Successfully reported this slideshow.
Employment Group
Detachering
  Payrolling
   Contractbeheer
Avantus
Employment GroupKlantgericht           betrouwbaar
        “Avantus Employment Group kan...
Avantus
 Employment Groupgespecialiseerd                          vakkundig       ...
Corso
transparante                     marges   Uit ons actuele bestand van 10.000 ict-spec...
Inpac
              Technisch
              Personeel

matcht                mobi...
Parco
                  Payrollingpayrolling                  contractbeheer  ...
Fortucon
kwalitatief                 hoogwaardig                      Wij h...
Kellen
                        Administraties
                         Ava...
Avantus Facility
                             ZZPlease
                   ...
Durante Vita
bedrijf              ondernemer                     particulier  ...
Organogram
Avantus               Employment              Group
           ...
Avantus Employment Group BV  Fortucon BV           Durante Vita BV
Stephensonstraat 15      Burgemeeste...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Brochure Avantus

516 views

Published on

Published in: Economy & Finance, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Brochure Avantus

 1. 1. Employment Group Detachering Payrolling Contractbeheer
 2. 2. Avantus Employment Group Klantgericht betrouwbaar “Avantus Employment Group kan ook voor de ZZP’er veel betekenen. Van oprichting, administratie, fiscus tot financiering, verzekeringen, autolease en uiteraard opdrachten. Alles onder 1 dak.” 02 Avantus Employment Group
 3. 3. Avantus Employment Group gespecialiseerd vakkundig Toonaangevend op het gebied van detachering, payrolling en contractbeheer. Avantus Employment Group Avantus Employment Group is toonaan- Voordeel van specialisatie is dat we bij ons terecht voor ondersteuning bij uw gevend op het gebied van detachering, weten wat er in elk van deze markten administratie, het leasen van een auto, payrolling en contractbeheer. Begonnen speelt waardoor we heel precies kunnen beheer en onderhoud van uw ict, pen- in 1986 is het uitgegroeid tot een holding aansluiten op de vraag van onze klanten. sioenen, verzekeringen en hypotheken. met negen werkmaatschappijen, waarvan Een andere specialist binnen de groep Klantgericht, betrouwbaar, gespeciali- Corso ook internationaal actief is. De werk- is Parco Payrolling. Ongeacht de branche seerd en vakkundig zijn de kernbegrip- maatschappijen, waar meer dan 10.000 waarin u werkzaam bent verzorgt pen van waaruit de Avantus Employment personen werk vonden, hebben samen Parco Payrolling al uw payrolling en con- Group u een totaalpakket aanbiedt. een omzet van ruim 240 miljoen euro*. tractbeheer. In deze bedrijfspresentatie belichten De kracht van Avantus Employment Maar Avantus Employment Group doet meer we kort elke werkmaatschappij. Wilt Group ligt in de specialisatie Naast detachering, payrolling en con- u meer informatie, kijk dan op de web- Avantus Employment Group heeft een tractbeheer biedt Avantus Employment site www.avantus.nl of neem contact drietal gespecialiseerde detacherings- Group hun klanten een breed pakket aan met ons op, Wij zijn u graag van dienst. bedrijven voor respectievelijk ict, ondersteunende diensten. Of u een mkb- administratief- en technisch personeel. bedrijf heeft of zzp’er bent, u kunt altijd (*) Cijfers over het jaar 2008. Jan van Soest Maarten Wienbelt Theo Rossen algemeen directeur directeur Corso directeur Parco Payrolling Avantus Employment Group 03
 4. 4. Corso transparante marges Uit ons actuele bestand van 10.000 ict-specialisten detacheren wij snel en effectief de juiste professional voor elke projectaanvraag. Corso Totaalconcept voor ict-deskundigen Corso is werkzaam in Nederland, België, De kernprocessen van Corso – matching, Detachering, contractbeheer payrolling Duitsland en Engeland en neemt dage- contracten opstellen en verwerken, fac- van en voor ict-deskundigen, dat is waar lijks rond de 40 aanvragen in behan- turatie en financiële afhandeling – zijn Corso voor staat. Uit het actuele bestand deling. Maandelijks vinden ruim 300 ISO 9001:2000 gecertificeerd. Middels van 10.000 ict-specialisten detacheert ict-deskundigen via Corso hun weg naar deze processen biedt Croso zijn klanten Corso snel en effectief de juiste profes- een passend project bij gerenommeerde en professionals kwaliteit en zekerheid. sional voor elke projectaanvraag. Heeft klanten als Atos Origin, Cap Gemini, Over de voordelen van werken met Corso u zelf iemand geworven en de onderhan- Essent, Raet, IBM, BT, Getronics, ABN leest u meer op www.corso.nl. delingen gevoerd, maar wilt u (nog) geen AMRO, KPN en diverse overheidsinstel- direct contract aangaan, dan kunt u deze lingen. Corso biedt transparante marges, deskundige bij Corso onder contract scherpe uurtarieven, vrijwaring voor de brengen. Corso draagt dan zorg voor de wet ketenaansprakelijkheid en dekking contractuele en financiële afhandeling van de beroepsaansprakelijkheid. en ziet dan toe op het naleven van de fiscale- en sociale wetgeving. Dit zowel voor ZZP-ers als voor mensen die in (tij- delijk) dienstverband willen werken. 04 Avantus Employment Group
 5. 5. Inpac Technisch Personeel matcht mobiliteit databestanden Detachering en bemiddeling van technisch personeel Inpac Technisch Personeel Inpac is de organisatie die technisch personeel werft, selecteert, detacheert en uitzendt in praktisch alle technische disciplines, vakgebieden en oplei- dingsniveaus zowel nationaal als inter- nationaal. INPAC matcht gericht: men kijkt onder- meer naar achtergrond, voorkeur en de persoonlijkheid van een medewerker. Hetzelfde geldt voor de werkgever: hierbij wordt gekeken naar bedrijfscul- tuur en de daarbij gestelde eisen die de opdrachtgever verwacht van de werkne- mer. Een betrouwbare en persoonlijke aanpak, is bij INPAC gewaarborgd! Via dochteronderneming ‘Inpac Gevel- renovaties’ worden totale projecten op het gebied van gevelrenovaties uitge- voerd. De projecten bestaan uit: gevelrei- niging, gevelrenovatie, betonreparatie, voeg- en hakwerk, metselwerk, vochtbe- heersing en schilderwerk “ Voor de middelgrote en kleine bedrijven in deze regio kunnen www.inpac.nl wij ook veel betekenen. ” Avantus Employment Group 05
 6. 6. Parco Payrolling payrolling contractbeheer Parco Payrolling neemt de risico’s en de aansprakelijkheid van het werkgeverschap van u over en draagt zorg voor alle administratieve handelingen Parco Payrolling Betrouwbare partner in payrolling en diverse vestigingen in Nederland, betalingsgedrag van de Belastingdienst contractbeheer daardoor kunnen zij snel en adequaat of accountantsverklaringen. Op deze Wilt u wel zelf personeel werven, maar inspringen op de wensen en behoeften manier worden de risico’s voor u als inle- geen werkgeversrisico’s lopen en ook van haar klanten. ner uitgesloten en kunt u zonder risico’s niet de administratieve zorg op u nemen, gebruik maken van de gemakken van de dan is payrolling bij Parco Payrolling voor Wat houdt contractbeheer in? inhuur van zelfstandigen. u de oplossing. Parco Payrolling neemt Als u contractbeheer uitbesteedt aan de risico’s en de aansprakelijkheid van Parco Payrolling wordt de zelfstandige Consultancy het werkgeverschap van u over en draagt door Parco Payrolling ingehuurd terwijl Ook voor een gedegen, objectief advies zorg voor alle administratieve hande- deze bij u werkzaam is. Parco Payrolling over uiteenlopende HRM vraagstukken lingen: van loondoorbetaling bij ziekte verzamelt alle relevante documenten van kunt u bij Parco Payrolling terecht. De van uw medewerkers tot een pensioen- de zelfstandige, zodat duidelijk wordt consultants van Parco Payrolling delen regeling en van een juridisch correcte of deze wel of niet zelfstandig is. Dit is graag hun kennis en ervaring met u. arbeidsovereenkomst tot verloning en een doorlopend proces, Parco Payrol- salarisuitbetaling conform CAO en wet- ling controleert namelijk periodiek of Parco Payrolling is NEN 4400-1 gecer- en regelgeving. Het personeel werkt de zelfstandige de omzetbelasting juist tificeerd en aangesloten bij de VPO exclusief voor uw bedrijf en u betaalt en tijdig afdraagt. Indien de zelfstan- (Vereniging Payroll Ondernemingen). alleen de gewerkte uren. Zo kunt u uw dige niet zelfstandig blijkt of daarover Dit biedt u de garantie dat u met een personeel eenvoudig en flexibel inzet- twijfel bestaat wordt er overgegaan tot betrouwbare partner samenwerkt. ten en werkt u tijd- en kostenbesparend. het reserveren van loonheffing en/of Parco Payrolling is breed gespecialiseerd sociale lasten. Op aanvraag verstrekt www.parcopayrolling.nl. in verschillende branches en heeft Parco Payrolling u bewijzen van goed 06 Avantus Employment Group
 7. 7. Fortucon kwalitatief hoogwaardig Wij houden ons bezig met financiële dienstverlening in de meest ruime zin van het woord Fortucon Fortucon heeft ca. 9.000 actieve klanten De persoonlijke financiële wensen en Voor onze dienstverlening ontvangen wij en om deze goed te kunnen bedienen doelstellingen van de klanten staan hier- een vaste en transparante vergoeding beschikken zij over ervaring en vakbe- bij centraal. Uitgangspunt is het netto van de klant. kwame en betrouwbare medewerkers. besteedbaar inkomen in de huidige situ- Zodoende kan Fortucon zich in de markt atie bij langleven (pensioen), overlijden Fortucon werkt vanuit het kantoor te positioneren als een kwalitatief hoog- en arbeidsongeschiktheid. Dordrecht. Deze plaats ligt centraal (in waardige financiële adviesorganisatie. een straal van 50 km) in de postcode- Nadat een klant bij Fortucon een of gebieden waarin het merendeel van de Fortucon houdt zich bezig met financiële meerdere producten heeft afgenomen, klanten woont. Uiteraard heeft Fortucon dienstverlening in de meest ruime zin blijven wij de financiële situatie volgen. ook klanten buiten dit gebied die zij van het woord. Dit betekent dat wij ad- Periodiek wordt een klant door Fortucon bedienen. Dit wordt gedaan vanuit een viseren en bemiddelen bij het afsluiten uitgenodigd voor een gesprek. Wij kijken aantal spreekkamers in diverse kan- van hypothecaire geldleningen, kredie- dan samen met hem/haar of er aanpas- toren, die door verschillende onderne- ten, levensverzekeringen, schadeverze- singen in het financiële plan mogelijk of mingen die vallen onder de Avantus keringen, pensioenen en beleggingen zelfs noodzakelijk zijn. paraplu, ter beschikking worden voor zowel particulieren als onderne- Uiteraard is het altijd mogelijk dat de klant gesteld. Het betreft de plaatsen Hoofd- mers (zelfstandigen en DGA’s). zelf een afspraak met Fortucon maakt. dorp, Amersfoort, Tiel en Den Bosch. www.fortucon.nl Avantus Employment Group 07
 8. 8. Kellen Administraties Avantus HR Solutions administraties accountancy Flexibele partner in administratieve dienstverlening Kellen Administraties Avantus HR Solutions Kellen is een snelgroeiende organisa- gelijkheid een deel van uw eigen admini- Maatwerk in en voor administratief tie op het gebied van administratieve stratie online te verwerken of in te zien. personeel dienstverlening en accountancy. Kellen is Avantus HR Solutions beschikt over een werkzaam binnen het gehele midden-en De tijd en ondersteuning uitgebreid bestand van administratieve kleinbedrijf, of u nu startende onderne- Wat u ook aan Kellen uitbesteedt, zij professionals die direct inzetbaar zijn mer bent of een eenmanszaak, V.O.F. of nemen de tijd om de resultaten met u bij customer contact centers, finance B.V. heeft, de goed opgeleide specialisten te bespreken, denken graag met u mee afdelingen en human resources. Met zowel van Kellen zijn u graag van dienst. en adviseren proactief op financieel en detachering, werving en selectie, interim/ Met kennis van zaken en oog voor detail fiscaal gebied. Kellen kan administratieve freelance als contractbeheer bieden wij verzorgen zij uw boekhouding, loonadmi- ondersteuning leveren aan uw bedrijf op bedrijven een totaaloplossing en profes- nistratie, BTW-en vennootschapsbelasting locatie, voor kortere of langere tijd met sionals een breed aanbod. De kwaliteit en inkomensaangiften tot en met de jaar- een van zijn medewerkers, bijvoorbeeld wordt gewaarborgd door een uitgebreide rekening en het deponeren daarvan bij de bij ziekte of bij werkpieken. screening van zijn kandidaten en intensief Kamer van Koophandel. contact tijdens lopende projecten. De Kellen Administraties is een gecertificeerd Hebt u een onderneming met personeel? betrokkenheid blijkt uit de nauwe relatie bedrijf. Kellen garandeert u dat uw salarisadmi- die wij onderhouden met opdrachtgevers nistratie op orde is en alle wetten, regels, en professionals. U kunt bij Kellen Administraties kiezen voorschriften en cao’s worden nageleefd. om uw hele administratie of slechts een Voor de juiste match maken wij gebruik gedeelte daarvan uit handen te geven. Meer informatie over de uitgebreide van sollicitatie screening, telefonisch Zij werken met het gebruiksvriendelijke dienstverlening vindt u op interview, gedragsgericht (persoonlijk) Exact Globe en via internet heeft u de mo- www.kellenadministratie.nl interview, referentie check en een persoon- lijkheids- en cognitieve vaardigheden test. Omdat het niet alleen qua opleiding en werkervaring moet matchen, maar ook qua persoonlijkheid. www.avantus-hrsolutions.nl 08 Avantus Employment Group
 9. 9. Avantus Facility ZZPlease Bridgis onderhoud mobiliteit uniek Bij interim aanvragen zorgt Avantus HR Solutions snel en adequaat voor de juiste persoon op de juiste plek. Avantus Facility ZZPlease Bridgis Uw eigen ict in deskundige handen Mobiliteit voor de zelfstandig ondernemer Ontwikkelen, combineren en ontsluiten Avantus Facility geeft advies op maat, De mensen achter ZZPlease adviseren van geografische data lost uw automatiseringsproblemen op, al ruim 20 jaar zelfstandig ondernemers Door verschillende gekwalificeerde data- onderhoudt en beheert uw ict op afstand, over hun mobiliteit. Wilt u weten of bestanden te combineren, deze te verfij- verzorgt op verzoek de installatie van leasing voor u mogelijk en interessant nen en van onnauwkeurigheden te computernetwerken inclusief netwerkbe- is? Zij denken graag met u mee over alle ontdoen, beschikt Bridgis over een uniek kabeling en levert hard- en software. mogelijkheden om uw mobiliteit flexibel en zeer betrouwbaar bestand van coördi- en tegen gunstige condities te regelen. naten van adressen. Dit bestand kunnen Ook bieden wij u de mogelijkheid om uw wij aanvullen met vastgoed- en demografi- kantoorautomatisering op het datacenter ZZPlease is onafhankelijk, koopt col- sche gegevens en werkgelegenheidscijfers, van Avantus Facility te laten draaien. lectief in en vormt geen onderdeel van zodat u weet waar gewoond en gewerkt Zo bent u verzekerd van een eigen, afge- een grote leaseorganisatie. Daarnaast wordt, type werkgelegenheid, aantal wo- schermde, veilige omgeving, altijd vol- beschikken de inkopers over een groot ningen of mensen in een bepaald gebied, doende capaciteit, en op elk moment van netwerk en veel ervaring, iets waar u als etc. Webservices worden daarin steeds de dag en vanaf elke werkplek toegang ondernemer uw voordeel mee kunt doen. belangrijker, met de Populator als een tot al uw bestanden. typerend voorbeeld. Meer informatie over mobiliteit De specialisten van Avantus Facility en leasemogelijkheden vindt u op De geografische data en services van nemen de zorg voor uw gehele ict uit han- www.zzplease.nl. Bridgis worden gebruikt voor zeer verschil- den zodat u bezig kunt zijn met uw core lende toepassingen: van onroerend goed business; dat waar ú goed in bent. tot mobiliteit en van marketing tot milieu en veiligheid. Het ministerie van VROM, Kijk voor meer informatie over het aanbod Funda, Vodafoon, Vitens en vele andere op www.facility.avantus.nl. overheden, onderzoeksbureaus en com- merciële bedrijven kunnen wij dan ook tot de uitgebreide klantenkring rekenen. www.bridgis.nl Avantus Employment Group 09
 10. 10. Durante Vita bedrijf ondernemer particulier De klant weet exact waar hij aan toe is, zowel financieel als inhoudelijk, maar ook wat betreft dienstverlening Durante Vita Durante Vita is dé partner voor bedrijf, Durante Vita een inzichtelijk online com- wordt over uiteenlopende zaken waar zij ondernemer en particulier als het gaat municatiemiddel beschikbaar, waarmee in de dagelijkse praktijk mee te maken om verzekeringen. Alle diensten worden een werkgever in één keer alle instanties heeft of kan krijgen. toegespitst op de doelgroep en in abon- en werknemers op de hoogte brengt van nementsvorm aangeboden. De klant een wijziging op personeelsgebied. Dit Kortom, Durante Vita gaat uit van de weet exact waar hij aan toe is, zowel bespaart bedrijven veel tijd en daarmee behoeften van haar klant. Denkt u een financieel als inhoudelijk, maar ook wat een hoop geld. meeromvattende behoefte te heb- betreft dienstverlening. Voor het gekozen ben waarvoor het dienstenpakket van product betaalt de klant een nettobe- Onderdeel van de transparante dienst- Durante Vita niet toereikend is? Die kans drag. Durante Vita heeft hier dus geen verlening van Durante Vita is informa- is klein. Neemt u gerust eens vrijblijvend financieel voordeel van en is daarmee tievoorziening. Individueel, maar ook de proef op de som en neem contact op dan ook onafhankelijk van verzekerings- collectief. Zo wordt een aantal keer per met onze gekwalificeerde en ervaren maatschappijen en andere aanbieders. jaar een bijeenkomst georganiseerd, medewerkers. Durante Vita kan al haar klanten product- waarbij een van de genoemde doel- kortingen bieden oplopend tot wel 42,5%. groepen centraal staat en geïnformeerd www.durantevita.nl Naast meedenkend tussenpersoon voor particulieren is Durante Vita specialist als het gaat om ontzorgen van bedrijven en zelfstandig ondernemers. En dit is wel zo handig. Wanneer een particulier zijn of haar inkomsten genereert als onder- nemer, dan heeft dit namelijk direct in- vloed op de behoefte aan verzekeringen, pensioenen en hypotheken. De zelfstandige met personeel heeft meer behoeften. Voor deze groep heeft 10 Avantus Employment Group
 11. 11. Organogram Avantus Employment Group Corso Contracting Corso Informatica Corso Interim Services Corso Parco Inpac Personeelsdiensten Gevelrenovatie Parco Parco Parco Consultancy Inpac Detachering Payrolling Parco Payrolling Plus Avantus Kellen Employment Admini Group straties Avantus Facilitair HR Deelnemingen ZZP Lease Solutions Fortucon Avantus Durante Facility Bridgis Vita Avantus Employment Group 11
 12. 12. Avantus Employment Group BV Fortucon BV Durante Vita BV Stephensonstraat 15 Burgemeester De Raadtsingel 21 Stephensonstraat 17E 4004 JA Tiel 3311 JG Dordrecht 4004 JA Tiel E info@avantus.nl Postbus 991 Postbus 212 www.avantus.nl 3300 AZ Dordrecht 4000 AE Tiel T 078-8900275 T 0344-632730 Corso BV E info@fortucon.nl E info@durantevita.nl Stephensonstraat 15 www.fortucon.nl www.durantevita.nl 4004 JA Tiel Postbus 6005 Kellen Administraties BV 4000 HA Tiel Stephensonstraat 17b Regiovestigingen T 0344-630600 4004 JA Tiel Regio Noord Holland E info@corso.nl Postbus 6060 Corso Informatica, www.corso.nl 4000 HB Tiel Parco Payrolling T 0344-631988 Durante Vita, Corso Contracting BVBA E info@kellenadministraties.nl Fortucon Businesspark Rivium www.kellenadministraties.nl Antwerpsesteenweg 45 Zandsteen 27 B2830 Willebroek België Avantus HR Solutions BV 2132 MZ Hoofddorp T +32 (0)3-4507825 Kersenboogerd 5 E info@corso-contracting.be 4003 BW Tiel Regio Zuid www.corso-contracting.be Postbus 6117 Parco Payrolling 4000 HC Tiel Fortucon Corso Contracting GmbH T 0344-612228 Kimplerstrasse 290-292 E m.tekloeze@avantus.nl Helftheuvelweg 11 47807 Krefeld Duitsland www.avantus-hrsolutions.nl 5222 AV Den Bosch T +49 (0)2151-9314790 E info@corso-contracting.de Avantus Facility BV Regio Midden www.corso-contracting.de Stephensonstraat 15 Parco Payrolling 4004 JA Tiel Fortucon Inpac Technisch Personeel BV T 0344-663664 Nijverheidsweg Noord 123-127 E info@avantus.nl Nijverheidsweg-Noord 123-127 3812 PL Amersfoort www.facility.avantus.nl 3812PL Amersfoort T 030-4600150 E info@inpac.nl ZZPlease BV Regio West www.inpac.nl Stephensonstraat 15 Parco Payrolling 4004 JA Tiel Parco Payrolling BV T 0344-663664 Wassenaarseweg 47 Kersenboogerd 5 E info@zzplease.nl 2596 CG Den Haag 4003 BW Tiel www.zzplease.nl Postbus 6117 Badhuisweg 84 4000 HC Tiel Bridgis BV 2587 CL Scheveningen T 0344-679000 Sint Walburgkerkpad 3 E info@parcopayrolling.nl 4001 MG Tiel www.parcopayrolling.nl Postbus 71 4000 AB Tiel T 0344-636242 E info@bridgis.nl www.bridgis.nl CORSO

×