Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Hunchup - test je ondernemerspotentieel

479 views

Published on

De presentatie van de Hunchup tool om je ondernemerspotentieel te testen, gegeven door Frederik Anseel en Cédric Velghe op Ghentrepreneur - the conference op 14/09/2015.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Hunchup - test je ondernemerspotentieel

 1. 1. #ghentrepreneur15
 2. 2. Hunchup - Test je neus voor ondernemen - Frederik Anseel & Cédric Velghe
 3. 3. Do we really need an another entrepreneurship test?
 4. 4. Yes. Here’s why.
 5. 5. “80% of studies that evaluated the accuracy of self-assessments of knowledge concluded that learners’ self-assessments were inaccurate” (Sitzmann et al., 2010)
 6. 6. Waarom een nieuwe test? Bestaande tests • Positivity bias in zelfbeoordelingen • Focus op trekken, attitudes, intenties of boekenkennis • Algemene context, i.e Ik heb veel ideeën (waarover?). Nood aan: • Gedragsmeting, impliciete kennis • Objectieve meting • Situationele meting, i.e. ondernemerschapscontext
 7. 7. Wat is Hunchup? • Een simulatietest voor studenten/werknemers AUGent • Meet ondernemerschapspotentieel • Feedback - drie ondernemersrollen: 1. De uitvinder - onderzoekt, identificeert, ontwikkelt en evalueert nieuwe business opportuniteiten. 2. De oprichter - vindt de nodige steun en middelen voor de oprichting van een nieuwe onderneming. 3. De ontwikkelaar - slaagt er in om een onderneming verder te laten groeien.
 8. 8. “Sinds een jaar komen mensen bij jou op consultatie voor persoonlijk advies over voeding. Je weet echter dat je met je consultaties nooit rijk zal worden. Daarvoor zou je een schaalbaar product moeten verkopen. Daarom wil je een eigen lijn van gespecialiseerde voedingssupplementen op de markt brengen. Je hebt een duidelijk beeld over de kenmerken van jouw producten en wie deze zal willen kopen. Je twijfelt echter of je deze voedingssupplementen zelf zal produceren of zal werken met een leverancier. Je wil de meest haalbare en rendabele keuze maken, maar je hebt hier weinig ervaring mee. Wat doe je?
 9. 9. Wat is een simulatietest? • Situational Judgement Test: recente evolutie in assessment • Set van 15 probleemsituaties (cases), gelinkt aan ondernemerschapsproces • Per case 10 alternatieve responsen beoordelen • “Wat is de kans dat jij deze respons zou toepassen?” (1 = heel onwaarschijnlijk, 7 = heel waarschijnlijk)
 10. 10. Wat meet Hunchup? • Meet niet één of meer specifieke trekken/attributen • Wisselwerking tussen kennis, vaardigheden, persoonlijkheid en ervaring in 3 verschillende fases van het ondernemingsproces • Drie verklaringen: • Gedrag voorspelt gedrag • Intenties voorspellen gedrag • Praktische intelligentie/Impliciet kennis
 11. 11. Hoe werd Hunchup ontwikkeld? (1/2) De cases: • Deductie versus inductie • >80 Kritische Incidenten (KI) • Verzameld via interviews bij 25 ondernemers • Basis voor schrijven van cases: • Na sorteren en categoriseren KI • Domeindekking, i.e. diversiteit probleemsituaties • Generaliseerbaarheid, i.e. generiek, geen jargon • Begrijpbaarheid, i.e. consistente lengte en complexiteit
 12. 12. Hoe werd Hunchup ontwikkeld? (2/2) De responsopties: • Online bevraging 37 ondernemers en 33 “novices” • Genereerden >1300 (in)effectieve oplossingen • Geherformuleerd naar 10 responsopties per case: • Na verwijderen identieke en inadequate responsen • Consistentie qua lengte • Begrijpbaarheid, i.e. geen jargon
 13. 13. Hoe wordt Hunchup gescoord? • Vergelijking met beoordeling door ondernemers • 23 ondernemers scoorden alle responsopties • Hunchup berekent correlatie tussen beoordelingen van de testnemer en de ondernemers • Afzonderlijke score voor elke rol • Totaalscore op basis van alle items
 14. 14. “Is Hunchup een betrouwbare en valide test?”
 15. 15. Validiteit? • Correleert Hunchup met andere metingen (e.g. persoonlijkheid) waarvoor we theoretisch een verband tussen beide moeten verwachten? • Online studie bij 341 studenten naar 5 belangrijke trekken van ondernemers • Prestatiegerichtheid .17 (p = .00) • Innovativiteit .16 (p = .00) • Open persoonlijkheid .12 (p = .02) • Eigen-effectiviteit .13 (p = .02) • Proactieve persoonlijkheid .12 (p = .02)
 16. 16. Validiteit? • Voorspelt Hunchup andere metingen? • Intentie om te ondernemen .17 (p = .00) • Positieve attitudes tav ondernemen .21 (p = .00) • Hunchup voorspelt additionele variantie in ondernemerschapsintenties bovenop leeftijd, geslacht en de persoonlijkheidsmetingen. • Student-ondernemers scoren significant hoger op Hunchup dan studenten
 17. 17. Toekomstig onderzoek? • Test inkorten & meer ondernemers laten scoren • Test-hertest-betrouwbaarheid • Trainability • Effect ondernemend onderwijs, ervaring op scores • Voorspellen ondernemerschap, i.e. zelfstandig worden, succes onderneming • Sociale wenselijkheid/faking • Verschillen tussen groepen toetsen & normen opstellen
 18. 18. “Demo”
 19. 19. “Hoe kan ik als docent of coach gebruik maken van Hunchup?”
 20. 20. (Goed) ondernemend onderwijs is… • Realistisch • Actief • Intensief • Meer dan een business plan • Brengt studenten en ondernemers samen • Naast doen ook reflectie Maar: Tijds- en middelenintensief
 21. 21. Hunchup in de les (1/2) • Ontwikkelingstips • Teaser (introductie) • Assessment & reflectie-oefening  Is ondernemen iets voor mij? In welke rollen ben ik sterk?  Hoe scoor ik ivm anderen? Boek ik vooruitgang? • Teamcompositie • Voor- en nameting • Case-based teaching/learning cedric.velghe@ugent.be
 22. 22. Hunchup in de les (2/2) Case-based teaching – goede praktijken: • Assortiment korte cases > één lange case • Focus op analyseren problemen/oorzaken, naast genereren oplossingen • Discussie faciliteren • Uitnodigen tot verbanden leggen tussen cases • Expertoplossingen voorleggen cedric.velghe@ugent.be
 23. 23. “Vragen?”

×