Advertisement

Mobilstrålning – hur ska man skapa hälsosammare arbetsmiljöer och samtidigt spara energi

Researcher, PhD at Wireless Education
Jun. 5, 2017
Advertisement

More Related Content

Advertisement

Mobilstrålning – hur ska man skapa hälsosammare arbetsmiljöer och samtidigt spara energi

 1. Mittuniversitetet Mobilstrålning – hur ska man skapa hälsosammare arbetsmiljöer och samtidigt spara energi Fil.dr. Mikko Ahonen MIUN 2017 – Perspektiv på hållbar utveckling
 2. Mittuniversitetet I följande diabilder ska jag visa, varför är det viktigt att utnyttja optimalt MIUNs Fiber&Ethernet -infrastruktur
 3. Bakgrund: - Risk-management & bioelectromagnetics forskning 2008-2017, med professor, överläkare Lennart Hardell & Co, Örebro Universitetssjukhuset. Carlberg, M., Hedendahl, L., Ahonen, M., Koppel, T., & Hardell, L. (2016). Increasing incidence of thyroid cancer in the Nordic countries with main focus on Swedish data. BMC Cancer, 16, 426. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27388603 Hardell, L., Koppel, T., Carlberg, M., Ahonen, M., & Hedendahl, L. (2016). Radiofrequency radiation at Stockholm Central Railway Station in Sweden and some medical aspects on public exposure to RF fields. International Journal of Oncology, 49(4), 1315–1324. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27633090 Nyaste, 2017: Occupational exposure and glioma, American Journal of Industrial Medicine, 60 (5)
 4. The WHO/International Agency for Research on Cancer (IARC) has classified radiofrequency (RF) electromagnetic fields as possibly carcinogenic to humans (Group 2B), based on an increased risk for glioma, a malignant type of brain cancer, associated with wireless phone use. IARC/WHO riskbedömning, 2011: http://www.iarc.fr/en/media-centre/pr/2011/pdfs/pr208_E.pdf (Riskbedömning gäller alla RF-sändare. Samverkan? Total belastning?)
 5. Mittuniversitetet Från iPhone handbok: Från iPad handbok: http://www.mmfai.org/public/sarpdf/eng/3gs_sar.pdf http://manuals.info.apple.com/en_US/iPad_iOS4_Important_Product_Info.pdf
 6. Mittuniversitetet Juridiska åtgärder + försäkringsbolag : Domstolbeslut i Italien – EU precedensfall Italia 2012: Försäljare Innocente Marcollini. använde både mobiltelefon och DECT-telefon  tumör ersättning: arbetsoförmåga och invaliditet. http://microwavenews.com/news-tags/innocente-marcolini Lloyds-försäkringsbolags Underwriter, 2015 Italia 2017: 2 nya tumörer ersättade http://www.dailymail.co.uk/health/article-4432974/Italian-court-finds-link-cell-phones-tumors.html
 7. Mittuniversitetet Europaparlamentet 2.4.2009 - Maximal användning av fiber- och ethernet-infrastruktur - Minska radiofrekvent strålning (mobilstrålning) nivåer i vår omgivning - Undervisning om hälsosammare metoder att använda mobilteknologier. http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+IM-PRESS+20090401IPR53233+0+DOC+XML+V0//EN&language=EN http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2008-0410+0+DOC+XML+V0//EN http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=17994&lang=en
 8. Mittuniversitetet Effect on bees, birds and plants - Radiofrequency radiation (RF) Already 3 reviews indicate harmful effects: Cucurachi et al. (2013). http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23261519 Balmori (2009): http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19264463 Sivani & Sudarsanam (2012). http://www.biolmedonline.com/Articles/Vol4_4_2012/Vo l4_4_202-216_BM-8.pdf + http://www.indiaenvironmentportal.org.in/files/file/final_mobile_towers_report.pdf http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23915130
 9. Mittuniversitetet Epidemiologiska studier: Radio & TV-sändare/master: Effekt: Dolk et al. (1997a), Hocking & Gordon (2003), Ha et al. (2007), Mascarinec et al. (1994, Michelozzi et al. (2002), Morton & Phillips (1983), Park et al. (2004) [mer leukemi och lymfoma] Ingen effekt: Dolk et al. (1997b), Mersenich et al. (2008) Mobilbasstationer / mobilmaster: Effekt: Abdel-Rassoul et al. (2007), Eger et al. (2004), Hutter et al. (2006), Gadzicka et al. (2004) Navarro et al. (2003), Santini et al. (2003), Wolf & Wolf (2004), Blettner et al. (2008), Eger & Jahn (2010), Dode et al. (2011) [adverse neurobehavioral problems + cancer] Ingen effect: Meyer et al.(2006), Berg-Beckhoff et al.(2009) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20662418 http://www.chronicexposure.org
 10. Mittuniversitetet Tissue temperature increase or ionization is not needed for harmful effects?! Results from Yakymenko et al. (2015) review on RF and oxidative stress: Yakymenko, I., Tsybulin, O., Sidorik, E., Henshel, D., Kyrylenko, O., Kyrylenko, S., 2015. Oxidative mechanisms of biological activity of low-intensity radiofrequency radiation. Electromagn Biol Med 1–16. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26151230 See also Rüdiger (2009) review of genotoxic effects: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19285841
 11. Mittuniversitetet Paradigm change –study? Early results from world’s biggest and best-made NTP animal study show tumor risks below ICNIRP-guideline level. In 2016 a U.S. National Toxicology Program (NTP) study found wireless radiation caused DNA damage, and brain and heart tumours in rodents at the non-thermal level (NTP, 2016)., lower than the current ICNIRP guideline for mobile phones.  Both the American Cancer Society and the IEEE comment that RF-guidelines need to be re-evaluated. https://ntp.niehs.nih.gov/results/areas/cellphones/ http://microwavenews.com/news-center/ntp-comet-assay Image source: the IEEE Causality-criteria for RF-induced cancer is fulfilled for mobile phones and DECTs: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28401165 (by L. Hardell and M. Carlberg)
 12. Mittuniversitetet Thermal-based acute (6 minutes) ICNIRP-guideline vs. Biological, non-thermal 24/7 guidelines/recommendations 0 1000000 2000000 3000000 4000000 5000000 6000000 7000000 8000000 9000000 10000000 ICNIRP Russia Council of Europe EUROPAEM 10000000 100000 100 10 uW/m2 Please, note: ICNIRP-level is 100-1.000.000 times higher! http://www.icnirp.de EMF Scientist Appeal. 200 researchers contact in 2015 the UN and require lower levels: http://www.emfscientist.org Comparison of guidelines: http://tinyurl.com/RF-Guideline RF Radiation power density levels
 13. Mittuniversitetet Om energi
 14. Mittuniversitetet Mobiltrafik växer, Cloud är energi-problem http://www.samsung.com/global/business/semiconductor/minisite/Greenmemory/solutions/virtualization-cloud-computing
 15. Mittuniversitetet Från IEEE Spectrum : http://spectrum.ieee.org/energywise/energy/environment/smart-phones-uses-as-much-energy-as-a-refrigerator
 16. Mittuniversitetet iPhone konsumerar 388 kiloWatthours (kWh) / år – mer än kylskåp! Last year the average iPhone customer used 1.58 GB of data a month, which times 12 is 19 GB per year. The most recent data put out by a ATKearney for mobile industry association GSMA (p. 69) says that each GB requires 19 kW. That means the average iPhone uses (19kW X 19 GB) 361 kWh of electricity per year. In addition, ATKearney calculates each connection at 23.4 kWh. That brings the total to 384.4 kWh. The electricity used annually to charge the iPhone is 3.5 kWh, raising the total to 388 kWh per year. EPA’s Energy Star shows refrigerators with efficiency as low as 322 kWh annually. http://www.dslreports.com/shownews/Verizon-Wireless-iPhone-Users-Consume-The-Most-Data-121891 http://www.atkearney.com/documents/10192/760890/The_Mobile_Economy_2013.pdf
 17. Mittuniversitetet Ju snabbare hastighet, desto större energianvändning i mobilförbindelser Baliga, J., Ayre, R., Hinton, K., & Tucker, R. S. (2011). Energy consumption in wired and wireless access networks. IEEE Communications Magazine, 49(6), 70–77. Passive optical network (PON) = fiber
 18. Mittuniversitetet Recommendationer Att spara energi och skydda miljö/hälsa - Stäng av mobildata och Wi-Fi i mobiltelefoner, datorer och pekplattor alltid när man inte behöver dem. - Använda Ethernet-kablade förbindelser i arbete, i möten, i e-learning och i undervising. Snabbare och säkrare. - Tänk på Wi-Fi-Zoner i stället av All-Wi-Fi ( http://www.wifiinschools.org.uk/30.html ). - Skapa hälsosamma och miljövänliga arbetsplatser, mötesrum, studierum och övriga lokaler med Ethernet-möjlighet. Det här är också en tillgånglighetsfråga! - Erbjud det här info till alla MIUN medarbetare och studenter. ”Puck” - kombinerad mikrofon/högtalare USB Mjukvara att ringa/kontakta/svara Allt via fiber/ethernet!
 19. Fil.dr Mikko Ahonen, mikko . ahonen [ät] miun . se http://www.mikkoahonen.com Frågor och kommentarer välkomna!
Advertisement