20231005_atrauredescobrirentendre.pdf

5 months ago 15 Views

Per què parlem de mitigar els riscos?

9 months ago 14 Views

Quins riscos geològics trobem a Montserrat?

9 months ago 30 Views

Casos d'ús: de la dada a la usabilitat

9 months ago 23 Views

Aspectes tècnics de la mesura radar

9 months ago 38 Views

Competències per a la sostenibilitat

9 months ago 35 Views