Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Adwokaci marki superbohaterowie w korporacji

311 views

Published on

w czasach rewolucji technologicznej firmy potrzebują zaangażowanych pracowników na wszystkich szczeblach w organizacji i autentycznego wizerunku w kanałach w których dziś są obecni ich klienci. Jedną z odpowiedzi na te problemy jest Employee advocacy - adwokaci marki - pracownicy zaangażowani aktywnie w promocję wizerunku firmy w swoich kanałach social media.

Published in: Social Media
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Adwokaci marki superbohaterowie w korporacji

 1. 1. L t. fhc INVINUBLE ADWOKACI MARKI ł a “igg” . ,_ ' '> - : = mçmin AĄŹ? suvsn- ç y' , „„„„, 3mm. mmru: ` ` f 7 - 4 -t ` - ' . P ‹ , _V r 1 I j t . liügnln šo ` `-_ - . .ą I@ ` l' › " i › "jl ll l` v ‹ 'i *' | , g 1.' "EM “ ` ł. 9*» - i ' l _“ m i * TwjT ( Ł "IHI inr- a: 5* ' L g l *Z
 2. 2. SOCIAL MEDIA NIE DZIAŁA JUŻ DLA MAREK 92 0/0 KLIENTÓW UFA WORD-OF-MOUTH
 3. 3. A Markzuckerbem _I l Priscilla and I have some exciting news: we're expecting a baby girl! This will be a new chapter in our lives. We've already been so Iorlunate lov the opportunity to touch people's lives around the world -- Cilla as a doctor and educator, and me through this community and philanthropy. Now we'll locus on making the world a better place łor our child and the next generation.
 4. 4. NASTĘPNY MEGA TREND W SOCIAL MEDIA? CHOĆ MAŁO KTO WIE CO TO JEST. ..
 5. 5. 8 X WIĘKSZE ZAANGAŹOWANIE amcowmcšv vs KANAŁY lfIRMOWE ŹRÓDŁO: SOCIAL MEDIA TODAY
 6. 6. *r ”770/O KLlENTÓW WOLI KUPI/ Ć MARKĘ l` lo KTÓREJ USŁYSZELI on ZNAJOME: osoev. l l ŹRÓDŁO: NIELSEN
 7. 7. CZĘŚCIEJUDOSTĘPNIMY POST PRACOWNIKA IIIż FIRMY y „ ¶ *I ŹRÓDŁO: MSL GROUP
 8. 8. O 70 / O z PERCEPCJI MARKI OPIERAMY NA DOŚWIADCZENIU z I. uDźNII ŹRÓDŁO: CUSTOMER THINK
 9. 9. 74°/ i i › O DECYDUJĄCYCH WOLI PRACOWAC z FIRMAMI GDZIE ZNAJA PRACOWNIKÓW ŹRÓDŁO: KREDIBLE RESEARCH
 10. 10. O , TYLKO 8 / O PRACOWNIKOW LUBI SWOJĄ FIRMĘ W MEDIACH sPOI-. ECzNOśCIOWYCH O 9 2 /0 NIE POLuDIŁO NARKi DLA KTÓREJ PRACuIE
 11. 11. OBROWOLNA PROMOCJA FIRMY LUB ORGANIZACJI PRZEZ . IEJ PRACOWNIKÓW ZA POŚREDNICTWEM ICH PRYWATNYCH PROFILI W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH
 12. 12. spOPó NA WZMACNIANIE MRKI e NOWY, NIEZNANY KANAŁ sORGANICzNY ZASIĘG PIRMOWYCI-I TREŚCI »DEz KOszTóW REKLAMY - WIZERUNEK I SPRZEDAŻ
 13. 13. FIRMY KOCHAJĄ PROJEKTY ADWOKATÓW MARKI? a ZASIĘG - 10X LEPSZY ZASIĘG = ZAUFANIE - PRZECIĘTNY PRACOWNIK BUDZI _ 2X WIĘKSZE ZAUFANIE NIZ CEO ~ OBNIZA KOSZTY : JEDEN PRACOWNIK = AIKLIKI NA EB P ZAANGAZOWANIE PRACOWNIKÓW - SUKCES W REKRUTACJI P SPRZEDAZ
 14. 14. PRZECIĘTNY ADWOKAT MARKI: 420 ZNAJOMYCH NA FB 400 KONTAKTOW NA LINKEDIN 360 OSOB NA TWITTERZE LICZBA ADWOKATÓW MARKI x WIELKOŚĆ ICH sIECI sPOLECzHOśCIOwYCH SZACOWANY ZA-SIĘG PROGRAMU
 15. 15. LINE I OFFLINE STORYTELLING PRACOWNICZY 90% KLIENTÓW UFA REKOMENDACJOM ZNAJOMYCH ŹRÓDŁO: EDELMAN TRUST BAROMETER2015, NIELSEN ONLINE CONSUMER SURVEY
 16. 16. N R z E D z I E DO ANGAŹOWANIA PRACOWNIKÓW OTWARTOŚĆ zAuFANIE DO FIRMY 46% PRACOWNIKÓW TWIERDZI, ZE SZCZERA KOMUNIKACJA TO NAJWAZNIEJSZY_CZYNNIK BUDUJĄCY ZAANGAZOWANIE
 17. 17. auKcE I W REKRUTACJI: 49% ODsERWIJJE LEPSZĄ JAKOŚC KANDYDATÓW 43% OBSERWUJE WIĘKSZĄ LICZBĘ KANDYDATÓW
 18. 18. LEADY WYGENEROWANE PRzEz ADWOKATÓW MARKI MAJA 7x WYższA KONWERsJE ZACHĘTA OD ADWOKATÓW MARKI ZWIĘKSZA SZANSĘ sPRzEDAżY 2-4 KROTNIE
 19. 19. - KLIENCI SĄ PODATNI NA INFORMACJE OD ZNAJOMYCH CzEśCIEJ NIż OD FIRM -PRACOWNICY KTÓRZY DZIELĄ SIĘ INFORMACJAMI 'O FIRMIEZE sWOIMI ZNAJOMYMI, OSŁABIAJĄ „KORPORACYJNY" WYDŹWIĘK KOMuNIKATu I CZYNIĄ G0 DARDZIEJ WIARYGODNYM POWODUJĄC TYM sAMYM WIĘKSZE ZAANGAŻOWANIE INFLUENCERZY TO NOWA WALUTA
 20. 20. 3 W - ZDJĘCIA, FILMY -KAMPANIE - SPECJALNE OFERTY PROMOCYJNE -NOWOŚCI IS -CIEKAWOsTKI O FIRMIE -WIzERuNEK [AUTENTYCZNYMI]
 21. 21. - EDUKACJA JAKVDZIAŁAC W SOCIAL MEDIA - BUDOWANIE MARKI WŁASNEJ W SM - UZNANIE PRACODAWCY ' -BYCIE CzEśCIA CZEOOŚWIELKIEOO/ WAżNE`OO . _, L . .,i. ,. -RADOść z PRACY v -ORYWALIZACJA -DRODNENAERODY
 22. 22. DEL -10KCERTIFIED IBM usm EMPLOYEES p „ .5ooTHouGH-r P , -1.3KEMPLOYEES i -Iäęüiäę LEAnm AMPLIFYING i BRAND -IBMVOICES d 53:45:21: i E ~ E INTEL °3OO'I' . A A A EMPLOYEES P SPRINT p i EST BUY "EXPEĘĘĘĘE -2KEMPLOYEEs _ -3KEMPLOYEEs _CONTENT -NINJA PROGRAM -ANsWERING „x GENERATION BLACK BELT CUSTOMERS
 23. 23. ILACZEGI JESZCZE WARTO? PRACOWNICY NIE SĄ ZAANGAŻOWANI - TYLKO 13% [W USA 30%] 63% NIE JEST ZAANGAŻOWANE W TO CO ROBI W PRACY 24% JEST ZHIECHĘCONYCH DO SWOJEJ PRACY
 24. 24. |I”'. "" 'I'‹›: " ? ulx w :1 3; : .14 'w 5:; f ; uv. vn: ;=, :@r: a : nh: III '= ..u

×