Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Методичний посібник «Створення Громадської платформи впровадження земельної реформи у Дніпропетровській області»

1,540 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Методичний посібник «Створення Громадської платформи впровадження земельної реформи у Дніпропетровській області»

 1. 1. Дніпропетровська обласна рада Міжнародний центр перспективних досліджень Дніпропетровська обласна асоціація органів місцевого самоврядування Благодійна організація «Дніпровська асоціація розвитку реґіонів» Творче об’єднання ЗМІ України «Славута» За підтримки Міжнародного фонду «Відродження» Створення Громадської платформивпровадження земельної реформи у Д ніпропетровській області Методичний посібник 2012
 2. 2. Методичний посібник підготовлено аналітиками Міжнародного центру перспектив-них досліджень спільно з представниками громадськості Дніпропетровської областів рамках проекту «Створення Громадської платформи впровадження земельної ре-форми у Дніпропетровській області для моніторингу виконання завдань реформи тазахисту прав власників, користувачів та орендарів земельних ділянок», що реалізу-вався за фінансової підтримки Міжнародного фонду «Відродження».Партнери проекту: Дніпропетровська обласна рада, Дніпропетровська обласна асо-ціація органів місцевого самоврядування, Благодійна організація «Дніпровська асо-ціація розвитку реґіонів», Творче об’єднання ЗМІ України «Славута».Інформація, що міститься у методичному посібнику, призначена для загального ко-ристування. Відтворення, копіювання і розповсюдження методичного посібника«Створення Громадської платформи впровадження земельної реформи у Дніпропе-тровській області» та/або його частин у будь-якій формі дозволяються з обов’язко-вим посиланням на нього.Автор: Ірина Патроник.Над текстом працювали: Андрій Деркач, Максим Лисюк, Віра Нанівська, Ірина Патро-ник, Анастасія Форос.Літературне редагування: Надія ЦісикДизайн і верстка: ТОВ Видавництво «Оптима»МЦПД висловлює особливу подяку представникам громадськості Дніпропетровсь-кої області та представникам Дніпропетровської обласної ради і Міжнародного фон-ду «Відродження» за надані коментарі та поради.
 3. 3. ЗмістЩо таке Громадська платформа? 5 Мета Громадської платформи 5 Що дасть членство в Громадській платформі дніпропетровцям? 5 Що означає Громадська платформа для влади? 6 Принципи функціонування Громадської платформи 6Функції Громадської платформи 7Організаційна структура Громадської платформи 8 Центральний осередок Громадської платформи 8 Районні осередки Громадської платформи 9 Правова форма Громадської платформи 10Членство в Громадській платформі 12 Противники і прихильники ринку земель 12 Хто може бути членом Громадської платформи? 13 Як стати членом Громадської платформи? 13Етапи створення Громадської платформи 14Процедури взаємодії Громадської платформи з органами місцевого самоврядування 15Моніторинг впровадження земельної реформи 16Інструменти громадського моніторингу 17 Візуальне спостереження 17 Аналіз повідомлень громадян і ЗМІ 17 Опитування 18 Інформаційні запити 18 Громадські слухання 18 Громадська експертиза 19Інформування про діяльність Громадської платформи 21 Безпосередній контакт 21 Засоби масової інформації 21 Інтернет 21 Соціальні мережі 22Додаток 1. Заява на вступ до Громадської платформи 23Додаток 2. Анкета кандидата на вступ до Громадської платформи 24Додаток 3. Положення про членство у Громадській платформі впровадження земельної реформиу Дніпропетровській області 25Додаток 4. Меморандум між Дніпропетровською обласною радою та ініціативною групою зі створення «Громадської платформи впровадження земельної реформи у Дніпропетровській області» 29
 4. 4. «Під час підготовки до продажу земельних ділянок державної чи комунальної власності або права оренди на них органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування відповідно до своїх повноважень […] забезпечують врахування інтересів територіальних громад у ході розробки та здійснення заходів щодо розвитку ринку земель». Стаття 5.1. Проекту закону «Про ринок земель» Проект закону «Про ринок земель» зареєстровано 19.07.2011 за № 9001-1, прийня- то у першому читанні 09.12.2011, http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_ 1?pf3511=40958. Створення Громадської платформи впровадження реформи
 5. 5. Що таке Громадська платформа?Формування ринку земель сільськогосподарського призначення єнеминучим в Україні. 9 грудня 2011 року Закон «Про ринок земель»пройшов перше читання. З початків реформування ринку землі 1991 року все населення України поділилося на прихильників і противниківземельної реформи. Прихильники хочуть легалізувати свої земельніволодіння, продавати або купувати земельні ділянки, здавати їх в орен-ду за ринковою ціною. Противники побоюються, що землю у них за-беруть за безцінь, вони втратять можливість користуватися землямиГромадського фонду, а українську землю буде розпродано іноземцям.Ініціатива створення Громадської платформи впровадження реформи Мінімізувати ризикивиникла спільно у керівництва Дніпропетровської обласної ради тааналітиків Міжнародного центру перспективних досліджень, щоб за- порушення правхистити права власників, орендарів і користувачів земельних ділянок, землевласників,а також осіб, які не є власниками землі, під час впровадження земель-ної реформи в області. землекористувачів та орендарівМета Громадської платформиЗабезпечити максимально відкритий і прозорий процес реформуван- Забезпечитиня ринку землі в Дніпропетровській області та мінімізувати ризики по-рушення прав під час впровадження земельної реформи через нала- прозорий процесгодження тісної взаємодії Громадськості та керівництва області в реформуванняперебігу реформи – мета створення платформи. ринку земліРазом із правозахисниками, журналістами та Громадськими акти-вістами представники зацікавлених сторін здійснюватимуть моні-торинг діяльності органів влади та їх посадових осіб, спрямованої навпровадження земельної реформи в Дніпропетровській області. Дляцього організаційна структура Громадської платформи складатиметь-ся з центрального та 22 районних осередків. Результати моніторингущомісяця публічно надаватимуться керівництву області, представни-кам ЗМІ та громадськості.Що дасть членство в Громадській платформідніпропетровцям?Громадська платформа забезпечить максимально прозорий і відкри-тий процес впровадження земельної реформи, видачі кадастровихномерів, визначення земельних ділянок та інших проблемних питаньреформи. Кожен учасник платформи: отримає комунікаційну платформу та підтримку інших для вислов- лення своїх думок і рекомендацій владі щодо впровадження рефор- ми; буде в центрі подій, пов’язаних із реформуванням ринку землі та зможе особисто стежити за діями представників влади, спрямова- ними на впровадження реформи; отримає гарантію, що, в разі виникнення порушень, захистить власні права за допомогою обов’язкових механізмів взаємодії Гро- Там само.Методичний посібник
 6. 6. мадської платформи та керівництва Дніпропетровської області (що- місячні громадські слухання та обов’язкові рішення влади щодо об- говорених питань під час слухань).Що означає Громадська платформа для влади?За допомогою Громадської платформи керівництво області: забезпечить максимально відкритий процес реформування ринку землі в Дніпропетровській області; отримає джерело об’єктивної інформації – зворотний зв’язок про дії службовців місцевого самоврядування всіх рівнів, які відповіда- ють за впровадження реформи; зможе захищати права своїх виборців у разі виникнення будь-яких порушень.Принципи функціонування Громадської платформи: Відкритість. Рівність. Неупередженість. Достовірність. Демократичність. Обєктивність. Публічність дій. Громадська активність учасників.Концепцію Громадської платформи розроблено в рамках проекту«Створення Громадської платформи впровадження земельної рефор-ми у Дніпропетровській області для моніторингу виконання завданьреформи та захисту прав власників, користувачів та орендарів земель-них ділянок», що реалізувався Міжнародним центром перспективнихдосліджень, Дніпровською асоціацією розвитку реґіонів, Дніпропет­ровською обласною асоціацією розвитку місцевого самоврядуванняза фінансової підтримки Міжнародного фонду «Відродження».Концепцію громадської платформи спільно розробляли представникивсіх зацікавлених сторін Дніпропетровської області щодо земельноїреформи та аналітики МЦПД під час трьох мозкових штурмів у Дні-пропетровську та в особистих консультаціях.У рамках проекту розроблено методичний посібник «Створення Гро-мадської платформи впровадження земельної реформи у Дніпропет­ровській області». Створення Громадської платформи впровадження реформи
 7. 7. Функції Громадської платформиЩоб забезпечити відкритий і прозорий процес реформування рин-ку землі функції Громадської платформи концентруються до двохосновних: По-перше, це моніторинг виконання відповідальними органами та їх службовцями завдань земельної реформи в області. Його здійс- нюють представники зацікавлених сторін під керівництвом Комісії Громадського контролю в усіх районах області. По-друге, це захист і запобігання порушенням прав власників, ко- ристувачів, орендарів землі та осіб без землі під час впровадження реформи. Виконання цієї функції забезпечується через членство у платформі правозахисників та юристів.Виконання цих функцій зробить Громадську платформу для керів- Для керівництваництва області інструментом моніторингу виконання прану рефор-ми та джерелом зворотного зв’язку від виборців, а для громадян – області – джерелоспособом захистити права власників, користувачів, орендарів зворотного зв’язкуземельних ділянок, які можуть бути порушені під час впровадженняринку земель. від виборцівМережева структура Громадської платформи, залучення представ-ників усіх груп інтересів до моніторингу роботи органів, відповідаль-них за земельну реформу, забезпечить постійну комунікацію міжсуспільством і владою та дасть змогу консолідувати зусилля зацікав-лених сторін і мінімізувати ризики, особливо гострі для найвразливі-ших груп населення, зокрема селян, представників малого земельногобізнесу, землевласників, орендарів і користувачів земельних ділянок,через зняття мораторію на продаж земель сільськогосподарськогопризначення.Методичний посібник
 8. 8. Організаційна структура Громадської платформи Для забезпечення виконання завдань, які стоять перед Громадською платформою, для неї було обрано мережеву структуру, яка складаєть- ся з центрального та 22 осередків, що формуються у кожному райо- ні Дніпропетровської області. Їхню роботу координує та представляє центральний осередок, локалізований у Дніпропетровську. Рисунок 1.Організаційна структура Громадської платформи Формування Громадської платформи починається зі створення ініціа­ тивної групи, до якої входять представники всіх зацікавлених сто- рін – і природних прихильників реформи, і природних опонентів. Ініціативна група є основою для формування центрального осередку Громадської платформи, який координує роботу 22 районних і надає результати моніторингу керівництву області. Очолює Громадську платформу Голова. Його обирають члени плат- форми голосуванням. Центральний осередок Громадської платформи Центральний осередок Громадської платформи має два органи: органі- заційно-координаційний – Секретаріат і моніторинговий – Комісію Громадського контролю. Членів Секретаріату і Комісії Громадського контролю обирають методом голосування.Секретаріат – це Секретаріат Громадської платформи – орган, що формується із чле- нів платформи і відповідає за організацію та координацію роботи всіхорганізаційно- членів.координаційний Секретаріат забезпечує:відділ Громадської  створення і функціонування Комісії Громадського контролю та 22платформи районних осередків Громадської платформи;  взаємодію між структурними підрозділами платформи: передачу інформації через систему інтернет-розсилок, розповсюдження ро- Створення Громадської платформи впровадження реформи
 9. 9. бочих матеріалів між учасниками Громадської платформи та інші внутрішні комунікації; взаємодію членів платформи з представниками органів місцевого самоврядування, відповідальними за впровадження земельної ре- форми; публічне надання керівництву області результатів моніторингу; розповсюдження інформації про діяльність платформи серед Гро- мадськості та журналістів; організацію З’їзду районних осередків платформи кожні три міся- ці; надання юридичних консультацій з питань земельних відносин за- галом і в Дніпропетровській області зокрема; надання консультацій щодо вступу в Громадську платформу нових членів; адмініструє роботу інтернет-сайту та соціальних мереж Громадсь- кої платформи.Для забезпечення цих функцій Сектертаріат складається із секретаря,прес-секретаря та юриста. За потреби секретаріат може делегуватипевні повноваження іншим членам Громадської платформи.Комісія Громадського контролю – це орган Громадської платформи, Комісія Громадськогощо займається моніторингом дотримання прав власників, орендарів,користувачів земельних ділянок та осіб без землі, а також запобіган- контролю – ценям порушенням і захистом прав громадян під час виконання завдань моніторинговийреформ у Дніпропетровській області. орган платформиКомісія Громадського контролю забезпечує: моніторинг виконання завдань земельної реформи у Дніпропе- тровській області; забезпечення інструментами моніторингу всіх членів Громадської платформи; збір, опрацювання та аналіз матеріалів моніторингу районів; підготовку всіх матеріалів для щомісячного надання результатів мо- ніторингу керівництву області; надання консультацій щодо моніторингу та можливості запобігання порушенням прав через участь у Громадській платформі; коментує результати моніторингу та діяльність Громадської плат- форми у ЗМІ.У Комісії Громадського контролю працюють Голова Комісії, секретар,юристи-аналітики, представники всіх зацікавлених сторін. Коженрайонний осередок має свого представника Комісії, який забезпечуємоніторинг на місцях.Районні осередки Громадської платформиДо складу кожного районного осередку входять представники заці-кавлених сторін із цього району, юрист або правозахисник, предста-вик комісії Громадського контролю та секретар.Методичний посібник
 10. 10. 22 райони Дніпропетровської області – 22 осередки Громадської платформи Апостолівський Петриківський Васильківський Петропавлівський Верхньодніпровський Покровський Дніпропетровський Пятихатський Криворізький Синельниківський Криничанський Солонянський Магдалинівський Софіївський Межівський Томаківський Нікопольський Царичанський Новомосковський Широківський Павлоградський ЮрївськийОсновні функції районного осередку: моніторинг порушень під час виконання завдань реформи; надання консультацій щодо захисту прав під час впровадження зе- мельної реформи громадянам; щомісячне надання результатів моніторингу керівництву районної ради; щомісячна передача результатів моніторингу до Комісії Громадсь- кого контролю.Кожні три місяці відбувається З’їзд районних осередків, під час якогопроводиться мозковий штурм для обговорення результатів моніторин-гу, прийняття чи виключення членів і визначення подальших кроківдля Громадської платформи. З’їзд і мозковий штурм організовує Се-кретаріат Платформи.Правова форма Громадської платформиПершим завданням Голови платформи та Секретаріату є вибір опти-мальної правової форми для Громадської платформи, що забезпечитьїї ефективну роботу.10 Створення Громадської платформи впровадження реформи
 11. 11. Оскільки засновниками Громадської платформи є представники за-цікавлених сторін – фізичні особи, можливою правовою формою єгромадська організація.Серед інших можливих правових форм – асоціація, консорціум, спіл-ка об’єднань громадян, профспілка.Відповідно до обраної організаційно-правової форми секретаріат на-бирає необхідних додаткових працівників або делегує деякі повнова-ження компетентним членам платформи.Методичний посібник 11
 12. 12. Членство в Громадській платформіДля ефективного функціонування Громадської платформи і забезпе-чення об’єктивного моніторингу до неї повинні увійти і прихильни-ки ринку землі, що виступають за скасування мораторію на продажземель сільськогосподарського призначення, і його противники, щовиступають проти прийняття Закону «Про ринок земель», а такожправозахисники та юристи, журналісти, представники громадянсько-го суспільства.Членство в Громадській платформі є добровільним.Усі члени Громадської платформи мають рівні права. Крім членства уГромадській платформі вони можуть бути членами інших громадськихоб’єднань.Противники і прихильники ринку земельПротивники ринку земель Власники земельних ділянок, які не мають можливості обробляти свою землю і хочуть її продати (за оцінками експертів, це близько чверті власників землі), – через брак інформації ці громадяни пе- реважно побоюються, що у них землю просто заберуть за безцінь. Власники земельних ділянок, які самі обробляють свою землю і не хочуть її продавати (фермери і члени особистих селянських го- сподарств), – через брак інформації ці громадяни переважно по- боюються, що у них землю заберуть, тому виступають проти ринку землі. Фермери і сільськогосподарські підприємства, які використову- ють (орендують) землі, побоюються, що через запровадження рин- ку вони будуть позбавлені можливості подальшого використання землі. Громадяни, які не мають землі, але побоюються, що земельна ре- форма позбавить їх можливості користуватися землями Громадсь- кого фонду, виходи до лісів і водних ресурсів (річки, озера, моря) вони втратять, бо ті перетворяться на приватні території.Прихильники ринку земель Сучасні холдингові виробничо-збутові аграрні структури – хо- чуть легалізувати свої земельні масиви, вже сформовані в умовах переважно тіньового ринку. Представники малого та середнього бізнесу – власники фермерсь- ких господарств, які утвердилися в аграрному виробництві та хо- чуть його розширити на засадах нарощування земельних масивів власних господарств. Витяг з Публічного документа про земельну реформу в Дніпропетровській області, підготовленого в рамках проекту МЦПД «Створення Громадської платформи впровадження земельної реформи у Дніпропетровській області для моніторингу виконання завдань реформи та захисту прав власників, користувачів та орендарів земельних ділянок», www.icps.com.ua, oblrada.dp.ua.12 Створення Громадської платформи впровадження реформи
 13. 13.  Представники банківського капіталу, зокрема іноземного, які ро- блять ставку на застосування іпотеки в аграрному секторі України. Закордонні та вітчизняні інвестори, які вбачають в Україні предмет для запровадження великих інвестиційних програм. Власники земельних ділянок, які не мають змоги обробляти свою землю, прагнуть її продати та вірять, що цивілізований ринок землі дасть їм змогу отримати за неї гідну плату.Хто може бути членом Громадської платформи?Членами Громадської платформи можуть стати особи, які поділяютьмету та завдання Громадської платформи, прагнуть брати участь у їїдіяльності.Членство у Громадській платформі може бути індивідуальне абоколективне.Індивідуальними членами Громадської платформи можуть бути фізич-ні особи, які досягли 14 років.Колективними членами можуть бути об’єднання громадян, зареєстро- Прихильникамивані (легалізовані) згідно з чинним законодавством України, колекти-ви підприємств, установ, організацій, господарських товариств, які і противникамимають на меті брати безпосередню участь у моніторингу впроваджен- реформи можутьня земельної реформи у Дніпропетровській області та захисті прав, якіможуть бути порушені під час виконання завдань реформи. бути індивідуальніКолективні члени Громадської платформи беруть участь у її діяльності або колективні членичерез своїх повноважних представників.Як стати членом Громадської платформи?Усі учасники ініціативної групи під час третього мозкового штурмупідпишуть Меморандум про створення Громадської платформи і ста-нуть її членами.Усі охочі стати членами Громадської платформи, які не були в ініці-ативній групі, мають право висунути свою кандидатуру, заповнившизаяву та анкету (Додатки 1, 2).Розгляд заяв про членство у платформі відбувається кожні три місяціпід час Зїзду районних осередків методом голосування.Докладніше усі питання, пов’язані з членством, описано в Положен-ні про членство у громадській платформі впровадження земельної ре-форми у Дніпропетровській області (Додаток 3).Методичний посібник 13
 14. 14. Етапи створення Громадської платформи Формування Громадської платформи у Дніпропетровській області від- бувається у п’ять етапів. На першому етапі (грудень 2011) відбувалися обговорення земельної реформи на Дніпропетровщині та концепції створення і функціону- вання Громадської платформи. Обговорення проходили у форматі мозкових штурмів за участі представників усіх груп інтересів, пред- ставників влади області, журналістів і правозахисників. Рисунок 2. Етапи формування Громадської платформи За результатами обговорень на другому етапі (січень–лютий 2012) було розроблено методологічну базу для функціонування Громадської платформи, зокрема документи щодо структури платформи, Поло- ження щодо членства у Громадській платформі, взаємодії структурних підрозділів, взаємодії платформи з органами влади та керівництвом області, інструментів Громадського моніторингу виконання завдань реформи. Всі думки і пропозиції, висловлені під час обговорень на першому етапі, враховано і внесено у проміжні та остаточні варіанти документів.Ініціативна На третьому етапі (березень 2012) відбулося узгодження ключових по- ложень функціонування Громадської платформи між представникамигрупа підпише противників і прихильників реформи та правозахисниками. Найак-Меморандум тивніші учасники обговорень, які представляють різні зацікавлені сто- рони, увійшли до ініціативної групи, що підписала Меморандум пропро створення створення Громадської платформи (Додаток 4). Остаточні варіантиГромадської всіх документів і Громадська платформа представлені ініціативноюплатформи групою в Дніпропетровську і Києві. Під час четвертого етапу (з квітня 2012) відбувається формування Сек­ ретаріату та Комісії Громадського контролю. Після їх створення почи- нається п’ятий етап – презентації Громадської платформи в районах і формування 22 районних осередків платформи. 14 Створення Громадської платформи впровадження реформи
 15. 15. Процедури взаємодії Громадськоїплатформи з органами місцевогосамоврядуванняВзаємодія Громадської платформи та органів влади відбувається на ре-гулярній основі та на всіх рівнях функціонування платформи.Рисунок 3. Взаємодія з органами владиКожного місяця осередки надають районним органам самоврядуванняна Дніпропетровщині результати моніторингу впровадження земель-ної реформи та випадків порушень прав дніпропетровців керівництвусвого району.Надання результатів моніторингу керівництву області відбуваютьсяпублічно у форматі громадських слухань і прес-конференцій за участіпредставників районних осередків, представників органів, відповідаль-них за впровадження земельної реформи, журналістів і громадськостіДніпропетровщини. Презентації організовує Секретаріат Громадськоїплатформи, який узгоджує з керівництвом області зручний час, місцета учасників презентації. Комісія громадського контролю готує та пре-зентує матеріали моніторингу: збирає, обробляє, аналізує результати,отримані з усіх районів області.Методичний посібник 15
 16. 16. Моніторинг впровадження земельної реформи Моніторинг впровадження земельної реформи – це постійне спосте- реження за процесом виконання завдань реформи органами влади Дніпропетровської області, відповідальними за впровадження рефор- ми, для запобігання порушень прав чи захисту власників, користува- чів, орендарів землі, чиї права було порушено в перебігу реформи.Громадська Об’єкти громадського моніторингу на Дніпропетровщині – це:платформа  діяльність органів влади та їх посадових осіб, спрямована на впро- вадження земельної реформи в Дніпропетровській області;веде постійне  діяльність організацій, установ чи підприємств, що фінансуютьсяспостереження за такими органами або здійснюють власну діяльність з їхнього дозво-реформою в області лу, спрямовану на виконання завдань реформи. Для забезпечення виконання завдань реформи, громадського контро- лю за роботою органів влади та вирішення проблем, що виникають під час її впровадження, члени Громадської платформи здійснюватимуть комплексний моніторинг, який передбачає використання набору ін- струментів моніторингу. Моніторинг забезпечить зворотний зв’язок від громадськості – заці- кавлених сторін і правозахисників – до органів державної влади. 16 Створення Громадської платформи впровадження реформи
 17. 17. Інструменти громадського моніторингуДо інструментів громадського моніторингу, які можуть використову-вати члени Громадської платформи, належать: візуальне спостереження; аналіз повідомлень громадян; опитування; інформаційні запити; громадські слухання; громадські експертизи.Візуальне спостереженняЗдійснюють члени громадської платформи за діями працівників ор-ганів влади під час впровадження земельної реформи, зокрема видачікадастрових номерів, розмежування земельних наділів і продажу зе-мельних ділянок. Візуальне спостереження здійснюють усі учасникиГромадської платформи і його можна фіксувати у форматі аудіо- тавідеозаписів.Аналіз повідомлень громадян і ЗМІАналіз повідомлень як метод моніторингу містить вивчення повідом-лень і матеріалів у засобах масової інформації та звернень громадяндо відповідних інституцій, пов’язаних із впровадженням земельної ре-форми у Дніпропетровській області.Об’єкти аналізу: повідомлення та матеріали у пресі, на радіо та телебаченні, в інтер- нет-виданнях; звернення громадян до правозахисних організацій області, служби «Гаряча лінія», Громадської платформи та її членів.Предметом аналізу є впровадження земельної реформи в області, по- Члени платформизитивний досвід, проблеми, що виникають під час впровадження ре-форми, неправомірні дії представників влади, які відповідають за аналізуютьвпровадження реформи, зокрема визначають межі земель, відповіда- і проблемиють за видачу кадастрових номерів і супроводжують процеси купівлі,продажу чи оренди землі. впровадженняАналіз проводиться кількісний та якісний. реформи, іКількісний аналіз передбачає: позитивний досвід обчислення кількості звернень кожного типу в кожному районі; порівняння кількості звернень у відсотковому розрізі щодо:  проблем, з якими звертаються чи про які пишуть у ЗМІ;  загальної ситуації в усіх районах;  щомісячної динаміки повідомлень у районах.Методичний посібник 17
 18. 18. Якісний аналіз проводиться на основі кількісного аналізу. В якісному аналізі з’ясовують причини проблем, що виникають, і дають рекомен- дації щодо запобігання виникненню їх у майбутньому. Якісний і кількісний аналіз надають серед інших керівництву районів та області. Опитування Завдання опитування – збір якомога більшої кількості інформації про перебіг впровадження реформи від населення. Опитування у моніторингу можна використовувати як метод збору ін- формації про земельну реформу або як інструмент перевірки інфор- мації, отриманої від візуальних спостережень, аналізу повідомлень ЗМІ та зі звернень громадян. Інформаційні запити Згідно зі статтею 19 Закону України «Про доступ до публічної інфор- мації» інформаційний запит – це «прохання особи до розпорядни- ка інформації надати публічну інформацію, що знаходиться в його володінні». Закон «Про доступ до публічної інформації» від 9 травня 2011 року на- дає широкі права та можливості простим громадянам України на от- римання публічної інформації, а чиновників зобов’язує надавати цю інформацію у визначений термін – впродовж п’яти діб. Згідно з цим Законом Громадська платформа має право подати запит до органу влади на отримання будь-якої інформації щодо впроваджен- ня земельної реформи, якою цей орган влади володіє. Закон також передбачає, що органи влади Дніпропетровщини, які впроваджують реформу, зобов’язані впродовж п’яти днів оприлюдню- вати свої рішення, зокрема розміщувати їх на власному веб-сайті. Громадські слуханняРезультати Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», зокрема стаття 13, передбачає: «Територіальна громада має право проводитимоніторингу Громадські слухання – зустрічатися з депутатами відповідної ради тапрезентуються посадовими особами місцевого самоврядування, під час яких члени те- риторіальної громади можуть заслуховувати їх, порушувати питаннящомісяця на та вносити пропозиції щодо питань місцевого значення, що належатьгромадських до відома місцевого самоврядування».слуханнях Громадська платформа може використовувати громадські слухання і для збору необхідної інформації, і для надання результатів моніторин- гу керівництву області та обговорення проблем і перспектив впровад- ження земельної реформи в районах та області, а також для розгляду скарг громадян щодо порушення їхніх прав. Пропозиції, які вносяться за результатами Громадських слухань, підля- гають обов’язковому розгляду органами місцевого самоврядування. Закон України «Про доступ до публічної інформації» № 2939-17, від 13.01.2011, http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2939-17. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» № 280/97-вр,  остання вер- сія від 01.01.2012, http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80. 18 Створення Громадської платформи впровадження реформи
 19. 19. Громадські слухання для представлення результатів моніторингу від-буваються раз на місяць у Дніпропетровській обласній раді за участікерівництва області, представників зацікавлених сторін, правозахис-ників, громадськості та журналістів.Громадські слухання готують спільно представники влади та члениСекретаріату Громадської платформи.Під час проведення громадських слухань ведеться детальний прото- Керівництвокол, у якому зафіксовано тему, час, місце проведення, кількість учас-ників, пропозиції, результати голосувань, зокрема рейтингових, у разі області виноситьнаявності також інформації про різні проекти рішень, звернення, вис- рішення щодоновки і рекомендації слухань. питань, якіРішення на громадських слуханнях приймають відкритим голосуван-ням та оформлюють резолюцією. Резолюцію громадських слухань виносилися наразом із протоколом передають на розгляд керівництву області, яке Громадські слуханнямає винести рішення з питання, щодо якого проводилися громадськіслухання, й оприлюднюють результати розгляду.Громадська експертизаГромадська експертиза призначається за результатами проведених Громадськагромадських слухань і спрямована на здійснення контролю в найбільшпроблемних зонах впровадження земельної реформи в області. експертизаЕкспертами можуть бути представники платформи, органи місцевого проводитьсясамоврядування, представники ЗМІ та незалежні спостерігачі. для контролюГромадську експертизу можна здійснювати такими методами: в найбільш аналізування офіційних документів: звітів про виконання програм проблемних зонах області, пов’язаних з виконанням земельної реформи чи проблема- ми, які громадська експертиза ставить на меті перевірити, штатного розпису, законів і положень про відповідні органи виконавчої вла- ди, посадових інструкцій працівників відповідного органу; формалізовані інтерв’ю – використовуються під час експрес-опи- тування посадовців, коли необхідно швидко дізнатися позицію ор- гану виконавчої влади щодо певного питання; глибинні (неформальні) інтерв’ю – застосовують до експертизи проблеми, інформації про яку немає в офіційних документах або на запит про яку неможливо отримати в письмовій відповіді; спостереження – відбуваються під час безпосередньої участі в ро- боті відповідних органів влади, діяльність яких піддається експер- тизі; фокус-групи – використовують для глибоких обговорень щодо діяльності органів влади під час впровадження реформи. Участь у фокус-групах беруть представники однієї групи – посадовці одно- го рівня, мешканці конкретної території, правозахисники. Під час фокус-груп відбувається розгляд двох–п’яти добре підготовлених питань, який триває близько двох годин. У вільній дискусії учасни- ки розповідають про своє розуміння проблеми, висвітлюють свій досвід у порушеній темі, а також дають багато непрямої інформації з теми.Методичний посібник 19
 20. 20. Об’єктивність Громадського моніторингу забезпечують:Одночасне  одночасним застосуванням кількох інструментів моніторингу (звер- нень, інформаційних запитів, опитувань, громадських слухань, гро-використання мадської експертизи тощо);всіх інструментів  використанням різних за змістом і походженням інформаційнихмоніторингу джерел і ресурсів;забезпечує його  активною участю громадян та інститутів громадянського суспіль-обєктивність ства у моніторингу;  професійністю виконавців і заздалегідь розробленою стратегією;  наявністю інформаційної кампанії, підтримкою процесу моніто- рингу представниками ЗМІ. 20 Створення Громадської платформи впровадження реформи
 21. 21. Інформуванняпро діяльність Громадської платформиРозповсюдження інформації у Дніпропетровській області та в усій Чотири каналиУкраїні про діяльність Громадської платформи забезпечує Секретарі-ат. Таке інформування відбувається через безпосередні контракти, за- інформування:соби масової інформації, розповсюдження інформації в інтернеті та безпосереднійчерез соціальні мережі. контакт, ЗМІ,Безпосередній контакт інтернет,Такий спосіб використовують на всіх етапах формування Громадської соціальні мережіплатформи. Важливе значення особисте спілкування має під час пре-зентацій у районах для створення мережі 22 осередків.Безпосередній контакт із членами платформи відбувається під час осо-бистих зустрічей з представниками громад, активістами області, жур-налістами, під час надання правових консультацій власникам, орен-дарям і користувачам земельних ділянок щодо захисту їхніх прав задопомогою Громадської платформи.Безпосередній контакт є ефективним інструментом поширення ідеїгромадського моніторингу впровадження земельної реформи і даєзмогу залучити до діяльності платформи нових членів. Противникиреформи зможуть отримати відповіді на запитання, як їм захиститисвої права, а прихильники зрозуміють, як через Громадську платфор-му зможуть особисто сприяти у проведенні реформи.Засоби масової інформаціїОсобиста участь журналістів у моніторингу, їх членство у Громадськійплатформі, організація зустрічей з її членами та надання коментарівщодо роботи платформи забезпечать увагу журналістів до її діяльностіта матеріали у ЗМІ про неї.Регулярні інформаційні приводи забезпечить постійне розповсюд-ження інформації про результати діяльності Громадської платформисеред журналістів і ЗМІ області й України. Регулярними інформацій-ними приводами будуть: розсилка прес-релізів обласним і всеукраїнським ЗМІ – 1 раз/мі- сяць; проведення прес-конференцій щодо результатів моніторингу – 1 раз/ місяць; запрошення представників ЗМІ на громадські слухання щодо ре- зультатів моніторингу.ІнтернетДіяльність платформи потребує створення інтернет-ресурсу, який по-єднав би засіб обміну інформацією між членами платформи та інстру-мент розповсюдження інформації назовні.Додатковими ресурсами для розміщення інформації про Громадськуплатформу, які використовують вже сьогодні і надалі будуть підтри-Методичний посібник 21
 22. 22. мувати платформу інформаційно, є веб-сайти Міжнародного центруперспективних досліджень, Дніпропетровської обласної ради, Міжна-родного фонду «Відродження», Творчого об’єднання «Славута».До створення інтернет-ресурсу Громадської платформи ефективнимиінструментами можуть бути розміщення інформації у соціальних ме-режах і використання групових розсилок системи Google Groups.Google Groups дають змогу оперативно розповсюджувати інформа-цію та документи поміж членами платформи і координувати спільнідії. Вся інформація є доступною лише для членів Групи.Соціальні мережіСоціальні мережі є засобами масової комунікації і чи не найшвидшимінструментом для розповсюдження інформації в мережі інтернет.Щоб Громадська платформа була відомою широкій громадськості обо-в’язковим є створення її профілів у Facebook, Twitter, Google +, Вкон-такте та розміщення всіх відеоматеріалів, зібраних під час створеннята у процесі функціонування Громадської платформи на окремомуYouTube-каналі.Використання цих інструментів масової комунікації дасть змогу пере-творити велику частину українців на активних спостерігачів і комен-таторів впровадження земельної реформи у Дніпропетровській об-ласті та популяризувати позитивний досвід на інші області й на іншіреформи.22 Створення Громадської платформи впровадження реформи
 23. 23. Додаток 1 Заява на вступ до Громадської платформи ЗразокЧленам Громадської платформи впровадженняземельної реформи у Дніпропетровській областіПІБ (повністю) представника (для колективного членства) ЗАЯВАДля ефективного впровадження земельної реформи, зокрема здійс-нення моніторингу виконання її завдань у Дніпропетровській областівідповідальними органами влади та захисту прав власників, оренда-рів, користувачів земельних ділянок і громадян без землі, прошу/симоприйняти мене/нас до складу Громадської платформи.Гарантую/ємо дотримання принципів діяльності, викладених у Мемо-рандумі про створення Громадської платформи, а саме: відкритості,рівності, неупередженості, достовірності, демократичності, обєктив-ності, публічності дій, громадської активності учасників.« » 201_ р. (особистий підпис)Заяву зареєстровано « » 201_ р.Заяву розглянуто « » 201_ р.Резолюція (задовольнити, відмовити)Причина відмови Підпис відповідальної особи Методичний посібник 23
 24. 24. Додаток 2 Анкета кандидата на вступ до Громадської платформи Зразок ПІБ Контактний телефон Е-mail Skype Назва організації Інтернет-сторінка Члени Громадської платформи, які надають рекомендації ПІБ Назва організації Контактні телефони Е-mail Участь в інших коаліціях/партнерствах на момент вступу до Громадської платформи Назва коаліції Основна мета« » 201_ р. (особистий підпис кандидата)24 Створення Громадської платформи впровадження реформи
 25. 25. Додаток 3 Положення про членство у Громадській платформі впровадження земельної реформи у Дніпропетровській області ЗразокСтаття 1. Членство в Громадській платформі1.1. Членами Громадської платформи можуть бути особи, які поділя-ють мету та завдання Громадської платформи, прагнуть брати участь уїї діяльності, відповідають вимогам і прийняті до Громадської платфор-ми З’їздом районних осередків у порядку, встановленому внутрішнімидокументами Громадської платформи.1.2. Членство у Громадській платформі може бути індивідуальне абоколективне.1.3. Індивідуальними членами Громадської платформи можуть бутифізичні особи, які досягли 14 років.1.4. Колективними членами можуть бути об’єднання громадян, заре-єстровані (легалізовані) згідно з чинним законодавством України, ко-лективи підприємств, установ, організацій, господарських товариств,які мають на меті брати безпосередню учать у моніторингу впровад-ження земельної реформи у Дніпропетровській області та захистіправ, які можуть бути порушені під час виконання завдань реформи.Вступ до Громадської платформи на правах її колективного члена неспричиняє автоматичного зарахування членів колективу індивідуаль-ними членами Громадської платформи.Колективні члени Громадської платформи беруть участь у діяльностіГромадської платформи через своїх повноважних представників.1.5. Усі члени Громадської платформи мають рівні права.1.6. Членство в Громадській платформі є добровільним.1.7. Члени Громадської платформи можуть бути членами інших Гро-мадських об’єднань.Стаття 2. Кандидати на вступ до Громадської платформи2.1. Кандидатом на вступ до Громадської платформи є особа, яка поді­ляє її цілі і завдання та висловила бажання набути статусу члена Гро-мадської платформи.2.2. Особа набуває статусу кандидата на вступ до Громадської плат-форми після подання до Секретаріату Громадської платформи заявина членство.2.3. Кандидат на вступ до Громадської платформи має право:  брати участь у роботі структурних підрозділів Громадської платформи без права обрання до керівних органів Громадсь- кої платформи;Методичний посібник 25
 26. 26.  брати участь у презентації результатів моніторингу та наданні консультацій представникам зацікавлених сторін;  розповсюджувати інформацію про роботу Громадської плат- форми.Стаття 3. Порядок прийому до Громадської платформи3.1. Прийом членів Громадської платформи здійснюється на під-ставі письмової заяви кандидата до членів Громадської платформи(Додаток 1).До заяви додається анкета (Додаток 2), фотокартка кандидата розмі-ром 3х4 та копія документа, паспорта.3.2. Кандидат у колективні члени Громадської платформи, окрім зая-ви, подає відповідне рішення зборів колективу підприємства, устано-ви, організації або рішення (протокол) статутного органу про бажан-ня вступу до Громадської платформи та призначення повноважногопредставника.Підприємство, установа, організація або об’єднання громадян, колек-тив яких виявив бажання бути колективним членом Громадської плат-форми, повинні надати Секретаріату Громадської платформи: копіюсвідоцтва про державну реєстрацію, копію установчих документівюридичної особи, реквізити юридичної особи.3.3. Заяву за встановленою формою з доданими документами надсила-ють до Громадської платформи поштою або подають до Секретаріатуособисто.3.4. Усі питання, пов’язані з прийомом до Громадської платформи, готуєпредставник Секретаріату до розгляду на З’їзді районних осередків.3.5. З’їзд районних осередків Громадської платформи, що відбуваєтьсякожні три місяці, приймає рішення про прийом або відмову у прийомідо Громадської платформи та повідомляє про це у місячний термін здня З’їзду районних осередків.Рішення про вступ у члени Громадської платформи вважають прийня-тим, якщо за нього проголосувало більше половини учасників З’їзду.3.6. У разі відмови у прийнятті до Громадської платформи кандида-ту надсилають письмове повідомлення про відмову із зазначенням їїпричин.Якщо заяву кандидата буде відхилено, він має право подати нову заявуне раніше, аніж через 6 (шість) календарних місяців після подачі по-передньої заяви.3.7. Упродовж 3 (трьох) робочих днів з моменту прийняття до Гро-мадської платформи йому повідомляють (поштою/електронною по-штою) про прийом до Громадської платформи, а також надсилають до-кументи та матеріали Громадської платформи.Стаття 4. Права та обовязки членів Громадської платформи4.1. Члени Громадської платформи мають право:  брати участь в управлінні Громадською платформою;26 Створення Громадської платформи впровадження реформи
 27. 27.  брати участь в обговоренні та прийнятті рішень на З’їзді ра­ йонних осередків;  обирати та бути обраними до органів Громадської платформи: Секретаріату, Комісії Громадського контролю;  вносити пропозиції щодо поліпшення діяльності Громадської платформи;  отримувати своєчасну та повну інформацію про діяльність Громадської платформи;  звертатися до Громадської платформи для захисту своїх за- конних прав та інтересів;  здійснювати колективні заходи щодо захисту своїх інтересів;  брати участь в організаційних, навчальних, методичних та ін- ших заходах Громадської платформи на засадах і в порядку, визначених регламентуючими документами Громадської плат- форми;  заявляти про свій статус члена Громадської платформи в пу- блічних заявах, розповсюджувати інформацію про свою участь у програмах Громадської платформи;  у будь-який момент вільно вийти зі складу членів Громадської платформи.4.2. Члени Громадської платформи зобов’язані:  дотримуватися рішень З’їзду районних осередків та інших ор- ганів Громадської платформи;  активно брати участь у діяльності Громадської платформи, ви- конувати покладені на них функції та завдання, сприяти впро- вадженню земельної реформи у Дніпропетровській області;  підтримувати авторитет Громадської платформи, утримувати- ся від вчинення дій, які суперечать її статутним цілям, підрива- ють престиж Громадської платформи.Стаття 5. Облік членів Громадської платформи5.1. Облік членів і кандидатів у члени Громадської платформи здійс-нює Секретаріат.5.2. Уповноважений представник Секретаріату веде електронний об-лік членів Громадської платформи.Стаття 6. Припинення членства в Громадській платформі6.1. Членство в Громадській платформі може бути припиненовнаслідок:  добровільного виходу з Громадської платформи;  виключення зі складу членів Громадської платформи;  ліквідації колективного члена Громадської платформи.6.2. Добровільне припинення членства в Громадській платформіздійснюють через подання письмової заяви до членів Громадськоїплатформи.Методичний посібник 27
 28. 28. Колективний член Громадської платформи подає заяву про вихід че-рез свого повноважного представника або поштою (електронною по-штою). До заяви додається рішення зборів колективу підприємства,установи, організації або рішення (протокол) статутного органу Гро-мадської організації про вихід з членів Громадської платформи.Рішення Правління в разі добровільного припинення членства не ви-магається. Датою припинення членства є дата подання заяви.6.3. Члена може бути виключено з Громадської платформи рішеннямПравління за наявності однієї з таких підстав:  недотримання принципів Громадської платформи;  вчинення дій, що суперечать меті та завданням Громадської платформи або негативно впливають на репутацію Громадсь- кої платформи;  завдання шкоди Громадській платформі навмисними діями.Рішення про виключення з членів Громадської платформи приймаютьна засіданні З’їзду районних осередків Громадської платформи про-стою більшістю голосів.Виключення члена з Громадської платформи позбавляє його права наповторний вступ до неї впродовж 3 (трьох) років.6.4. Рішення про припинення членства в Громадській платформі в разіліквідації колективного члена приймають на засіданні З’їзду районнихосередків простою більшістю голосів присутніх.У разі ліквідації колективного члена Громадської платформи праців-ники ліквідованої юридичної особи (об’єднання) за їхньою заявою мо-жуть набути індивідуального членства. Повторне внесення вступноговнеску не вимагається.6.5. Рішення про припинення членства або виключення з членів Гро-мадської платформи надсилають виключеному члену впродовж 10днів з дати прийняття.Стаття 7. Порядок затвердження, внесення змін і доповнень доцього Положення7.1. Це Положення набуває чинності з моменту його затвердження З’їз­дом районних осередків Громадської платформи.7.2. Зміни та доповнення до цього Положення можуть виноситися нарозгляд Правління членами Громадської платформи, керівними та ін-шими органами Громадської платформи та набувають чинності післяїх затвердження З’їздом районних осередків Громадської платформи.28 Створення Громадської платформи впровадження реформи
 29. 29. Додаток 4МЕМОРАНДУМ МЕМОРАНДУМ між Дніпропетровською обласною радою та ініціативною групою зі створення «Громадської платформи впровадження земельної реформи у Дніпропетровській області»Дніпропетровськ 15 березня 2012 рокуДніпропетровська обласна рада в особі її голови Удода Євгена Григо-ровича, який діє на підставі Закону України «Про місцеве самовря-дування в Україні», з одного боку, та ініціативна група зі створення«Громадської платформи впровадження земельної реформи у Дніпро-петровській області» – з іншого (далі – Сторони), уклали цей Мемо-рандум про таке:Для сприяння законному впровадженню земельної реформи гро-мадськість Дніпропетровської області вирішила визначити основніпріоритети впровадження земельної реформи задля забезпечення за-конності, захисту прав, інтересів заінтересованих сторін і запобіганнякорупції.Така демократична ініціатива дасть змогу органам виконавчої владита місцевого самоврядування Дніпропетровської області підтримуватимаксимально чіткий зворотний зв’язок з усіма заінтересованими сто-ронами у процесі впровадження земельної реформи.Сьогодні потрібні гарантії реального, а не декларованого наглядуза процесом упровадження реформ в Україні, адже питання рефор-мування, а особливо питання земельної реформи, стосується всіх ікожного.1. Загальні положенняЦей Меморандум є договірним актом між Дніпропетровською облас-ною радою та ініціативною групою зі створення «Громадської платфор-ми впровадження земельної реформи у Дніпропетровській області».Меморандум спрямований на забезпечення створення та функціо-нування «Громадської платформи впровадження земельної реформиу Дніпропетровській області», що, з одного боку, дасть змогу реґіо-нальним органам влади підтримувати зворотний зв’язок із правоза-хисниками та сторонами, заінтересованими в земельній реформі, а зіншого – правозахисники та заінтересовані сторони будуть почуті ізможуть відстоювати свої інтереси законними способами.Завдання цього Меморандуму – забезпечити формування і підтримкусоціального партнерства, взаємної довіри, співпраці та взаємодії міжвладою і громадянами через упровадження моніторингу виконаннязавдань земельної реформи.Методичний посібник 29

×