Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Mateusz Paszkiewicz, Jak zbudować markę personalną na LinkedIn i docierać do nowych klientów?, I ♥ Social Media, 2.03.2017

Mateusz Paszkiewicz, Jak zbudować markę personalną na LinkedIn i docierać do nowych klientów?, I ♥ Social Media, 2.03.2017

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Mateusz Paszkiewicz, Jak zbudować markę personalną na LinkedIn i docierać do nowych klientów?, I ♥ Social Media, 2.03.2017

  1. 1. JAK ZBUDOWAĆ MARKĘ MATEUSZ PASZKIEWICZ I DOCIERAC DO NOWYCH KLIENTÓW PERSONALNĄ NA LINKEDIN
  2. 2. PAULO COELHO
  3. 3. Grupa docelowa
  4. 4. Wychodzimy z LinkedIn Rozmowa telefoniczna Skype call Spotkanie
  5. 5. Mateusz Paszkiewicz matpaszkiewicz@gmail.com mateuszpaszkiewicz/

×