Klimavalg foredrag Høgskolen i Narvik 4. september 2013

315 views

Published on

Foredrag om alvoret v den globale oppvarmingen, og nødvendigheten av å handle NU. I tillegg om viktigheten av å løfte saken opp på politisk nivå, ikke minst i forbindelse med Stortingsvalget 2013. I fobindelse med foredraget vistes 2 dokumentarfilmer: "Climate change is simple - David Roberts Remix" og 350.org sin film: "Do the Math".

Published in: News & Politics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Klimavalg foredrag Høgskolen i Narvik 4. september 2013

 1. 1. Olje eller fornybar energi? Høgskolen i Narvik, 4. september 2013 Naturvernforbundet i Narvik / Hans Jørgen Rasmussen,
 2. 2. Litt om meg - og hvorfor jeg holder på med dette
 3. 3. Det hele begynte med denne bok: «Fleeing Vesuvius»
 4. 4. Siste gang Vesuv var aktiv: Var i år 79 BC Den gangen kostet det innbyggerne i Pompeii og Herkulaneum livet Hadde de tatt de urovekkende signalerne på alvor hadde de kanskje overlevd? Er vi mer våkne nå?
 5. 5. Jorden er Vesuv Vi og alle våre etterkommere er Pompeiianere Også vi får masse urovekkende varselssignaler
 6. 6. Hovedtema i «Fleeing Vesuvius» Peak Oil: At vi har nådd toppen av oljeproduksjonen At livsstilen vår er svært avhengig av olje Og at vi må skynde oss å finne alternativer http://www.youtube.com/w atch?v=Xa9OJ5tpoic
 7. 7. Konsekvenser for klimaet:
 8. 8. Før vi går videre: Folk er forskjellige! Hvordan reager du på det du hører om klimaendringer og global oppvarming? Tror du på, at kloden har alvorlige problemer? At de er menneskeskapte? At det er viktig å gjøre noe med det? NU? Eller mener du dette ikke er viktig for deg eller dine?
 9. 9. TO BE OR NOT TO BE THAT IS THE QUESTION !
 10. 10. OG: AT DET ER NU ELLER ALDRI !!!
 11. 11. Det finnes fortsatt de som benekter menneskapte klimaendringer
 12. 12. Ja – det skjer – og det er oss som gjør det  Skeptical Science Study Finds 97% Consensus on Human-Caused Global Warming in the Peer-Reviewed Literature Posted on 16 May 2013 by dana1981, John Cook A new survey of over 12,000 peer-reviewed climate science papers by our citizen science team at Skeptical Science has found a 97% consensus among papers taking a position on the cause of global warming in the peer-reviewed literature that humans are responsible.
 13. 13. En litt dypere forståelse av klimatrusselen - og hvor mye det haster med å gjøre noe - kan vi få av denne filmen (15 minutt). http://www.youtube.com/watch?v=0IFHMj3lqGI TED er en non-profit organisasjon, som publiserer mange svært interessante og viktige videoforedrag mm. Den filmen vi skal se er produsert i deres regi.
 14. 14. ETTER FILMEN Hvilke tanker og følelser setter dette i gang? Tror du på denne virkelighetsbeskrivelsen? Har du noen tanker om hva vi kan gjøre Som enkeltmennesker? Som medlemmer av en frivillig organisasjon? Som lokalsamfunn? Som nasjon? Som del av et globalt fellesskap?
 15. 15. OG DEN GODE NYHET ER: Mye er på gang ute i verden Og etter hvert også her i landet Resten av foredraget skal handle om dette – og om hvordan DU kan bidra til å bremse opp den globale oppvarmingen
 16. 16. Har du hørt om Bill McKibben ?
 17. 17. http://350.org www.globalpowershift.org
 18. 18. Hovedpunktene fra McKibben´s artikkel i ”The Rolling Stone”:
 19. 19. Hovedpunktene fra McKibben´s artikkel i ”The Rolling Stone”: Tre enkle tall som tydelig viser hvor vi står: 1. tall: 2 grader Celsius 2. tall: 565 Gigaton 3. tall: 2795 Gigaton
 20. 20. Hovedpunktene fra McKibben´s artikkel i ”The Rolling Stone”: 2 grader Celsius: Er det tall alle politikere og forskere er enige om vi ikke må overskride hvis ikke den globale oppvarming skal komme ut av kontroll. ….. All told, 167 countries responsible for more than 87 percent of the world's carbon emissions have signed on to the Copenhagen Accord, endorsing the two-degree target…….
 21. 21. Hovedpunktene fra McKibben´s artikkel i ”The Rolling Stone”: 565 Gigaton: Er den maksimale mengde C02 mennesker maksimalt kan sende ut i atmosfæren og samtidig ha et noenlunde håp om ikke å komme over de 2 grader Celsius. …….Scientists estimate that humans can pour roughly 565 more gigatons of carbon dioxide into the atmosphere by midcentury and still have some reasonable hope of staying below two degrees. ("Reasonable," in this case, means four chances in five, or somewhat worse odds than playing Russian roulette with a six- shooter.)……..
 22. 22. Hovedpunktene fra McKibben´s artikkel i ”The Rolling Stone”: 2795 Gigaton: Hvis alt fossilt brennsel i kjente reserver faktisk blir brent av blir det å føre til 2795 Gigaton – 5 ganger mer enn grensen ift 2 graders målet. ….”The number describes the amount of carbon already contained in the proven coal and oil and gas reserves of the fossil-fuel companies, and the countries (think Venezuela or Kuwait) that act like fossil-fuel companies. In short, it's the fossil fuel we're currently planning to burn. And the key point is that this new number – 2,795 – is higher than 565. Five times higher”……… (Bill McKibben)
 23. 23. James Hansen Siden 1981 leder for NASA Goddard Institute for Space Studies i New York Professor v. Columbia-universitetet Atmosfæreforsker med spesiale i drivhusgasser Advarte allerede på 80- tallet mot konsekvensene av global oppvarming James Hansen er nå særlig kjent for å ha introdusert begrepet tipping point i klimasammenheng
 24. 24. James Hansen James Hansen: Why I must speak out about climate change http://www.youtube.com/watch?v=fWInyaM WBY8
 25. 25. James Hansen
 26. 26. Denne kom på facebook 2. april 2013 Han pensjonerer seg for å konsentrere seg om kampen mot global oppvarming
 27. 27. Denne filmen handler om den globale folkebevegelsen mot Global Oppvarming. 350.org: ”DO THE MATH” Beklager at filmen i øyeblikket ikke er tilgjengelig på youtube. Du finner trailer her: http://act.350.org/signup/math-movie/ Om du har behov for å vise filmen: klikk på linken ovenfor eller ring meg på +4790157290 for info.
 28. 28. Aftenposte n 07.09.12 Svein Tveitdal Leder for «Klima2020» Tidligere FN-direktør http://www.klima2020.no/ Nu også Leder for ”Klimavalg 2013” Også i Norge begynner media å fokusere på Disse budskapene. – her fra Aftenposten i september 2012:
 29. 29. Aftenposten 11.01.13 Kronikk v. Arild Hjelmstad Leder, Fremtiden i Våre Hender
 30. 30. Han sier at den norske storsatningen på olje og gass må reduseres, fordi:1. Den tar for gitt at alle fossile reserver kan pumpes opp og brennes 2. Den forsterker det norske forbruket 3. Den gjør det krevende å redusere Norges nasjonale utslipp tilstrekkelig 4. Den setter rike fiskeressurser og annet marint liv i fare 5. Den suger til seg hoder og hender 6. Den suger til seg penger fra staten 7. Den er økonomisk risikabel 8. Den har medført en «fossil» lobby med avgjørende innflytelse 9. Den rammer produsentland som er langt fattigere enn Norge 10. Regjeringens prioriterte klimatiltak har svakheter og tar Du finner hele artikkelen her: http://www.aftenposten.no/meninger/kronikker/Ti-grunner-til-a-dempe-norsk-petroleumsiver-7088427.html
 31. 31. Han sier at den norske storsatningen på olje og gass må reduseres, fordi: Den tar for gitt at alle fossile reserver kan pumpes opp og brennes Du finner hele artikkelen her: http://www.aftenposten.no/meninger/kronikker/Ti-grunner-til-a-dempe-norsk-petroleumsiver-7088427.html
 32. 32. Han sier at den norske storsatningen på olje og gass må reduseres, fordi: Den suger til seg hoder og hender Du finner hele artikkelen her: http://www.aftenposten.no/meninger/kronikker/Ti-grunner-til-a-dempe-norsk-petroleumsiver-7088427.html
 33. 33. Han sier at den norske storsatningen på olje og gass må reduseres, fordi: Den suger til seg penger fra staten Du finner hele artikkelen her: http://www.aftenposten.no/meninger/kronikker/Ti-grunner-til-a-dempe-norsk-petroleumsiver-7088427.html
 34. 34. HVA SKAL VI GJØRE MED DET?Greg Craven – naturfaglærer i gynmasiet (high school science teacher) – har laget denne modell: Handling Global Oppvarming Signifikant handling nu Ubetydelig eller ingen handling nu Falsk Sand
 35. 35. HVA SKAL VI GJØRE MED DET?Greg Craven – naturfaglærer i gynmasiet (high school science teacher) – har laget denne modell: Handling Global Oppvarming Signifikant handling nu Ubetydelig eller ingen handling nu Falsk Global økonomisk nedtur – det koster mye  Sand
 36. 36. HVA SKAL VI GJØRE MED DET?Greg Craven – naturfaglærer i gynmasiet (high school science teacher) – har laget denne modell: Handling Global Oppvarming Signifikant handling nu Ubetydelig eller ingen handling nu Falsk Global økonomisk nedtur – det koster mye  Kjempefest!  Sand
 37. 37. HVA SKAL VI GJØRE MED DET?Greg Craven – naturfaglærer i gynmasiet (high school science teacher) – har laget denne modell: Handling Global Oppvarming Signifikant handling nu Ubetydelig eller ingen handling nu Falsk Global økonomisk nedtur – det koster mye  Kjempefest!  Sand Økonomiske kostnader Økte reguleringer på det meste Men det er verdt det! 
 38. 38. HVA SKAL VI GJØRE MED DET?Greg Craven – naturfaglærer i gynmasiet (high school science teacher) – har laget denne modell: Handling Global Oppvarming Signifikant handling nu Ubetydelig eller ingen handling nu Falsk Global økonomisk nedtur – det koster mye  Kjempefest!  Sand Økonomiske kostnader Økte reguleringer på det meste Men det er verdt det!  Global katastrofe (Økonomisk, sosialt, politisk, helsemessig, miljømessig … alt bryter sammen) 
 39. 39. HVA SKAL VI GJØRE MED DET?Hvilket lodd velger du? Ta et lodd: LODD A Handling LODD B Global Oppvarming Signifikant handling nu Ubetydelig eller ingen handling nu Falsk Global økonomisk nedtur – det koster mye  Kjempefest!  Sand Økonomiske kostnader Økte reguleringer på det meste Men det er verdt det!  Global katastrofe (Økonomisk, sosialt, politisk, helsemes sig, miljømessig … alt bryter sammen) 
 40. 40. HVA SKAL VI GJØRE MED DET?Hvilket lodd velger du? Ta et lodd: LODD A Handling LODD B Global Oppvarming Signifikant handling nu Ubetydelig eller ingen handling nu Falsk Global økonomisk nedtur – det koster mye  Kjempefest!  Sand Økonomiske kostnader Økte reguleringer på det meste Men det er verdt det!  Global katastrofe (Økonomisk, sosialt, politisk, helsemessig, miljømessig … alt bryter sammen)  Konklusjon Valget er innlysende: Det går ikke an å gamble på Lodd B.
 41. 41. HVA SKAL VI GJØRE MED DET?Valget er innlysende – det går ikke an å gamble – krev handling NU! Handling Global Oppvarming Signifikant handling nu Ubetydelig eller ingen handling nu Falsk Global økonomisk nedtur – det koster mye  Kjempefest!  Sand Økonomiske kostnader Økte reguleringer på det meste Men det er verdt det!  Global katastrofe (Økonomisk, sosialt, politisk, helsemessig, miljømessig … alt bryter sammen)  Konklusjon Selv om venstre søyle kan bli dyr bør vi gjøre alt for å unngå nederste høyre mulighet. Ubetydelig eller ingen handling nu er derfor ikke en real valgmulighet. http://www.youtube.com/watch?v=zORv8wwiadQSe Greg Craven video: (9 minutt):
 42. 42. Hvor rasjonelle er vi – egentlig? Er det følelser eller fakta som styrer våre handlinger? Hvor langt ser vi? Hvor bevisste er vi egentlig om våre motiver og konsekvensene av hva vi gjør?
 43. 43. Hvor rasjonelle er politikerne? Er det følelser eller fakta som styrer deres handlinger? Hvor langt ser de? Hvor bevisste er de egentlig om de langsiktede konsekvensene av hva vi gjør i dag?
 44. 44. Hvordan få politikerne til å prioritere klima: Butikker markedsfører de varer de tror kundene vil kjøpe Politikere markedsfører de synspunkter de tror velgerne vil gjenvelge dem for De færreste har forstått hvor alvorlig sitauasjonen er. Derfor vil klimatiltak være upopulære for mange Hvis politikerne skal innføre upopulære tiltak må de ha tro på at en stor del av befolkningen ønsker dem.
 45. 45. Når flere motstridende følelser er til stede samtidig:Angst Maktesløshet – oppgitthet Ønske om å kunne gjøre noe for kommende generasjoner Motstand mot å gi avkall på livsstilen vår Ønske om fortsatt vekst og velstand selv om vi vet at trærne ikke vokser inn i himmelen Myte-tro (teknologi - mirakler – guddommelig inngripen)
 46. 46. Når følelsene blir viktigere enn fakta: Har du en fornemmelse av at klimaproblemene er alvorlige, men føler deg maktesløs, uten energi til å ta det riktig innover deg? Forsøker du å lukke øyne og ører for det du blir fortalt, fordi du har en fornemmelse av at konsekvensene blir for vanskelig for deg å takle?
 47. 47. Når følelsene blir viktigere enn fakta: Dette er forståelig. Mange føler seg maktesløse, men selv om situasjonen er svært alvorlig, kan vi faktisk ALLE bidra til å løse problemene. MEN DET HASTER.
 48. 48. Klimaendringer – hvordan få ideer til å hindre at planeten brenner opp?VED Å SKAFFE OSS KUNNSKAP: George Monbiot har skrevet en meget kunnskapsrik og vidsynt bok, som forteller oss i klartekst hva vi MÅ gjøre hvis vi skal unngå en katastrofe. Tittelen er «HEAT: How We Can Stop the Planet Burning» – og du finner den f. eks. her: http://www.amazon.co.uk /Heat-How-Stop-Planet- Burning/dp/0141026626
 49. 49. Klimavalg2013: http://klimavalg2013.no/ Leder: Svein Tveitdal Leder for «Klima2020» Tidligere FN-direktør http://www.klima2020.no/ (Direkte link til Klima- bloggen hans Med utførlig informasjon om hvem han er og hva han står for)
 50. 50. http://klimavalg2013.no/o rganisasjoner/
 51. 51. Hvem er ”Klimavalg 2013” Klimavalg 2013 - en bred allianse En allianse av ca 100 organisasjoner krever klimarettferdighet, og at Stortinget tar generasjonsansvaret på større alvor. Per i dag har 100 ulike organisasjoner samlet seg i kampanjen «Klimavalg 2013», for å få klimasaken høyt opp på dagsorden ved stortingsvalget 2013. Alliansen representerer en stor bredde innen norsk samfunnsliv: Den norske kirke og mange kristelige organisasjoner, fagforeninger, barne- og ungdomsorganisasjoner, utviklingsorganisasjoner, kvinneorganisasjoner og vitenskapelige foreninger, i tillegg til de fleste av miljøorganisasjonene.
 52. 52. For Jernbane Forum for Utvikling og Miljø Framtiden i Våre Hender Frelsesarmeen Frikirkens Barn og Unge Greenpeace Grønn Hverdag HimalPartner Holistisk Forbund Kateketforeningen Kirkens Nødhjelp Korsvei Kvinner Frivillige Beredskap LO i Oslo Metodistkirken Misjonsalliansen Miljøagentene Natur og Ungdom Naturvernforbundet Norges Bygdekvinnelag Norges KFUK-KFUM
 53. 53. EN viktig bok om klimapolitikk: Boka taler om nødvendigheten av å stoppe oljeutvinning NU – dvs innen de neste 5-10 årene - for å unngå å brenne av kloden. Samtidig viser den vei til 50.000 nye jobber innen utvikling, produksjon og distribusjon av vedvarende energi og 50.000 nye jobber innen transportsektoren som følge av omstillingen til vedvarende energi Alene dette bør være tilstrekkelig grunn til IKKE å velge seg utdanning m sikte på oljebransjen. Link til video fra boklanseringen: http://new.livestream.com/hioa/andreasytt erstad
 54. 54. EN viktig bok om klimapolitikk: 100 000 klimajobber og grønne arbeidsplasser nå! For en klimaløsning nedenfra Denne håndboka forklarer alvoret med den globale oppvarmingen og lanserer en kampanje for klimaløsning nedenfra. Pris: 100,- Kampen for nye klimajobber og grønne arbeidsplasser kan være en bro. En bro mellom Norge som oljenasjon til et land som går over til fornybar energi. En bro mellom de umiddelbare behovene som de fleste har, med eller uten sin familie, for gode, trygge jobber – og det behovet som alt levende liv på planeten har for å få ned utslippene av klimagasser, først og fremst CO2. Vi kan løse klimakrisa og bygge et fornybart Norge gjennom gode og trygge jobber som dessuten er livsviktige for det globale miljøet. Vi trenger deg som leser dette med i en kampanje for 100 000 nye klimajobber og grønne arbeidsplasser nå! Boka har kommet i gang gjennom diskusjoner mellom tillitsvalgte i fagforeninger og engasjerte forskere og utgis med støtte fra Klimavalg 2013, Concerned Scientists Norway (CSN), Fagforbundet, Norsk Tjenestemannslag (med i LO), Parat (med i YS), Den norske kirke, Besteforeldrenes klimaaksjon, Naturvernforbundet, Natur og Ungdom, Greenpeace Norge, Utviklingsfondet og Framtiden i våre hender.
 55. 55. Det handler om å stille krav til politikerne: Gjør valget til et Klimavalg! La kloden seire i Stortingsvalget 2013 Det finnes ingen ”Planet b.”
 56. 56. KLIMASKOLEN KLIMAENDRINGENE HENGER SAMMEN MED MANGE ANDRE FAKTORER. EKSPONENTIELL VEKST PÅ ALLE OMRÅDER – IKKE MINST BEFOLKNING OG ALLE TYPER FORBRUK, SAMT UTPINING AV KRITISKE RESSURSER. NATURVERNFORBUNDET I NARVIK – V. UNDERTEGNEDE - VIL SNAREST MULIG ETABLERE EN STUDIEKRETS M TITTEL ”KLIMASKOLEN” FOR MENNESKER SOM HAR LYST TIL Å LÆRE MER OM DETTE. AKKURAT NÅ SER JEG FOR MEG START I LØPET AV SEPTEMBER, OG EN KVELD I UKA, SAMLET SANNSYNLIGVIS 8 UKER. I SAMARBEID MED FOLKEUNIVERSITETET. DETTE ER ET PILOTPROSJEKT SOM VIL SIKTE PÅ EN DYPTGÅENDE FORSTÅELSE AV DEN ØKOLOGISKE OG POLITISKE KRISEN SOM VERDEN STÅR OVERFOR. GRUNNLAGET VIL VÆRE VIKTIG FAGLITTERATUR OG DOKUMENTARFILMER. DELTAKELSE VIL VÆRE GRATIS – BORTSETT FRA ANSKAFFELSE AV LITTERATUR. HAR DU LYST Å BLI MED: SKRIV DEG PÅ FREMLAGT LISTE.
 57. 57. Hva DU kan gjøre for å bidra: ER DU INGENIØR: TENK FORNYBART: OLJEEVENTYRET VIL STOPPE BRATT STIL KRAV TIL POLITIKERNE DINE OG PARTIET DITT TA DEG TID TIL Å LÆRE MER OM DETTE LES ”HEAT” AV GEORGE MONBIOT FOR Å FÅ IDEER TIL HVA DU KAN GJØRE SOM ENKELTPERSON BLI KLIMAAKTIVIST DU OGSÅ BLI MED I ”KLIMASKOLEN” BLI MED I EN AV DE MANGE ORGANISASJONER SOM JOBBER FOR KLIMAET IKKE MINST GLOBAL POWER SHIFT FORTELL VENNER OG FAMILIE OM KLIMASAKEN
 58. 58. Viktige sider: http://klimavalg2013.no http://klimakravet.no http://www.facebook.com/norskklimanettverk http://www.norskklimanettverk.no/ http://www.klimanetvaerk.dk/ http://350.org/ http://globalpowershift.org
 59. 59. Litt ord for dagen: Akkurat dette med fakta og følelser har kloke folk gjennom tiden sagt en del om.
 60. 60. H.L. Mencken (Am. Skribent og filosof) Det er i menneskets natur å forkaste det som er sant men ubehagelig, og å omfavne det som opplagt er feil, men trøstefullt.
 61. 61. Galileo Galilei Jeg føler meg ikke forpliktet til å tro at den samme Gud som gav oss fornuft og tankekraft ønsker at vi skal la være å bruke disse.
 62. 62. Aldous Huxley Fakta slutter ikke å eksistere fordi vi ignorerer dem
 63. 63. TO BE OR NOT TO BE THAT IS THE QUESTION ! På vegne av : -Klimavalg2013 -Naturvernforbundet i Narvik -Og meg selv  TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN!

×