Kirjoittamisen opetus ja palaute

2,310 views

Published on

AFinLAn syyssymposium 13.11.2009

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,310
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
36
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Kirjoittamisen opetus ja palaute

 1. 1. Vaikeaa mutta tarpeellista Yläkoulun opettajien näkemyksiä kirjoittamisen opetuksesta ja palautteen antamisesta AFinLA:n syyssymposium 13.11.2009 Elina Hovila (TaY) & Minna-Riitta Luukka (JY)
 2. 2. Tutkimuksen taustaa <ul><li>Muuttuvat teksti- ja mediamaisemat : Oppilaat ja opettajat kielten ja tekstien käyttäjinä koulussa ja vapaa-ajalla (TOLP) –hanke </li></ul><ul><ul><li>> äidinkieli & muut kielet, suomalaisen yläkoulun 9. luokka </li></ul></ul><ul><li>Teoreettisena viitekehyksenä sosiokulttuurinen lähestymistapa tekstitaitoihin ja monimediainen padagogiikka (ks. Luukka ym. 2008) </li></ul><ul><li>Rajaus tänään: äidinkielen opetus > kirjoittamisen opetus & palautekäytänteet </li></ul>
 3. 3. Kirjoittamisen arkea yläkoulussa <ul><li>Yläkouluikäiset ovat taitavia lukijoita, mutta kirjoittamistaidoissa on havaittu selviä puutteita. </li></ul><ul><li>Kirjoittaminen on kielitaidon osa-alueista tiukimmin sidoksissa koulutukseen. </li></ul><ul><li>TOLPin kyselytutkimus (Luukka ym. 2008) tarjoaa yleiskuvaa kirjoittamisen opetuksen arjesta. </li></ul><ul><li>Vapaa-ajan kirjoittaminen vähäistä. </li></ul><ul><li>Koulussa kirjoitetaan enimmäkseen ns. koulumaailman tekstejä. </li></ul><ul><li>Kirjoittamisella kuitenkin keskeinen asema opetuksessa ja äidinkielen arvioinnissa. </li></ul><ul><li>Opettajat huolissaan kirjoitustaitojen heikentymisestä ja erityisesti poikien kirjoitustaidoista. </li></ul>
 4. 4. Oppilaat tuottavat tunnilla usein
 5. 5. Kirjoittamistaito on arvostettua <ul><li>Mikä painaa päättöarvioinnissa paljon? </li></ul><ul><ul><li>Erilajisten tekstien kirjoittamisen taito 85 % </li></ul></ul><ul><ul><li>Kouluaineiden kirjoittamisen taito 83 % </li></ul></ul><ul><ul><li>Tekstien ymmärtäminen 78 % </li></ul></ul><ul><ul><li>Oikeakielisyys, yleiskielen hallinta 65 % </li></ul></ul><ul><ul><li>Kotimaisen kaunokirjallisuuden tuntemus 51 % </li></ul></ul>
 6. 6. Arviointivastuu on pääosin opettajalla
 7. 7. Yleisimmät palautteenantotavat <ul><li>Merkitsen kommentit ja korjaukset suoraan teksteihin 97 % </li></ul><ul><li>Kirjoitan kommentteja tekstin loppuun 93 % </li></ul><ul><li>Annan henkilökohtaista palautetta oppitunnin aikana 64 % </li></ul><ul><li>Annan suullista palautetta oppitunnin aikana luokan kuullen 46 % </li></ul><ul><li>Toimivin palaute: kirjoitetut kommentit tekstin lopussa (73 %) </li></ul>
 8. 8. Opettajien ääni kuuluviin <ul><li>Millaisena ilmiönä kirjoittaminen ja sen opetus rakentuu opettajien puheessa? </li></ul><ul><li>Millaisia teksti-ihanteita opettajien puhe kaiuttaa? </li></ul><ul><li>Millaisen merkityksen opettajat antavat palautteelle? Millaista on hyvä palaute? </li></ul><ul><li>Onko kirjoittamiskäsityksellä yhteyttä palautekäsityksiin ja käytänteisiin? </li></ul><ul><li>Teemahaastattelut: 4 yläkoulun äidinkielen opettajaa </li></ul><ul><li>Arvioinnit ja palautemerkinnät heidän oppilaittensa teksteihin (yht. 70 tekstiä) </li></ul>
 9. 9. Käsityksiä kirjoittamisesta <ul><li>Kirjoittaminen on: </li></ul><ul><ul><li>taitoa </li></ul></ul><ul><ul><li>luovuutta </li></ul></ul><ul><ul><li>prosessi </li></ul></ul><ul><ul><li>tekstilajin tuottamista </li></ul></ul><ul><ul><li>sosiaalista toimintaa </li></ul></ul><ul><ul><li>sosiopoliittista toimintaa </li></ul></ul><ul><ul><li>(Ivani č 2004) </li></ul></ul>
 10. 10. Kirjoittaminen on luovuutta <ul><li>Itseilmaisun tärkeys, pyrkimys esteettiseen ja tunteita herättävään tekstiin. </li></ul><ul><ul><li>Mikko : kirjottamisen pitäis olla. sellanen välitön. välitön väline . jolla. ihminen. saattaa asiansa tiedettäväksi ja jolla hän ilmaisee. myöski sitte jotain henkilökohtasia.. mmm joko emotionaalisia tai esteettisiä sisältöjä – –. </li></ul></ul>
 11. 11. Kirjoittaminen on taitoa <ul><li>Kantapään kautta opittava taito: </li></ul><ul><ul><li>Kaisa: sitte mä uskon kyllä siihenki, että ku kirjotetaan, ihan vaan kirjotetaan-- että tekemällä oppii -- sit ku sen on tehny ni tajuaa ehkä, miten se ois kannattanu tehä. </li></ul></ul><ul><li>Kirjoittaminen edellyttää tietoa kielen rakenteista ja säännöistä ja taitoa käyttää sitä. </li></ul><ul><ul><li>Kaisa : onhan siellä ihan selkeesti semmosia. mekaanisia taitoja joita voi pilkkusäännöt voi niinku opiskella.. voi opiskella sen että. kuukauden nimet tulee pienellä ja sodat tulee pienellä tyyppisiä asioita et onhan se ihan semmosta tietoaineksenkin hallintaa . jonka voi opiskella periaatteessa just kirjoista ja sitte muistaa ne säännöt – – </li></ul></ul>
 12. 12. Kirjoittaminen on ajattelua ja prosessi <ul><li>Taustalla kognitiivisen psykologian ajatukset oppimisesta ja kirjoittamisesta </li></ul><ul><li>Kirjoittaminen on ajattelua  opettamisen vaikeus. </li></ul><ul><ul><li>Anne : se on kyllä #naurahtaa#.. se on tylyä sanoa mutta se on kyllä ajattelutaitoo . minusta.. ja. ja tota. sen takia sitä on.. erittäin haasteellista opettaa </li></ul></ul><ul><ul><li>Kaisa : Jos ei oo kykyä ajatella mitä tahansa nyt ilmiötä tai asiaa jotenki monipuolisesti, ni ei oo silllon sitä kirjottamisenkaan taitoa. </li></ul></ul>
 13. 13. Kirjoittaminen on tekstilajin tuottamista <ul><li>Anne : Hirmu hyvä miks minkä mä oon kyllä havainnu hyväks on mallit. Mallien avulla.. Et näin tehdään tän tyyppinen teksti, näin se rakentuu , näin se rakennetaan, tästä se syntyy, näin tehdään. Ensi tehään mallin mukaan sit vähän ruetaan soveltamaan . </li></ul><ul><li>Tiina : Kun välillähän se oli sellasta, että et heitettiin vaan, että kirjottakaa, että opettaja ei saa tappaa oppilaan luovuutta että ei saa antaa malleja. Mutta mistä ne sen oppii sitten, jos niille ei anneta malleja ? </li></ul>
 14. 14. Haastateltavien käsityksiä: <ul><li>Kirjoittaminen on: </li></ul><ul><ul><li>taitoa </li></ul></ul><ul><ul><li>luovuutta </li></ul></ul><ul><ul><li>prosessi, ajattelua </li></ul></ul><ul><ul><li>tekstilajin tuottamista </li></ul></ul><ul><ul><li>sosiaalista toimintaa </li></ul></ul><ul><ul><li>sosiopoliittista toimintaa </li></ul></ul><ul><ul><li>(Ivani č 2004) </li></ul></ul>Näkemys usein vähintään kahden yhdistelmä Painotuseroja havaittavissa, erityisesti luovuutta korostavat opettajat erottuivat Eivät puheessa esillä.
 15. 15. Millainen on hyvä teksti? <ul><li>Tiina: no joo #nauraa# se nyt tietenkin ensinnäkin riippuu siitä siitä että mihin tarkotukseen se teksti on tehty - - mitä on harjoteltu harjoteltu, että se on siinä lähtökohtana kohtana, mut et sit hyvä teksti on. sujuva, selkeä. kiinnostava .-- rakenteeltaan kieleltään kunnossa et nää perusasiat on siinä kunnossa --- siinä on joku kiinnostava, uudenlainen. tuore tuore näkökulma . et siinä näkyy se kirjottajan omakohtanen persoona --- että että on niin paljon näitä tavallisia tavanomaisia tekstejä. tekstejä että sit kun se erottuu jollain lailla siitä.. ja opettaja kiinnostuu . et saa siitä sellasen hyvänolontunteen että hei täs on nyt jotain. Niin sillon mun mielestä se teksti on onnistunu. </li></ul>
 16. 16. Palautekäytänteet ja palautteen antamisen haasteet <ul><li>Vastuu palautteesta ja arvioinnista pääasiassa opettajalla. </li></ul><ul><ul><li>Oppilaiden taidot eivät tarpeeksi hyvät ja monipuoliset, jotta vertaispalaute olisi hyödyllistä. </li></ul></ul><ul><ul><li>Oppilaat toivovat ”viimeisen sanan” tulevan opettajalta. </li></ul></ul><ul><li>Arviointi ja korjausmerkintöjen tekeminen helppoa, mutta palautteen antaminen hyvin haastavaa. </li></ul><ul><li>Numeerisista arvioinneista oltiin osittain valmiita luopumaan, mutta kaikki olivat sitä mieltä, että palautteen kirjoittaminen on tärkeää. </li></ul><ul><li>Omien mielipiteiden, näkemysten, arvostusten ja taustatietojen vaikutus – ongelma vai etu? </li></ul>
 17. 17. Hyvän palautteen piirteitä <ul><li>Hyvä palaute on: </li></ul><ul><ul><li>Kannustavaa : ” oppilasta ei saa tyrmätä eikä lyödä lyttyyn” , “ pitäs jäädä hyvä mieli” </li></ul></ul><ul><ul><li>Oppilaskohtaista ” auttaa just sitä sitä tiettyä oppilasta” </li></ul></ul><ul><ul><li>Henkilökohtaista ” et sille oppilaalle tulis semmonen olo et tää on nyt ihan oikeesti hänelle kirjotettu ja hänen tekstistä” </li></ul></ul><ul><ul><li>Hyödyllistä ” auttaa jonkun vaikean jutun selvittämisessä” </li></ul></ul><ul><ul><li>Eteenpäin ohjaavaa ja kehittävää ”pitäs muistaa nostaa sekin, että mitä on kehitettävää”. </li></ul></ul><ul><ul><li>Selkeää ja konkreettista ”et semmonen ympäripyöree palaute ihan kiva, niin se ei hyödytä ketään” </li></ul></ul>
 18. 18. Ihanteet vs. arki? <ul><li>Kaisa : yritän joo semmosta niin ku positiivista, kannustavaa palautetta enemmän että. Mutta kyllä sitte joskus huomaa, kun jälkeenpäin kattoo --- ni mä huomaan että kauhee että mä oon vaan niin ku että huomaa pilkut ja huomaa käsiala ja et huomaa. et mä en ookkaa sanonu mitää jotenki positiivista. </li></ul><ul><li>Tiina : kauhee pyrkimys aina siihen, että se ois rakentavaa positiivista palautetta #nauraa# mutta ku on helpompi aina kuitenki sitte sitten ne virheet sieltä huomata </li></ul>
 19. 19. Palaute ja oppiminen <ul><ul><li>Palautteesta on hyötyä enemmän kuin arvioinnista </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Anne : että enemmän mun mielestä. oppilaille on hyötyä niistä mun palautteista. et ei niinkään siitä arvioinnista nii. että sitä mä just tarkotin. että mun mielestä ne on eri asia. et siitä palautteesta on oppilaille ihan taatusti hyötyä . jos niin ku. jos ne oikeesti lukee niitä. </li></ul></ul></ul>
 20. 20. Palaute ja oppiminen <ul><li>… mutta oppilaat pitävät numeroita sanallista palautetta tärkeämpänä. </li></ul><ul><ul><li>Anne : minusta olis hirveen mielekästä kirjottaa useammin vaan niin, että annetaan palaute. Ilman sitä arvosanaa. se olis minusta oppilaiden kannalta huomattavan paljon kannustavampaa siis ihan niin kun vilpittömästi. mutta oppilaat ei halua . siitä ei oo kuulemma mitään hyötyä , jos siitä ei tule numeroa. </li></ul></ul>
 21. 21. Välillä opettajalle turhauttavaa <ul><li>Tiina : että määkin nyt tuota korjaan sieltä ne kirjotusasiat ja. ja tuota sitten. annan palautetta mut sit aina tuntuu että onko siitä mitään hyötyä siitä palautteen. pitkät tarinat jos sinne loppuun kirjottaa. ymmärtääkö se oppilas mitä mää tarkotan. aikaa pitäs olla sellaseen henkilökohtaiseen palautteeseen ja sit et pohtia että onko tää nyt ihan turhaa työtä että oisko se helpompi että mä läiskään sen numeron vaan sinne ja. ja teen sen. </li></ul>
 22. 22. Subjektiivista ja henkilökohtaista? <ul><li>Anne : --- siihen tulee aina se... jotenki se oppilas sitte mukaan. ja se on se mikä siitä tekee vaikeeta. </li></ul><ul><li>Kaisa : mm kyllä sen ilman muuta sillä tavalla pitäis olla oikeudenmukaista . että opettajan niin ku henkilökohtaiset semmoset mieltymykset että. että ku osa oppilaista on jotenki niin kun.. mukavampia tai miellyttävämpiä tai tulee jostain syystä niin ku sillee #nauraa# --- lähelle. niin se ei tietenkään sais . se on mun mielestä niin ku väärin jos se vaikuttaa . mutta tota niin nii.. mutta mää. oon aika skeptinen sen suhteen et etteikö se sitte vaikuta </li></ul>
 23. 23. Vertaisarvioinnin esteitä <ul><li>Mikko : hyvin harvoin tulee arvioitetut- arvioitutettua #naurahtaa# noilla oppilailla toisensa juttuja --- mut kun ne joutuu sitä tekemään, ni ne jotenki suhtautuu siihen aika välinpitämättömästi eikä pidä sitä arvokkaana </li></ul><ul><li>Anne : Mm. Ni se ei sitte riitä kuitenkaan . että heti jos ne vähänkään enemmän tekee töitä sen eteen ni kyl ne sit usein toivoo sitä että opettajan kautta pyöritetään . </li></ul><ul><li>Kaisa: ne tekstit voi olla niin kauheen henkilökohtasia, et sit jotenkin mä en voi ees kuvitella, et mä pakottasin sit antamaan kaverille </li></ul>
 24. 24. Palaute & kirjoittamisen oppiminen <ul><li>Tutkimusten kertomaa: </li></ul><ul><ul><li>Palautteella merkittävä rooli (taitojen kehitys, kirjoittajakuva, asenteet, motivaatio) </li></ul></ul><ul><ul><li>Parhaiten auttaa ohjeistava palaute. </li></ul></ul><ul><ul><li>Kehut motivoivia, mutta eivät välttämättä edistä kehittymistä. </li></ul></ul><ul><ul><li>Palautteen ja arvioinnin fokus luovat mielikuvaa siitä, mikä on taitavaa kirjoittamista, hyvä teksti ja hyvää kieltä. </li></ul></ul><ul><ul><li>Missä olen – kuinka edistyn – mitä seuraavaksi? </li></ul></ul><ul><ul><li>(Esim. Hattie & Timberley 2007, Straub & Lunsford 1995 , Nugrahenny 2007, Connors & Lunsford 1993 ) </li></ul></ul>
 25. 25. Entä sitten käytännössä? <ul><li>Käsitykset palautteen merkityksestä varsin samanlaisia </li></ul><ul><li>Palautteen fokus: </li></ul><ul><ul><li>Korjaukset tekstiin > kieliasu, kappalejako </li></ul></ul><ul><ul><li>Marginaalikommentit > kieliasu, kappalejako, otsikko, sisällöt </li></ul></ul><ul><ul><li>Loppukommentit > sisällöt, tyyli, kieliasu, lukijassa syntyvät vaikutelmat </li></ul></ul><ul><ul><li>>> ei selvää yhteyttä kirjoittamiskäsitykseen </li></ul></ul><ul><li>Tapa: </li></ul><ul><ul><li>Korjausehdotuksia, käskyjä, evaluaatioita </li></ul></ul><ul><ul><li>Selvästi vähemmän eteenpäin auttavia kommentteja ja kysymyksiä </li></ul></ul>
 26. 26. Haasteita? <ul><li>Hyvää tahtoa ja vastuunottoa löytyy, mutta käytänteet muuttuvat hitaasti. </li></ul><ul><li>Ohjaavassa ja auttavassa palautteessa vielä kehittämisen varaa. </li></ul><ul><li>Hyvien kirjoittajien tukeminen? </li></ul><ul><ul><li>S: e </li></ul></ul><ul><ul><li>R: e Etenkin lopetus! </li></ul></ul><ul><ul><li>O: e </li></ul></ul><ul><li>Kantapään kautta opittua taitoa? </li></ul><ul><li>Liian yksinäistä työtä – jaettu asiantuntijuus ja vastuu? </li></ul>
 27. 27. Kirjallisuutta <ul><li>CONNORS, ROBERT J. – LUNSFORD, ANDREA A. 1993: Teacher’s rhetorical comments on student papers. - College composition and communication. 44 (2) s. 200–223. </li></ul><ul><li>HATTIE, JOHN – TIMPERLEY, HELEN 2007: The power of feedback. - Review on educational research 77 (1) s. 81–112. </li></ul><ul><li>HOVILA, ELINA 2009: ”Napakka teksti – huomiota myös pilkuille!  ” Äidinkielen opettajat palautteenantajina. Pro gradu -tutkielma. Jyväskylän yliopisto. </li></ul><ul><li>IVANI Č , ROZ 2004: Discourses of writing and learning to write. ­ Language and education 18 (3) s. 220–245. </li></ul><ul><li>LUUKKA, MINNA-RIITTA 2004: Tekstejä, luovuutta ja prosesseja. Näkökulma kirjoittamiseen ja sen opetukseen. – Minna-Riitta Luukka & Pasi Jääskeläinen (toim.), Hiiden hirveä hiihtämässä: hirveä(n) ihana kirjoittamisen opetus s. 9–22. Helsinki: Äidinkielen opettajain liitto. </li></ul><ul><li>LUUKKA, MINNA-RIITTA – PÖYHÖNEN, SARI – HUHTA, ARI – TAALAS, PEPPI – TARNANEN, MIRJA – KERÄNEN, ANNA 2008: Maailma muuttuu – mitä tekee koulu? Äidinkielen ja vieraiden kielten tekstikäytänteet koulussa ja vapaa-ajalla. Jyväskylä: Soveltavan kielentutkimuksen keskus. </li></ul>
 28. 28. <ul><li>NUGRAHENNY T. ZACHARIAS 2007: Teacher and student attitudes toward teach er feedback. - RECL Journal 38 s. 37–52. </li></ul><ul><li>SOMMERS, NANCY 1982: Responding to student writing. – College composition and communication 33 (2) s. 148–156. </li></ul><ul><li>STRAUB, RICHARD 2000: The student, the text, and the classroom context: A case study of teacher response. - Assessing writing 7 s. 23–55. </li></ul><ul><li>STRAUB, RICHARD – LUNSFORD, RONALD F. 1995: 12 readers reading. Responding to student writing. New Jersey: Hampton Press. </li></ul><ul><li>WHITE, EDWARD M. 1998: Teaching & assessing writing. 2nd edition. Maine: Calendar Islands Publishers. </li></ul>

×