Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
3                                SG at CTU                         ...
  Vývoj enterprise aplikací   Struktura aplikace   Problémy s údržbou i tvořením GUI   Závislosti 3 vrstev (cou...
  Běžná aplikace je rozdělena na vrstvy   To umožní oddělení zájmů   ▪ Prezentace - JSF, Facelets, RichFaces..  ...
 Entita určuje persistentní data ▪ Ale také určuje co se bude sbírat od uživatele ▪ Jak budou data vypadat, či jaká maj...
 Vrstva prezentace defnuje zobrazení dat uživateli ▪ Vizualizace dat                          ...
Entity Class  View FormView Table
Entity Class  View FormView Table
Perzistentní vrstva JPA Entita ▪ Zachycuje omezení každého atributu ▪ Povolený typ ▪ Informace o očekávaných datech H...
class Osoba {               class Firma {            String jmeno;               ...
class Osoba {               class Firma {            String jmeno;               ...
class Osoba {               class Firma {            String jmeno;               ...
class Osoba {               class Firma {            String jmeno;               ...
GMail
InputTextInputDoubleTextInputSecretInputSelectInputCheckBoxInputDate
ACM-ICPCThis form ismade by JFB
  Vývojář opakuje svá rozhodnutí, pro použití UI Widgetů.  Používá totožné komponenty, jen je jinak dekoruje.  Musí ...
<h:inputText required=„false“  Grafcké drag & drop formy                             @Column...
Speciální značky               2. Meta Model   Konfgurace           3. Visualizér     1. I...
▪  Inspekce entity a následné získání MetaModelu  ▪ Enitita má speciální značky   ▪ JPA, Hibernate Validator, JFormB...
Šablony                                       Konfgurace▪  Kompatibilita s GUI widg...
▪  Vizualizér                            Visualizér   ▪ Dle konfgurace spojí inspektovaný a...
▪  Snadné propagování validace do UI  ▪ Snazší vyplnění formulářů  ▪ User friendly – usability  ▪ Lze integrovat ko...
▪   Layout   ▪ Jak vysázet vstupní pole do výsledného výstupu (formuláře)   ▪ One column, two column, custom   ...
▪  Snadná změna poskytovatele UI Widgetů i cílové platformy▪  Centralizace použití widgetu  ▪ Vše je defnováno jednou ...
▪  On-demand (run-time) generování  ▪ Generování UI fragmentů na dotaz v produkci  ▪ Možný contextový security framew...
▪  Údržba UI fragmentů  ▪ Značná redukce   ▪ Na místo psaní formů a tabulek jen defnice UI Widgetů a mapování mezi s...
▪  Quick Tour  ▪ Václav Chalupa  ▪ JFormBuilder.org/video
▪  Inspektor nemusí jen inspektovat Javu  ▪ Lze i XML, UML, XLS nebo cokoliv jiného  ▪ Analytik si snadno napíše v Ex...
▪  Tlustý datový model lze zachytit již na úrovni modelu  ▪ Model-driven development  ▪ UML Class model + UML Profly ...
Java     XML    View
  Vývoj enterprise aplikací    Struktura aplikace    ▪  (JPA, EJB, JSF, Facelets, RichFaces, ICEFaces, ADT, apo...
  Prototypování aplikací  Android  .NET a další platformy  Reverse engineering   vysosej metaModel   převeď ...
  FormBuilder: A Novel Approach to Deal with View Development and Maintenance  2011, ČERNÝ T., DONAHOO M. J.  In Sof...
?  ?  ?
Inspekce zdrojového kódu J2EE aplikací s generováním komplexních fragmentů uživatelského rozhraní
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Inspekce zdrojového kódu J2EE aplikací s generováním komplexních fragmentů uživatelského rozhraní

2,245 views

Published on

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Inspekce zdrojového kódu J2EE aplikací s generováním komplexních fragmentů uživatelského rozhraní

 1. 1. 3 SG at CTU 3sg.czacm.orgCerny T., Chalupa V., Rychtecky L., Linhart T. 3sg-jf@googlegroups.com www.jformbuilder.org
 2. 2.  Vývoj enterprise aplikací  Struktura aplikace  Problémy s údržbou i tvořením GUI  Závislosti 3 vrstev (coupling)  Opakování informace a replikace rozhodnutí Generátory UI Automatizace skrze inspekci  JFormBuilder (JFB)  Co, kde, kdy, jak a proč  Online tutoriál JFB Za hranice Javy  MDD, XLS, XML, Aneb přátelství analytika a vývojáře Budoucí vize
 3. 3.  Běžná aplikace je rozdělena na vrstvy  To umožní oddělení zájmů ▪ Prezentace - JSF, Facelets, RichFaces.. ▪ EJB, (Spring) ▪ JPA - entity
 4. 4.  Entita určuje persistentní data ▪ Ale také určuje co se bude sbírat od uživatele ▪ Jak budou data vypadat, či jaká mají omezení Služby pracují s entitami ▪ Pokud se změní název entity musí se to promítnout i zde Prezentace dat (entit) v uživatelském rozhraní ▪ Formuláře a Tabulky ▪ Provázání asosiací ▪ Tabulka – formulář ▪ Navigace a menu ▪ Layout ▪ Akce
 5. 5.  Vrstva prezentace defnuje zobrazení dat uživateli ▪ Vizualizace dat [IEEE-CSAE, Cerny et al., 2011], [ACM-RACS, Cerny et al., 2011] ▪ Motivace ▪ Údržba Software ≈ 65-75% životního cyklu aplikace ▪ Porozumění SW ≈ 40-60% z údržby SW ▪ Vývoj uživatelského rozhraní ≈ 50% celkového vývoje ▪ Formuláře a Tabulky ▪ Jsou nejvíce svázány s persistentní vrstvou ▪ Jsou koncepčně nejsložitější části UI (omezení a validace) ▪ Jak budou tyto vypadat je určeno  Entitou  Layoutem  Rozhodnutím jaké pole tam má být a jaké ne  Uživatelskými právy  Volbou widgetu  Kontextem (editace, čtení, hledání)
 6. 6. Entity Class View FormView Table
 7. 7. Entity Class View FormView Table
 8. 8. Perzistentní vrstva JPA Entita ▪ Zachycuje omezení každého atributu ▪ Povolený typ ▪ Informace o očekávaných datech Hibernate Validation ▪ Detailní informace o validních datech pro každý atributByznys vrstvaPrezentace Form ▪ Dekoruje entitu a její atributy ▪ Přídává omezení pro validní data Tabulka ▪ Dekoruje entitu a její atributy
 9. 9. class Osoba { class Firma { String jmeno; Katg kategorie; String prijmeni; String misto; String email; String ulice; String pass; String mesto; Pohlavy pohlavy; String psc; String narozen; String tel; } Boolean souhlas; } FacebookUiWidgety InputText InputDoubleText InputSecret InputSelect InputCheckBox InputDate
 10. 10. class Osoba { class Firma { String jmeno; Katg kategorie; String prijmeni; String misto; String email; String ulice; String pass; String mesto; Pohlavy pohlavy; String psc; Date narozen; String tel; } Boolean souhlas; }UiWidgety InputText InputDoubleText InputSecret InputSelect InputCheckBox InputDate
 11. 11. class Osoba { class Firma { String jmeno; Katg kategorie; String prijmeni; String misto; String email; String ulice; String pass; String mesto; Pohlavy pohlavy; String psc; Date narozen; String tel; } Boolean souhlas; }UiWidgety InputText InputDoubleText InputSecret InputSelect InputCheckBox InputDate
 12. 12. class Osoba { class Firma { String jmeno; Katg kategorie; String prijmeni; String misto; String email; String ulice; String pass; String mesto; Pohlavy pohlavy; String psc; Date narozen; String tel; } Boolean souhlas; }UiWidgety InputText InputDoubleText InputSecret InputSelect InputCheckBox InputDate
 13. 13. GMail
 14. 14. InputTextInputDoubleTextInputSecretInputSelectInputCheckBoxInputDate
 15. 15. ACM-ICPCThis form ismade by JFB
 16. 16.  Vývojář opakuje svá rozhodnutí, pro použití UI Widgetů. Používá totožné komponenty, jen je jinak dekoruje. Musí replikovat nastavení již zachycené v entitě.  Náchylnost k chybám  Snadno přehlédnutá inkonzistence  Nudná práce pro „opice“ Otázka  Jak jinak lze vytvořit UI něž manuálně?
 17. 17. <h:inputText required=„false“ Grafcké drag & drop formy @Column(nullable=false) String getName() { ..  Složité přizpůsobení  Stále replikace informací na dvou místech, neřeší údržbu  Neřeší nekonzistenci informací mezi dat. vrstvou a prezentací XML Model formy  Stále replikace informací na dvou místech (XML a Class), neřeší údržbu  Neřeší nekonzistenci informací mezi dat. vrstvou a prezentací Inspekce zdrojového kódu a následná transformace  Machine learning  Vizualization
 18. 18. Speciální značky 2. Meta Model Konfgurace 3. Visualizér 1. Inspektor ŠablonyUI WidgetůMapování
 19. 19. ▪ Inspekce entity a následné získání MetaModelu ▪ Enitita má speciální značky ▪ JPA, Hibernate Validator, JFormBuilder nebo cokoliv, co si nastavíme v konfguraci ▪ Značky lze vytvořit dle požadavků klienta v JFB frameworku ▪ Zjištěný MetaModel nezavisí na výstupu ▪ Inspektor sestaví meta model a identifkuje vlastnosti atributů Speciální značky Meta Model Inspektor
 20. 20. Šablony Konfgurace▪ Kompatibilita s GUI widgety UI Widgetů ▪ Konfgurace umožní provázání UI Widgetů se skupinou atributů tříd ▪ String and length > 255 inputTextArea Mapování ▪ String and email inputEmail ▪ Není nutné mít specifckou skupinu widgetů, ale lze adaptovat cokoliv ▪ HTML, RichFaces, JSF, ICEFaces, PrimeFaces, Tomahawk, Trinidad, ADF, XML.. :) ▪ Šablona UI Widgetu odkazuje na konkrétní použití widgetu bez identifkace specifcký hodnot <h:inputText onblur="validateInputText(this,..);#{onblur}" styleClass="#{inputClass}" rendered="#{empty render$id ? true : render$id}" required=”$notNull" Input Text id=”$id" Widget maxlength=”$maxLength" size=”$size" title=”#{text[$entity.$name]}" value=”#{$value}">
 21. 21. ▪ Vizualizér Visualizér ▪ Dle konfgurace spojí inspektovaný atribut třídy a UIWidget ▪ Bere v potaz ▪ Vybraný profl ▪ Search, Edit, Read ▪ Vybraná práva uživatele ▪ Layout Profl Editace Role s nižším právy
 22. 22. ▪ Snadné propagování validace do UI ▪ Snazší vyplnění formulářů ▪ User friendly – usability ▪ Lze integrovat kontextovou nápovědu ▪ Není třeba AJAX - snadná integrace s JS
 23. 23. ▪ Layout ▪ Jak vysázet vstupní pole do výsledného výstupu (formuláře) ▪ One column, two column, custom ▪ Šablona▪ Profl ▪ Generujeme fragment zaměřený na hledání, čtení, zápis, nebo něco jiného.▪ Bezpečnost ▪ Statická a nebo lze i Third party / Role based access control (PicketLink, Spring) Uplný form Zamezení přístupu Jiny profl a jiný layout
 24. 24. ▪ Snadná změna poskytovatele UI Widgetů i cílové platformy▪ Centralizace použití widgetu ▪ Vše je defnováno jednou a na jednom místě ▪ Možná Vám to připomíná Aspektové orientované programování ▪ Podpora údržby▪ => Přenostitelnost ▪ Snadná migrace do jiného UI ▪ Téměř okamžitý přechod z RichFaces do ICEFaces ▪ Jen změna šablon pro UI Widgety
 25. 25. ▪ On-demand (run-time) generování ▪ Generování UI fragmentů na dotaz v produkci ▪ Možný contextový security framework jenž aplikuje run-time informace ▪ Zamezení běžně používaným kondicionálům v UI fragmentech ▪ Možné zlepšení výkonu načítání fragmentů (měřeno!) ▪ Možné další rozšíření ▪ Specifcké UI pro vybraného uživatele [2011 - IEEE cultural UI] ▪ Uživatel má možnost nastavení svého UI ▪ Možné rozlišovat mobilní zařízení a desktopy a ovlivnit výstup ? ?
 26. 26. ▪ Údržba UI fragmentů ▪ Značná redukce ▪ Na místo psaní formů a tabulek jen defnice UI Widgetů a mapování mezi skupinou atributů ▪ String and length > 255 inputTextArea ▪ String and email inputEmail ▪ Studie údržby Změna Změněných souborů Změna řádků JFormBuilder/Manuální vývoj Nový atribut 3 / 12 6 / 126 Nová třída 9 / 7 41 / 121 Změna pořadí prvků 1 / 2 2 / 54 Globální změna - internacionalizace 25 / 29 32 / 213
 27. 27. ▪ Quick Tour ▪ Václav Chalupa ▪ JFormBuilder.org/video
 28. 28. ▪ Inspektor nemusí jen inspektovat Javu ▪ Lze i XML, UML, XLS nebo cokoliv jiného ▪ Analytik si snadno napíše v Excelu spcifkaci UI a nechá si přes JFB vygenerovat HTML ▪ Ihned vidí co vytvořil a to prodiskutuje se zákazníkem ▪ Pošle vývojáři Excel XSL, ten použije jiné šablony a nechá přes JFB vygenerovat RichFaces UI nebo dokonce celý datový model v Javě a klidně i SQL databázi ▪ JFB dokáže daný meta model přeložit do jakékoliv textové podoby ▪ Android Speciální značky ▪ Další Frameworky a jazyky Meta Model Java XLS Inspektor XML
 29. 29. ▪ Tlustý datový model lze zachytit již na úrovni modelu ▪ Model-driven development ▪ UML Class model + UML Profly ▪ Z modelu lze generovat aplikaci obsahující vazbu na JFB ▪
 30. 30. Java XML View
 31. 31.  Vývoj enterprise aplikací  Struktura aplikace ▪ (JPA, EJB, JSF, Facelets, RichFaces, ICEFaces, ADT, apod.)  Problémy s údržbou i tvořením GUI  Závislosti 3 vrstev (coupling)  Opakování informace a replikace rozhodnutí Generátory UI Automatizace skrze inspekci  JFormBuilder (JFB) ▪ Kompatibilita s GUI widgety ▪ On-demand generation ▪ Third party / Role based access control ▪ Profly ▪ Layouty ▪ Možné zrychlení načítání stranek ▪ Udržba = nulová investice ▪ Přenositelnost Online tutoriál JFB Za hranice Javy  MDD, XLS, XML, Aneb přátelství analytika a vývojáře
 32. 32.  Prototypování aplikací Android .NET a další platformy Reverse engineering  vysosej metaModel  převeď jinam
 33. 33.  FormBuilder: A Novel Approach to Deal with View Development and Maintenance 2011, ČERNÝ T., DONAHOO M. J. In SofSem 2011 Proceedings of Student Research Forum. Bratislava: OKAT, 2011, p. 16-34. ISBN 978-80-88720-17-1. A Profle Approach to Using UML Models for Rich Form Generation 2010, ČERNÝ T., SONG E. In ICISA 2010 International Conference on Information Science and Applications (ICISA), 2010. New York: IEEE Computer Society Press, 2010, p. 635-342. ISBN 978-1-4244-5941-4. UML-Based Enhanced Rich Form Generation, 2011, Tomas Cerny and Eunjee Song ACM RACS 2011 – recently published at http://oslab.ssu.ac.kr/CFP/RACS2011/ Aspektově orientované programování [Kiczales 1997] Model Driven Architecture – OMG.org Naked Objects MetaWidget
 34. 34. ? ? ?

×