Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Riskhantering - hur väljer och använder man mobila teknologier för att minimera hälsoriskerna?

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad

YouTube videos are no longer supported on SlideShare

View original on YouTube

Riskhantering - hur väljer och
använder man mobila
teknologier för att minimera
hälsoriskerna?
Fil.dr. Mikko Ahonen
Semina...
Om Mikko Ahonen:
Hardell, L., Koppel, T., Carlberg, M., Ahonen,
M., & Hedendahl, L. (2016). Radiofrequency
radiation at St...

Check these out next

1 of 32 Ad
Advertisement

More Related Content

More from Mikko Ahonen (12)

Advertisement

Riskhantering - hur väljer och använder man mobila teknologier för att minimera hälsoriskerna?

 1. 1. Riskhantering - hur väljer och använder man mobila teknologier för att minimera hälsoriskerna? Fil.dr. Mikko Ahonen Seminarium om barns hälsa, den 28 oktober 2017, ABF-huset, Stockholm.
 2. 2. Om Mikko Ahonen: Hardell, L., Koppel, T., Carlberg, M., Ahonen, M., & Hedendahl, L. (2016). Radiofrequency radiation at Stockholm Central Railway Station in Sweden and some medical aspects on public exposure to RF fields. International Journal of Oncology, 49(4), 1315–1324. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27633090 - Nu: post-doc –forskare, Mittuniversitetet, Sundsvall. - Forskning av elektromagnetiska fält 2008, i överläkare, professor Lennart Hardells forskargrupp. - Jobbade 20 år som forskare i Tammerfors Universitetet - Fil.dr. i Datavetenskap, Magister i Pedagogik - Många mätningskurser i Tyskland (RF, IF, ELF) - Riskhanteringworkshops i skolor under de senaste 10 år - Nyaste: student på Folkhälsovetenskap
 3. 3. Agenda? Dagens Innehåll? Från Europaparlamentet 2.4.2009 - Maximal användning av fiber- och ethernet-infrastruktur - Minska radiofrekvent strålning (mobilstrålning) nivåer i vår omgivning - Undervisning om hälsosammare metoder att använda mobilteknologier. http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+IM-PRESS+20090401IPR53233+0+DOC+XML+V0//EN&language=EN http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2008-0410+0+DOC+XML+V0//EN http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=17994&lang=en
 4. 4. Fysiologiska skillnader: Barn vs. Vuxen (Case: Hur mikrovågor absorberas i huvudet) Gandhi et al. (1996) , också Wiart et al. (2008), de Salles (2008) I barns benmärg är mikrovågstrålningen 10-gånger starkare än i vuxens benmärg (Christ et al. (2010); Peyman & Gabriel (2010)) Varför tillverkare rekommenderar i handboken att behålla mobiltelefon circa 2 cm avstånd från huvudet/kroppen? http://tinyurl.com/m-handbook
 5. 5. Från iPhone handbok: Från iPad handbok: http://www.mmfai.org/public/sarpdf/eng/3gs_sar.pdf http://manuals.info.apple.com/en_US/iPad_iOS4_Important_Product_Info.pdf !
 6. 6. Läkare Marc Arazi, #Phonegate, http://arazi.fr/wp2/ Även 3-gånger över gränsvärdet, när testat mot kroppen!
 7. 7. 10 MEDIZINISCHE HANDY-REGELN, 10 MEDISINSKA MOBILTELEFONREGLER SO LITET SAR-VÄRDE SOM MÖJLIGT, NÄR MAN KÖPER MOBILEN ! MINDRE APPS BETYDER MINDRE RF-STRÅLNING, STÄNG DATA/WI-FI ! UNDVIKA SAMTAL OCH DATAFÖRBILDELSER I PLATSER DÄR DET FINNS DÅLIG TÄCKNING (HISSAR, KÄLLAREN OSV) ! http://www.aekwien.at/aekmedia/Medizinische-Handy-Regeln.pdf Läkarförening i Wien
 8. 8. Smartphone - Mobildata Stängd/OFF  signal varje 30 minut Mätningar: Ingenjör, doktor Dietrich Moldan, http://www.drmoldan.de
 9. 9. Smartphone - Mobildata på/ON  Signal varje 2 minut. OBS! OM apps på (WhatsApp, Facebook osv), då signal nästan varje sekund!
 10. 10. Carlberg, M., Hedendahl, L., Ahonen, M., Koppel, T., & Hardell, L. (2016). Increasing incidence of thyroid cancer in the Nordic countries with main focus on Swedish data. BMC Cancer, 16, 426. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27388603 Antennposition har betydelse
 11. 11. Varningar, risker för barn och gravida - Den Ryska Strålskyddsmyndigheten (RNCNIRP) http://www.who.int/peh-emf/project/mapnatreps/RUSSIA%20report%202008.pdf , sidan 3 http://www.who.int/peh-emf/publications/reports/en/russia.pdf (Tidigare varningar för gravida kvinnor)
 12. 12. Varningar brukar inte hjälpa, när beroendet (addiction) är tillräckligt starkt.
 13. 13. Vet du vad det händer, när du börjar spelet? http://www.youtube.com/watch?v=ZlkADIQhdVk Det lönar sig att lägga mobiltelefon i flyg-läge (airplane mode) innan man börjar spelet.
 14. 14. Android – stäng alltid sändarna, när dom inte behövs
 15. 15. Apple iOS – stäng sändarna alltid, när du inte nödvändigt behöver dom
 16. 16. The WHO/International Agency for Research on Cancer (IARC) has classified radiofrequency (RF) electromagnetic fields as possibly carcinogenic to humans (Group 2B), based on an increased risk for glioma, a malignant type of brain cancer, associated with wireless phone use. IARC/WHO riskbedömning, 2011: http://www.iarc.fr/en/media-centre/pr/2011/pdfs/pr208_E.pdf (Riskbedömning gäller alla RF-sändare. Samverkan?)
 17. 17. No Laptop On Lap – hög belastning från ELF magnetfält och RF strålning Bättre: USB-tangentbord+ USB-mus + Ethernet-kabel (WLAN avstängd) Guterman, J., Moreira, A. A., Peixeiro, C., & Rahmat-Samii, Y. (2009) https://doi.org/10.1109/MAP.2009.5338680
 18. 18. Om Wi-Fi (Wireless Fidelity) WLAN ( Wireless Local Area Network) = Trådlös nätverk
 19. 19. Deutsche Telekom 2017 – Wi-Fi Router – Instruktioner för hälsan Vad gör nordiska teleoperatörer? Wi-Fi 2.4 GHz, Wi-Fi 5 GHz & DECT PÅ hela tiden, inga instruktioner
 20. 20. EUROPAEM (2016) – European Academy of Environmental Medicine Belyaev I, Dean A, Eger H, Hubmann G, Jandrisovits R, Kern M, Kundi M, Moshammer H, Lercher P, Müller K, Oberfeld G, Ohnsorge P, Pelzmann P, Scheingraber C, Thill R. Publicerad i Rev. Environ Health. 2016-09-01, 31 (3): 363-97. http://tinyurl.com/emf-europaem RF Peak value!, HF Spitzenwert!
 21. 21. Också lärare blir sjuka, jobbade under WLAN- router många år / månader innan det hände Eva: huvudvärk, kliande röda utslag (främst i ansiktet), trötthet, yrsel, minnesluckor, spända muskler, blödande tandkött. Linda: Huvudvärk, hudrodnad, -hetta, trötthet, yrsel, minnesluckor, kognitiva problem, svårt att hitta orden, blödande tandkött m.m. Lotta: Främst hjärtarytmi, hjärtflimmer/fladder/extraslag i hjärtat, förlamande trötthet, tröghet i huvudet/tanken, svårt att hitta orden o.s.v http://www.skolvarlden.se/artiklar/kommuner-behandlar-eloverkanslighet-helt-olika http://wifiinschools.org.uk/30.html http://www.stralskyddsstiftelsen.se/2017/02/gymnasielarare-blev-sjuk-av-tradlos-teknik-i-skolan/ Koll på studier av oxidativ stress och Wi-Fi på PubMed eller EMF-Portal.org
 22. 22. Tissue temperature increase or ionization is not needed for harmful effects?! Results from Yakymenko et al. (2015) review on RF and oxidative stress: Yakymenko, I., Tsybulin, O., Sidorik, E., Henshel, D., Kyrylenko, O., Kyrylenko, S., 2015. Oxidative mechanisms of biological activity of low-intensity radiofrequency radiation. Electromagn Biol Med 1–16. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26151230 See also Rüdiger (2009) review of genotoxic effects: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19285841
 23. 23. Juridiska åtgärder + försäkringsbolag : Domstolbeslut i Italien – EU precedensfall Italia 2012: Försäljare Innocente Marcollini. använde både mobiltelefon och DECT-telefon  tumör ersättning: arbetsoförmåga och invaliditet. http://microwavenews.com/news-tags/innocente-marcolini Lloyds-försäkringsbolags Underwriter, 2015 Italia 2017: 2 nya tumörer ersättade http://www.dailymail.co.uk/health/article-4432974/Italian-court-finds-link-cell-phones-tumors.html
 24. 24. Bina, fåglar och växter - Radiofrekvent (RF) strålning Redan 3 review-artiklar indikerar skador: Cucurachi et al. (2013). http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23261519 Balmori (2009): http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19264463 Sivani & Sudarsanam (2012). http://www.biolmedonline.com/Articles/Vol4_4_2012/Vo l4_4_202-216_BM-8.pdf + http://www.indiaenvironmentportal.org.in/files/file/final_mobile_towers_report.pdf http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23915130
 25. 25. Epidemiologiska studier: Radio & TV-sändare/master: Effekt: Dolk et al. (1997a), Hocking & Gordon (2003), Ha et al. (2007), Mascarinec et al. (1994, Michelozzi et al. (2002), Morton & Phillips (1983), Park et al. (2004) [mer leukemi och lymfoma] Ingen effekt: Dolk et al. (1997b), Mersenich et al. (2008) Mobilbasstationer / mobilmaster: Effekt: Abdel-Rassoul et al. (2007), Eger et al. (2004), Hutter et al. (2006), Gadzicka et al. (2004) Navarro et al. (2003), Santini et al. (2003), Wolf & Wolf (2004), Blettner et al. (2008), Eger & Jahn (2010), Dode et al. (2011) [neurologiska problem + cancer] Ingen effect: Meyer et al.(2006), Berg-Beckhoff et al.(2009) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20662418 http://www.chronicexposure.org
 26. 26. Base station Field Strengths 3,2 V/m 12 V/m 44 V/m 21 V/m Riskfulla installationer -- > Höga RF-nivåer nära skolor ( 3 V/m <> 23872 µW/m2 , bilder från Åbo)
 27. 27. Mittuniversitetet Termiskt, akut (30 minut) ICNIRP-gränsvärde vs. Biologiska, icke-termiska 24/7 rekommendationer 0 1000000 2000000 3000000 4000000 5000000 6000000 7000000 8000000 9000000 10000000 ICNIRP Russia Council of Europe EUROPAEM 10000000 100000 100 10 uW/m2 Bra att veta: ICNIRP-gränsvärde (http://www.icnirp.de ) är 100-1.000.000 gånger högre än rekommendationer! EMF Scientist Appeal. 200 forskare kontakterade FN i 2015 och ville sänka gränsvärde: http://www.emfscientist.org Jämförelse: https://tinyurl.com/RF-Guideline1 RF-strålning Effekttäthet, (power density) nivåer
 28. 28. Paradigm change –study? Early results from world’s biggest and best-made NTP animal study show tumor risks below ICNIRP-guideline level. In 2016 a U.S. National Toxicology Program (NTP) study found wireless radiation caused DNA damage, and brain and heart tumours in rodents at the non-thermal level (NTP, 2016)., lower than the current ICNIRP guideline for mobile phones.  Both the American Cancer Society and the IEEE comment that RF-guidelines need to be re-evaluated. https://ntp.niehs.nih.gov/results/areas/cellphones/ http://microwavenews.com/news-center/ntp-comet-assay Image source: the IEEE Causality-criteria for RF-induced cancer is fulfilled for mobile phones and DECTs: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28401165 (by L. Hardell and M. Carlberg)
 29. 29. Konflikter? Bias? ICNIRP International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (en tysk stiftelse, http://www.icnirp.de ) Honorary chair: Michael Repacholi (kritik: http://tinyurl.com/eilampo ) EU SCENIHR (ICNIRP) + COST 281(ICNIRP) International EMF Project i WHO Tidigare ledare: Michael Repacholi Nyvarande ledare: Emilie Deventer (kritik: http://www.microwavenews.com http://www.chronicexposure.org/limitsICNIRP.html ) A Radiant Day: http://www.youtube.com/watch?v=GUnykR_T-UY Akademisk Myth-Busting: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27902455,28656257
 30. 30. Rekommendationer • Med mobiltelefon borde man alltid använda högtalaremod, airtube-handsfree eller likana utrustningar/metoder. • Inga mobildataförbindelser (mobiltelefon, mokkula) eller laptop (Wi-Fi) nära magen, hellre distans med en 5 meter lång USB-kabel. • Ingen WLAN-router i klassrummet eller i sovrummet. • Stänga av alla mobilförbindelser (WLAN, 3G, 4G, DECT) hemma på kvällen
 31. 31. Fil.dr. Mikko Ahonen, mikko . ahonen [ät] tutanota . com Publikationer: http://www.mikkoahonen.com Non-profit - Wireless Education -kurser: http://www.wirelesseducation.org Frågor och kommentarer välkomna!

×