Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ
ŽODYNO TURTINIMAS TAIKANT
SKAITMENINIUS MOKYMOSI OBJEKTUS
Doc. dr. Aldona Augustinienė, Taut...
Tyrimo objektas – priešmokyklinio amžiaus vaikų žodyno
turtinimas, taikant skaitmeninius mokymosi objektus.
Darbo tikslas ...
Tyrimo metodai
• Duomenų rinkimo metodai: mokslinės literatūros
analizė, ugdomasis eksperimentas, iš dalies struktūruotas
...
2. Pagrįsti skaitmeninių mokymosi objektų taikymo, turtinant
priešmokyklinio amžiaus vaikų žodyną, tyrimo metodologiją
Tyr...
Tyrimui atlikti buvo naudojami:
• 4 SMO: „ Naminiai gyvūnai“, „Kas būdinga metų laikams“,
„Gamyba ir paslaugos“ ir „Lietuv...
Žodyno vertinimas
• Netikrų žodžių kartojimo testas (I. Dabašinskienės ir E.
Krivickaitės, 2013).
• 56 paveikslėliai atrin...
Paveiksėlių pavyzdžiai
Tyrimo eiga
3. Nustatytos skaitmeninių mokymosi objektų galimybės priešmokyklinio
amžiaus vaikų žodynui turtinti
• SMO leidžia vaikams...
SMO galimybės turtinant vaikų kalbos žodyną
• SMO suteikia galimybę turtinti vaikų žodyną pasitelkiant
įvairius pojūčius, ...
SMO tinkamų kalbai ugdyti požymiai
SMO, tinkamų vaikų žodyno plėtrai ir kalbai ugdyti, esminiai
požymiai yra vaizdumas, nu...
• Priešmokyklinio amžiaus vaikų žodynui turtinti taikytų SMO turinys
skatina vaiką mokytis aktyviai įsitraukiant į interak...
PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ
ŽODYNO TURTINIMAS TAIKANT
SKAITMENINIUS MOKYMOSI OBJEKTUS
doc. dr. Aldona Augustinienė, Taut...
A.Augustiniene, T.Klimasauskaite. Priešmokyklinio amžiaus vaikų žodyno turtinimas taikant skaitmeninius mokymosi objektus
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

A.Augustiniene, T.Klimasauskaite. Priešmokyklinio amžiaus vaikų žodyno turtinimas taikant skaitmeninius mokymosi objektus

399 views

Published on

Tarptautinės konferencijos "Atviras profesinis bendradarbiavimas" metu A2 sekcijos „Bendrojo ugdymo aktualijos" pristatymas (2015m. lapkričio 5 d.). Pristatymo autorės - Aldona Augustinienė ir Tautvilė Klimašauskaitė, Kauno technologijos universitetas. Konferencijos organizatoriai - Vytauto Didžiojo universitetas ir LieDM asociacija.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

A.Augustiniene, T.Klimasauskaite. Priešmokyklinio amžiaus vaikų žodyno turtinimas taikant skaitmeninius mokymosi objektus

 1. 1. PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ ŽODYNO TURTINIMAS TAIKANT SKAITMENINIUS MOKYMOSI OBJEKTUS Doc. dr. Aldona Augustinienė, Tautvilė Klimašauskaitė
 2. 2. Tyrimo objektas – priešmokyklinio amžiaus vaikų žodyno turtinimas, taikant skaitmeninius mokymosi objektus. Darbo tikslas – atskleisti priešmokyklinio amžiaus vaikų žodyno turtinimo galimybes, taikant skaitmeninius mokymosi objektus. Darbo uždaviniai: •Teoriškai pagrįsti skaitmeninių mokymosi objektų taikymą turtinant priešmokyklinio amžiaus vaikų žodyną. •Pagrįsti skaitmeninių mokymosi objektų taikymo, turtinant priešmokyklinio amžiaus vaikų žodyną, tyrimo metodologiją. •Nustatyti skaitmeninių mokymosi objektų galimybes, priešmokyklinio amžiaus vaikų žodynui turtinti.
 3. 3. Tyrimo metodai • Duomenų rinkimo metodai: mokslinės literatūros analizė, ugdomasis eksperimentas, iš dalies struktūruotas interviu. • Duomenų analizės metodai: kokybinė turinio analizė
 4. 4. 2. Pagrįsti skaitmeninių mokymosi objektų taikymo, turtinant priešmokyklinio amžiaus vaikų žodyną, tyrimo metodologiją Tyrimo imtis •Eksperimentas atliktas su tipiškos raidos vienakalbiais lietuviais vaikais, kurie lanko darželį ir yra ugdomi pagal priešmokyklinio ugdymo programą. •Ugdomasis eksperimentas vyko Kauno ,,N“ lopšelio – darželio ,,N“ priešmokyklinėje mišraus amžiaus grupėje. •Šiame eksperimente tyrimo imtis patogioji, nes pasirinkti vieną darželį lankantys priešmokyklinio amžiaus vaikai. Imtis homogeninė – informantai pasirinkti, atsižvelgiant į vieną amžiaus tarpsnį (5-7 metų). •Eksperimento tiriamieji: 3 vaikai, iš jų 2 mergaitės ir 1 berniukas. Dalyvių amžiaus vidurkis – 5,7 metai. •Tiriamieji: Rusnė 5 m. 11 mėn. Aušrinė 5 m. 9 mėn. ir Rokas 6 m. 3 mėn.
 5. 5. Tyrimui atlikti buvo naudojami: • 4 SMO: „ Naminiai gyvūnai“, „Kas būdinga metų laikams“, „Gamyba ir paslaugos“ ir „Lietuvos augalai“, atrinkti iš SMP „Išmanieji robotai“ pagal tyrėjos nusistatytus SMO tinkamumo turtinant priešmokyklinio amžiaus vaikų žodyną kriterijus. • SMO tinkamumas priešmokyklinio amžiaus vaikų žodynui turtinti, nustatytas vadovaujantis moksliniais ir metodiniais nurodymais (T. L., Leacock ir J. C. Nesbit; G. Nikolopoulos ir kt. 2012; V. Dagienė, E. Kurilovas, 2008), SMO nustatytais Pedagoginiai kokybės kriterijai ir ,,Centralizuotai perkamų skaitmeninių mokymo priemonių sąrašo sudarymo tvarkos“ aprašu (2009).
 6. 6. Žodyno vertinimas • Netikrų žodžių kartojimo testas (I. Dabašinskienės ir E. Krivickaitės, 2013). • 56 paveikslėliai atrinkti iš eksperimente taikytų skaitmeninių mokymosi objektų. Žinių įtvirtinimui buvo naudojami: • 2 papildomi SMO interaktyvūs pratimai. • Matyto filmuko aptarimas, diskusija.
 7. 7. Paveiksėlių pavyzdžiai
 8. 8. Tyrimo eiga
 9. 9. 3. Nustatytos skaitmeninių mokymosi objektų galimybės priešmokyklinio amžiaus vaikų žodynui turtinti • SMO leidžia vaikams mokytis naujų žodžių žaidžiant, o žaidimai yra dažniausiai pasitelkiamas mokymo metodas ugdant priešmokyklinio amžiaus vaikus. • SMO užtikrina mokymosi interaktyvumą ir besimokančiojo aktyvumą. Interaktyvūs mokomieji žaidimai vaiką įtraukia į mokymosi procesą. • SMO užtikrina pasakų skaitymą iki mokyklos. Leidžia skaityti interaktyviai. • Vaikai žodyną turtina žiūrėdami animacinius filmukus. SMO suteikia šią galimybę.
 10. 10. SMO galimybės turtinant vaikų kalbos žodyną • SMO suteikia galimybę turtinti vaikų žodyną pasitelkiant įvairius pojūčius, suvokimo ir mokymosi būdus. SMO gali lavinti tiek kinestetinius, tiek vizualinius, tiek audialinius gebėjimus. • SMO leidžia individualizuoti mokymo turinį taip, kad jis atitiktų vaiko poreikius ir mokymosi ypatumus. • SMO suteikia galimybę besimokančiajam kartoti medžiagą tiek kartų, kiek jam reikia, kad ją įsimintų.
 11. 11. SMO tinkamų kalbai ugdyti požymiai SMO, tinkamų vaikų žodyno plėtrai ir kalbai ugdyti, esminiai požymiai yra vaizdumas, nuoseklus turinio išdėstymas, priešmokyklinio amžiaus vaikams suprantamas turinys ir grafika, taisyklinga kalba, animacijos ir garso dermė, galimybė pasirinkti mokymosi tempą, įsivertinti pažangą, turinio modeliavimo galimybė, SMO prieinamumas, vaiko motyvacijos stiprinimas.
 12. 12. • Priešmokyklinio amžiaus vaikų žodynui turtinti taikytų SMO turinys skatina vaiką mokytis aktyviai įsitraukiant į interaktyvią veiklą, gerinti vaizdinę atmintį, mokytis pasitelkiant įvairius mokymosi metodus ir pojūčius. • SMO taikymas turtinant priešmokyklinio amžiaus vaikų žodyną padeda jį plėsti ir praturtinti įvairiais naujais žodžiais, žodžio reikšmėmis, sinonimais, antonimais ir įvairiomis kalbos dalimis: daiktavardžiais, būdvardžiais, skaitvardžiais, veiksmažodžiais, prielinksniais. Vaikai pasakodami vartoja daugiau ir įvairesnių žodžių, palyginimų, kalba tampa taisyklingesnė, sklandesnė, gražesnė, nuoseklesnė. Aktyviajame žodyne padaugėja žodžių, pasakoja nebe pavieniais žodžiais, o ilgais sakiniais.
 13. 13. PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ ŽODYNO TURTINIMAS TAIKANT SKAITMENINIUS MOKYMOSI OBJEKTUS doc. dr. Aldona Augustinienė, Tautvilė Klimašauskaitė

×