Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

KLIMASKOLEN - 3. kurskveld

224 views

Published on

Dette er slideshowet til den 3. kveld på klimaskolen.

Published in: Environment
 • Be the first to like this

KLIMASKOLEN - 3. kurskveld

 1. 1. Velkommen til KLIMASKOLEN - slideshow fra 3. kurskveld En studiesirkel i regi av: Naturvernforbundet i Narvik i samarbeid med: Folkeuniversitetet avd. Narvik Kursleder: Hans Jørgen Rasmussen
 2. 2. Kveldens hovedtema: Mye er på gang ute i verden Og etter hvert også her i landet Fokus på livsstilen vår og alternativer til den
 3. 3. Gjør klima til en 1. mai sak.
 4. 4. Kveldens program 1 Forberedelse til 1. mai med klimaparoler: 1: Ja til klima i pensum på alle skoletrinn 2: Skap grønne jobber NÅ - Brems oljeutvinninga 3: Klimaendringene - en trussel for alt liv på jord 4: Vår livsstil nå - våre barns problem senere. Stopp den globale oppvarmingen. Plakater gjøres ferdige Avtaler om oppmøte mm. 1. mai
 5. 5. Kveldens program 2 Fokus på bæredyktige alternativer: “It is a story about people, us, being persuaded to spend money we don’t have, on things we don’t need, to make impressions on people we don’t care about.“ Tim Jackson 2011. De to filmer som følger handler om nettopp dette; Den første om livsstilen vores: The story of stuff og om omstilling til et bæredyktig alternativ: The story of solutions
 6. 6. Kveldens program 3 Filmer som viser bæredyktige alternativer: Hva gjorde man på Cuba under Peak Oil og amerikansk blokade? – en forsmak på hvordan det er å leve med knappe ressurser: The Power of Community – How Cuba Survived Peak Oil Omstillingsbevegelsen Internasjonalt: Transition 2.0 Nå også i Norge: Bærekraftige liv Landås
 7. 7. Kveldens program 4 Fokus på bæredyktige alternativer: “It is a story about people, us, being persuaded to spend money we don’t have, on things we don’t need, to make impressions on people we don’t care about.“ Tim Jackson 2011. Omstillingsbevegelsen Omstilling Narvik???? Se her: https://www.facebook.com/pages/Omstilling- Narvik/401121293244349?fref=ts
 8. 8. Det er tydelig at de politiske systemene ikke fungerer tilstrekkelig hurtig og effektivt – det må VI endre på !!!
 9. 9. TO BE OR NOT TO BE THAT IS THE QUESTION !
 10. 10. TO BE OR NOT TO BE THAT IS THE QUESTION !

×