Oman kokoinen elama

1,346 views

Published on

Tarinoita etsivästä nuorisotyöstä

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,346
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
8
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Oman kokoinen elama

 1. 1. TarinoiTa eTsiväsTä nuorisoTyösTä
 2. 2. Sisällys ToimiTuSkunnan huomauTuS: ESipuhE kuviSSa ESiinTyväT nuorET EiväTesiPuHe liiTy julkaiSun Tarinoihin.KoHTaaMisen aMMaTTiLainen ei eilistä, ei huomista ... 5eTsivän TuLiKasTe sisko ja sen veli ... 6eTsiväT KerTovaT TyösTään ”Kun ei itse näe hyvää itsessään, toiset mä ongelmat ovat yksilöityneet. aikaisem- alussa oli katu, partio ja etsivä ... 8 näkevät, ja kun he kertovat näkemästään, min pettävän turvallisuuden tunteen an- viimeisenä oljenkortena ... 8 alkavat omatkin silmät avautua”. näin tanut ryhmä tai jengi on purkautunut ja Holhoanko vai jätänkö heitteille? ... 10 kirjoittaa meille kohtaamisestaan nuoren ”Silti juuri nuori kohtaa ongelmansa yksin virtuaali- etsivän osaaminen ... 11 kanssa yksi monista etsivistä nuorisotyön- itselle sopiva, maailmasta kokoamansa yhteisö ehkä ai-eTsivä MoniosaaJana: ByroKraTian soKKeLoissa tekijöistä. oman kokoinen noana tukenaan. saaran tapaus ... 13 Tämä julkaisu on syntynyt etsivien elämä on hyvä.” yksilöä korostava etsivä nuorisotyö on etsivän mietteitä saaran tapauksesta ... 13 nuorisotyöntekijöiden aloitteesta ja hei- ratkaisemassa aikamme paradoksia. samalla dän lähettämistään teksteistä. etsivät kun nuorisotyöntekijän ja nuoren kohtaa-TaPauKsia kohtaavat vuosittain yli 8000 nuorta, jois- minen perustuu keskinäiseen kunnioituk- Jotain Tuomakselle tapahtui, kun koulu loppui ... 15 ta noin 3000 kanssa tehdään töitä pidem- seen ja luottamukseen, pitkäjänteinen työ Lena, asuntolan tyttö ... 16 pään. Työ on opastamista ja ohjaamista, rohkaisemista ja rinnal- perustuu yhä enemmän näiden kahden ympärillä oleviin verkostoi- nono jäi yöhön ... 18 la kulkemista. Tärkeintä kuitenkin on läsnäolo nuorten elämässä hin, joiden voimavarat otetaan käyttöön. yksilötyö perustuu par-eTsivän PersoonasTa ja keskustelu – elämästä! haimmillaan vahvaan joukkueeseen. ensimmäisestä luottamuksel- uskallusta heittäytyä ... 20 Maailma ympärillämme on muuttunut ja etsivä nuorisotyö on lisesta suhteestaan nuori saa voimaa luottaa laajempiinkin verkos- muuttunut sen mukana. aikaisemmin voitiin paremmin havaita toihin, joita ilman nykyisessä maailmassamme emme tule toimeen.Kun nuoren MieLi JärKKyy – otteita etsivän päiväkirjasta nuorten ongelmat nuorisoryhmistä ja jengeistä, jotka kokoon- Mistä tiedämme, että olemme työssämme oikealla tiellä? esi- Kun psyyke ei jaksa ... 23 tuivat mitkä missäkin kadunkulmassa, kioskin nurkalla, koulujen merkiksi nuoren kiitoksesta, joka voi tulla nuorisotyöntekijälle tä- yksinäinen syrjäseudun nuori ... 24 ja urheilukenttien liepeillä. nykyisin nuorten ongelmat ovat ka- hän tapaan tekstiviestillä keskellä yötä: ”…kiitos kauheesti, sitä Masentunut tyttö lukiosta ... 27 donneet kaduilta yhä enemmän kaihdinten taakse. samalla nä- on vaikea selittää, silleen, mutta kiitos”. Taustalla ilmeni perheväkivaltaa ... 28 Teiniraskaus ... 31 väkivalta ja pelko etsivän työssä ... 32 Hämeenlinnassa 1. kesäkuuta 2010eTsivä TyöoTe on JouKKuePeLiä Toimituskunta erityisopettaja otti yhteyttä ... 34 Tytti oli eroamassa kolmannen kerran ... 34 Tyttö 20v. ... 34 Tyyli on nuoren perusoikeus ... 35 elämää nivelvaiheessa ja nivelvaiheen tuolla puolen ... 36 ei nuori katoamaan pääse ... 36 etsivä nuorisotyö yhteistyössä koulun kanssa ... 36 2 3
 3. 3. kohTaamiSEn ammaTTilainEn M Ei eilistä, ei huomista eille soitellaan päivit- iso osa nuoristamme on luonut oman täin. Joskus luurin toises- selviytymisstrategiansa jo hyvin varhain, sa päässä on viranomai- ”näille nuorille joista vahvin lienee tunteiden tukahdut- nen, toisinaan myös äiti tai isä, harvem- ei ole olemassa taminen. Tämän avulla he ovat pystyneet min nuori itse. Kaikilla puhelimeen tart- elämään hyvinkin kaoottisissa ja turvatto- eilistä, eikä tuneilla on kuitenkin sama tarina, heil- missa olosuhteissa, mutta kasvettuaan ai- huominen ole lä on huoli tuntemastaan nuoresta ja hä- kuisiksi tämä sama strategia onkin kään- nen elämästään. vielä saatavilla.” tynyt heitä vastaan. He eivät kykene ym- sRohkeu Kun tapaamme nuoren ensimmäisen märtämään, että heidän kohdalleen voisi kerran viranomaisverkoston ajanvarauk- sattua jotakin hyvää tai että he olisivat oi- sella, kontaktin luominen on haasteelli- keasti jonkun arvoisia tai voisivat tuottaa sempaa. nuori saattaa olla hieman varuillaan tai kokonaan vä- jollekulle iloa olemassaolollaan. Kun sisäinen koti näyttää tältä, linpitämätön. Monet heistä ovat eläneet koko parikymppisen elä- on varmasti luvassa pettymyksiä, motivaation puutetta, kehitty- mänsä eri viranomaisverkostoissa eikä tälläkään kertaa ole antaa misen esteitä ja oppimisen ja sitoutumisen vaikeuksia. heille takeita, että elämä muuttuisi paremmaksi. Monet nuoristamme ovat jo aiemmin kokeilleet omillaan asu- Jos taas ensitapaamisemme on sovittu puhelimitse, nuoren mista, häädön viimeisteleminä. nuoruuden palossa he ovat kuvi- itsensä kanssa, treffaamme rennommissa tunnelmissa jossakin telleet olevansa vapaita, mutta eivät ole kyenneet ottamaan vas- muualla, ”ei kenenkään maalla”. yhtä kaikki, viimeistään toisel- tuuta. Kaikilla ei ole ollut omaa perhettä tukena itsenäisyyden la tapaamisella kun olemme kahden, nuori useimmiten levittää opettelussa. niin monilla on hukassa miten pestään pyykkiä tai eteeni, hänelle täysin tuntemattomalle ihmiselle, koko eletyn elä- miten tehdä ruokaa. Mikä on ollut myös hämmentävää on se, mänsä, unohtamatta sitä juopottelevaa isää ja mielenterveyson- että uuden, oman asunnon saaneet ovat siitä sen muuttohetken gelmaista äitiä. Hän ei tee sitä kuitenkaan säälin toivossa. Monet iloinneet, mutta jatkaneet seuraavat kuukaudet kavereiden ja tut- projektin nuorista ovat jo varhain opetelleet määrittelemään it- tavien luona asumista. Miten pelottavalta se mahtaakaan tuntua sensä diagnoosien, sosiaalityöntekijöiden ja muiden viranomais- todeta olevansa yhtäkkiä yksin? ten kertomusten ja odotusten kautta. He eivät ole vain pudon- ai mistä minä sitten tiedän, että eteenpäin on nuoren kans- neet palvelujärjestelmistä, vaan ovat myös vieraantuneet itses- sa menty? että hän on voimaantunut ja alkanut uskoa itseensä? tään ja omasta elämästään. Kun hän ensimmäisen kerran viiteen kuukauteen uskaltaa nostaa näille nuorille ei ole olemassa eilistä, eikä huominen ole vie- silmillä siihen asti tiukasti olleen pipon pois päästä, kun hän on jo lä saatavilla. He elävät tässä ja nyt, mikä toisaalta voisi olla ihail- toisen kerran kyennyt menemään itsenäisesti valmentavaan kou- tavaakin, jollei se estäisi tulevaisuuden polkujen rakentamista. He lutukseen, kun hänen huulillaan kareilee pitkään odotettu hymy, tulevat ja tarkastelevat maailmaa hyvinkin erilaisista lähtökohdista kun hän oma-aloitteisesti kysyy, milloin me tavataan seuraavan ja taustoista käsin. yhteistä heille kaikille näyttää olevan torjutut kerran, kun hän on oivaltanut itsestään jotakin ja on siitä hyvin tunteet ja silmien sulkeminen vaikeiden asioiden edessä. Heillä on innoissaan tai kun hän laittaa keskellä yötä tekstiviestin: ”Kiitos puutteita arjen hallinnassa ja he ovat kykenemättömiä sitoutumaan kauheesti, sitä on vaikea selittää, silleen, mutta kiitos”. siitä mi- oman elämänsä suunnitteluun ja sen suunnitelman toteuttamiseen. nä tiedän, että olemme oikealla tiellä. 4 5
 4. 4. ETSivän TulikaSTE suu vaahdossa käsityöpajan puolesta. Kuntouttavan paikkaa kun huomaamme, että ihan kuin kohta 19v. tytölle olisi tullut murk- mietittiin. Käytiin tutustumassa ja tyttö empi. Päätin kuitenkin, kuikä ja olemme siitä onnellisia. niin epävarmaa, arkaa ja pelo- että hänet on saatava jonnekin. Muuten hän ihan oikeasti jää kasta tytön käyttäytyminen ensimmäisten kuukaisen aikana oli. huoneeseensa. viimein hän suostui. Kuntouttava jakso käsityö- veljen tilanne keväällä siirtyi vahvasti psyykkisten ongelmi- pajassa alkoi. rahakorvaus oli onneksi tarpeeksi kova kimmoke en hoitamiseen, jotka olivat esteenä hänen sosiaalisille tapahtu- ja tyttö kulki tunnollisesti harjoittelussa neljä kuukautta, eli koko milleen kuten kaupassa käyntiin. Tapasimme kevään ja kesän ai- kevään ajan. Hän myös kiintyi työpajan ohjaajaan, josta tuli yh- kana joitain kertoja. syksyllä kun sisko lähti kouluun menimmeTSisko ja sen veli denlainen tukihenkilö. Kävimme tyttöä säännöllisen epäsäännöl- taas kyläilemään. aloimme suunnitella hänen kanssaan jotain ak- lisesti moikkaamassa ja tutustuimme kevään mittaan alueen kou- tiviteettia, kuntouttavaa ainakin. Lääkityksen hän oli lopettanut unkkainen rappukäytävä... mi- mielipiteitä. Työkkäriin tietysti ilmoittau- lutusmahdollisuuksiin. ammattiopistossa ruoanlaittopuoli kiin- 1. kuukauden jälkeen kun siitä ei kuulemma ollut hyötyä… nuo- ten ihmeessä kunto riittää vie- duimme molempien kanssa heti alkuun. nosti. opettaja oli mukava ja oli valmis ottamaan tytön syksyllä risopsykiatrian käyntejä oli edelleen. vuoden takaa tuttu työpa- lä kerroksen, viidenteen? Kysyin kysyin ”hei, sieltä ammatinvalintaan ja lopulta neu- ryhmään mukaan. Muodolliset asiat ja paperibyrokratia hoidet- ja alkoi tuntua paikalta jonne hän saattaisi lähteä. Me olisimme”Hei, mitä me sitten sanotaan kun ne avaa mitä me sitten rolle. Lausunnotkin saatiin. Työelämään tiin kesäkuussa. Tyttö sai lomailla heinäkuun ja elokuussa alkai- onnellisia jos hän pääsisi kotoa pois minne vain. saisi itsestäänoven?” Työparini toteaa ”Katotaan sitten, sanotaan kun ja ammatteihin tutustuminen aloitettiin si sitten koulu ja muutto tuettuun asuntolaan. Työvoitto! Kaik- niin paljon irti. uskaltaisi.sanotaan mitä pitää sanoa…” (??) ovi- ne avaa oven?” molempien kohdalla heti kuluvalla syk- ki toiminta pois kotoa näytti vaikuttavan tyttöön positiivisesti. nämä nuoret olivat lähes ensimmäisiä asiakkaitamme, heidänkellon rimpautus ja ovi avautuu, vastas- syllä. Tytön harjoittelupaikka löytyi mie- Työparini toteaa opettaja piti meihin säännöllisesti yhteyttä ja tuli tytön ko- jälkeensä nimiä on toista sataa. nämä nuoret ovat kuitenkin jää-sa on perheen äiti. esittelemme itsemme leisen sarjakuvaharrastuksen parista. siel- ”katotaan sitten, tiin tekemään hopsit, että saatiin äitikin hommaan mukaan. Kaik- neet mieleen, he ovat erityisiä... niin monta kertaa olemme heidänja miksi olemme tulleet. Tytär ei ole otta- lä kuitenkin ilmeni uusia asioita. Tyttö einut opiskelupaikkaa vastaan. opo oli huo- sanotaan mitä ki sujui syksyn ajan muutamaa luvatonta viikonlopun jatkamis- kohdallaan kokeneet ammatillista riittämättömyyttä, kysymyksiä osannut käyttää julkisia kulkuvälineitä, nolestunut. Tapaamme ensi kerran – kalpea pitää sanoa…” ta lukuun ottamatta hyvin. aina kun poissaoloa tuli opettaja hä- ilman vastauksia, huolta, pettymystä ja välillä niin mahtavia het- me tietysti harjoittelimme sen, katsoim- lytti meidät. Tietysti aina useiden suorien kotiin otettujen yhtey- kiä. Kuten retkemme Tietomaahan ja matkan varrella pysähtymi-mustatukkainen nuori neiti. esittelem- me pysäkit ja konkreettisesti ajelimme rei- denottoyritysten jälkeen. Meillä oli opettajan kanssa sama tavoite nen kahvittelemaan huoltoasemalle, jonka pihalla oli lintutorni.me itsemme. Työparini omalla tyylillään tin bussin kyydissä ja harjoiteltiin milloin - pitää tyttö koulussa. siellä hän sai kavereita, joita peruskoulun sinne ne nuoret kapusivat, toinen juuri täyttänyt 18 toinen 20.rempseästi ja minä hiukan hillitymmin. painetaan nappia. Myös vuorot, joilla kulkea, tarkastettiin aika- jälkeen ei ollut jäljellä ainuttakaan. Lisäksi hän oppi elämänhal- Kuin pienet lapset kilpaa tiirasivat kiikareilla. Mitkä siivet heitävastauksena jotain yninää... nopea silmäys asuntoon, muutto- tauluista. sosiaalitoimisto avusti sarjakortin hankkimisessa. Kaik- linnantaitoja ja samalla oppi ammattiin ja itsenäistyi. Pientä kä- sitten tulevaisuudessa kantavat? Me yritämme kaikkemme, jot-laatikoita ja hieman muutenkin keskeneräisen näköistä. Kerrom- ki vaikutti hyvältä. Luottamus kasvoi kaiken tekemisen ja sopi- denvääntöä käytiin rahankäytöstä. Tyttö jopa suuttui meille kun ta tyttö pysyisi koulussa toisella paikkakunnalla, olemme tukename äidille minkä vuoksi olemme tulleet. äiti vaikuttaa tyytyväi- musten pitämisen myötä. olimme sitä mieltä, että kitaraa ei voi ostaa heti opintotukirahal- tarvittaessa. Pojan kohdalla lääkityksen pureminen saattaisi ava-seltä ja puhuu paljon, samaan hengenvetoon hän toteaa, että elettiin joulukuuta, jolloin huomasimme että nuoret eivät la, sitten ei jää rahaa edes linja-autoon, jolla pitää mennä opis- ta uusia mahdollisuuksia tai sitten ei. Joskus olemme miettineettuossa toisessa huoneessa hänellä olisi poikakin... ei ollut pääs- ihan oikeasti astu ulos asunnosta ellemme me hae heitä sieltä! kelupaikkakunnalle, saati kuukauden iltapaloihin ym. menoihin. olisivatko he vielä huoneissaan, jos sitä ovikelloa ei silloin olisisyt kouluun sähköpuolelle ja sitten ei ole tullut mitään. selviää, Poika ohjattiin myös nuorisopsykiatrian piiriin. Hän meni niihin- oltiin me silloin tyhmiä! soitettu ja mietitty mitä sanotaan? Tai jos ovea ei olisi aukaistu…että pojalla on ikää jo 19v. ja siis peruskoulun jälkeen ollut vain kin tapaamisiin vain jos toinen meistä oli mukana. Kun sairaan- nyt eletään toukokuuta ja tyttö on edelleen koulussa, työhar-kotona. alkoi kuukausien, jälkeenpäin sanottuna vuosien työ. hoitajat ehdottivat että tekisivät kotikäyntejä innostuimme, mut- joitteluissa oli hieman ongelmia, mutta niistäkin päästiin. selvästi Keskusteluyhteys alkoi hitaasti. Kun kysyimme jotain, vasta- ta kun näin tehtiin poika ei päästänyt heitä sisään, joten me tu-usta saattoi joutua odottelemaan useamman minuutin tai sitten limme jompikumpi mukaan myös kotikäynteihin. olimmehan me-piti tarkentaa ja sitten kun suu avautui vastaus oli jotain ”en” ja kin tosin joutuneet pojan huoneen ovelle aika monesti juttele- nnustus”en tiän” välillä. näillä mentiin. Pidimme sisaruksille kokkailuil- maan joskus tuloksella, joskus ei. useammin kyllä tuloksella. Häntoja, harjoittelimme kaupassa käyntiä, kävimme elokuvissa. Jut-telimme heitä kiinnostavista asioista. Tyttöä kiinnostivat eläi- oli kuitenkin hyväksynyt meidät. vuodenvaihteen jälkeen aloitet- tiin lääkitys ja työnhaku unohdettiin hetkeksi. Kamet, joten kävimme ratsastamassa ja heppoja hoitelemassa. vä- Tytön kohdalla joulunaika meni kotioloissa ja uutta harjoitte-häsanainen neiti avautui vähitellen ja ”en tiiän” tilalle alkoi tulla lupaikkaa miettiessä. Kerran istuimme autossani ja minä puhuin 6 7
 5. 5. ETSiväT kErTovaT TyöSTäänalussa oli katu, partio ja etsiväA lussa ei oikeastaan ollut muuta vaihtoehtoa, kuin kokeilla ja lähteä jostakin liikkeelle. alkuperäi- nen ajatus oli tehdä katupartiointia ja löytää nuo-ria spontaanisti kadulta. Havaitsimme kuitenkin hyvin pian, ettäomalla alueellamme tämä työote ei oikein aloittaa alusta. Toisinaan myös hyvin tyly suhtautuminen nuo- ren elämäntilanteeseen sai nuoren puolustuskannalle. Kun nuiva vastaanotto on vastassa apua hakiessaan, saa nuoren jättämään asioiden hoitamisen kokonaan. Tästä alkaa syöksykierre. nuorten syrjäytymistä ja nuorisotyöt-toiminut. nuoret olivat siirtyneet kau- tömyyttä mitataan usein rahassa. yksi syr-pungilta enemmän yksityisiin kokoontu- jäytynyt nuori maksaa yhteiskunnalle mil-misiin, kotibileisiin viettämään aikaa. Tä- joona euroa jne. Tämä ei kuitenkaan mit- ”rankintamän vuoksi varsinaisesta partiointityöstä taa sitä inhimillistä kärsimystä, mitä nä- etsivän työssäluovuttiinkin varsin nopeasti. Päätimme mä nuoret kokevat. nuoren elämäntilanne on viimeisenäkokeilla vastakkaista asetelmaa, eli antaa herättää hänessä usein paljon kysymyksiä.nuorten löytää meidät. näkyvillä ja saata- oljenkortena Miksi olen tällainen? Miksi mikään ei on-villa olemisessa oli se etu, että myös mo- oleminen.” nistu? Miksi en kelpaa?ni huolissaan oleva nuoren läheinen ot-ti yhteyttä. Jatkuva näkyvillä oleminen, viimeisenä oljenkortenamainostaminen, kaikenlaisiin tapahtu-miin osallistuminen toikin tulosta ja aloimme oivaltaa, millaisten rankinta etsivässä työssä on viimeisenä oljenkortena oleminen.nuorten kanssa olemmekaan tekemisissä. nuoren kanssa on eri luukuilla kokeiltu jo kaikki mahdollinen ja Tapaamani nuoret olivat useimmiten hyvin erilaisista olois- sitten kysytään etsiviltä apua. sen jälkeen alkaa täällä pohdinta,ta ja erilaisissa elämäntilanteissa. useimpia heitä kuitenkin yh- että mihin palveluun tai toimintaan nuoren saisi sitoutumaan taidisti kaksi asiaa: neuvottomuus oman elämäntilanteensa ja tu- mikä häntä todellisuudessa parhaiten palvelisi. vokkuuslevaisuutensa suhteen sekä totaalinen kyllästyminen pompotte- etsivää työtä tehdessä ehkä on vain hyväksyttävä, että välilläluun ja luukulta luukulle juoksemiseen. nuoret ovat hämmenty-neet palveluviidakosta, joka heitä ympäröi. Joskus pohdin mie- joutuu viimeiseksi oljenkorreksi. se on toisaalta rankkaa ja tuntuu joskus jotenkin epäreilulta. Huonona päivänä sitä ajattelee, että Arlessäni, olivatko nämä nuoret sellaisia, joiden kanssa muut viran- meille lähetetään muiden palveluiden tähteet. nuorten kannaltaomaiset ovat jo nostaneet kätensä pystyyn. useat nuoret kertoi- on tietysti vain etu, että vielä yksi mahdollisuus on käytettävissävat, että heidän saamansa apu oli ollut pinnallista ja hetkellistä. ja kokeiltavana. näihin haasteisiin etsivässä työssä on vastattavaHoidetaan oireita, ei syitä. Jokaista elämän osa-aluetta piti puida ja noustava niiden tasolle. siinä riittää tekemistä, mutta minus-eri henkilön ja viraston kanssa ja aina selittämisen sai kuitenkin ta etsivä työ on sen arvoista. 8 9
 6. 6. luutensa” syntyy siitä, että etsivä työ on puhtaasti vapaaehtois- auttaminen niiden välillä valitsemisessa. Jotain tarvitsee tehdä ja ta ja nuoren suostumukseen perustuvaa. Jos joku kieltäytyy oh- sen takia nuori on minun luokseni päätynyt. seuraavaksi pitää jauksesta, niin periaatteessa se on hänen ratkaisunsa ja sillä hy- vain selvittää, mitä nuori asialle haluaa ja voi tehdä ja mitä apua vä. Tosin tuntuisi selvästi vastuuttomalta nostaa siinä vaihees- hän siihen tarvitsee. Joskus tärkeä askel on jo pelkästään todeta, sa jalat pöydälle ja julistaa asiakkuus valmiiksi. etsivä työ tuntuu että nuori ei esimerkiksi mielenterveysongelmien takia voi teh- käytännössä jatkuvalta tasapainoilulta holhoamisen ja heitteille- dä juuri mitään. senkin selvittäminen voi vaatia pitkällisen ohja- jätön välillä. vähän positiivisemmin määriteltynä voisi puhua esi- usprosessin, jonka aikana on kokeiltu vaikka mitä ja salaa petyt- merkiksi kunnioittavasta avun tarjoamisesta nuoren itsensä tär- ty, kun yritykset jostain selittämättömästä syystä aina kariutuvat. keäksi kokemiin ongelmiin. vapaaehtoisuuden voi nimittäin selvästi nähdä myös mah- Etsivän osaaminen dollisuutena. etsivällä ei ole valtaa päättää nuoren toimeentu- losta tai langettaa karensseja, vaan keskustelua voidaan käydä Pitkät ja polveilevat prosessit kysyvät sitkeyttä etsivältäkin. on jollain tavalla tasavertaisempina. niin paljon kuin välillä kaipai- helppo alkaa epäillä omia kykyjään ohjaajana tai tehdyn työn sikin jotain konkreettista kättä pidempää riittävyyttä, kun sama asiakas roikkuu pit- auttamisen tueksi, niin toisaalta on kyllä kään listoilla, eikä tunnu pääsevän mihin- helpottavaa kun ohjauksessa voi keskittyä kään suuntaan elämänsä kanssa. Kysymys pelkästään keskusteluun ja siihen ohjaa- ”olen aika ajoin voi olla kuitenkin siitä, että asiakas ei vain miseen. Tämä tuntuu auttavan myös nuo- hämmästyttänyt ole ollut valmis jatkamaan eteenpäin. oi- ria puhumaan asioistaan. etsivä työ koe- itseäni sillä, kuinka keaa palvelua ei ole löytynyt ja tilanne taan vähemmän viralliseksi, kuin vaikka paljon oikeastaan näyttää etsivälle roikkumiselta. tiedänkään ttäminen käynti työ- ja elinkeinotoimistossa. Jos- Tässä tilanteessa yhteistyö on ainut asioita!” Väli kus etsivän voisi sanoa vaikuttavan lähes mahdollinen vaihtoehto. Jostain verkos- nuoren liittolaiselta kaikkia muita viran- tosta olisi löydettävä se sopiva taho, joka omaisia ja heidän kehotuksiaan, lomak- nuorta osaisi auttaa. yhteistyötä on myös keitaan ja byrokratiaansa vastaan. jatkettava lupaavan palvelun löytymisen Tällainen vastakkainasettelu sinänsä ei ole kovin reilua tai he- jälkeen. etsivä voi omalta osaltaan auttaa nuorta lähtemään mu- delmällistä kenellekään. siitä huolimatta etsivän kannattaa olla kaan toimintaan ja pysymään palvelussa. Palvelua voi taas auttaa tarkkana sen kanssa, kuinka laajoja verkostopalavereja järjestää. taustatiedoilla ja muuten toimimalla työparina. Tähän vaiheeseen nuorella olisi etsivässä työssä mahdollisuus aloittaa puhtaalta jos pääsee, voi jo alustavasti huokaista helpotuksesta - joku as-holhoanko vai jätänkö heitteille? pöydältä. Tätä mahdollisuutta joutuu ajoittain jopa varjelemaan, kel on otettu tai tavoite asetettu. Kunnolla tuuliajolla ajelehti- ja toimimaan sovittelijana nuoren ja jonkun toisen tahon välil- van nuoren kohdalla tämä tuntuu aina jo isommaltakin voitolta.sitoutumiskammoiset nuoret ovat etsivän työn vitsaus. selvästi kein vialla ja millä keinolla tilannetta pääsisi ratkaisemaan. Tä- lä, jos sukset oikein ovat menneet ristiin. etsivä työ voi parhaim- Tässä työssä olen saanut käyttää kaikkea osaamista, mitä olenhaastavimmat asiakkaat ovat juuri niitä nuoria, jotka eivät syys- hän en ole ainakaan itse vielä onnistunut nopeita tai helppoja millaan toimia neutraalina ulkopuolisena tahona, joka saa joten- vuosien varrella kartuttanut. Haasteita siis riittää. niin koulutuk-tä tai toisesta saa hyödynnettyä tarjottuja palveluita. Joko sos- ratkaisuja löytämään. kin nytkäytettyä paikalleen tulehtunutta tilannetta eteenpäin. sen tuoma asiantuntemus, kokkaus- kuin pyöränkorjaustaidotkinsuun meneminen kiukuttaa, lääkärille soittaminen nolottaa tai avun vastaanottaminen on ajoittain kova paikka kenelle ta- vaarana tuntuisi olevan aina se, että nuorta on juoksutettu ovat tulleet tarpeeseen. välillä on tuntunut siltä, että pitäisi ollaaamuisin on vaan liian väsynyt lähteäkseen minnekään. Mikä hansa. Kynnys myös tuntuu kasvavan sitä suuremmaksi, mitä pi- luukulta luukulle ja annettu oikeita neuvoja jo läkähtymiseen as- poliisi, lakimies, lääkäri, opettaja, psykologi sekä kaikkien mah-tahansa syy onkaan, osa nuorista ei vaan näytä osaavan ottaa dempään tilanne saa roikkua selvittämättömänä: kotona makaa- ti. Tässä kohtaa kysytäänkin taitoa vain olla tarjolla. Minulle et- dollisten asioiden ja alojen asiantuntija. olen aika-ajoin hämmäs-apua vastaan. etsivälle jää tehtäväksi selvittää, mikä nyt on oi- miseen tottuu ja häpeä toimettomuudesta kasvaa. oma ”hanka- sivässä työssä on tärkeää vaihtoehtojen esitteleminen, ja nuoren tyttänyt itseäni sillä, kuinka paljon oikeastaan tiedänkään asioita! 10 11
 7. 7. ETSivä monioSaajana: byrokraTian SokkEloiSSa R Saaran tapaus eilut parikymppinen saara ot- nellä on opiskelijan status. soitin seuraa- ti yhteyttä. Hän opiskelee osa- vaksi Kansaneläkelaitokseen (KeLa) ja sel- aikaisesti ja haluaa kesätöihin. ”muutaman soiton vittelin ammatillisen kuntoutuksen mah- Puhelinkeskustelussa selvisi, että hän oli ja tapaamisen dollisuutta. hakenut eräästä virastosta palkatonta työ- jälkeen täytimme ammatillista kuntoutusta voi hakea harjoittelupaikkaa. Häntä ei voitu kuiten- Saaran kanssa täyttämällä lomake ja lähettämällä tar- kaan ottaa suoraan, koska harjoittelijan vittavat liitteet kuten lääkärin B-lausun- hakemuksen ja pitää olla vakuutusten piirissä. Käytän- to. Muutaman soiton ja tapaamisen jäl- laitoimme postiin.” nössä tämä tarkoittaa sitä, että harjoitte- keen täytimme saaran kanssa hakemuk- luun pitää olla virallinen reitti esim. työ- sen ja laitoimme postiin. nyt vain odo- hönvalmennuksen tai työkokeilun kaut- tellaan päätöstä toivoen että asiat etene- ta. virasto on valmis ottamaan hänet kesäksi töihin kunhan vi- vät nopeasti niin, että saara kerkiäisi kesäksi töihin! Tietysti sillä rallinen reitti järjestyy. edellytyksellä, että päätös on myönteinen. saaralla on hoitokontakti mielenterveyssyistä, joten olin hä- nen luvallaan myös yhteydessä hoitavaan tahoon kuullakseni hei- Etsivän mietteitä Saaran tapauksesta dän näkemyksensä nuoren jaksamisen tilasta. aloin selvittelemään saaran mahdollista asiakkuuttaan työ- Palveluita on mahdollista saada tai ainakin hakea, mutta prosessi voiman palvelukeskukseen (TyP). TyP ei voinut kuitenkaan ot- vie aikaa. Jo tiedon saaminen siitä, mitä palveluita nuoren on oi- taa saaraa asiakkaakseen, koska hän ei ole työttömänä työnha- keus hakea, vaatii monta yhteydenottoa eri tahoihin. Pohdituttaa kijana. soitin työvoimatoimiston kuntoutusneuvojalle. Työvoima- se, että ehkä monen nuoren kohdalla hänen voimavaransa lop- hteistyö toimisto puolestaan ei voi ottaa saaraa asiakkaakseen, koska hä- puvat jo parin ensimmäisen puhelun jälkeen.Y 12 13
 8. 8. TapaukSia jotain Tuomakselle tapahtui, T kun koulu loppui uomas oli peruskoulussa kympin oppilas. Hän pääsi yli- vimme, että äiti yrittää saada Tuomaksen tulemaan tapaamaan oppilaaksikin ilman liikoja pänttäämisiä. Hänellä oli meitä. ensimmäiseen tapaamiseen tuli pelkästään äiti. Tuomas paljon kavereita koulussa. illat hän istui kotona tiet- oli kyllä luvannut tulla, mutta ei sitten jaksanutkaan lähteä. äi- sikan ääressä, pelasi pelejä, mesetti ja aamulla meni taas kou- dillä oli syvä huoli pojastaan ja mietimme niitä vaihtoehtoja, joi- luun. Koti oli tuiki tavallinen. isä oli rakennusalalla ja äiti toi- ta meillä oli tarjota Tuomakselle, jotta hän pääsisi kiinni arkielä- mihenkilö. He tosin erosivat, kun Tuomas oli 16 vuotta. Tuo- mään. Koska veljet olivat Tuomakselle tärkeitä, ja myös heillä oli maksella oli kaksi vanhempaa veljeä, jot- huoli veljestään, sovimme, että yritämme ka nyt reilusti yli kaksikymppisinä olivat saada Tuomaksen tulemaan tapaamiseen molemmat töissä ja molemmilla oli tut- veljensä kanssa. kinnot takataskussa. ”Ensimmäi- vihdoinkin tapasin Tuomaksen. Hän Tuomas on aina ollut jotenkin erilai- seen tapaami- oli sanavalmis, sosiaalinen nuori kave- ri. Hän tuntui nuorelta viisaalta miehel- nen kuin veljensä. Hän ottaa aktiivises- seen tuli ti kantaa yhteiskunnan asioihin, on huo- tä, joskin varautuneelta, oli puolustusase- pelkästään lissaan sodista ja eläinten huonosta koh- missa ikään kuin varmuuden vuoksi, kun äiti.” telusta. Hän ei myöskään ole oikein kos- ei vielä tiennyt kenen kanssa oli nyt te- kaan sulattanut suomen hyvää sosiaali- kemisissä. turvaa, vaan on sitä mieltä, että jokaisen ensimmäinen tapaaminen jäi hieman tulisi tulla toimeen omillaan. Koulutuk- etäiseksi. Koska paikalla olivat myös äiti ja seen Tuomas ei ole hakenut, eikä mikään työkään tunnu riittä- veli, tilanne oli luonnollisesti erilainen kuin jos olisimme tavan- vän kiinnostavalta. yhteiskunnan asiat ovat mielenkiintoisia ja neet kahdestaan. Tuomaksella oli ikään kuin suojalasi edessään, niistä voisi keskustella loputtomiin. eikä hän päästänyt lähelleen uutta ihmistä. Jotain Tuomakselle tapahtui, kun koulu loppui. yhtäkkiä ei Tuomas antoi itsestään kuvan, ettei häntä kiinnosta mikään, ollutkaan enää kavereita, koska Tuomas ei ollut kyennyt luomaan että ehtiihän sitä myöhemminkin töitä tehdä ja kouluja käy- nnioitus kaverisuhteita koulun ulkopuolella. Myös veljet, joiden seurassa dä. Toimimme Tuomaksen ehdoilla ja hän itse päättää jatkosta.Ku Tuomas nuorena oli ollut paljon, olivat muuttaneet kotoa, ja hän eli yhtäkkiä kahdestaan äitinsä kanssa. Tuomas oli jo 21-vuotias, aikaa on kulunut ja tänä aamuna äidiltä tuli viesti, että hän haluaisi puhua Tuomaksesta. Huomiseksi meillä on sovittuna pu- kun hän asui vielä kotona. Hän oli sitä mieltä, että yhteiskunnan helinaika, mutta jos Tuomas ei itse ota yhteyttä, tilanne näyt- tukia hän ei hae, eikä halua kuullakaan mistään työvoimatoimis- tää erittäin haasteelliselta. uskomme on kuitenkin horjumaton tosta. Hän ei sellaisia tarvitse. ja etsimme yhdessä erilaisia vaihtoehtoja Tuomaksen tukemisek- Tuomaksen äiti otti meihin yhteyttä ensimmäisen kerran vii- si. etenemme hitaasti mutta varmasti ja onhan hänellä onneksi si kuukautta sitten. Keskustelimme Tuomaksen tilanteesta ja so- myös välittävä äiti ja veljekset tukenaan. Kaikilla ei ole. 14 15
 9. 9. lena, asuntolan tyttöLenasta sain ensimmäisen yhteydenoton mukseen liittyvän vakuutuksen hän sai tu-2008 lokakuussa. Peruskoulun jälkeen kiasunnon kautta. Työpaikalla häneen ol-hän oli päässyt valmentavaan koulutuk- ”Tämän kahden tiin tyytyväisiä. Hänen oltuaan siellä kol-seen, jonka oli keskeyttänyt. nyt hänel- ja puolen vuoden me kuukautta ajattelimme, että hänel-lä ei ollut päivisin mitään tekemistä. Hän aikana, kun olen le olisi hyvä tutustua toiseenkin työpaik-asui asuntolassa, jossa hän sai apua päi- seurannut hänen kaan. Koska hän oli käynyt tämän jaksonvittäisissä toiminnoissaan tarvitseman- aikuistumistaan, aikana ammatinvalinnanohjauksen, työ-sa määrän esim. rahankäytön suunnitte- olen hänestä kokeilu oli jo mahdollinen. Paikka järjestyiluun. asuntolan johtaja oli kuullut etsi- työ- ja elinkeinotoimiston kautta. ylpeä.”vätoiminnasta kunnan sosiaalityöntekijäl- seuraavassa paikassa hän oli puo-tä, jonka asiakas Lena ei kuitenkaan ollut. li vuotta. Hän kävi säännöllisesti ja hoi- ensimmäisellä tapaamiskerralla Lenas- ti tehtävänsä hyvin. ammatinvalinnanoh- tuminenta sain seuraavan vaikutelman; sympaattinen, musiikillisesti lahja- jaustestien mukaan ala oli hänelle sopiva. Hänelle ei sovellu pit-kas, huomaavainen ja avoin nuori nainen. Lisäksi hänellä oli sel-keästi tiedossa ala, joka häntä kiinnosti. Hänen oma alansa oli käaikainen 2-3-vuotinen koulutus, joten työkokeilupaikan kautta otettiin selvää lyhytkestoisemmasta. valitettavasti iästään johtuen, Sitoutyöskentely lasten ja nuorten kanssa. Hän oli kokenut nuores- sopivaan koulutukseen hänen olisi pitänyt olla vähintään 20-vuotiasta iästään huolimatta jo paljon menetyksiä ja vaikeita tilantei- tai töissä alalla. Hän pääsi kuitenkin erään yhdistyksen järjestämäänta, jonka vuoksi mielekkään sisällön löytäminen päiviin oli tär- koulutukseen, joka tähtää työskentelyyn nuorten kanssa.keätä. Hänellä oli myös keskittymiseen ja elämän hallintaan liit- olen tavannut Lenaa noin kolmen kuukauden välein. Hän ar-tyviä vaikeuksia. vostaa itseään ja suunnittelee miten tilanne muuttuu, kun hän nuori nainen tarvitsi myös minun mielestäni pikaisesti sisäl- täyttää piakkoin 18 vuotta. Hänellä on selkeästi mielessä millai-töä päiviinsä, jonka takia aloin ottaa selvää jatkopaikan löytä- sen asunnon hän haluaa ja millaisesta kaupunginosasta. Tämänmiseksi. Koska hänellä oli tiedossa ala, jolla hän haluaa toimia, kahden ja puolen vuoden aikana, kun olen seurannut hänen ai-kysyin naapurikunnan koululaisten ilta- ja aamupäiväkerhosta kuistumistaan, olen hänestä ylpeä. Hän on itse tehnyt paljon töi-hänelle työhöntutustumispaikkaa. Haastattelun jälkeen he olivat tä tulevaisuutensa eteen. Hänellä on tällä hetkellä kotonaan stu-halukkaita ottamaan nuoren naisen sinne. sopimusmuodon jou- dio, jossa hän tekee musiikkia. omia biisejä on tehtynä jo kym-duin keksimään omasta päästäni, koska muut sopimukset eivät menittäin. Hänen pukeutumisensa on muuttunut murrosikäisenolleet mahdollisia, hänen iästään ja tilanteestaan johtuen. sopi- tyylistä hienostuneen aikuisen tyyliin. 16 17
 10. 10. sosiaalityöntekijä selvitti tilannetta; kouluun on mentävä, raskielistä selostusta mitä oli tapahtunut, vaippaikäinen pulisi vaikka se ei kiinnostaisikaan. sosiaalityöntekijä osoitti minua ja taustalla, pesukone jylläsi, sisko kuunteli äitiään ja kertoi minul- väläytti mahdollisuutta käydä koulua työpajalla. Lopulta nono le samat asiat kuin muinakin aamuina. nono kyllä meni nukku- suostui mukaan. vaippaikäinen hyvästeli veljensä hymyilemällä, maan, lähti yön aikana pois. äiti sanoi jotain ja hymyili. isoveli katsoi tätä hetken, sanoi jotain hiljaisella, vakaalla äänel- ”nono hyvä poika. Koulu vaikea.” lä, sitten he katsoivat hetken toisiaan. olin yhteydessä kouluun ja lastensuojeluun, ja lopulta sosi- Käveltiin kolmistaan radanvartta ja maasillan yli sosiaalikes- aalityöntekijä sanoi, että ylempää on tullut viesti ettemme enää kukseen. välillä nono kulki edellä, lippalakissa ja pussittavassa jatkaisi pojan jahtaamista. toppatakissa, farkut pysyivät juuri ja juu- Koululta kuulin ettei nonoa ole näky- ri jalassa, välillä jäljessä, välillä odotettiin nyt. Kesävalmennuksessa kyselin nonon kun hän asetteli lahkeensa paremmin. luokkakavereilta oliko kaveria näkynyt, sosiaalikeskuksessa hän suuttui. istut- ”käveltiin mutta kukaan ei halunnut tai osannut tiin kolmistaan sosiaalityöntekijän huo- kolmistaan sen kummemmin kertoa. neessa. ensin hän kuunteli ja yritti vasta- radanvartta ja syksyllä kioskilla eväiden kanssa not- ta ja löytää selitystä, mutta kun sellaista maasillan yli kuvassa porukassa näin nonon seuraavan ei löytynyt tai ollut, sanoja ei löytynyt, ei- sosiaali- kerran. Tälläkin kertaa ajoin ohi, mut- eleminen kä siksi perustelua meidänkään toiminnal- keskukseen.” ta käännyin takaisin, raivasin tieni san- Ku unt le, hän alkoi syytellä sosiaalityöntekijää, joka armollisesti antoi minun istua vain kan nuorisojoukon halki ja menin nykäi- semään hihasta. Hän sanoi muistavansa ja seurata tilannetta. nono syytteli. Min- minut, vaihdettiin numeroita niin että hän kä vuoksi hän ei saa olla rauhassa? Miksi joku tulee aina kotiin, soitti puhelimeeni. Muuta puhelinliikennettä välillämme ei sit-nono jäi yöhön omaan huoneeseen? Miksi luulette etten tunne kelloa? Lopulta temmin ole ollut. hän nousi pystyyn, sanoi jotain ja lähti. Kuunneltiin käytävästä Joulun alla olimme kertomassa kesävalmennuksesta heidännäin nonon ensimmäisen kerran poliisin ottamassa kuvassa. olin eräänä aamuna nono oli kotona. nukkuu, sisko sanoi. Kävel- narskuvia askelia. koulullaan. Luokan takaosasta näin vaivihkaisen nyökkäyksen.aiemmin aamulla ollut lastensuojelun sosiaalityöntekijän kans- tiin tilavan asunnon halki herättämään hänet. olin ensimmäisel- Koulupalaverissa meitä oli useampia, esittäydyttiin ja rehto- Koulu oli kuulemma alkanut maistua. nyt näin hänen nimen-sa nonon kotona. äiti ei tiennyt missä poika on, sisko osasi ker- lä kotikäynnillä ja tuntui että huoneita oli joka suuntaan, ja jo- ri alkoi puhua. ensi töikseen hän vyörytti esiin nonon poissa- sä peruskoulunsa päättävien maahanmuuttajaoppilaiden joukos-toa jotain, mutta ei tiennyt veljensä kavereiden nimiä ja osoittei- kaisen huoneen takana uusi ovi. sosiaalityöntekijä herätti pojan. olot, tarjotut ja hylätyt mahdollisuudet. Mahdollisuutta oppilas- sa. Kysyin tätä hänen opettajaltaan, joka totesi nonon yrittävänta niin tarkasti, että niiden perusteella olisi ketään löytynyt. so- Huone oli kuin kenen tahansa nuoren huone, juliste seinällä, kir- valmennukseen hän piti ennenkuulumattomana ja mahdottoma- kielikokeen kautta valmistavalle. Mutta. vanhat tavat olivat taassiaalityöntekijä näytti kuvaa, josko tietäisin nonon entuudestaan. joituspöydällä mankka sutisi tuskin kuuluvasti, puolityhjässä kir- na; se ei voi olla laillista! rehtori luetteli mitä tulee tehdä, miten valloillaan, paljon poissaoloja. seiskaluokan oppilas, opettaja ar-Pidätyksen aikaan poliisi oli tavoittanut pojan vieraasta kaupun- jahyllyssä oli sekalaista tavaraa, koulukirjapinoja, cd-levyjä, mitä asiat hoituvat: nyt alkaa koulunkäynti ja tästä pojasta leivotaan, vioi. ikää alkaa pian olla sen verran että peruskoulusta, nivelluo-gista aamuyöllä. lie. nono mumisi. Minua hävetti. olin tuntemattomien ihmisten no jotain. iltapäivällä kuulin, että ennen häipymistään nono oli kilta ohjataan eteenpäin. sosiaalityöntekijä kertoi nonon perheen tulleen suomeen kotona ja minua hävetti sekaantua heidän elämäänsä, seistä kes- käynyt koulua yhden oppitunnin verran. vuosi sitten, pian ensitapaamisen jälkeen kännykkääni olimuutamaa vuotta aiemmin. Koulu ei enää sujunut, koulusta oli kellä aamutoimia ja hymyillä, ja kaikella tällä väittää että me osa- Muutamina talviaamuina ajoin auton ison puutalon lähelle, yöllä tullut soitto häneltä. soittiko hän oikeaan numeroon? oli-ilmoitettu myös huume-epäily. Testitulos oli negatiivinen. nonon simme jotain mitä he eivät, ja että se oikeutti meidät tunkeutu- liukastelin pihan halki rappuun, jossa nimitaulun mukaan asui suu- ko hänellä asiaa, ja jos oli niin mitä? entä jos olisin vastannut?kyllä tiedettiin liikkuvan itseään vanhempien maanmiestensä po- maan heidän aamuunsa ja elämäänsä. vaippaikäinen lapsi seisoi rimmaksi osaksi maahanmuuttajia. nonon ovessa ei lukenut hä- Kerran näin hänet yöllä, lähellä kioskia. oli kesä. näin etääm-rukoissa, tehneen yllättäviä matkoja pohjoiseen ja etelään; esi- keittiön tuolilla ja hymyili itsepintaisesti ja toisteli muutamaa las- nen sukunimeään. isä tuli ylätasanteella vastaan kuin outo vero- mältä keskenään nujuavan kolmikon, joista yksin erkani ja tekimerkiksi saatuaan äidiltään rahat paidanostoon, hän matkusti tenkielistä sanaa. äiti vastaili pehmeällä hiljaisella äänellä. Men- tarkastaja ja katosi rappukäytävän hämärään salkku kädessä ja pu- jonkinlaisia puolustautuvia ja uhkaavia eleitä. Kaksi muuta pysyi-muutamaksi päiväksi muualle suomeen, eikä kuitenkaan osannut tiin sosiaalityöntekijän kanssa olohuoneeseen odottamaan. ehkä nainen pipo syvällä päässä. emme koskaan vaihtaneet sanaakaan. vät loitolla. istuin ohiajavassa autossa. nono jäi yöhön, outoontai halunnut kertoa, mistä matkassa oli ollut kyse. vartin kuluttua nono tuli ja nähtiin ensimmäisen kerran. Käteltiin. Muutamina aamuina seisoin eteisessä ja kuuntelin äidin vie- taisteluasentoon jähmettyneenä. Pysykää loitolla. 18 19
 11. 11. ETSivän pErSoonaSTaNuskallusta heittäytyä uoren kohtaamiseen ja luot- havaittavissa monien viranomaistahojen tamuksen saavuttamiseen vai- suunnalta, vaikka pyrimmekin aina muis- kuttaa paljon etsivän persoo- tuttamaan, ettei roomaakaan päivässä ra- ”Tapaamisillammena. etsivän pitää olla pitkäpinnainen ja kennettu tai Pariisia viikossa. olemmesietää nuoren jatkuvaa liikettä elämäs- Minulle etsivä työ koostuu kahdestasä eteen- ja taaksepäin. etsivä työ vaatii vain nuorta yhtä tärkeästä osa-alueesta: yksittäisentyöntekijältä nopeaa reagointia ja ongel- ja hänen nuoren kohtaamisesta ja palvelu- ja yh-manratkaisukykyä, etsivää työotetta sekä asioitaan varten.” teistyöverkon rakentamisesta. yhteistyönerinomaisia sosiaalisia taitoja. suhteen riittää luonnollisesti aina teke- Tässä työssä työntekijältä vaaditaan mistä. uusia palveluita syntyy ja vähin-valmiutta ja herkkyyttä sekä uskallusta tään yksittäiset työntekijät vaihtuvat. et-heittäytyä tyhjään tilaan ja työntää syrjään omien arvojen, aja- sivän pitää olla aina ajan hermolla ja tehdä omaa naamaa tutuk-tusten ja taustojen vaikutus. vaikka asiakaslähtöisyys työssäni on si palveluverkostossa. Perusta on oltava rakennettuna jo valmiik-avainsana, en saa sillä vielä ovia auki. Dialogisuus ja läsnä ole- si, jotta apu ja sopiva yhteistyötaho tarvittaessa löytyisi joka ti-minen ovat perusta sekä luottamuksen syntymiselle että arvok- lanteessa sukkelasti.kuuden kokemukselle, mutta erityisesti kaltoin kohdeltujen nuor- yksilöohjaus on toinen puoli asiaa: se varsinainen syy, miksiten kohdalla törmään usein siihen, ettei omat sanat osu eivätkä yhteistyöverkkoja rakennetaan. etsivän työn puolella ei ole mi- ottamusuppoa, vaan lipuvat ohi korvien, mikä toisaalta on hyvinkin ym- tään syytä, miksei jokaiseen nuoreen voisi suhtautua täysin yksi- Lumärrettävää. näillä nuorilla on koko eletty elämä täynnä hylkää- löllisenä tapauksena. Tämä myös selvästi velvoittaa kohtaamaanmisen kokemuksia ja rikottuja lupauksia eikä heillä ole enää us- ohjattavat nuoret aidosti ja tosissaan. etsivän työn puolella onkoa sanojen voimaan. harvinainen mahdollisuus päästä ohjaamistilanteeseen lähes täy- Tapaamisillamme olemme vain nuorta ja hänen asioitaan var- sin vailla mitään organisaation puolelta saneltuja taka-ajatuksiaten. Meillä on aikaa, ja aikaa annamme myös nuorelle, emme tai tavoitteita, jotka asiakas pitäisi laittaa saavuttamaan. Tämäetene höyryjunan tavoin. Paine nopeisiin tuloksiin on kuitenkin on minusta yksi etsivän työn haastavimpia ja antoisimpia puolia. 20 21
 12. 12. kun nuorEn miEli järkkyy kun psyyke ei jaksa – otteita etsivän päiväkirjasta V iranhaltija otti yhteyttä puhelimitse. Hän oli kertonut asiakkaalle etsivästä työparitoiminnasta, ja asiakkaalle sopi tapaaminen kotonaan. Kyseessä on poika, joka ei saa lähdettyä kotoa mihinkään psyykkisen tilansa vuoksi. epävarmaa on, onko nuo- sa viestissä tapaamista, saamatta kumpaankaan viestiin vastaus- ta. soitin yhteyttä ottaneelle viranhaltijalle ja kerroin tilantees- ta. Hän sanoi myös välillä yrittäneensä soittaa useamman viikon ennen kuin on saanut yhteyden. Jatkoin soittelemista pojalle saamat- rella hoitokontaktia vielä olemassa. Hän ta vastausta. ”kyseessä tarvitsisi tien ulos eristäytymisestä. sovim- olimme yhteydessä viranhaltijan kans- on poika, joka me kotikäynnin, johon menimme virka- sa todeten, että tilannetta on hankala jät- ei saa lähdettyä miehen kanssa yhdessä. tää vain roikkumaan. Poika oli halukas ta- Käynnillä selvisi, että nuorella on ollut kotoa mihinkään paamaan etsivän työtekijän ja selkeästi hoitokontakti kunnes ei enää kyennyt me- psyykkisen halusi tilanteeseensa apua, joten olisi ollut nemään sinne psyykkisen vointinsa vuok- tilansa vuoksi.” väärin häntä kohtaan jättää asia sikseen. si. Tällä hetkellä hänellä on hoitona pelk- Pohdimme mahdollisuutta ottaa yhteyt- kä lääkitys ja lääkkeitä ei paljoa jäljellä. tä MT-keskukseen. Pohdimme myös toi- Kertoi hänellä olevan jatkuvat oireet, jotka hankaloittavat olemis- sen etsivän työntekijän kanssa että onko eettisesti oikein toimia ta. ei uskalla pahemmin lähteä asunnosta paitsi kaverien kyydissä. ilman että asiakkaaseen saa yhteyttä. nuori haluaa tällä hetkellä saada asiansa kuntoon, kuten hoi- Kolmen viikon jälkeen kotikäynnistä koitin ensin soittaa nuo- tokontaktin ja raha-asiat. on itse halukas aktiivisen hoitokon- relle. Lähetin tämän jälkeen tekstiviestin ja kerroin että tulen taktin luomiseen. Katsoin hänelle netistä puhelinnumeron Mie- soittamaan ovikelloa. Pudotin postilaatikkoon kirjeen, että kä- lenterveyskeskukseen. sovimme että soittaa sinne, kertoo tilan- vin oven takana, olen huolissani hänestä ja aion huomenna ot- teestaan ja varaa ajan. soitan hänelle huomenna ja kysyn minä taa yhteyttä Mielenterveyskeskukseen. Toivoin myös, että olisi yh- päivänä aika on, varaan aikaa kalenterista jolloin menen saatta- teydessä minuun vielä saman päivän aikana. maan hänet sinne tarvittaessa. nuori on kiinnostunut johonkin seuraavana päivänä yritin soittaa nuorelle ja lähetin myös rvostus toimintaan päivisin, mutta ei usko että tällä hetkellä pystyy me- viestin, ennen kuin soitin MT-keskukseen. Lähetin puhelun jäl-A nemään paikan päälle. eli aktiivinen hoito on ensisijainen juttu. Kahtena seuraavana päivänä yritin tavoittaa pojan puhelimit- keen nuorelle viestin. Muutama päivä puhelun jälkeen MT-keskuksesta otettiin yh- se. Lähetin viestin jossa kysyin, että haluaako minun varaavan hä- teyttä, he olivat myös huolissaan nuoren tilanteesta ja sovimme nelle ajan Mielenterveyskeskukseen (MT-keskus). ehdotin toises- yhteisen kotikäyntiajan. Toivon että poika aukaisee oven. 22 23
 13. 13. yksinäinen syrjäseudun nuori– otteita etsivän päiväkirjastaLastensuojelun sosiaalityöntekijä otti yhteyttä etsivään nuoriso- jalle. Tytön täyttäessä alkuvuodesta 17 vuotta hänen kanssaantyöhön peruskoulun päättäneen nuoren tiimoilta syksyllä. Tyttö käytiin Te-toimistossa ja pyydettiin aikaa työvoimanpalvelukes-oli saanut jatko-opiskelupaikan, mutta ei ollut valmis aloittamaan kukseen, jonka kautta voitaisiin käynnistää työpajalla kuntoutta-opintoja toisella paikkakunnalla. sen sijaan hän asettui asumaan va työtoiminta aluksi muutamana päivänä viikossa. Työvoiman-eläkkeellä olevien vanhempiensa kanssa perheen kesämökille pie- palvelukeskukseen toimitettiin taustamateriaaliksi etsivän nuori-nen paikkakunnan sivukylälle kuoppaisen sotyön laatima kuvaus nuoren elämänti-metsätien varteen. Tyttö jumittui kotiin ei- lanteesta. Tyttö tapasi samoihin aikoihinkä käynyt juuri missään. Kavereitakaan hän myös työpajan työvalmentajan ja yksilö-ei tavannut. Tytöllä on matkaa lähimmäl- valmentajan, jotta paikka tuntuisi mah-le linja-autopysäkille muutama kilometri ”Tyttö dollisimman tutulta. samalla mietittiinja siitä hurahtaa ohi vain puolenkymmen- jumittui kotiin huolellisesti sopivat työpäivät ja mahdol-tä linja-autoa päivän aikana. etsivä nuori- eikä käynyt linen aloitusajankohta.sotyö sopi tapaamisen tytön kanssa paik- juuri missään.” Työvoimanpalvelukeskus alkoi järjes-kakunnan nuorten työ pajalle. Tyttö ei kui- tellä ripeästi työkokeiluasiaa, koska ty-tenkaan tullut paikalle, joten etsivä nuori- tön tilannetta pidettiin tärkeänä. suurek-sotyöntekijä selvitti vanhemmilta mahdolli- si pettymykseksi tyttö ei kuitenkaan täyt-suutta kotikäyntiin. Tytön vanhemmat oli- tänyt kuntouttavan työtoiminnan kritee-vat suostuvaisia kotikäynnille, joten vierailu oli mahdollisuus to- rejä, joten työpajajakso ei toteutunut suunnitelmien mukaisesti. ohkaisuteuttaa saman tien. Lastensuojeluviranomaisten käydessä tyttö oli etsivä nuorisotyöntekijä sai tiedon asiasta myöhemmin työpajanpaennut heitä metsään ja tullut kotiin vasta sosiaalityöntekijöidenlähdettyä. nyt ujo ja hiljainen tyttö oli kuitenkin paikalla. yksilövalmentajalta ja jatkoi tilanteen selvittelyä. Tytölle on varattu nyt aika työvoimanpalvelukeskuksen psy- R Tytön luottamus heräsi hiljalleen tapaamisen aikana ja etsi- kologille, jonne etsivä nuorisotyöntekijä lähtee mukaan. etsivänvä nuorisotyö tapasi tyttöä syksyn mittaan harvakseltaan paik- nuorisotyön rooli on esitellä tytön tilanne palvelukeskuksen työn-kakunnalla olevan nuorten työpajan tiloissa, jonne vanhemmat tekijälle ja esittää työpajaa tytölle soveltuvana toimenpiteenä. Ta-kuljettivat hänet. Tapaamisten tavoitteena oli laajentaa turval- voitteena on saada työpajajakso toteutumaan työkokeiluna, jol-lisesti tytön elinpiiriä ja rytmittää arkea. Pikku hiljaa tapaamis- loin jakson voisi aloittaa kevyemmin muutamana päivänä viikos-ten edetessä alettiin visioida työharjoittelujaksoa nuorten työpa- sa. ohjausprosessi on vielä kesken. 24 25
 14. 14. masentunut tyttö lukiosta – otteita etsivän päiväkirjasta Lukion opintojenohjaaja otti yhteyttä alkuvuodesta ja antoi seen, joka on tarkoitettu valmentavaksi ja kuntoutumista tuke- 18-vuotiaan tytön yhteystiedot, kun poissaoloja oli kertynyt niin vaksi mielenterveysongelmista kärsiville nuorille ja tyttö innos- paljon, että suurin osa kursseista jäi suorittamatta. etsivä otti yh- tui hakemaan koulutukseen ensi lukuvuodeksi. Lukiolla käytiin teyttä tyttöön ja saatiin tapaaminen sovittua maaliskuulle. asia- asiakkaan kanssa hoitamassa eropaperit, sillä lukio ei ollut mis- kas oli aloittanut lukion kuvaamataitopainotteisella luokalla edel- sään vaiheessa tuntunut hänelle oikealta paikalta eikä sen jatka- lisenä syksynä ja muuttanut silloin toisel- minen sairasloman jälkeenkään olisi mie- ta paikkakunnalta vanhempien luota yk- lekäs vaihtoehto. sitten hoidettiin paperi- sin asumaan. Tytöllä oli todettu masen- asioita Kelaan, peruttiin opintotuki ja lai- nus ensimmäisen kerran muutama vuo- ”Sitten hoidettiin tettiin hakemus sairaspäivärahasta. si aiemmin yläasteella ja nyt tilanne oli paperiasioita asiakkuus jatkuu edelleen ja tytön mennyt huonompaan suuntaan. Koulu- kelaan, peruttiin kanssa on tavattu noin viikon välein. Täl- asioita oli jäänyt paljon hoitamatta kään- opintotuki ja lä hetkellä järjestellään toimeentuloasioi- teisen unirytmin takia. laitettiin hakemus ta, sillä Kelan tukien odottelun vuoksi ty- Lukion opo oli jo ehtinyt ohjata tyttöä sairaspäivärahasta.” töllä ei ole ollut varaa maksaa vuokraa. mielenterveyspuolen palveluihin ja ensim- etsivä on myös mukana nuorten päivä- mäinen lääkäriaika oli varattu. asiakas oli toimintakeskuskäyntien aloittamisessa ja etsivän kuvioihin tullessaan melko hyvin etsimässä muita vaihtoehtoja jos tyttö ei jo erilaisten palvelujen piirissä, mutta tarvitsee neuvoja toimeen- pääse syksyllä aloittamaan koulutuksessa. tulon järjestämisessä sekä rinnalla kulkemista, jotta hän saisi asi- Työskentely tämän asiakkaan kanssa on ollut alusta lähti- oita hoidettua ja pääsisi kotoa liikkeelle päiväsaikaan. olin muka- en melko helppoa, sillä tukiverkosto on ollut jo valmiiksi katta- na mm. ensimmäisellä lääkärikäynnillä ja tytölle kirjoitettiin sai- va, eikä hoitosuhdetta mielenterveyspuolelle ole tarvinnut läh- raslomaa, joka jatkuisi ainakin toukokuun loppuun. Psykiatri ja teä rakentamaan tyhjästä. Tietysti myös se, että asiakas on jo it- äminen sosiaalityöntekijä myös suosittelivat hoidon tueksi nuorten päivä- se myöntänyt ongelman ja suostunut hoitoon, on iso askel jaMyötäel toimintakeskusta, jota asiakas suostui ainakin kokeilemaan, jot- helpottaa tilanteen etenemistä. suurin osa sovituista tapaamisis- ta saisi jotenkin unirytmiä kohdalleen ja kävimme tutustumassa ta toteutuu, tilanne etenee koko ajan monella eri osa-alueella ja tiloihin ja toimintaan. Tällä hetkellä tyttö käy noin kerran kuus- asiakkaalla on itsellään halua saada asioita kuntoon. Kuitenkin sa psykiatrilla ja syö masennuslääkkeitä. asiakas on sellaisessa elämäntilanteessa, ettei saisi yksin kaikkea Lisäksi asiakkaan kanssa ollaan käyty tutustumassa koulutuk- aikaiseksi ja tarvitsee jonkun ”potkimaan” eteenpäin. 26 27
 15. 15. Itselu ottamusTaustalla ilmeni perheväkivaltaa– otteita etsivän päiväkirjastanuoren äiti otti yhteyttä etsivän nuoriso- itseluottamusta ja tarpeellista taukoa koti-työn ohjaus- ja neuvontapalveluihin Te- asioiden hoitamisesta.toimistosta saamiensa yhteystietojen pe- ”nuori viihtyi Lisäksi etsivä nuorisotyö oli muka-rusteella. Hänen poikansa oli vasta muutta- harjoittelupaikassa na sosiaalityön perhepalavereissa edusta-nut muun perheen kanssa uudelle paikka- saaden lisää massa nuorta, jotta hänen pieni äänen-kunnalle. ammattistarttiopinnot edellisellä itseluottamusta sä saataisiin kuuluviin isoissa asioissa. Ta-kotipaikkakunnalla olivat jääneet kesken ja ja tarpeellista paamisissa tuli ilmi pojan ja koko perheenpoika pääasiassa oleili kotona kantaen vas- taukoa kotiasioiden rankat väkivaltakokemukset. Tämän tie-tuuta nuoremmista sisaruksista. Taustalla hoitamisesta.” don pohjalta etsivän nuorisotyön edusta-vaikutti vahvasti koko perheen traumatisoi- ja kutsui pojan mukaan perheväkivaltaatuminen ja uupuminen aiemman elämän- kohdanneiden nuorten vertaisryhmään.tilanteen vuoksi. etsivä nuorisotyö oli yh- Pojalle tutuksi käynyt etsivä nuorisotyön-teydessä lastensuojeluun, jota kautta pojalle järjestyi harjoittelu- tekijä toimii ryhmässä yhtenä ohjaajana. Lisäksi poikaa tuetaanpaikka lähikaupasta. nuori viihtyi harjoittelupaikassa saaden lisää suorittamaan peruskoulun arvosanoja. 28 29
 16. 16. Teiniraskaus – otteita etsivän päiväkirjasta Tyttö tulee Te-toimiston ohjaamana meille asiakkaaksi. Hän on Käyn sovitusti tytön kotona. Hän soitti itse edellisenä päivä- käynyt lukiota lähes vuoden, mutta keskeytti opinnot huhtikuus- nä ja toivoi, että tulen käymään kotona. Tyttö kertoo, että hän sa. syyksi hän itse kertoi, että hänen luki- ja kirjoittamishäiriön- on raskaana, eikä ole jaksanut käydä tapaamassa etsivää. raska- sä vaikeuttivat mm. kielten opiskelua ja hän ei saanut riittäväs- us oli hänelle yllätys ja myös jonkinlainen järkytys. Hän on käynyt ti tukea opiskeluun lukiossa. Hän on ak- nyt neuvolassa ja raskaus on jo pitkällä. tiivinen nuori nainen, jolla on ikäisekseen Hän on keskustellut kurssin vetäjän kans- paljon työkokemusta sekä useita harras- sa ja he ovat sopineet, että hän keskeyttää kurssin. Keskustelemme pitkään asiakkaan tuksia. ”raskaus Hän kertoi, ettei ollut päässyt yhteis- kanssa hänen tilanteesta ja tuon esille po- oli hänelle valinnan kautta halumaansa ammatilli- sitiivisia näkökulmia hänen elämäntilan- yllätys ja myös seen koulutukseen. ehdotimme hänel- teeseensa. Lupaan olla hänen tukenaan. jonkinlainen Käymme tytön kanssa yhdessä hoita- le etsivän työparin järjestämää kurssia ja sen jälkeen työharjoittelua. sovimme, et- järkytys.” massa hänen asioitaan Te-toimistossa ja tä hän osallistuu kurssillemme ja sen jäl- Kelalla. Lisäksi täytämme äitiyspäiväraha- keen lähtee työharjoitteluun, jossa saa nyt ja vanhempainrahahakemuksen, jotka vien hieman erilaista työkokemusta, jota hän Kelalle. Lisäksi selvittelin asiakkaan työ- itsekin halusi. harjoittelupaikkaa päiväkotiin puhelimitse aluevastaavan kanssa. Tyttö oli kurssilla yhdeksänä päivänä kymmenestä. yhtenä aluevastaava ilmoittaa asiasta joulun jälkeen. Tyttö haluaa saada päivänä hän ilmoitti, ettei pääse tulemaan, koska sataa vettä. kokemusta lasten hoidosta ennen kuin lapsi syntyy. Tuolloin haimme hänet kotoa, mutta sen jälkeen hän tutustui Tyttö tulee tekemään työpaikallemme yhteisvalintahaun. Te- toiseen kurssilaiseen ja he sopivat kimppakyydeistä. Kurssin alus- toimisto ei sitä häneltä velvoita, koska hän on raskaana, mutta sa tyttö oli hiljainen, mutta hän aktivoitui, kun oppi tuntemaan päätämme sen kuitenkin tehdä. asiakas kertoo, että hän muut- ohjaajat ja ryhmäläiset. taa asumaan yhteen avomiehensä kanssa. äiti on tukena asun- keminen Tavoittelen tyttöä puhelimesta, hän ei vastaa. non järjestämisessä.Tu Tavoittelen tyttöä uudelleen puhelimesta, hän ei vastaa. Jä- tän viestin vastaajaan ja pyydän soittamaan. soitan asiakkaalle. Hän kertoo, että on voinut hyvin. Pyydän ilmoittamaan, kun lapsi on syntynyt. 30 31
 17. 17. väkivalta ja pelko– otteita etsivän päiväkirjastaKäyn asiakkaanani olevan nuoren miehen sa asiasta mielenterveystoimistoon. Lisäk-kanssa sosiaalitoimistossa. Hän ei saa ra- si soitan lähiomaiselle ja kerron tilanteenhaa ja suuttuu siitä. Hän sanoo, että sa- ja toivon, että he perustelevat, miksi poikama vaikka hän joutaisi pois, mitä nope- ”hän sanoo, joutui hoitoon. Lisäksi kerron, että jatko-ammin, sen parempi. ehdotan, että käym- että minun hoito tapahtuu mielenterveystoimistossa.me vielä uudestaan mielenterveystoimis- sietää varoa, soitan uhkailusta vielä mielenterveystoi-tossa ja hän antaa minun varata ajan sin- kun hän mistossa olevalle pojan omalle hoitajalle.ne. soitan vielä asiakkaan lähiomaisille, vapautuu” Lisäksi otan asian esille esimieheni kans-että he tulisivat paikalle. Poika menee en- sa. Keskustelemme pojan uhkailusta työ-sin keskustelemaan psykiatrin kanssa. sen pajaohjaajan, työparini ja esimiehen kans-jälkeen hänen lähiomaiset juttelevat psy- sa yhdessä. esimieheni lupasi puhua asi-kiatrin kanssa. Toinen lähiomaisista kertoo, että poika on uhkail- asta vielä poliisin kanssa.lut myös häntä, kun hän ei ole aina vastannut pojan bensankulje- en ollut poikaan yhteyksissä tämän jälkeen, koska pelkä-tusavunpyyntöihin. Psykiatri lähettää pojan psykiatriseen sairaa- sin omaa ja työparini turvallisuutta. Luotan intuitiooni ja tämänlaan. Poika ei suostu lähtemään vapaaehtoisesti vaan poliisi läh- nuoren miehen uskoin tekevän vielä jotain pahempaa, josta ker-tee häntä saattamaan. roin sekä poliisille ja mielenterveystoimistoon. Poika soittaa psykiatrisesta sairaalasta. Hän sanoo, että kan- Poika otettiin myöhemmin työpaikkamme toiseen hankkee-taa kaunaa minulle siitä, että olen hänet ohjannut mielenterveys- seen asiakkaaksi ja hän oli käynyt myös viereisessä huoneessatoimistoon ja hän joutui hoitoon. Hän sanoo, että minun sietää työpaikallani. olin raportoinut pojan tilasta työpaikallani, mut-varoa, kun hän vapautuu. Kuuntelen häntä ja pyydän keskuste- ta minulle ei missään vaiheessa ilmoitettu, että hänet oli otet-lemaan asiasta lääkärin kanssa, miksi on joutunut sinne. sanon, tu uudestaan asiakkaaksi toiseen hankkeeseen työpaikallamme.että päätös on viime kädessä ollut lääkärin. olin tästä tuohtunut, mutta kommenttejani ei otettu tosissaan. soitan uhkailusta heti psykiatriseen sairaalaan. Käyn teke- Jonkin ajan kuluttua poika puukotti kaveriaan ja on tällä het- äksyntämässä myös uhkailusta rikosilmoituksen poliisille ja kertomas- kellä vankeudessa. Hyv 32 33

×