Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Liikennerevoluutio 27042011 julkistamistilaisuus

1,292 views

Published on

Liikennerevoluution julkistamistilaisuuden 27.4.2011 esitys

Published in: Travel
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Liikennerevoluutio 27042011 julkistamistilaisuus

 1. 1. Liikennerevoluutio Liikennerevoluutio-kehitysohjelman ajatuskartan julkistaminen 27.4.2011 Liikenne- ja viestintäministeriö ● Työ- ja elinkeinoministeriö ● Valtiovarainministeriö Ympäristöministeriö ● Sitra ● Liikennevirasto ● Trafi ● Tivit Oy ● RYM OyLiikenne- ja viestintäministeriö ● Työ- ja elinkeinoministeriö ● Valtiovarainministeriö Ympäristöministeriö ● Sitra ● Liikennevirasto ● Trafi ● Tivit Oy ● RYM Oy
 2. 2. Vallankumouksen lähtökohdatToimintaympäristöön on ilmaantunut merkittäviä ilmiöitä ja muutosvoimia, jotka eivät olesisältyneet nykyiseen lähestymistapaan:- Alueiden ja maiden välinen globaali kilpailu toimipaikkojen ja työtehtävien sijainnista- Käyttäjien vaatimustason kasvu ja monimuotoistuneet tarpeet- Digitalisoituminen, älykkäiden teknologioiden kehittyminen- Kaupungistuminen ja yhdyskuntarakenteen hajautuminen- Ilmastonmuutos- Väestörakenteen muutos, ikääntyminen- Budjettien kasvun kääntyminen niukkuudeksi Liikenne- ja viestintäministeriö ● Työ- ja elinkeinoministeriö ● Valtiovarainministeriö Ympäristöministeriö ● Sitra ● Liikennevirasto ● Trafi ● Tivit Oy ● RYM Oy
 3. 3. Liikennerevoluutiokysely 20.-26.4.20111. Henkilöautoliikenteen kasvu suunnittelun lähtökohtana2. Bussiliikenteen kehittäminen3. Raideliikenne joukkoliikenteen ongelmien ratkaisijana4. Kevyen liikenteen edistäminen5. Rationaalinen infran suunnittelu6. Monitasoinen suunnittelujärjestelmä7. Kansalaiset ja yritykset mukana infran suunnittelussa8. Teknisesti parhaat ja lähes ikuiset ratkaisut infran rakentamisessa9. Suurhankepohjainen infran kehittäminen10. Tuotantolähtöinen yhdyskunta- ja liikennepolitiikka Liikenne- ja viestintäministeriö ● Työ- ja elinkeinoministeriö ● Valtiovarainministeriö Ympäristöministeriö ● Sitra ● Liikennevirasto ● Trafi ● Tivit Oy ● RYM Oy
 4. 4. Tehostamispotentiaali Liikenne- ja viestintäministeriö ● Työ- ja elinkeinoministeriö ● Valtiovarainministeriö Ympäristöministeriö ● Sitra ● Liikennevirasto ● Trafi ● Tivit Oy ● RYM Oy
 5. 5. Liikenne- ja viestintäministeriö ● Työ- ja elinkeinoministeriö ● Valtiovarainministeriö Ympäristöministeriö ● Sitra ● Liikennevirasto ● Trafi ● Tivit Oy ● RYM Oy
 6. 6. Matti Mannonen, WSP Finland: Kohti uuden sukupolven yhdyskunta- ja liikennepolitiikkaa Liikenne- ja viestintäministeriö Työ- ja elinkeinoministeriö Valtiovarainministeriö ● ●14.12.2010 Ympäristöministeriö Sitra Liikennevirasto Trafi ● Tivit Oy ● RYM Oy ● ● ●
 7. 7. Kohti uutta yhdyskunta- ja liikennepolitiikkaa- Tiedon vallankumouksella digitaaliseen ja ekologiseen Suomeen- Hankitaan palvelutasoa vuorovaikutteisesti JOT-ajattelulla- Poliittisesti päätetään toimivuustakuun sisällöstä = peruspalvelutasosta- Lisää panostusta ideointivaiheeseen, käyttäjät voimakkaasti mukaan- Palvelutason toteuttamisessa hyödynnetään monipuolisesti erilaisia keinoja- Julkinen palvelutarjonta ja markkinaehtoiset palvelut täydentävät toisiaan- Tavoitteena strateginen ketteryys - testataan kokeiluilla Liikenne- ja viestintäministeriö ● Työ- ja elinkeinoministeriö ● Valtiovarainministeriö Ympäristöministeriö ● Sitra ● Liikennevirasto ● Trafi ● Tivit Oy ● RYM Oy
 8. 8. Ajatuskartta Liikenne- ja viestintäministeriö ● Työ- ja elinkeinoministeriö ● Valtiovarainministeriö Ympäristöministeriö ● Sitra ● Liikennevirasto ● Trafi ● Tivit Oy ● RYM Oy
 9. 9. Sini Puntanen, Liikennevirasto:Yhdyskunta- jajaliikennesuunnittelun uusiValtiovarainministeriö Liikenne- viestintäministeriö Työ- ja elinkeinoministeriö ● liitto ● Ympäristöministeriö Sitra Liikennevirasto Trafi ● Tivit Oy ● RYM Oy ● ● ●
 10. 10. Tuottavuuspyramidi Liikenne- ja viestintäministeriö ● Työ- ja elinkeinoministeriö ● Valtiovarainministeriö Ympäristöministeriö ● Sitra ● Liikennevirasto ● Trafi ● Tivit Oy ● RYM Oy
 11. 11. Yhdyskunta- ja liikennesuunnittelun uusi liittoSuunnittelun perustana poliittinen päätös palvelutasosta eli toimivuustakuu- Palvelutaso, joka tarjotaan julkisin varoin- Turvaa sosiaalisen, taloudellisen ja ekologisen kestävyyden- Palvelutasolle varmistetaan rahoitusPalveluille ja palvelutasoille luodaan kriteerit Liikenne- ja viestintäministeriö ● Työ- ja elinkeinoministeriö ● Valtiovarainministeriö Ympäristöministeriö ● Sitra ● Liikennevirasto ● Trafi ● Tivit Oy ● RYM Oy
 12. 12. Yhdyskunta- ja liikennesuunnittelun uusi liittoTavoitteena kokonaisvaltainen strategisen suunnittelun malli – MALPE- Maankäyttö- Asuminen- Liikenne- Palvelurakenne- Elinkeinojen toimintaedellytyksetValtakunnallisesti ja alueellisesti yhteinen agenda:- Valtakunnallinen MALPE: poikkihallinnollinen selonteko- Toiminnallisten kaupunkiseutujen MALPE –strategiat Liikenne- ja viestintäministeriö ● Työ- ja elinkeinoministeriö ● Valtiovarainministeriö Ympäristöministeriö ● Sitra ● Liikennevirasto ● Trafi ● Tivit Oy ● RYM Oy
 13. 13. Yhdyskunta- ja liikennesuunnittelun uusi liittoVuorovaikutteisuus- Valtakunnallinen – alueellinen- Valtio, kunnat, ihmiset, yritykset- Prosessit ja suunnittelun työkalutKokonaisvaltaisuus- Case Kouvola – julkisin varoin hankittavien kuljetusten kokonaisuusJoustavuus ja muuntautuvuus- Case: ideakonseptit yhteysvälit Tampere-Turku (vt 9) ja Pori-Oulu (vt 8) Liikenne- ja viestintäministeriö ● Työ- ja elinkeinoministeriö ● Valtiovarainministeriö Ympäristöministeriö ● Sitra ● Liikennevirasto ● Trafi ● Tivit Oy ● RYM Oy
 14. 14. Ari Ahonen, RYM Oy:Palvelutason hankinta, rahoitus ja käytön hinnoittelu Liikenne- ja viestintäministeriö Työ- ja elinkeinoministeriö Valtiovarainministeriö ● ● Ympäristöministeriö Sitra Liikennevirasto Trafi ● Tivit Oy ● RYM Oy ● ● ●
 15. 15. Revoluution ydin: Palvelutason hankinta, rahoitusja käytön hinnoittelu- Toimintamekanismi kokonaan uusiksi • Tarvitaan osaamisen kehittämistä, rohkaisevia kokeiluja, osapuolten välisen luottamuksen vahvistamista ja lopuksi halua tunkeutua Suomen rajojen ulkopuolelle. • Uudet roolit: - Mahdollistava tilaaja - Innovatiivinen tuottaja - Kaikki käyttäjät mukaan vaikuttajiksi  Pitkäkestoisuus vs. kertakumous Liikenne- ja viestintäministeriö ● Työ- ja elinkeinoministeriö ● Valtiovarainministeriö Ympäristöministeriö ● Sitra ● Liikennevirasto ● Trafi ● Tivit Oy ● RYM Oy
 16. 16. 1. Palvelutason hankinta- Tilaaja: - Julkisen tilaajan rooli ja osaamisvaatimukset muuttuvat – hankitaan tuotteiden ja toimenpiteiden sijaan ratkaisuja ja palvelutasoa - Peruspalvelutaso (MALPE) + Tietotori (liikkumisprofiilit) - Arviointimalli (käyttäjät mukaan) - Ydintehtävänä hankittavan palvelutason selkeä määrittelyTuottaja: - Innovaatiot - Ketterä ja proaktiivinen liiketoiminta - Kansainvälinen toimintaKäyttäjät: - Liikennetili - Käyttäjät mukana arvioinnissa Liikenne- ja viestintäministeriö ● Työ- ja elinkeinoministeriö ● Valtiovarainministeriö Ympäristöministeriö ● Sitra ● Liikennevirasto ● Trafi ● Tivit Oy ● RYM Oy
 17. 17. 2. Rahoitus ja käytön hinnoittelu- Valta käyttäjille- Peruspalvelutaso (ydinpalvelu)- Lisäpalvelut, arviointi- Tukipalvelut- Uudet instrumentit (Hinnoittelu) - Käyttömaksut - Ketterät yhtiöt Liikenne- ja viestintäministeriö ● Työ- ja elinkeinoministeriö ● Valtiovarainministeriö Ympäristöministeriö ● Sitra ● Liikennevirasto ● Trafi ● Tivit Oy ● RYM Oy
 18. 18. 3. Yhteenveto- Merkittävä muutos - Peruspalvelu - Arviointi - Innovaatioiden ja yritystoiminnan mahdollistaminen- Valta käyttäjille  Kaikki hyötyvät- RYM Oy on vallankumouksen lipunkantaja Liikenne- ja viestintäministeriö ● Työ- ja elinkeinoministeriö ● Valtiovarainministeriö Ympäristöministeriö ● Sitra ● Liikennevirasto ● Trafi ● Tivit Oy ● RYM Oy
 19. 19. Sami Sahala, Logica Suomi Oy ja Reijo Paajanen,Tieto- ja viestintäteollisuuden tutkimus Tivit Oy:Vallankumoukselliset palvelut ja elinkeinoministeriö Valtiovarainministeriö Liikenne- ja viestintäministeriö Työ- ● ● Ympäristöministeriö Sitra Liikennevirasto Trafi ● Tivit Oy ● RYM Oy ● ● ●
 20. 20. Revoluution osatekijät- Digitaalisuus • Digitaaliset jatkuvat yhteydet Digitaalisten • Viestien helppous ja määrän kasvu liikennepalveluiden- Tiedon määrän kasvu vapautus • Helppo tiedon tuotto ja keruu • ”Avoin tieto” – mentaliteetti ja kehitys- Palvelut • Rakentuvat digitaalisuuden ja tiedon varaan • Perus > ennakoiva > älykäs Liikenne- ja viestintäministeriö ● Työ- ja elinkeinoministeriö ● Valtiovarainministeriö Ympäristöministeriö ● Sitra ● Liikennevirasto ● Trafi ● Tivit Oy ● RYM Oy
 21. 21. TuottavuusPalveluliiketoiminta - Älyliikenteen strategia •Nykyisen liikenneverkon ja -palveluiden käytön tehostaminen - Käytettävyys •Tiedon ajantasaisuus Avoimuus •Kaikki liikennemuodot kattava - helppoa valita se oikea väline tai niiden yhdistelmä - Ennakoivuus ja älykkyys •Suunnitelmat jakoon: aikataulut, ajosuunnitelmat… •Vuorovaikutus Digitaalisuus Liikenne- ja viestintäministeriö ● Työ- ja elinkeinoministeriö ● Valtiovarainministeriö Ympäristöministeriö ● Sitra ● Liikennevirasto ● Trafi ● Tivit Oy ● RYM Oy
 22. 22. Näihin pohjautuen- Innovaatiot- Radikaalitkin ideat – rohkeat kokeilut- Matkaketju-ajattelu- Verkostomaisen toiminnan edut- Julkinen ja yksityinen sektori yhteiselläasialla – myös palvelujen kehittämisessä Liikenne- ja viestintäministeriö ● Työ- ja elinkeinoministeriö ● Valtiovarainministeriö Ympäristöministeriö ● Sitra ● Liikennevirasto ● Trafi ● Tivit Oy ● RYM Oy
 23. 23. Case: Tietotori- Liikkumisen tiedot haltuun ja yhdelle tarjottimelle • Staattisista historia- ja suunnitelmatiedoista ajantasaisiin sensori- ja toteumatietoihin- Työkaluja palvelujen tekemiseen • Palvelujen kehittäminen helpoksi, nopeaksi, kevyeksi- Liikennetiedon markkinapaikka • Valmis mekanismi kaupallisen liiketoiminnan tueksi- Interaktiivinen kansalaisten liikkumisen tieto- ja vaikutuspaikka • Liikkumisen 2.0 Liikenne- ja viestintäministeriö ● Työ- ja elinkeinoministeriö ● Valtiovarainministeriö Ympäristöministeriö ● Sitra ● Liikennevirasto ● Trafi ● Tivit Oy ● RYM Oy
 24. 24. Hyödyllinen vallankumous eli käyttäjähyödyt Palveluiden käyttäjät Julkinen hallinto - paremmat peruspalvelut - tuottavuutta ja - alemmat kustannukset kustannustehokkuutta - markkinaehtoiset - kasvavaa alueiden - lisäarvopalvelut vetovoimaa - enemmän vaihtoehtoja - parempaa ja toimivampaa - myönteiset yhdyskuntarakennetta terveysvaikutukset Palveluiden tuottajat Yhteiskunta - kannusteita kehittämiseen - vähemmän päästöjä - uuden liiketoiminnan - talouden kasvupotentiaalia kehittäminen ja - liiketoiminnan kasvattaminen dynamiikkaa - kansainvälistyminen - hyvinvoinnin lisääntymistä Liikenne- ja viestintäministeriö ● Työ- ja elinkeinoministeriö ● Valtiovarainministeriö Ympäristöministeriö ● Sitra ● Liikennevirasto ● Trafi ● Tivit Oy ● RYM Oy
 25. 25. Vallankumous etenee: käynnissä olevatkokeiluhankkeet1. Suunnittelun uudet lähtökohdat ja tavoitteen asettelu sekä testaus yhteysvälihankkeissa (Pori-Oulu ja Turku-Tampere)2. Liikkumisvyöhykkeet kaupunkiseudun maankäytön ja liikenteen suunnittelussa huomioiden valtakunnalliset liikenneyhteydet3. Monipalvelumalliin perustuvien liikenteen palvelujen kokeilut4. Kestävä kaupunkilogistiikka – Tampere, Logiera5. Kysyntäohjautuvan joukkoliikennekonseptin pilotointi (Metropol)6. Liityntäpysäköinnin järjestäminen seudullisissa raidehankkeissa – Länsimetro7. Matkakeskusten uudet innovatiiviset toteuttamistavat – Turku8. Julkisin varoin hankittavien liikennepalvelujen yhdistäminen – Kouvola9. Uudet joukkoliikenteen järjestämismahdollisuudet – Tampereen kaupunkiseutu Liikenne- ja viestintäministeriö ● Työ- ja elinkeinoministeriö ● Valtiovarainministeriö Ympäristöministeriö ● Sitra ● Liikennevirasto ● Trafi ● Tivit Oy ● RYM Oy
 26. 26. Vallankumouksen kiihdytys: keskeisten toimijoidenjatkotoimenpiteetLVM – Päävastuu liikennerevoluution toisen aallon johtamisestaLiikennevirasto – Lisäpanostusta liikenteen ja maankäytön yhteen kytkentään;esisuunnitteluun ja vaihtoehtoisten ratkaisujen hakemiseen ideakonseptejaTrafi – Edistää innovointia rajoittavan säännöstön tai lupahallinnon karsintaaYM - parantaa nykyisten yhdyskuntarakennetta eheyttävien ohjausvälineidenvaikuttavuutta ja selvittämällä uusien ohjausvälineiden tarve sekä kehittämällä suurillakaupunkiseuduilla valtion ja kuntien välistä maankäytön, liikenteen ja asumisenaiesopimusmenettelyäVM - haluaa sysätä Liikennerevoluution sellaisiin uomiin, jotka palvelevatparhaimmalla mahdollisella tavalla julkisen talouden kestävyydenlisäämistä ja Suomen tulevaa selviytymistä. Liikenne- ja viestintäministeriö ● Työ- ja elinkeinoministeriö ● Valtiovarainministeriö Ympäristöministeriö ● Sitra ● Liikennevirasto ● Trafi ● Tivit Oy ● RYM Oy
 27. 27. Vallankumouksen kiihdytys: keskeisten toimijoidenjatkotoimenpiteetTEM – edistää kysyntä- ja käyttäjälähtöistä innovaatiotoimintaaTekes - tukee uudistamisessa keskeisessä roolissa olevien kokonaisuuksien kuten uusien hankintamenetelmien ja käyttäjälähtöisten palvelujen kehittämistä sekä testiympäristöjen muodostamistaRYM Oy – käynnistää osana Liikennerevoluutiota nopeasti ja ketterästi alan kärkiyritysten ja -organisaatioiden hankintamalleja, palveluntuotantomalleja, suunnittelu- ja simulointimalleja sekä kokonaan uusia palveluja tuottavia ohjelmia.Tivit Oy – edistää nopeasti kehittyvän tietotekniikan valjastamista täysimittaisesti liikenteeseen liittyvien palveluiden käyttöön.Sitra – kehittää seurantajärjestelmää ja verkostojohtamistaLiikennerevoluution tueksi Liikenne- ja viestintäministeriö ● Työ- ja elinkeinoministeriö ● Valtiovarainministeriö Ympäristöministeriö ● Sitra ● Liikennevirasto ● Trafi ● Tivit Oy ● RYM Oy
 28. 28. liikennerevoluutio.posterous.com Liikenne- ja viestintäministeriö ● Työ- ja elinkeinoministeriö ● Valtiovarainministeriö Ympäristöministeriö ● Sitra ● Liikennevirasto ● Trafi ● Tivit Oy ● RYM Oy
 29. 29. Vallankumouksen kaaderi– kiitos! Liikenne- ja viestintäministeriö ● Työ- ja elinkeinoministeriö ● Valtiovarainministeriö Ympäristöministeriö ● Sitra ● Liikennevirasto ● Trafi ● Tivit Oy ● RYM Oy

×