Arbo beleid & de
 preventiemedewerker
De taken, verantwoordelijkheden en
    bevoegdheden van
   de Preventiemedewer...
1. Wat is een
 preventiemedewerker?
Door de werkgever in overleg aangewezen
 medewerker die zorgt voor de dagelijkse
  ...
2. In de Arbowet is de term
preventiemedewerker niet te
   vinden, klopt dat?

Dat is juist, In de letterlijke tekst va...
3. Is de preventiewerker een taak
     of een functie?
  De best passende term is ‘medewerker met
   preventie tak...
4. Waarom is de verplichting tot
    aanstelling van een
preventiemedewerker in de nieuwe
   Arbowet aangenomen?
 ...
5. Is een preventiemedewerker
 verplicht voor ieder bedrijf?
 Ja. Iedere werkgever/ondernemer
 moet zich laten bijstaan...
6. Mag een werkgever zichzelf
    benoemen als
  preventiemedewerker?
Als een onderneming niet meer dan 15
medewerkers...
7. Moet een preventiemedewerker
een eigen medewerker zijn of mag ik
      deze inhuren?
       In principe moet...
8. Wat zijn de wettelijke taken
van een preventie medewerker ?
  Meewerken aan het uitvoeren van en
 het opstellen van ...
9. Kan een preventiemedewerker
aansprakelijk worden gesteld voor
  tekortkomingen of fouten?
 Nee. De preventie medewer...
10. Worden de adviezen van een
preventiemedewerker niet bepaald
 door (de visie of wens van een)
      werkgever?
 ...
11. Kan een Preventie medewerker
worden benadeeld of ontslagen als
  zijn advies nadelig is voor de
      werkgever...
12. Ligt het vereiste aantal
  preventiemedewerkers in de
Arbowet vast of is dit gekoppeld aan
  het aantal medewerkers...
13. Hoeveel preventiemedewerkers
  heeft een onderneming nodig?
Het aantal is afhankelijk van het aantal factoren en zal...
14. Heeft iedere vestiging een
preventiemedewerker nodig?
  De preventiemedewerker is in principe een
   medewerker die...
15. Heeft een onderneming na de
     aanstelling van een
  preventiemedewerker nog een
       arbodienst of
 ...
16. Door wie en hoe wordt bepaald
  of de preventiemedewerker
   voldoende deskundig is?
 De benodigde deskundigheid ...
17. Moet de preventiemedewerker
   een opleiding volgen?
   Een opleiding is vanuit de Arbowet niet verplicht
  , ...
18. Worden er wettelijke eisen
gesteld aan de opleiding voor de
   preventiemedewerker?
  Nee. Vanuit de Arbowet worden...
19. Moet de preventiemedewerker
   zich laten certificeren?
  In de Arbowet is (op advies van werkgevers in
     ...
20. Is een arbocoördinator dezelfde
      persoon als de
    preventiemedewerker?
   De functie van arbocoördina...
21. Kan een bedrijfshulpverlener
ook preventiemedewerker zijn?
  Een bedrijfhulpverlener (BHV-er) is een andere functie d...
22. Kan een medewerker met VCA
 voor leidinggevenden (VOL-VCA)
 ook preventiemedewerker zijn?
  Aan de opleiding van prev...
23. Sinds wanneer is het aanstellen
  van de preventiemedewerker
      verplicht?

 De wetswijziging is ingegaan o...
24. Wat zijn mogelijke taken van
 een preventiemedewerker?
       Naast de wettelijke taken
  (voorlichting, advi...
25. Over welke vaardigheden moet
    een preventiemedewerker
       beschikken?
Naast kennis en vaardigheden als...
26. Hoeveel tijd moet een
preventiemedewerker krijgen voor
      zijn taken?
 De hoeveelheid tijd is afhankelijk van...
27. Moet de ondernemingsraad
akkoord geven aan het aanstellen
 van een preventiemedewerker?
  Ja. Het aanstellen van een ...
28. Hoe kan de
   preventiemedewerker het beste
    worden ingevoerd in een
       onderneming?
1.  Start me...
29. Hoe hoog is de boete als een
bedrijf geen preventiemedewerker
       heeft?
   De boete voor het ontbreken v...
30. Waar kan ik meer informatie
vinden over de taken en activiteiten
  van de preventiemedewerker?
 Hieronder een klein ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

De Preventiewerker

2,303 views

Published on

Bij het vak arbomanagement voor de 1e jaars studenten P&A heb ik de volgende vragen gebruikt

Published in: Education, Travel, Business

De Preventiewerker

 1. 1. Arbo beleid & de preventiemedewerker De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de Preventiemedewerker. Onderdeel van Module PEAPER 06V2 Docent William Polm 2009
 2. 2. 1. Wat is een preventiemedewerker? Door de werkgever in overleg aangewezen medewerker die zorgt voor de dagelijkse veiligheid en gezondheid op de werkvloer, waarbij hij onafhankelijk adviseert over de arbeidsomstandigheden en verbeterplannen coördineert en uitvoert
 3. 3. 2. In de Arbowet is de term preventiemedewerker niet te vinden, klopt dat? Dat is juist, In de letterlijke tekst van de Arbowet spreekt men niet over een preventie medewerker maar over ‘één of meerdere deskundige medewerkers’.
 4. 4. 3. Is de preventiewerker een taak of een functie? De best passende term is ‘medewerker met preventie taken’ omdat de verschillende preventie taken verdeelt kunnen zijn over meerdere personen en in vele kleine organisaties deze taken naast de huidige taken van een medewerker worden uitgevoerd. E.e.a kan ook in een functie als arbocoördinator worden gegoten
 5. 5. 4. Waarom is de verplichting tot aanstelling van een preventiemedewerker in de nieuwe Arbowet aangenomen? Het aanstellen van een interne preventiemedewerker komt voort uit Europese wetgeving van 1989. Nederland heeft dit artikel kortweg verkeerd vertaald naar Nederlandse Arbowetgeving. Eind 2004 is Nederland op zijn vingers getikt door het Europese Hof van Justitie. Door deze verplichting door te voeren is deze fout weer hersteld.
 6. 6. 5. Is een preventiemedewerker verplicht voor ieder bedrijf? Ja. Iedere werkgever/ondernemer moet zich laten bijstaan door één of meerdere preventiemedewerkers
 7. 7. 6. Mag een werkgever zichzelf benoemen als preventiemedewerker? Als een onderneming niet meer dan 15 medewerkers heeft mag de werkgever zelf deze taken op zich nemen, mits voldoende deskundigheid, ervaring en middelen. De Arbowet sluit met deze doe-het-zelf mogelijkheid aan bij de bedrijfshulpverleningstaken
 8. 8. 7. Moet een preventiemedewerker een eigen medewerker zijn of mag ik deze inhuren? In principe moet de preventiemedewerker een eigen medewerker zijn. De wetgeving geeft daaraan de voorkeur. Indien dit niet mogelijk is mag de werkgever dit, mits goed onderbouwd, inhuren.
 9. 9. 8. Wat zijn de wettelijke taken van een preventie medewerker ?  Meewerken aan het uitvoeren van en het opstellen van de RI&E  Advies geven en samenwerken met de medewerkers (of een vertegenwoordiging; OR, MR of PVT)  Uitvoeren of meewerken aan de verbetermaatregelen en adviezen
 10. 10. 9. Kan een preventiemedewerker aansprakelijk worden gesteld voor tekortkomingen of fouten? Nee. De preventie medewerker wordt gezien als een gewone medewerker en kan –net als alle andere medewerkers- aansprakelijk worden gesteld bij bewuste roekeloosheid. De werkgever is en blijft eindverantwoordelijk.
 11. 11. 10. Worden de adviezen van een preventiemedewerker niet bepaald door (de visie of wens van een) werkgever? Nee. De werkgever moet zorgen dat een preventiemedewerker zelfstandig en onafhankelijk kan adviseren aan de werkgever(zelf) en de werknemers (OR of PVT)
 12. 12. 11. Kan een Preventie medewerker worden benadeeld of ontslagen als zijn advies nadelig is voor de werkgever? Nee. In de wet is opgenomen dat een preventiemedewerker niet mag worden benadeeld door de werkgever en een ontslagbescherming geniet die gelijk is aan een lid van een OR.
 13. 13. 12. Ligt het vereiste aantal preventiemedewerkers in de Arbowet vast of is dit gekoppeld aan het aantal medewerkers? Het aantal preventiemedewerkers is niet gekoppeld aan het totale aantal medewerkers zoals dat bij bedrijfshulpverlening wel is bepaald. De werkgever wordt hierin vrijgelaten: het minimum is één. In de (nieuwe) RI&E wordt in principe het aantal, gewenste niveau en deskundigheid bepaald. In de STECR leidraad Preventiemedewerker (geen wet) is het deskundigheidsniveau wél gekoppeld aan het aantal medewerker (en aantal aanwezige risico's).
 14. 14. 13. Hoeveel preventiemedewerkers heeft een onderneming nodig? Het aantal is afhankelijk van het aantal factoren en zal van bedrijf tot bedrijf moeten worden bekeken d.m.v. een actualisering (of toetsing) van de RI&E. Het benodigde aantal zal ondermeer afhankelijk zijn van:  de aanwezige en aantal risico’s  het aantal medewerkers  (de)centralisatie van de werkzaamheden  de wijze waarop de zorg voor arbeidsomstandigheden is georganiseerd en het stadium waarin het zich bevindt  de doelstelling en de ambitie van een organisatie  benodigde hoeveelheid tijd (indien er meer dan 40 uur/week aan taakinvulling ligt betekent automatisch meerdere preventiemedewerkers)
 15. 15. 14. Heeft iedere vestiging een preventiemedewerker nodig? De preventiemedewerker is in principe een medewerker die zich bezighoudt met de dagelijkse veiligheid op de werkvloer. Als u een preventiemedewerker aanstelt die nooit op de verschillende vestiging komt kijken of weet wat daar speelt voldoet u wel aan de aanstellingverplichting, maar is de toerusting voor het adequaat kunnen uitvoeren van de taken niet passend/in de geest van de wetgeving.
 16. 16. 15. Heeft een onderneming na de aanstelling van een preventiemedewerker nog een arbodienst of arbodienstverlener/adviseur nodig? Een van de doelstellingen achter deze wetswijziging is het beperken van kosten voor arbodienstverlening. De inzet van externe deskundigen zou i.p. kunnen worden beperkt en/of meer `op maat’ (toegesneden op behoefte) worden afgenomen. Voor de toetsing van de RI&E blijft het verplicht om deze voor te leggen aan een gecertificeerde kerndeskundige of arbodienst, indien uw onderneming meer dan 10 medewerkers heeft of geen erkende RI&E methode wordt gebruikt. Deskundigen van een adviesbureau of arbodienst beschikken vaak over kennis op specifieke gebieden waardoor inschakeling of ondersteuning bij ingewikkelde of specifieke problematiek wel wenselijk kan zijn. Om onafhankelijkheid van een bepaald onderzoek te onderstrepen, kan het soms wenselijk zijn er een externe partij bij te betrekken of geheel uit te besteden.
 17. 17. 16. Door wie en hoe wordt bepaald of de preventiemedewerker voldoende deskundig is? De benodigde deskundigheid of kennisgebieden is afhankelijk van de risico´s in de onderneming. Deze risico´s liggen vast in de RI&E. De deskundigheid kan door een onderneming zelf worden vastgesteld en moet worden toegevoegd aan de RI&E. Een gecertificeerde deskundige of arbodienst moet deze aanvulling toetsen en hierover advies uitbrengen. Het is ook mogelijk advies hierover in te winnen bij een gecertificeerde deskundige of arbodienst. Hoe de werkgever dat advies verwerkt is onderwerp van instemmingsrecht van de medezeggenschap (OR of PVT). Eind 2005 heeft STECR in opdracht van de branche organisatie Arbodiensten (BOA) ook een leidraad ontwikkeld waarin het werk- en denkniveau kan worden bepaald.
 18. 18. 17. Moet de preventiemedewerker een opleiding volgen? Een opleiding is vanuit de Arbowet niet verplicht , maar voor medewerkers met onvoldoende kennis van arbeidsrisico´s en over de wijze waarop arbozorg binnen onderneming moet worden vormgegeven, is het verstandig om passende opleiding te volgen. Daarnaast kunnen aanvullende opleidingen gericht op bepaalde vaardigheden zoals het geven van voorlichting of succesvol adviseren noodzakelijk zijn. Opleidingen voor preventiemedewerkers zijn er in verschillende soorten, maten en prijzen. Daarnaast kan een individueel coaching of begeleidingsproject een effectief middel zijn om de preventiemedewerker naar een gewenst (kennis) niveau te helpen.
 19. 19. 18. Worden er wettelijke eisen gesteld aan de opleiding voor de preventiemedewerker? Nee. Vanuit de Arbowet worden er geen opleidingen vereist, laat staan eisen gesteld aan de opleidingen. De wet eist alleen dat de preventiemedewerkers over voldoende kennis en deskundigheid kunnen beschikken.
 20. 20. 19. Moet de preventiemedewerker zich laten certificeren? In de Arbowet is (op advies van werkgevers in de SER) bewust gekozen om geen gecertificeerde preventiemedewerker te eisen. In de CAO afspraken of binnen een branche is men wel vrij om over eventuele certificering van preventiemedewerkers afspraken te maken: de wetgever (overheid) laat die mogelijkheid open. Sinds medio 2005 is het mogelijk om u als preventiemedewerker te certificeren bij verschillende organisaties waaronder KIWA, KNV en NedCert.
 21. 21. 20. Is een arbocoördinator dezelfde persoon als de preventiemedewerker? De functie van arbocoördinator verschilt van bedrijf tot bedrijf. Binnen het ene bedrijf is de arbocoördinator meer beleidsmatig actief, bij het volgende bedrijf meer coördinerend, bij het andere bedrijf heeft hij uitsluitend uitvoerende taken. Als de taken van de arbocoördinator overeenkomen met de (wettelijke) taken van de preventiemedewerker ligt de benoeming voor de hand. Als de taken niet overeenkomen moet worden bezien of ze moeten worden aangepast of kan een bedrijf een andere medewerker voor deze nieuwe preventietaken aanstellen. Veelal zal de huidige arbocoördinator de wettelijke preventietaken op zich nemen of bij zijn functie krijgen.
 22. 22. 21. Kan een bedrijfshulpverlener ook preventiemedewerker zijn? Een bedrijfhulpverlener (BHV-er) is een andere functie dan een preventiemedewerker. Het belangrijkste verschil is dat een preventiemedewerker met name bezig zal zijn met het voorkomen van ongevallen en uitval en een BHV-er zich bezig houdt met het beperken van de gevolgen van bedrijfsongevallen. Een preventiemedewerker werkt aan arbeidsomstandigheden in een breder kader en zal vanwege zijn taken een rol spelen in dagelijkse bedrijfsvoering: signalering-, adviesfunctie en realisatie van verbetermaatregelen.
 23. 23. 22. Kan een medewerker met VCA voor leidinggevenden (VOL-VCA) ook preventiemedewerker zijn? Aan de opleiding van preventiemedewerkers worden geen eisen gesteld noch zijn opleidingen verplicht. De deskundigheid moet aansluiten bij de risico´s binnen het bedrijf. De preventiemedewerker moet voldoende kennis hebben van de aanwezige risico´s. Een VOL-VCA opleiding kan een basis vormen voor de taken van een preventiemedewerker. Daarnaast moet worden bepaald welke aanvullende kennis en vaardigheden nog meer noodzakelijk zijn om de bredere taken van een preventiemedewerker kunnen vervullen.
 24. 24. 23. Sinds wanneer is het aanstellen van de preventiemedewerker verplicht? De wetswijziging is ingegaan op 1 juli 2005 maar ondernemingen hadden tot 31 december 2005 de tijd om goede invulling te geven aan deze nieuwe verplichting.
 25. 25. 24. Wat zijn mogelijke taken van een preventiemedewerker? Naast de wettelijke taken (voorlichting, adviseren, meewerken aan RI&E) kan een preventiemedewerker nog andere taken toebedeeld krijgen zoals contact onderhouden met arbodienstverlener(s) en inspectie(s), toezicht houden op veiligheid, veilig gedrag, coördineren van arbo-activiteiten, implementeren van arbo beleid, verzuimadministratie of casemanagement.
 26. 26. 25. Over welke vaardigheden moet een preventiemedewerker beschikken? Naast kennis en vaardigheden als het geven van voorlichting en advies, die horen bij de wettelijke taken, moet een preventiemedewerker ook beschikken over vaardigheden als:  iemand kunnen aanspreken op zijn, haar gedrag  arbeidsrisico´s kunnen herkennen  het goed kunnen managen van maatregelen  draagvlak kunnen creëren  oplossingen voor problemen kunnen vinden of daarover beschikken en oppakken  kennis hebben en gebruik kunnen maken van ontwikkelde instrumenten en materiaal en daarmee kunnen werken aan het uitvoeren van een (branche) RI&E en het plan van aanpak  inzicht hebben in en omgaan met partijen die op ontbrekende terreinen deskundigheid kunnen leveren  een voortrekkersrol kunnen nemen bij het inrichten en uitvoeren van een goede arbo beleid.
 27. 27. 26. Hoeveel tijd moet een preventiemedewerker krijgen voor zijn taken? De hoeveelheid tijd is afhankelijk van meerdere factoren met als belangrijkste het aantalen de precieze taken die worden toebedeeld aan de medewerker. De wet zegt hierover ”voldoende tijd om de bijstand aan werkgever en OR naar behoren te kunnen verrichten”. Bij een onderneming met complexe risico´s en een paar honderd medewerkers kan het een fulltime functie zijn, al dan niet verdeeld over meerdere medewerkers.
 28. 28. 27. Moet de ondernemingsraad akkoord geven aan het aanstellen van een preventiemedewerker? Ja. Het aanstellen van een preventiemedewerker of het toedelen van de preventietaken naar een of meerdere medewerkers is een verandering van afspraken op het gebied van arbeidsomstandigheden en daarmee instemmingplichtig. Als de OR niet akkoord gaat kan het niet worden ingevoerd, de raad heeft een stevige onderhandelingspositie! Hetgeen betekent opnieuw onderhandelen of voorleggen aan de kantonrechter.
 29. 29. 28. Hoe kan de preventiemedewerker het beste worden ingevoerd in een onderneming? 1. Start met het beoordelen van de RI&E en stel de vragen: geven de beschreven risico´s volledig en betrouwbaar beeld en zijn ze nog actueel? 2. Past het huidige arbobeleid, plan van aanpak bij deze geconstateerde risico´s? 3. Maak een conceptvoorstel met daarin de taken van een preventiemedewerker maar ook welke personen of functies deze taken krijgen, welke deskundigheid en vaardigheidseisen worden gesteld, maak een functieomschrijving (taken, bevoegdheden, verantwoordelijkheden), de wijze waarop wordt samengewerkt met leiding. OR en werkgever, de beschikbaar gestelde tijd 4. Overleg goed met de OR en licht de keuzes toe, zorg dat de OR instemt met het definitieve voorstel 5. Maak een communicatieplan (voorlichting) om de wijzigingen in de zorg voor arbeidsomstandigheden goed te communiceren met de medewerkers 6. Voeg de beschrijving waarop de zorg wordt vormgegeven toe aan de RI&E.
 30. 30. 29. Hoe hoog is de boete als een bedrijf geen preventiemedewerker heeft? De boete voor het ontbreken van een preventiemedewerker bedraagt € 450. Indien het de preventiemedewerker ontbreekt aan voldoende deskundigheid, ervaring en uitrusting of er zijn onvoldoende in aantal of er is geen werktijd beschikbaar, om de taken goed te kunnen uitvoeren, riskeert men een boete van € 900. Als bovenstaande omtrent de gewenste/noodzakelijke inzet van de preventiemedewerker niet in de RI&E vermeld staat kan dat € 225 kosten.
 31. 31. 30. Waar kan ik meer informatie vinden over de taken en activiteiten van de preventiemedewerker? Hieronder een klein overzicht van handige websites: www.preventiemedewerker.net www.arbo-preventiemedewerker.startpagina.nl www.preventieplein.nl

×