Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

A.Lozdienė, Ugdymo plėtotės centro produktai mokytojų ir bendrojo ugdymo organizacijų bendradarbiavimui skatinti ir plėtoti

240 views

Published on

Tarptautinės konferencijos "Atviras profesinis bendradarbiavimas" metu A2 sekcijos „Bendrojo ugdymo aktualijos" pristatymas (2015m. lapkričio 5 d.). Pristatymo autorė - Alvida Lozdienė, Ugdymo plėtotės centras. Konferencijos organizatoriai - Vytauto Didžiojo universitetas ir LieDM asociacija

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

A.Lozdienė, Ugdymo plėtotės centro produktai mokytojų ir bendrojo ugdymo organizacijų bendradarbiavimui skatinti ir plėtoti

  1. 1. SužinokimeSužinokime UGDYMO PLĖTOTĖS CENTRAS Ugdymo plėtotės centro produktai mokytojų ir bendrojo ugdymo organizacijų bendradarbiavimui skatinti ir plėtoti Alvida Lozdienė alvida.lozdiene@upc.smm.lt Konferencija 2015 „Atviras profesinis bendradarbiavimas“ Kaunas, 2015 m. lapkričio 5 d.
  2. 2. Sužinokime PROJEKTAI IR BENDRADARBIAVIMAS Formaliojo, neformaliojo, profesinio ugdymo įstaigos, universitetai, Kultūros ministerija, leidyklos, švietimo centrai, savivaldybės, asociacijos, verslas, žiniasklaida, užsienio partneriai.
  3. 3. Sužinokime PRODUKTAI http://www.pakis.lt/ Ugdymo programos, vadovėlių vertinimas, kvalifikacijos tobulinimo programos ir jų išbandymas, skaitmeninės mokymosi priemonės, mokymo ir mokymosi objektai, skaitmeniniai leidiniai, metodinė medžiaga, metodinės rekomendacijos, virtualios parodos, įrankiai, aplinkos, informacinės sistemos
  4. 4. Sužinokime www.upc.smm.lt

×