2007), Eger et al. (2004), Hutter et al. (2006), Gadzicka et al. (2004) Navarro et al. (2003), Santini et al. (2003), Wolf & Wolf (2004), Blettner et al. (2008), Eger & Jahn (2010), Dode et al. (2011) [adverse neurobehavioral problems + cancer] Ingen effect: Meyer et al.(2006), Berg-Beckhoff et al.(2009) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20662418 http://www.chronicexposure.org
 • 10. Mittuniversitetet Tissue temperature increase or ionization is not needed for harmful effects?! Results from Yakymenko et al. (2015) review on RF and oxidative stress: Yakymenko, I., Tsybulin, O., Sidorik, E., Henshel, D., Kyrylenko, O., Kyrylenko, S., 2015. Oxidative mechanisms of biological activity of low-intensity radiofrequency radiation. Electromagn Biol Med 1–16. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26151230 See also Rüdiger (2009) review of genotoxic effects: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19285841
 • 11. Mittuniversitetet Paradigm change –study? Early results from world’s biggest and best-made NTP animal study show tumor risks below ICNIRP-guideline level. In 2016 a U.S. National Toxicology Program (NTP) study found wireless radiation caused DNA damage, and brain and heart tumours in rodents at the non-thermal level (NTP, 2016)., lower than the current ICNIRP guideline for mobile phones.  Both the American Cancer Society and the IEEE comment that RF-guidelines need to be re-evaluated. https://ntp.niehs.nih.gov/results/areas/cellphones/ http://microwavenews.com/news-center/ntp-comet-assay Image source: the IEEE Causality-criteria for RF-induced cancer is fulfilled for mobile phones and DECTs: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28401165 (by L. Hardell and M. Carlberg)
 • 12. Mittuniversitetet Thermal-based acute (6 minutes) ICNIRP-guideline vs. Biological, non-thermal 24/7 guidelines/recommendations 0 1000000 2000000 3000000 4000000 5000000 6000000 7000000 8000000 9000000 10000000 ICNIRP Russia Council of Europe EUROPAEM 10000000 100000 100 10 uW/m2 Please, note: ICNIRP-level is 100-1.000.000 times higher! http://www.icnirp.de EMF Scientist Appeal. 200 researchers contact in 2015 the UN and require lower levels: http://www.emfscientist.org Comparison of guidelines: http://tinyurl.com/RF-Guideline RF Radiation power density levels
 • 14. Mittuniversitetet Mobiltrafik växer, Cloud är energi-problem http://www.samsung.com/global/business/semiconductor/minisite/Greenmemory/solutions/virtualization-cloud-computing
 • 15. Mittuniversitetet Från IEEE Spectrum : http://spectrum.ieee.org/energywise/energy/environment/smart-phones-uses-as-much-energy-as-a-refrigerator
 • 16. Mittuniversitetet iPhone konsumerar 388 kiloWatthours (kWh) / år – mer än kylskåp! Last year the average iPhone customer used 1.58 GB of data a month, which times 12 is 19 GB per year. The most recent data put out by a ATKearney for mobile industry association GSMA (p. 69) says that each GB requires 19 kW. That means the average iPhone uses (19kW X 19 GB) 361 kWh of electricity per year. In addition, ATKearney calculates each connection at 23.4 kWh. That brings the total to 384.4 kWh. The electricity used annually to charge the iPhone is 3.5 kWh, raising the total to 388 kWh per year. EPA’s Energy Star shows refrigerators with efficiency as low as 322 kWh annually. http://www.dslreports.com/shownews/Verizon-Wireless-iPhone-Users-Consume-The-Most-Data-121891 http://www.atkearney.com/documents/10192/760890/The_Mobile_Economy_2013.pdf
 • 17. Mittuniversitetet Ju snabbare hastighet, desto större energianvändning i mobilförbindelser Baliga, J., Ayre, R., Hinton, K., & Tucker, R. S. (2011). Energy consumption in wired and wireless access networks. IEEE Communications Magazine, 49(6), 70–77. Passive optical network (PON) = fiber
 • 18. Mittuniversitetet Recommendationer Att spara energi och skydda miljö/hälsa - Stäng av mobildata och Wi-Fi i mobiltelefoner, datorer och pekplattor alltid när man inte behöver dem. - Använda Ethernet-kablade förbindelser i arbete, i möten, i e-learning och i undervising. Snabbare och säkrare. - Tänk på Wi-Fi-Zoner i stället av All-Wi-Fi ( http://www.wifiinschools.org.uk/30.html ). - Skapa hälsosamma och miljövänliga arbetsplatser, mötesrum, studierum och övriga lokaler med Ethernet-möjlighet. Det här är också en tillgånglighetsfråga! - Erbjud det här info till alla MIUN medarbetare och studenter. ”Puck” - kombinerad mikrofon/högtalare USB Mjukvara att ringa/kontakta/svara Allt via fiber/ethernet!
 • 19. Fil.dr Mikko Ahonen, mikko . ahonen [ät] miun . se http://www.mikkoahonen.com Frågor och kommentarer välkomna!