Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Professioneel inhuren: Zelf doen of uitbesteden

486 views

Published on

Slides behorende bij Webinar van Paul Oldenburg (StaffingMS) over de afweging "professioneel inhuren van extern personeel. Zelf doen of uitbesteden. Oldenburg geeft geen antwoord op deze vraag, maar laat juist zien welke onderliggende vragen relevant zijn zodat een organisatie de juiste afweging kan maken.

Published in: Economy & Finance
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Professioneel inhuren: Zelf doen of uitbesteden

 1. 1. Professioneel Inhuren: Zelf doen of uitbesteden? Zipconomy Webinar Week Utrecht, 25 September 2018 Paul Oldenburg – Business Development Large Accounts Staffing MS
 2. 2. Doelstellingen 1. Verwoorden van de ambitie (één taal ontwikkelen om volwassenheidsniveau te bepalen) 2. Waar staat u in verhouding tot de markt 3. Wat zijn de argumenten voor en tegen uitbesteden 4. Wat zijn de argumenten voor en tegen zelf doen 5. Indien tijd over: korte bespreking Build Your Own Desk ©programma
 3. 3. Waarom professioneel inhuurproces Hoofdmotieven: Kostenbesparing ivm economische crisis (2008 – 2014) WAS, WAADI, WKA, WWZ en Wet DBA (2013 – 2017) Aanbestedingswet (2016 – 2018) Privacy (AVG) (2018 – 2019) Toenemende schaarste (2017 – 2020)
 4. 4. Inhuurvolwassenheid (1) Decentraal • Ad hoc • Inhurende manager bepaalt • Meerdere leveranciers • Risico’s onbekend of geaccepteerd Voorkeur- leveranciers • Beperkt aantal leveranciers • Eigen inhuur- voorwaarden • Op basis van SLA’s • Risico’s afgewenteld Master Vendor • Een leverancier (die mogelijk anderen aanstuurt) • Een single point of contact • Kostenbesparing op tarief en beheer • Op maat proces en SLA • Risico’s afgewenteld Total Talent Management • Vaste en flexibele bezetting onder integraal management • Maatwerk proces en SLA • Non compliancy uitgesloten • Maximale TCO besparing • Additionele productiviteit en procesbesparing • Maximale talent ontwikkeling Inkoop gedreven ontwikkelingen HR gedreven SMP of MSP • Totale inhuur onder controle • Alle marktpartijen gelijke kansen, verhoging kwaliteit kandidaten • Single point of contact voor Inhurende mgr • TCO besparing • Maatwerk proces, SLA en kpi’s • Rechtmatig proces Business gedreven 1 2 3 4 5
 5. 5. Poll vraag: Op welk volwassenheidsniveau scoort u uw organisatie: (1 2 3 4 5)
 6. 6. Inhuurvolwassenheid (2) 1 4 2 3 Regie Inhuurloket -/- Autonomie Lijn -/- Autonomie Lijn +/+ Regie Inhuurloket +/+ Hoe wordt ingehuurd? Watwordtingehuurd? Circa 75% bevindt zich nog op niveau 1. We moeten naar 3 of 4, waarbij risico’s zijn beheerst Zonder de inhurende manager de autonomie te ontnemen Dus direct van 1 naar 4
 7. 7. Waar staat u qua niveau van volwassenheid?
 8. 8. Waar wilt u staan qua niveau van volwassenheid?
 9. 9. Poll vraag: Op welk volwassenheidsniveau scoort u uw organisatie: Beleid en Doelen (1 2 3 4 5) Processen (1 2 3 4 5) Technologie (1 2 3 4 5) Resultaten (1 2 3 4 5) Overall gemiddelde (1 2 3 4 5)
 10. 10. Hoe ver zijn we met professioneel inhuren? Totale inhuurmarkt circa 40 miljard Vermoedelijk circa 10 miljard of 25% professioneel ingehuurd
 11. 11. Hoe ver zijn we met professioneel inhuren? Ontwikkeling professioneel inhuren met behulp van VMS software volgt adoptiecurve cloud technologie Bron: Andrew Burke, Cloudreach.com, juni 2018
 12. 12. De sprong vooruit: zelf doen of uitbesteden? Meer en meer organisaties overwegen om de externe inhuur zelf professioneel te regelen. 1. Er is al een centrale loketfunctie geregeld 2. Iemand is al verantwoordelijk 3. Eigen HR mensen kennen de inhurende managers en hun behoeftes 4. Aansluiting met eigen flexpool 5. Willen inhuur niet volledig aan een derde overlaten
 13. 13. “Mainstream” “Professionals” Mantel partijen Beleid: (boven schaal 9) Concurrentiestelling via mini competitie op basis van competentie en eigen personeel. Marktplaats/DAS Boven schaal 9 buiten mantel partijen Marktplaats of DAS Uitzendkrachten Beleid: (t/m schaal 9) Aanbesteed bij 1 leverancier ZZP (Broker) Doelstellingen rechtmatig en doelmatig bedienen inhurende managers Inhuurstrategie: aanvullen op wat bestaat en wat werkt (Financiële)impact Leveringsrisico Laag Laag Hoog Hoog Marktplaats of DAS voor: I. Alle inhuur waar geen mantel partijen voor zijn gecontracteerd II. Uitzendkrachten die niet gevonden kunnen worden III. Aantrekken van ZZP en lokaal MKB Eigen Inhuurdesk
 14. 14. Uitbesteden? (MSP) Voordelen 1. Binnen 3 maanden operationeel 2. VMS zorgenvrij geïmplementeerd 3. Managen op vastgelegde kpi’s 4. Startnetwerk van leveranciers / freelancers beschikbaar 5. Risico’s afwentelen op professionele externe partij 6. Gespecialiseerde kennis fiscaal, juridisch. Nadelen 1. Omvangrijke inkooptraject voor MSP en VMS 2. Weerstand transitie/transformatie 3. Afhankelijk van derde partij 4. Transitiekosten naar nieuwe MSP 5. Eigen kennis wordt niet volledig opgebouwd 6. Hoe wordt externe partij aangestuurd (eigenaarschap)
 15. 15. Of zelf doen? (SMP) Voordelen 1. Mensen zijn onderscheidende factor in organisatie, management flexibele schil, is daarmee kerncompetentie 2. Mogelijkheid integratie recruitment vast en flex onder eigen beheer 3. Eigen VMS biedt flexibiliteit naar de toekomst 4. Eigen cultuurdragers op strategische HR positie 5. Klaar voor Total Talent Management Nadelen 1. Aansturen inhuurdesk 2. Bemannen inhuurdesk 3. Kennis van de markt 4. Eigen medewerkers opleiden 5. Opbouwen van een leveranciers database 6. 1 tot 2 jaar totdat inhuurdesk up and running is 7. Kennis van de VMS tool
 16. 16. Build Your Own Desk © Expertise, tools & people to run your own hiring desk “Geen adviseur, maar een MSP als praktijkbegeleider”
 17. 17. Omvang transitie Self Managed Program (SMP) Build Your Own Desk Fase 0: Projectgroep, Business case, Draagvlak & Plan van Aanpak Fase 1: Uitvoeren van Transitie samen met MSP Fase 2: Beheer met eigen mensen, aangevuld met regie van MSP Fase 3: Start Retransitie (regie naar proceseigenaar) Fase 4: Overdracht
 18. 18. BYOD = Tackelen van de SMP uitdagingen Hulp bij pva en business case Inzet MSP coördinator Inzet externe MSP specialisten Opleidingsprogramma Gevulde tarieven- en leveranciersdatabase Binnen 3 maanden gegarandeerd up and running Inzet VMS consultants en VMS Implementatie specialisten 1. Hoe beginnen we 2. Aansturen inhuurdesk 3. Bemannen inhuurdesk 4. Eigen medewerkers opleiden 5. Kennis van de markt 6. Opbouwen leveranciers database 7. 1 tot 2 jaar totdat inhuurdesk up and running is 8. Aanschaf eigen VMS tool 9. Beheerkennis van de VMS tool De MSP fungeert als “praktijkbegeleider”
 19. 19. Voordelen BYOD - Binnen 3 maanden is transitie naar volwassenheid voltooid en zijn inhurende managers direct ontzorgd - Eigen organisatie leert van professionele partner als praktijkbegeleider - Organisatie blijft “eigenaar” van proces en onderliggende tooling (VMS systeem) paul.oldenburg@staffingms.com 06 5385 7222 / 010 7 600 900
 20. 20. Vragen ?

×