Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ruimte voor ondernemerschap - de Startersfabriek

558 views

Published on

De presentatie over de Startersfabriek gegeven door Frederik Van Hecke op Ghentrepreneur - the conference op 14/09/2015.

Published in: Education
 • Be the first to comment

Ruimte voor ondernemerschap - de Startersfabriek

 1. 1. #ghentrepreneur15
 2. 2. Achtergrond Waar kan ik als starter terecht voor mijn specifieke vragen?
 3. 3. Achtergrond Sinds 2010: OOG als centraal stedelijk aanspreekpunt voor ondernemers → wegwijs doorheen stedelijke diensten en procedures
 4. 4. Achtergrond Waar kunnen student-ondernemers na het afstuderen verder opgevangen worden?
 5. 5. Doelstelling Startersfabriek vragen van starters en het aanbod naar starters verbinden ondernemerschap in Gent stimuleren trefplaats voor Gentse startende ondernemers in Gent → Starten in Gent = denken aan Startersfabriek
 6. 6. Wie is betrokken? - Initiatief door stad Gent - Brede samenwerking met publieke en private partners met uiteenlopende specialisaties - Open oproep: 41 organisaties die reageerden → VZW-structuur
 7. 7. Wat is de Startersfabriek? Inhoudelijk opgebouwd rond 4 thema’s:  1. Begeleiding en scholing  2. Geïntegreerde dienstverlening  3. Financiële ondersteuning  4. Innovatief aanbieden van ruimte
 8. 8. 1. Begeleiding en scholing • Professionele begeleiding via een netwerk van partners • Vraaggericht aanbod vormings- en informatiemomenten i.s.m. partners
 9. 9. 2. Geïntegreerde dienstverlening • Integrale dienstverlening • Aanbod versterken + zitdagen • Signaalfunctie naar beleid
 10. 10. 3. Financiële ondersteuning • Voor begeleiding, scholing en kleine investeringen (starterscontract) • Verfraaiing handelspanden • Terugbetaling inschrijvingskosten KBO (gratis starten) • Voor investeringen in jouw idee
 11. 11. 4. Ruimte voor ondernemen • Locatiemanagement: Welke plek is de juiste plek voor jou om te ondernemen? (prijs, toekomst, klanten, clusters, samenwerking …) • Showruimte – starterswinkel
 12. 12. Doelgroep Prestarters, Startende ondernemers en student-ondernemers
 13. 13. Locatie - Centraal gelegen - Trefplaats tussen ondernemers onderling en tussen ondernemers publieke en private dienstverleners - Zitdagen - Vaste vertegenwoordiging - Events - Begeleiding - Uittesten van ideeën ↑ Ecosysteem

×