Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Порядок передачі земельної
ділянки у власність або оренду
(проект землеустрою щодо
відводу земельної ділянки, що
розроблен...
Що робити
заявнику або
виконавцю
Крок 1. Подати
(зареєструвати)
клопотання про
надання дозволу
на розробку
землевпорядної
...
Що робити
заявнику або
виконавцю
Крок 2.Підготувати рішення
міської ради про надання
дозволу на розробку
землевпорядної
до...
Що робити
заявнику або
виконавцю
Крок 4. Розробити
землевпорядну
документацію
Куди подавати.
Виконавець
робіт
Землевпорядн...
Що робити
заявнику або
виконавцю
Крок 6. Подати
заяву особисто
або розробником
землевпорядної
документації про
реєстрацію
...
Що робити
заявнику або
виконавцю
Крок 7.
Реєстрація
земельної
ділянки в
Державному
земельному
кадастрі.
Які документи
пода...
Що робити
заявнику або
виконавцю
Крок 9. Підготовка та
прийняття рішення про
затвердження
землевпорядної
документації та
п...
Що робити
заявнику або
виконавцю
Крок 10.
Державна
реєстрація права
власності або
користування
фізичної
(юридичної)
особи ...
Що робити
заявнику або
виконавцю
Крок 11.
Отримати
свідоцтво про
право власності
на земельну
ділянку
або
витяг про
реєстра...
Що робити
заявнику або
виконавцю
Крок 11.
Отримати
свідоцтво про
право власності
на земельну
ділянку
або
витяг про
реєстра...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Порядок передачі земельної ділянки у власність або оренду (проект землеустрою щодо відводу земельної ділянки, що розроблено за мовчазною

Порядок передачі земельної ділянки у власність або оренду(проект землеустрою щодо відводу земельної ділянки, що розроблено за мовчазною згодою)

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Порядок передачі земельної ділянки у власність або оренду (проект землеустрою щодо відводу земельної ділянки, що розроблено за мовчазною

 1. 1. Порядок передачі земельної ділянки у власність або оренду (проект землеустрою щодо відводу земельної ділянки, що розроблено за мовчазною згодою)
 2. 2. Що робити заявнику або виконавцю Крок 1. Подати (зареєструвати) клопотання про надання дозволу на розробку землевпорядної документації про передачу земельної ділянки у власність або оренду Які документи подавати - викопіювання з кадастрової карти (плану) (його можна замовити у Управлінні Держземагентства у Мелітопольському районі) або інші графічні матеріали (можна виготовити самому навіть з карт Google), на яких слід зазначити бажане місце розташування земельної ділянки; - копію документу, що посвідчує особу (наприклад, паспорту громадянина України). Куди подавати. Виконавець робіт Клопотання подається на ім'я міського голови до Управління комунальною власністю ММР ЗО Термін У момент подання клопота ння Важливо! Що заявник отримує на руки або на що звертати увагу. Вартість Копію або другий оригінал клопотання про надання дозволу на розробку землевпорядної документації про передачу земельної ділянки у власність або оренду з відміткою (реєстрацією) про отримання (дата, підпис, посада, ПІБ особи, яка отримала) Безкошт овно
 3. 3. Що робити заявнику або виконавцю Крок 2.Підготувати рішення міської ради про надання дозволу на розробку землевпорядної документації про передачу земельної ділянки у власність або оренду . Куди подавати. Виконавець робіт Мелітопольська міська рада Термін 30 днів Вартість Безкоштовно Крок 3. У разі якщо у місячний строк з дня реєстрації клопотання орган виконавчої влади або орган місцевого самоврядування, який передає земельні ділянки державної чи комунальної власності у власність відповідно до повноважень, визначених статтею 122 цього Кодексу, не надав дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки або мотивовану відмову у його наданні, то особа, зацікавлена в одержанні безоплатно у власність земельної ділянки із земель державної або комунальної власності, у місячний строк з дня закінчення зазначеного строку має право замовити розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки без надання такого дозволу, про що письмово повідомляє, відповідний орган виконавчої влади або орган місцевого самоврядування. До письмового повідомлення додається договір на виконання робіт із землеустрою щодо відведення земельної ділянки.
 4. 4. Що робити заявнику або виконавцю Крок 4. Розробити землевпорядну документацію Куди подавати. Виконавець робіт Землевпорядн а організація Термін Визначається договором, але не більше 6 місяців Важливо! Що заявник отримує на руки або на що звертати увагу. Вартість Договір з землевпорядною організацією. Визначаєть ся договором Крок 5. Погодити землевпорядну документацію. Управління містобудування та архітектури та Управління Держземагентс тва – 10 днів. Погодження землевпорядної документації доцільно покласти на землевпорядну організацію, яка її виготовляла. Кінцевий результат: погоджена землевпорядна документація передана заявнику. Безкоштовно *вимога управління архітектури виконати топографічну зйомку (витяг з містобудівного кадастру по топографічному плану М:500 для погодження меж ділянки – не передбачена законом)
 5. 5. Що робити заявнику або виконавцю Крок 6. Подати заяву особисто або розробником землевпорядної документації про реєстрацію земельної ділянки в Державному земельному кадастрі. Які документи подавати - копія документа, що посвідчує особу; - копія документа, що посвідчує повноваження діяти від Вашого імені (договір на розробку землевпорядної документації або довіреність), якщо заяву подає розробник землевпорядної документації; - копія документа про присвоєння податкового номера; - розроблений та погоджений уповноваженими органами проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у паперовому вигляді та у формі електронного документу, а у разі, якщо щодо проекту проводилась державна експертиза – також оригінал позитивного висновку цієї експертизи. Документ, що підтверджує оплату послуг з державної реєстрації земельної ділянки. Куди подавати. Виконавець робіт Державний кадастровий реєстратор Управління Держземаген тства Термін У момент подання заяви реєстратор зобов’язани й зареєструва ти заяву при її отриманні. Важливо! Що заявник отримує на руки або на що звертати увагу. Вартість Зразок заяви вимагайте в Держземагенстві. У разі відповідності заяви разом з документами вимогам, визначеним законодавством, державний кадастровий реєстратор приймає заяву до розгляду по суті та обліковує її шляхом реєстрації у Державному земельному кадастрі з присвоєнням їй реєстраційного номера та фіксацією дати її реєстрації. Заява реєструється в день її надходження в порядку черговості. Дата реєстрації заяви у Державному земельному кадастрі є датою її прийняття. Вимагайте документ про присвоєний Вашій заяві реєстраційний номер. Якщо Ви сумніваєтеся у порядності реєстратора інформацію про реєстрацію (дату, час та реєстраційний номер) заяви можна отримати подавши інформаційний запит в порядку ЗУ «Про доступ до публічної інформації» (строк на відповідь 5 днів). 65грн. (Постанова КМУ від 01.08. 2011р. № 835) Безкоштовно
 6. 6. Що робити заявнику або виконавцю Крок 7. Реєстрація земельної ділянки в Державному земельному кадастрі. Які документи подавати Куди подавати. Виконавець робіт Термін У момент подання клопотання Важливо! Що заявник отримує на руки або на що звертати увагу. Вартість Безкошто вно Крок 8. Подати (зареєструвати) клопотання фізичної чи юридичної особи про затвердження землевпорядної документації та передачу земельної ділянки у власність або оренду. - клопотання; - примірник погодженого проекту, - витяг із Державного земельного кадастру про земельну ділянку. Мелітопольська міська рада 14 днів Копію або другий оригінал клопотання про затвердження землевпорядної документації та передачу земельної ділянки у власність або оренду з відміткою (реєстрацією) про отримання (дата, підпис, посада, ПІБ особи, яка отримала) Безкошто вно Державний кадастровий реєстратор Управління Держземагент ства
 7. 7. Що робити заявнику або виконавцю Крок 9. Підготовка та прийняття рішення про затвердження землевпорядної документації та передачу земельної ділянки у власність або оренду. Куди подавати. Виконавець робіт Мелітопольська міська рада Термін 30 днів Важливо! Що заявник отримує на руки або на що звертати увагу. Вартість Рішення або виписка з рішення про надання дозволу на розробку землевпорядної документації про передачу земельної ділянки у власність або оренду або про відмову. Підставою для відмови у погодженні проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки може бути лише невідповідність його положень вимогам законів та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, документації із землеустрою або містобудівній документації. (ч.6ст.1861 ЗКУ ) Безкошто вно
 8. 8. Що робити заявнику або виконавцю Крок 10. Державна реєстрація права власності або користування фізичної (юридичної) особи на земельну ділянку та отримання свідоцтва про право власності на земельну ділянку або витягу з державного реєстру прав на нерухоме майно. Які документи подавати - заява про державну реєстрацію; - копія документу, що посвідчує особу заявника; - копія реєстраційного номера облікової картки платника податку (крім випадків, коли особа через свої релігійні або інші переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податку, офіційно повідомила про це відповідні органи державної влади та має відмітку в паспорті громадянина України); - документ, що підтверджує внесення плати за надання витягу з Державного реєстру прав; - документ про сплату державного мита (крім випадків, коли особа звільнена від сплати державного мита); - засвідчена копія рішення щодо передачі земельної ділянки у власність або користування; - витяг із Державного земельного кадастру про земельну ділянку. Куди подавати. Виконавець робіт Реєстраційн а служба Мелітополь ського міськрайон ного управління юстиції Термін 5 днів з дати подання заяви Важливо! Що заявник отримує на руки або на що звертати увагу. Вартість Реєстратор зобов’язани й видати заявнику документ (опис) про отримання заяви та доданих документів. 119 грн. – за державну реєстрацію права власності на нерухоме майно (7 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян) 120грн. - надання інформації з Реєстру у формі витягу 51грн. - за державну реєстрацію іншого речового права на нерухоме майно, обтяження права на нерухоме майно (3 неоподатковуваних мінімуми доходів громадян)
 9. 9. Що робити заявнику або виконавцю Крок 11. Отримати свідоцтво про право власності на земельну ділянку або витяг про реєстрацію права оренди з державного реєстру прав на нерухоме майно. Куди подавати. Виконавець робіт Реєстраційна служба Мелітопольсь кого міськрайонно го управління юстиції Термін 5 днів з дати подання заяви Важливо! Що заявник отримує на руки або на що звертати увагу. Вартість свідоцтво про право власності на земельну ділянку або витяг про реєстрацію права оренди з державного реєстру прав на нерухоме майно. 119 грн. – за державну реєстрацію права власності на нерухоме майно (7 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян) 120грн. - надання інформації з Реєстру у формі витягу 51грн. - за державну реєстрацію іншого речового права на нерухоме майно, обтяження права на нерухоме майно (3 неоподатковуваних мінімуми доходів громадян)
 10. 10. Що робити заявнику або виконавцю Крок 11. Отримати свідоцтво про право власності на земельну ділянку або витяг про реєстрацію права оренди з державного реєстру прав на нерухоме майно. Куди подавати. Виконавець робіт Реєстраційна служба Мелітопольсь кого міськрайонно го управління юстиції Термін 5 днів з дати подання заяви Важливо! Що заявник отримує на руки або на що звертати увагу. Вартість свідоцтво про право власності на земельну ділянку або витяг про реєстрацію права оренди з державного реєстру прав на нерухоме майно. 119 грн. – за державну реєстрацію права власності на нерухоме майно (7 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян) 120грн. - надання інформації з Реєстру у формі витягу 51грн. - за державну реєстрацію іншого речового права на нерухоме майно, обтяження права на нерухоме майно (3 неоподатковуваних мінімуми доходів громадян)

×