Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Opiskelijan oikeudet ja varovaisuusperiaate oppilaitosten mobiilioppimispiloteissa

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad

Check these out next

1 of 55 Ad

Opiskelijan oikeudet ja varovaisuusperiaate oppilaitosten mobiilioppimispiloteissa

Download to read offline

Human rights and precautionary principle - in connection to mobile learning. A presentation made at the Department of Education, University of Tampere, Finland / originally December 2nd 2014.

Esitys käsittelee lasten ja myös opiskelijoiden oikeuksia terveellisemmän oppimisympäristön osalta. Samoin tuodaan esille olematon riskienhallinta noissa mobiilioppimishankkeista, joita ministeri Krista Kiurun johdolla on Suomen kouluihin pakolla ajettu.

Human rights and precautionary principle - in connection to mobile learning. A presentation made at the Department of Education, University of Tampere, Finland / originally December 2nd 2014.

Esitys käsittelee lasten ja myös opiskelijoiden oikeuksia terveellisemmän oppimisympäristön osalta. Samoin tuodaan esille olematon riskienhallinta noissa mobiilioppimishankkeista, joita ministeri Krista Kiurun johdolla on Suomen kouluihin pakolla ajettu.

Advertisement
Advertisement

More Related Content

Similar to Opiskelijan oikeudet ja varovaisuusperiaate oppilaitosten mobiilioppimispiloteissa (20)

More from Mikko Ahonen (14)

Advertisement

Opiskelijan oikeudet ja varovaisuusperiaate oppilaitosten mobiilioppimispiloteissa

 1. 1. Opiskelijan oikeudet ja varovaisuusperiaate oppilaitosten mobiilioppimispiloteissa Tutkija (FT) Mikko Ahonen Tampereen yliopisto / SIS / INFIM
 2. 2. Ohjelmassa: Mobiilioppiminen – eettiset haasteet Suosituksia eri maista ja varovaisuusperiaate Riskienhallinnan toimet Kysymyksiä
 3. 3. Mikko Ahonen: • FT, tietojenkäsittely, toukokuu 2011. KM, 1998. Datanomi, 1989. • Mobiilioppimisen ja sähkömagneettisten kenttien riskienhallinnan tutkimus Tampereen yliopistolla. • Työskennellyt aikaisemmin mm. IT-alalla (TeliaSonera ym.) ja EU IST MOBIlearn-projektissa • Osakas perheyhtiö Sustainable Mobile Oy (Suomen Säteilykontrolli), toiminut mittaajana ja riskienhallinnan kouluttajana 5 vuotta. • Naimisissa, 2 lasta
 4. 4. Mobiilioppiminen ja eettiset kysymykset
 5. 5. MOBIlearn EU 5. Framework IST Project 2002-2005 Target: Mobile Learning System Scenarios – test cases MBA MUSEUM FIRST-AID
 6. 6. Mitä eettiset kysymykset ovat merkinneet mobile learning –yhteisössä? Four primary ethical principles Health?? mLearn 2012 Conference, Ethics Workshop ,http://ceur-ws.org/Vol-955/workshops/WS2Ethical.pdf
 7. 7. Suosituksia ja varoituksia eri maista + syyt riskienhallintaan
 8. 8. STUK: http://www.stuk.fi/ihminen-ja-sateily/sateilyn_terveysvaikutukset/matkapuhelin_terveysvaikutus/fi_FI/stukin_matkapuhelinkannanotto/ Vuonna 2004: http://www.stuk.fi/stuk/tiedotteet/2004/fi_FI/news_340/_files/12222632510008322/default/NordicMobilPress2004.pdf Miten näistä on tiedotettu kouluihin ja koteihin?
 9. 9. Maailman terveysjärjestön kannanotto 2011: • Maailman terveysjärjestön (WHO) syöpätutkimuspaneeli (IARC) luokittelee radiotaajuisen säteilyn eli mikroaaltosäteilyn mahdollisesti syöpää aiheuttavaksi (Group 2B). Näyttö perustuu gliooman, eli pahalaatuisen aivokasvaimen riskiin, langattomien (wireless) puhelinten käyttöön liittyen. Käyttäjiä kehoitetaan pienentämään aivojen altistusta. http://www.iarc.fr/en/media-centre/pr/2011/pdfs/pr208_E.pdf • Aikaisemmin vuonna 2002 magneettikentät WHO/IARC luokitellut ”mahdollisesti karsinogeenisiksi” (Kommentti: Kännykän ja tabletin akku tuottavat magneettikenttiä.) http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol80/mono80.pdf • Osa tutkijoista pitää luokituksia alimitoitettuina: http://today.law.harvard.edu/at-center-for-ethics-event-cell-phone-radiation-and-institutional-, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24192496
 10. 10. Ensimmäiset korvausvaatimukset menevät läpi myös EU:ssa EU-ennakkotapaus 2012: - Myyjä Innocente Marcollini käytti työnantajan kännykkää ja DECT-puhelinta. - Oikeuden päätös: kasvaimen syynä kännykänkäyttö. - Työntekijälle korvattiin työkyvyttömyys ja invaliditeetti. http://tinyurl.com/ennakkotapauskannykka 2013 vakuutusjätti Swiss Re luokitti sähkömagneettiset kentät (RF+ELF) korkeimpaan seurattavaan riskiluokkaan. http://tinyurl.com/vakuutusriski ) USA 2014: Aivokasvain-trials etenemässä, http://tinyurl.com/ennakko-us Lloyds ja Swiss Re ovat jo vuonna 2002 suosittaneet, että mobiilifirmoille ei korvata, jos heidän työntekijänsä sairastuvat SM-kuormituksesta.
 11. 11. Lasten erot fysiologian kannalta (Case: Kännykän mikroaaltosäteilyn absorptio päähän) Gandhi et al. (1996) , myös Wiart et al. (2008), de Salles (2008) Lapsella luuytimen kohdalla säteily jopa 10 kertaa voimakkaampaa kuin aikuisella (Christ et al. (2010); Peyman & Gabriel (2010)) Miksi laitevalmistajat kehottavat käsikirjoissa kuluttajaa pitämään matkapuhelimen n. 2 sentin päässä päästä/kehosta, myös valmiustilassa? http://ehtrust.org/cell-phone-fine-print-warnings/
 12. 12. Varoitus iPhonen manuaalista http://www.mmfai.org/public/sarpdf/eng/3gs_sar.pdf Varoitus iPadin manuaalista http://manuals.info.apple.com/en_US/iPad_iOS4_Important_Product_Info.pdf
 13. 13. Euroopan Parlamentti 2.4.2009 - Ei kännyköiden markkinointia lapsille - Koulutusta tavoista, miten mobiililaitteita voi käyttää terveellisemmin (esimerkiksi ajoittain sulkemalle ne) - Ei matkapuhelintukiasemia lastentarhojen ja koulujen lähelle http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?language=en&type=IM-PRESS&reference=20090401IPR53233 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2008-0410+0+DOC+XML+V0//EN
 14. 14. Euroopan Neuvosto 6.5.2011 (Council of Europe, Resolution 1815) Suositukset: WLAN-verkkoja ei asenneta kouluun ja luokissa ei pidä kännyköiden olla päällä. Koulussa suurimmaksi (peak) radiotaajuisen säteilyn tasoksi suositellaan 0,6 V/m (1000 μW/m²), mieluummin alle 0,2 V/m (110 μW/m²) http://assembly.coe.int/Mainf.asp?link=/Documents/AdoptedText/ta11/eRES1815.htm
 15. 15. Ranskan laki vuonna 2014 • Kieltää mobiilaitteiden markkinoinnin alle 14-vuotiaille • Varovaisuusperiaate käyttöön, matkapuhelintukiasemien säteilytasojen säätelu koulujen ja lastentarhojen lähellä. • Ei WLAN-tukiasemia vauvojen ja pienten lasten lähelle hoitopaikoissa. http://www.lemonde.fr/planete/article/2014/01/22/ondes-une-loi-pour-limiter-l-exposition-de-la-population_4351967_3244.html
 16. 16. Oppijan oikeuksista
 17. 17. Perusopetuslaki • 3 § • Opetuksen järjestämisen perusteet • … • Opetus järjestetään oppilaiden ikäkauden ja edellytysten mukaisesti ja siten, että se edistää oppilaiden tervettä kasvua ja kehitystä. (13.6.2003/477) • Opetuksessa tulee olla yhteistyössä kotien kanssa.
 18. 18. Suomi on allekirjoittanut vuonna 2007 YK:n vammaissopimuksen (Hallberg 2011:243), jonka 3 artiklassa taataan saavutettavuus ja esteettömyys. Saavutettavuus perustuu ihmisten yhdenvertaiseen kohteluun ja syrjimättömyyteen (Sosiaaliportti). Suomen perustuslain 6 §:n 2 momentissa kielletään asettamasta ketään muita huonompaan asemaan terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.
 19. 19. Kirjanen luettavissa: http://issuu.com/jarmoailio/docs/langaton_valmis_ekirjab Suosittelen OTT Henrik Elonheimon ja OTM Marjukka Hagströmin artikkeleita.
 20. 20. VAROVAISUUS-PERIAATE
 21. 21. Precautionary principle - Varovaisuusperiaate • According to the Commission the precautionary principle may be invoked when a phenomenon, product or process may have a dangerous effect, identified by a scientific and objective evaluation, if this evaluation does not allow the risk to be determined with sufficient certainty. http://europa.eu/legislation_summaries/consumers/consumer_safety/l32042_en.htm
 22. 22. Koska on liian myöhäistä? Mitä jos valtaosalla altistuneita vaivat ja sairaudet näkyvät vasta vuosien jälkeen? Boiling frog syndrome
 23. 23. Varovaisuusperiaate edellyttää myös, että tieteellisen tiedon vajavuutta ei saa käyttää tekosyynä viivyttää toimenpiteitä. Tieteellisen varmuuden hakeminen yhä uusin lisätutkimuksin on omiaan johtamaan tilanteeseen, jossa vaarat ehtivät realisoitua. (Pirjatanniemi 2005:85–6)
 24. 24. Tutkimustulos riippuu rahoittajasta? Tausta: Selvitettiin, vaurioittaako radiotaajuinen säteily (mikroaaltosäteily) DNA:ta. Katso myös Huss et al. (2007)
 25. 25. Raja-arvot 3G (sisätilat) vs. luonnon radiotaajuinen säteily 10000000 100000 100 0,3 10000000 9000000 8000000 7000000 6000000 5000000 4000000 3000000 2000000 1000000 0 ICNIRP Russia BioInititive Schumann uW/m2 Radiotaajuisen säteilyn tasot yllä yksikössä μW/m2. Vertaa: Thermal (ICNIRP) 10.000.000, 6 minuutin mittaus vs. Biologinen, krooninen 24/7 mittaus/altistus 100-0.3. Historiallinen katsaus raja-arvoihin: http://tinyurl.com/history-rf-guideline
 26. 26. Mahdollinen terveysongelma koululuokissa • Lapsilla on jatkuvasti 3G&4G-datayhteydet auki kännyköissään • Appsit kuten What’s Up, Facebook, Twitter, pelit ym. hakevat tiheästi päivityksiä verkosta langattoman yhteyden kautta. • Luokissa jatkuva, vaihteleva (intermittent) ja riskialtis mikroaaltokuormitus (EU-Reflex projektin loppuraportti, 2004) • http://tinyurl.com/EU-Reflex , http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19285841 • Kännykän asettaminen äänettömälle ei vähennä terveysriskiä! Vasta kännykän datayhteyden kytkeminen pois tai kännykän sammuttaminen pienentää riskiä.
 27. 27. Mobiiliteknologioiden terveysvaikutukset, esimerkkinä hedelmällisyys
 28. 28. Hedelmällisyysongelmat Huono siittiöiden liikkuvuus, huono sperman laatu, DNA-vaurioita Jo 3 tutkimuskatsausta (meta-analyysia) osoittaa riskejä: La Vignera et al. (2012), Liu et al. (2014), Adams et al. (2014) http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21799142,24700791,24927498 http://tinyurl.com/hedelmaton
 29. 29. Miksi läppäriä tai tabletia WLANilla ei kannata pitää sylissä? Avendaño et al. (2012), Atasoy et al. (2012) http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22112647,22465825
 30. 30. Syöpä ja kasvaimet - Jo 3 epidemiologista tutkimusta osoittaa gliooman riskiä kännykän heavykäyttäjillä (Coureau et al. (2014), Hardell et al. (2014), Interphone Group (2012). http://oem.bmj.com/content/early/2014/05/09/oemed-2013-101754.short http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0928468012001101 http://ije.oxfordjournals.org/content/early/2010/05/17/ije.dyq079.short http://ije.oxfordjournals.org/content/suppl/2010/05/06/dyq079.DC1/Interphone_Appendix1.pdf - Bradford Hill –kriteeristöllä osa tutkijoista luokittelisi radiotaajuisen säteilyn todennäköisesti karsinogeeniseksi: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24192496 , http://www.scribd.com/doc/179320722/ - On olemassa 4 meta-analyysia, jotka osoittavat kasvanutta riskiä yli 10 vuotta kännykkää käyttäneillä: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19826127 http://www.spandidos-publications.com/ijo/article.jsp?article_id=ijo_32_5_1097 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19328536 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17619826
 31. 31. EMF-Mekanismit (joista väitellään): a) Kalsiumin vuoto soluista, calcium ion efflux + Voltage-Gated Calcium Channels (Bawin et al. 1975, Dutta et al. 1989, Pall 2013) b) Veriaivoesteen vuoto (blood brain barrier leakage) (Neubauer et al. 1990, Leszcynski et al. 2002, Salford et al. 2003) c) Hapen reaktiivisten yhdisteiden (ROS, Reactive Oxygen Species) aiheuttamat DNA-vauriot ja muut haitalliset vaikutukset (Friedman et al. 2008, Phillips et al. 2009, Yurekli et al. 2006) d) Stressiproteiinit ja vaikutus vastustuskykyyn (Belyaev et al. 2008, French et al. 2001, De Pomerai et al. 2003) e) Vaikutus käpyrauhaseen  melatoniini- ja serotoniinituotanto (Henshaw & Reiter 2005, Persinger 1987)
 32. 32. Wi-Fi eli WLAN (Langaton lähiverkko = Wireless-Fidelity = Wireless Local Area Network) Suosituksia ja 2400-2485 MHz Pulssi: 50-500 Hz Laitetunnus: 10 Hz kannanottoja
 33. 33. Laitevalmistajat suosittelevat varovaisuutta WLAN-reitittimen paikan osalta. https://www.telewell.fi/files/ohjekirjat/TW-EA510V3C_3G4G_FINNISH_MANUAL_final.pdf , sivu 14
 34. 34. WLAN - Tiukat rajoitukset Venäjällä ja Ranskassa Venäjän suositus kokonaisuudessa: http://www.scribd.com/doc/182641315 Ranskan lakiprosessi: http://tinyurl.com/France-law-Wi-Fi
 35. 35. Patentti – WLAN-tukiasema – 10 Hz:llä laitetunnuksen SSID-lähettäminen  Hedelmällisyys-vauriot mainittu
 36. 36. WLAN - Altistusaika ja hedelmällisyys Altistus Vaikutus Atasoy et al. (2013), Özorak et al. (2013) 24/7, 20 viikkoa 0.091 W/kg in vivo (e) DNA-vaurioita spermassa Avendano et al. (2012) 4 tuntia 1 mW/m2 in vitro (i) Huono sperman liikkuvuus, DNA fragmentoitunut Poulletier de Gannes (2013) 1 tunti / päivä 0.08 ja 4 W/kg in vivo (e) Ei vaikutusta WLAN-päätelaitteen ja reitittimen altistusaika kannattaa minimoida!
 37. 37. Ahonen & Koppel (2012)  http://tinyurl.com/mlearn2012a Esimerkki: Problem-Based Learning - Mahdollista ilman kroonista mikroaaltokuormitusta Tekevät havaintoja, tulkitsevat informaatiota käyttämällä mobiilaitteita (kännykkä, tabletti) (ottamalla valokuvia, tekemällä muistiinpanoja, äänittämällä) off-line -tilassa. Muokkaavat ja reflektoivat löydöksiä käyttämällä PC:tä Ethernet-verkossa. START Student identify what they need to know Apply it Learn it Problem posed
 38. 38. Ehdotuksia – Kännykät, Tabletit, WLAN • Vältettävä lasten ja nuorten jatkuvaa mikroaaltokuormitusta  mieluummin Ethernet-yhteyksiä. • Jos langattomia yhteyksiä käytetään, silloin hyvin lyhyesti • Android Tablet-laitteita & kännyköitä voidaan yhdistää USB-liitännän kautta Ethernet-verkkoon (ns. Reverse Tethering). • Sovelluksia käyttöön, jotka tukevat ”off-line”-tilaa • WLAN-reitittimet pois luokista, tehojen tiputus ja WLAN Zone –ajattelu ajankohtaiseksi. • Mittausinstrumentit käyttöön WLANien ja muiden säteilytasojen suunnittelussa (ehdotus: perustaso alle 100 μW/m² ja kroonisesti sairailla ihmisillä alle 10 μW/m² , http://www.bioinitiative.org )
 39. 39. TARVITSISIMMEKO UUTTA LÄHESTYMISTAPAA? Kirsti Lonka (toim.) Eduskunnan Uusi oppiminen -raportti http://tinyurl.com/uusio Ei sanaakaan lasten terveysriskeistä ja riskienhallinnasta! Hannele Niemi - Jari Multisilta (toim.) Rajaton luokkahuone –kirja https://www.ps-kustannus.fi/tuote/900040872.html Ei sanaakaan lasten terveysriskeistä ja riskienhallinnasta!
 40. 40. Kysymykset tervetulleita! Tutkija FT Mikko Ahonen mikko . p . ahonen [ät] uta . fi 03-3551 8069 , 050-3451 528 (SMS) http://www.uta.fi/~kamiah http://mikkoahonen.puheenvuoro.uusisuomi.fi
 41. 41. Extra-diat
 42. 42. Vaikutukset mehiläisiin, lintuihin, kasveihin - Radiotaajuinen säteily (mikroaaltosäteily) Jo 3 vertaisarvioitua review-katsausta antaa viitteitä vaurioista: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23261519 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19264463 http://www.biolmedonline.com/Articles/Vol4_+ http://www.indiaenvironmentportal.org.in/files/file/final_mobile_towers_report.pdf http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23915130
 43. 43. Epidemiologiset tutkimukset : Radio and TV-mastot: Haitallinen vaikutus: Dolk et al. (1997a), Hocking & Gordon (2003), Ha et al. (2007), Mascarinec et al. (1994, Michelozzi et al. (2002), Morton & Phillips (1983), Park et al. (2004) [Enemmän leukemiaa and lymfoomia] Ei vaikutusta: Dolk et al. (1997b), Mersenich et al. (2008) Matkapuhelintukiasemat: Haitallinen vaikutus: Abdel-Rassoul et al. (2007), Eger et al. (2004), Hutter et al. (2006), Gadzicka et al. (2004) Navarro et al. (2003), Santini et al. (2003), Wolf & Wolf (2004), Blettner et al. (2008), Eger & Jahn (2010) [suuri kirjo vaikutuksia: hermostollisista oireista rintasyöpään] Ei vaikutusta: Meyer et al.(2006), Berg-Beckhoff et al.(2009) http://www.chronicexposure.org Tutkimuspaperimme, Khurana et al. (2010): http://tinyurl.com/TowerEpidemiology
 44. 44. Ristiriitoja? Video: http://www.nrk.no/programmer/tv/brennpunkt/1.6292981 ICNIRP International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (saksalainen säätiö, kutsuperiaatteella toimiva) Perustaja, kunniapuheenjohtaja: Michael Repacholi (kritiikki: http://tinyurl.com/ICNI-What-P , http://tinyurl.com/eilampo ) EU SCENIHR + COST 281 (ICNIRP-jäseniä) International EMF Project WHO:ssa Ennen: Michael Repacholi Nyt: Emilie Deventer (kritiikki: http://www.chronicexposure.org/limitsICNIRP.html
 45. 45. Masennus, burn-out ja mielenterveysongelmat Historiallisesti: Voimalinjat ja masennus: Baris et al. (1996), van Wijngaarden et al. (2000), Beale et al. (1997); Perry et al. (1989), Perry et al. (1981); Poole et al. (1993), Verkasalo et al. (1997), Zyss et al. (1997) EMF Burn-Out -hypoteesi: Warnke & Hensinger (2013): http://tinyurl.com/EMF-Burn-Out
 46. 46. Autismi, ylivilkkaus ja ADHD Tutkimushankkeemme ADHD&Autismi: http://www.koneensaatio.fi/fi/tiivistelmaet/#Ahonen Sähkömagneettisilla kentillä mahdollisesti yhteys autismiin (erit. oireisiin). ((Kane, 2004; Thornton, 2006; Klinghardt, 2011; Mariea & Carlo (2007); Milham (2011)). Guhathakurta et al. (2006): serotoniinin välitysongelmat. Autismi&EMF-katsaus: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24095003 ADHD-lääkkeitä syövien määrä kaksinkertaistunut neljässä vuodessa (Aamulehti 26.9.2011) Kännykkä- ja tukiasema-altistuksella on ehkä yhteys ADHD:hen: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3306017/ , http://tinyurl.com/BuchnerEger2011 http://www.prlog.org/12110138-childrens-cell-phone-use-may-increase-their-risk-of-adhd.html
 47. 47. WLAN-effect-tutkimukset 1/2 • Atasoy H.I. et al., 2013. Immunohistopathologic demonstration of deleterious effects on growing rat testes of radiofrequency waves emitted from conventional Wi-Fi devices. Journal of Pediatric Urology 9(2): 223-229. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22465825 • Avendaño C. et al., 2012. Use of laptop computers connected to internet through Wi-Fi decreases human sperm motility and increases sperm DNA fragmentation. Fertility and Sterility 97(1): 39-45. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22112647 • (Avendaño C. et al., 2010. Laptop expositions affect motility and induce DNA fragmentation in human spermatozoa in vitro by a non-thermal effect: a preliminary report. American Society for Reproductive Medicine 66th Annual Meeting: O- 249 http://wifiinschools.org.uk/resources/laptops+and+sperm.pdf) • Aynali G. et al., 2013. Modulation of wireless (2.45 GHz)-induced oxidative toxicity in laryngotracheal mucosa of rat by melatonin. Eur Arch Otorhinolaryngol 270(5): 1695-1700. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23479077 • Gumral N. et al., 2009. Effects of selenium and L-carnitine on oxidative stress in blood of rat induced by 2.45-GHz radiation from wireless devices. Biol Trace Elem Res. 132(1-3): 153-163. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19396408 • Havas M. et al., 2010. Provocation study using heart rate variability shows microwave radiation from 2.4GHz cordless phone affects autonomic nervous system. European Journal of Oncology Library Vol. 5: 273-300. http:// www.icems.eu/papers.htm?f=/c/a/2009/12/15/MNHJ1B49KH.DTL part 2. • Havas M. and Marrongelle J. 2013. Replication of heart rate variability provocation study with 2.45GHz cordless phone confirms original findings. Electromagn Biol Med 32(2): 253-266. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23675629 • Maganioti A. E. et al., 2010. Wi-Fi electromagnetic fields exert gender related alterations on EEG. 6th International Workshop on Biological Effects of Electromagnetic fields. http://www.istanbul.edu.tr/6internatwshopbioeffemf/cd/pdf/poster/WI-FI%20ELECTROMAGNETIC%20FIELDS%20EXERT%20GENDER.• Margaritis L.H. et al., 2013. Drosophila oogenesis as a bio-marker responding to EMF sources. Electromagn Biol Med., Epub ahead of print. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23915130
 48. 48. WLAN-effect-tutkimukset 2/2 • Naziroglu M. and Gumral 2009. Modulator effects of L-carnitine and selenium on wireless devices (2.45 GHz)-induced oxidative stress and electroencephalography records in brain of rat. Int J Radiat Biol. 85(8): 680-689. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19637079 • Nazıroglu M. et al., 2012. 2.45-Gz wireless devices induce oxidative stress and proliferation through cytosolic Ca2+ influx in human leukemia cancer cells. International Journal of Radiation Biology 88(6): 449–456. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22489926 • Nazıroglu M. et al., 2012b. Melatonin modulates wireless (2.45 GHz)-induced oxidative injury through TRPM2 and voltage gated Ca(2+) channels in brain and dorsal root ganglion in rat. Physiol Behav. 105(3): 683-92. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22019785 • Oksay T. et al., 2012. Protective effects of melatonin against oxidative injury in rat testis induced by wireless (2.45 GHz) devices. Andrologia doi: 10.1111/and.12044, Epub ahead of print. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23145464 • Papageorgiou C. C. et al., 2011. Effects of Wi-Fi signals on the p300 component of event-related potentials during an auditory hayling task. Journal of Integrative Neuroscience 10(2): 189-202. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21714138 • Shahin S. et al., 2013. 2.45 GHz Microwave Irradiation-Induced Oxidative Stress Affects Implantation or Pregnancy in Mice, Mus musculus. Appl Biochem Biotechnol 169: 1727–1751. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23334843 • Türker Y. et al., 2011. Selenium and L-carnitine reduce oxidative stress in the heart of rat induced by 2.45-GHz radiation from wireless devices. Biol Trace Elem Res. 143(3): 1640-1650. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21360060 • Özorak A. et al., 2013. Wi-Fi (2.45 GHz)- and mobile phone (900 and 1800 MHz)- induced risks on oxidative stress and elements in kidney and testis of rats during pregnancy and the development of offspring. Biol Trace Elem Res, Epub ahead of print. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24101576
 49. 49. ENNEN WLAN-aikakautta • Hae http://emf-portal.org ja käytä hakusanoja ‘pulsed’ ja ‘2450’. Jos hakuehto annettu oikein, sanojen väliin muodostuu pystyviiva. • Tulokset: erityisesti eläinkokeissa haitallisia vaikutuksia hormonitoimintaan, veriaivoesteeseen, muistiin, vastustuskykyyn ym.
 50. 50. Alan teollisuuden ongelma: radiowave sickness • Venäjällä 1950-1970 –luvuilla tuhansia tutka&mikroaaltokuumennin-työntekijöitä testattu, joista aina tietty prosentti sairastui sähköyliherkkyyteen. • Ericssonin Ellemtel –yksikössä 20 sairastumista, mm. Per Segerbäck • Myös MA:een yhteydessä suomalaisista firmoista sairastuneita, IT-tukihenkilöitä, mobiiliyhteyksien testaajia, insinöörejä ym. Osa jo vaikeasti työkyvyttömiä. • Muutama dokumentti, katso Guidelines: http:// www.uta.fi/~mikko.p.ahonen/EHS-SYH/
 51. 51. Myös opettajia sairastuu - Esimerkki Ruotsista Eva: huvudvärk, kliande röda utslag (främst i ansiktet), trötthet, yrsel, minnesluckor, spända muskler, blödande tandkött. Linda: Huvudvärk, hudrodnad, -hetta, trötthet, yrsel, minnesluckor, kognitiva problem, svårt att hitta orden, blödande tandkött m.m. Lotta: Främst hjärtarytmi, hjärtflimmer/fladder/extraslag i hjärtat, förlamande trötthet, tröghet i huvudet/tanken, svårt att hitta orden o.s.v. http://www.skolvarlden.se/artiklar/kommuner-behandlar-eloverkanslighet-helt-olika http://tinyurl.com/WLAN-riskit http://tinyurl.com/EMF-heart
 52. 52. Provokaatiotestit “Tunnista onko lähetin päällä” – ovatko oikea tapa tutkia sähköön ja säteilyyn reagoimista? • James Rubin & Co väittävät, että sähköllä ja säteilyllä ei ole syy-yhteyttä ihmisten reaktioihin psykologisissa kokeissa: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/bem.20536/abstract • Andrew Marino & Co taas kiinnittävät huomiota siihen, että pitäisi tutkia aivojen ja hermoston reaktioita henkilökohtaisten tuntemusten sijaan: http://www.andrewamarino.com/journalarticles.html • Tungler & Klitzing (2013) Testi – mikroverenkierto, sydän (HRV) & ihon sähkönjohtavuus: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23301924
 53. 53. Ihmiset tunnistavat magneettikentän? - Chryptochrome http://www.nature.com/ncomms/journal/v2/n6/full/ncomms1364.html http://www.andrewamarino.com/PDFs/158-IntJRadiatBiol2009.pdf - Entä jos sähköön ja säteilyyn (viiveellä) reagointi on aivan luonnollista?

Editor's Notes

 • Asynchronous communication, replication and synchronisation are (some) alternatives.

×