Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Земельна реформа у Дніпропетровській області. Публічний документ

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Земельна реформа у Дніпропетровській області. Публічний документ

 1. 1. Земельна реформа уДніпропетровській області Публічний документ Микола Пугачов 20 березня 2012
 2. 2. Активізація публічного діалогу Формування ринку земель сільськогосподарського призначення є неминучим в Україні Дніпропетровська область має можливості та ресурси для того, щоб перетворити земельну реформу із непопулярної у популярну Для цього потрібно:– визначити перешкоди земельної реформи та необхідні рішення,– з’ясувати позиції зацікавлених сторін,– мобілізувати підтримку прибічників реформи та нейтралізувати її опонентів,– залучити усіх зацікавлених сторін до моніторингу виконання завдань реформи.
 3. 3. Активізація публічного діалогуЦе дозволить обрати оптимальнуконфігурацію земельної реформи,яка забезпечить захист прав власниківземельних ділянокта врахує інтереси як сільських жителів –власників землі,так і інших громадян, які землі не мають.
 4. 4. Чому 80% всіх світових чорноземів, які знаходяться саме в Україні, не приносять нам прибуток? відсутній ринок земель сільськогосподарського призначення не йдуть інвестиції на оновлення матеріально-технічної бази, запровадження нових технологій через відсутність ринку землі немає іпотеки ринок землі є чинником, який здатен підвищити ефективність сільського господарства
 5. 5. Дніпропетровська область серед інших Волинська 11 933 11 376 Рівненська 9 280 Чернігівська 11 181 Житомирська Сумська 7 821 12 147 10 115 Київська Львівська Хмельницька 13 187 12 352 12 058 Полтавська Тернопільська 13 107 15 126 Харківська 10 854 10 077 12 566 Черкаська Луганська9 968 Івано-Франківська 12 358 Вінницька 12 195Закарпатська 12 922 Дніпропетровська Чернівецька Кіровоградська 13 242 Донецька 10 016 12 858НГО ріллі, грн/га Миколаївська Запорізька 7 821 - 10 077 Одеська 13 146 10 078 - 11 376 Херсонська 11 377 - 12 352 10 682 12 353 - 13 107 13 108 - 15 126 14 038 АР Крим
 6. 6. Дніпропетровська областьПрограма розвитку земельних відносин іохорони земель у Дніпропетровській області на2011-2018 рр.Комплексна стратегія розвитку Дніпропет-ровської області на період до 2015 рокуСтратегія підвищення конкурентоспроможностірегіональної економіки в кластерахбудівництва і сільського господарства
 7. 7. Навіщо потрібна земельна реформа? (1)Президентська Програма економічних реформна 2010 –2014 роки «Заможне суспільство,конкурентоспроможна економіка, ефективна влада»« забезпечити технологічне переоснащення галузі, перетворення її на ефективний, конкурентоспроможний на внутрішньому » й зовнішньому ринках сектор економік
 8. 8. Навіщо потрібна земельна реформа? (2)Згідно з законопроектами Верховної Ради України:« врегулювання питань, пов’язаних з організацією і функціонуванням ринку земель в Україні,запровадження при цьому особливого механізму обігу » земель сільськогосподарського призначення,забезпечення ефективних механізмів захисту законних прав суб’єктів такого ринку
 9. 9. Навіщо потрібна земельна реформа? (узагальнення)
 10. 10. Календарний план реформи Термін Дія ДокументТермін Дія Документдо 1 січня 2012 створити прозорий Програмадо 1 січня 2012 рокустворити прозорий ринок Програма економічнихроку земель земель ринок економічних реформ на 2010 –2014 реформ на 2010 – роки 2014 рокиз 1 січня 2013 року мораторій на продаж Проект Закону Україниз 1 січня 2013 року землі має бути на мораторій скасовано «Про ринок земель» Послання продаж землі має Президента,Проект бути скасовано Закону України «Про ринок земель»
 11. 11. Проблеми, які вирішить земельна реформа єдиний земельний кадастр відсутній, не проведено інвентаризації територій населених пунктів та земель за межами населених пунктів, не встановлено меж населених пунктів, не проведено розмежування земель державної і комунальної власності, не оформлено права власності на земельні ділянки власників земельних часток (паїв), діє мораторій на продаж земель, ринок земель сільськогосподарського призначення непрозорий, землі використовуються нераціонально, екологічний стан земельних ресурсів незадовільний.
 12. 12. Які проблеми заважають?В офіційних документах органів владипроблеми та державна політика щодоринку землі не висвітлені у повному обсязі Томув суспільстві відсутнє розуміння земельноїреформи як необхідної умови дляаграрного розвитку України
 13. 13. Що буде означати не проведення земельної реформи?
 14. 14. Стратегічні рішення Комплексна стратегія розвитку до 2015 р. Програма розвитку земельних відносин і охорони земель Нормативно-правові Інституційніприйняття Закону України «Про ринок проведення інвентаризації земельних ресурсівземель»розробити нормативно-правові акти щодо завершення видачі державних актів на право власностістворення земельного іпотечного фонду на землю виділення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) створення електронного загальнодержавного кадастру землі й відповідної земельно-інформаційної бази даних створення дієвої інфраструктури ринку землі розробка механізмів регулювання ринку землі та ефективного обороту земель сільськогосподарського призначення
 15. 15. Фінансові рішенняПрограмою розвитку земельних відносин і охорони земель уДніпропетровській області на 2011 – 2018 роки передбачено,що реформа реалізовується в повному обсязі за умовивиділення коштів у сумі 133834 тис. грн, у тому числі: 41771 тис. грн – за рахунок державного бюджету, 24379 тис. грн – за рахунок обласного бюджету, 49707 тис. грн – за рахунок місцевих бюджетів, 17977 тис. грн – за рахунок інших джерел.Джерела фінансування: кошти державного, обласного та місцевих бюджетів, які надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, також інші джерела, не заборонені законодавством
 16. 16. Альтернативні рішення
 17. 17. Хто є прихильниками земельної реформи?
 18. 18. Які групи інтересів виступають проти земельної реформи?Без допомоги та інформації значна частина цих двох группобоюється втрат і не підтримує земельну реформуДеякі громадські обєднання відкрито виступають протиземельного ринку
 19. 19. Що може перешкодитипроведенню земельної реформи?
 20. 20. Вплив громадянського суспільства У Дніпропетровській області є велика кількість недержавних організацій, які спеціалізацються на аграрних питаннях. Але кількість організацій, які сьогодні є активним щодо майбутнього ринку землі – незначна Щодо земельної реформи громадянське суспільство представлене кількома групами з різними інтересами: організації, які не представляють інтереси користувачі земельних громадяни-власники власників або користувачів,ділянок (великий і малий земельних ділянок проте прагнуть бізнес) забезпечення законності і порядку
 21. 21. Рекомендації
 22. 22. Земельна реформа у Дніпропетровській області Публічний документ Микола Пугачов 20 березня 2012

×