Revista Lanbide 2002

848 views

Published on

Revista Lanbide 2002

Published in: Education, Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
848
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Revista Lanbide 2002

 1. 1. 2002ko urria Heziketa Teknikoko Elkartea 20 zkOctubre 2002 Asociación de centros de formación profesional de iniciativa social de EuskadiOctober 2002 Association of Vocational Training Centres of the Basque Country Nº 20Trebakuntza eta industria-ondoko gizarteaFormación y sociedad post-industrialTraining and post-industrial societyHezkuntzaren eta lanbide-heziketaren alorrekoazken berrikuntzak Europan: Etengabekoikaskuntza sare-egiturako gizarteanÚltimos desarrollos en la educación yformación profesional en europa: aprendizajepermanente en una sociedad redLatest developments in Vocational Education and Trainingin Europe: Lifelong Learning in a Network SocietyHETELeko ordezkariak Suediako lanbide-heziketako zentroetara joan diraVisita de HETEL a centrosde Formación Profesional en SueciaThe HETEL visit to Vocational Training Centres in SwedenEgoerak bideratuz ikasi: ikastekometodologia berritzaileaAprendizaje por resolución de problemas: unametodología innovadoraProblem Based Learning: an innovative learningmethodologyMetalezko piezak fabrikatzeko osotasunezkoekoizpen-sistema: fase edo ekinaldi bakarrekoprozesuaUn sistema integrado para fabricar piezasmetálicas: un proceso de una sola faseAn integrated production system for fabricatingmetal parts: One-step processIkastetxeei buruzko berriakNovedades en los CentrosNews from the Schools
 2. 2. Aurkibidea Índice IndexTrebakuntza eta industria ondoko gizartea: Formación y Sociedad post-industrial: Training and post-industrial society:LHren erronkak ezagutzaren Retos de la FP para formar Challenges for Vocational Traininglangileen trebakuntzan al trabajador del conocimiento to train the worker of knowledge 6Hezkuntzaren eta lanbide-heziketaren Últimos desarrollos en la educación Latest developmentsalorreko azken berrikuntzak Europan: y formación profesional en europa: in Vocational Education and TrainingEtengabeko ikaskuntza sare-egiturako Aprendizaje permanente en una in Europe: Lifelong Learning in agizartean sociedad red Network Society 9HETELeko ordezkariak Suediako lanbide- Visita de HETEL a centros The HETEL visit to Vocationalheziketako zentroetara joan dira de Formación Profesional en Suecia Training centres in Sweden 16HETEL-eko ikastetxeetako 134 estudiantes de ciclos formativos 134 students on vocational trainingLanbide Heziketako 134 ikaslek de los centros de HETEL courses at HETEL centres undergoEuropako enpresatan praktikak han realizado prácticas practical experience in Europeanegin dituzte en empresas europeas companies 19Praktikak atzerrian: Prácticas en el extranjero : Work placements abroad:joan eta kontatu véte y cuéntalo go and tell us about it 22TXORIERRInet: Intranet teknologien Txorierrinet: aplicación de tecnologías TXORIERRInet: the applicationaplikazioa ikastetxe batetan intranet en un centro educativo of Intranet technology in a school 24HETEL “Online tutoretza eta Participación de HETEL en el seminario HETEL’s participation in the Europeanurrutitiko heziketa” mintegian: europeo “Tutorización on-line en la seminar “Online tutoring in distanceJarvenpäa, Finlandia, formación a distancia”, Jarvenpäa, training”, Jarvenpäa, Finland,ekainaren 11tik 16ra Finlandia, 11 al 16 de junio 11 to 16 June 28Informazio eta Komunikazioko Uso de las Tecnologías de la Información The use of Information andTeknologiak: ikasteko eta irakasteko y Comunicación: una nueva forma de Communication Technologies: a newmodu berria enseñar y aprender way of teaching and learning 32Egoerak bideratuz ikasi: ikasteko Aprendizaje por resolución de problemas: Problem Based Learning: an innovativemetodologia berritzailea una metodología de aprendizaje innovadora learning methodology 36MENDEBERRI proiektua – Mondragon El proyecto MENDEBERRI : puesta en The MENDEBERRI project – Start-upUnibertsitatearen hezkuntza proiektu marcha del nuevo proyecto educativo of the new educational project by theberria abian hasi da de la Universidad de Mondragón University of Mondragón 39Metalezko piezak fabrikatzeko Un sistema integrado de produción para An integrated production systemosotasunezko ekoizpen-sistema: fabricar piezas metálicas: un proceso for fabricating metal parts:Fase edo ekinaldi bakarreko prozesua de una sola fase One-step process 42Garraio- eta eraikuntza-industrietan Una nueva tecnología de soldadura New welding technology set toiraultza eragingo duen soldadura- que revolucionará la industria del revolutionise transport andteknologia berria: transporte y la construcción: construction: la soldadura por fricción 44 2
 3. 3. Ikastetxeei Novedades Newsburuzko berriak en los centros from the SchoolsOteiza Lizeo Politeknikoa sortu da Nace Oteiza Lizeo Politeknikoa The founding of the Oteiza LizeoZarautzen en Zarautz Politeknikoa in Zarautz 46Karrera berria Lea-Artibai Una nueva carrera en Lea Artibai A new degree at the Lea-Artibaiikastetxean: Industria injinerutza ikastetxea: ingeniería técnica mecánica, Ikastetxea: Mechanical Technicaltekniko mekanikoa – polimeroak opción polímeros Engineering, polymer option 47Jesus Obrero ikastetxearen Primer premio del XXIII concurso First prize in the XXIII Santillanahezkuntza-proiektu batek Santillana Santillana – sección FP del 2001 Competition – Vocational Traininglehiaketaren XXIII. edizioko LHko lehen para un proyecto educativo section 2001 for the Jesús Obrerosaria jaso du de Jesús Obrero educational project 48Business Game: Diocesanas Business Game: cuatro alumnos Business Game: four studentsikastetxeko lau ikaslek Arabako de Diocesanas ganan from Diocesanas win the AlavaMerkataritza Ganberaren Enpresa el Primer Concurso de Gestión de Chamber of Commerce’sKudeaketako lehen lehiaketa Empresas de la Cámara First Business Managementirabazi dute de Comercio de Alava Competition. 49ETEO: Oñatin, Zuzendaritza ETEO: Nueva titulación ETEO: A new Management PersonalIdazkaritzako titulazio berria, en Secretariado de Dirección Assistant Qualification for the 2002-2002-2003 ikasturtean en el curso 2002-2003 en Oñati 2003 year in Oñati 50Arte grafikoetako zikloak Urnietan: lan- Ciclos de Artes gráficas en Urnieta: Graphic Art training courses in Urnieta:merkatuan eskari handia duten técnicos muy demandados en el highly sought after experts in the jobteknikariak mercado laboral market 51HETELeko zenbait ikastetxek Distintos centros de HETEL firman Various HETEL centres sign cooperationlankidetza-hitzarmenak sinatu dituzte convenios de colaboración con agreements with companies in theirberen eskualdeetako enpresekin, empresas de su comarca para poner en county in order to start up theeskoletan SORMEN-CREA programa marcha el programa SORMEN-CREA en SORMEN-CREA programme in theabian jartzeko el aula classroom 52Enpresa-ideiarik onenarentzako Primer premio del concurso First prize in the Esme JuniorEsme Junior lehiaketako Esme Júnior a la mejor competition for the best businesslehen saria Irungo La Salle idea empresarial para alumnos idea awarded to the studentsikastetxeko ikasleentzat de Irungo la Salle of Irungo La Salle 54Donostiako Udalak antolatutako Primer concurso de proyectos First Business Projects Competition ofenpresa-proiektuen 1. lehiaketa: La empresariales del Ayuntamiento de the Donostia City Council: La SalleSalle Berrozpe ikastetxeko ikasleek 2. Donostia: alumnos de La Salle Berrozpe Berrozpe Ikastetxea students wineta 3. sariak eskuratu dituzte obtienen el 2º y 3er premios Second and Third Prizes 55 33
 4. 4. Editoriala Editorial EditorialMotzean eta hurbiletik Estamos acostumbrados a We are used to acting in the short-jokatzen gaude ohituta. actuar a corto plazo, sea en term, be it in terms of space or time.Modu honek gehienetan el tiempo o en el espacio. This is how we respond to theegunerokotasunari Respondemos así a los everyday ups-and-downs, which canerantzuten dio eta zenbait avatares cotidianos, lo cual, sometimes help us to manage or solvearazo eta gorabehera a veces, nos puede servir certain problems. Not in vain isbideratzeko nahiz para gestionar o resolver education a field which, from time tozuzentzeko balio lezake, determinados problemas, no time, receives unexpected blows.izan ere irakaskuntza en vano la enseñanza es un Acting in this way daily as a necessitysektoreak ustekabeko sector que, de cuando en imbues those of us who work in thisastinaldiak jasotzen baitu cuando, recibe embates sector with our own interpretativenoiznahi bere soinean. imprevistos. slant on things, providing us with theEgunero era honetan El actuar así diariamente por ability and skills to resolve urgentibiltzeak, derrigortasunak necesidad, impregna de un issues.sortzen duen indarraz, Markel Arizmendi sesgo interpretativo propio a However, over time this strengthegoerak interpretatzeko quienes trabajamos en el becomes a weakness with regard tojite propioa ematen dio aipatu alorrean sector, dotándonos de una capacidad y at least two strategic issues: thedabilenari, eguneroko sua amatatzeko edo habilidad para resolver las cuestiones ability to interpret future challengesatzeteko trebezia eta gaitasuna, alegia. urgentes. and the ability to maintain aDenbora aurrera doala baina, bide honek Pero, con el paso del tiempo, esa fortaleza perspective over the wider picture.ematen duen indarra ahulezi bilakatzen da se torna en debilidad, en relación a por lo It must be said that in the educationalbi ikuspuntu estratejikotan guttienez: menos dos cuestiones estratégicas: la sector it is difficult to gauge which isEtorkizuneko erronkak interpretatzeko capacidad para interpretar los retos del the short term and which is the longgaitasunean eta globalitatearen edo futuro y la de mantener una perspectiva term anad which aims should beosotasunezko ikuspuntuan. de la globalidad. placed closer or further away in time.Egia da bestalde, irakaskuntzan ez dela Hay que admitir que en el sector de la However, Vocational Training centreserraz antzematen zer den denbora motza enseñanza es difícil calibrar cual es el have been using new managementedo luzea eta helburuen kokapena hurbil corto plazo y cual el largo y qué objetivos systems for years and we try to stopala urruti dagoen. Halataguztiz ere, besteak situar más cerca o más lejos en el tiempo. one of the above faults by definingbeste, Lanbide Heziketako ikastetxeok No obstante, hace años que los centros and promoting, after thoroughaspaldidanik ari gara Gestio sistema de Formación Profesional empleamos reflection, suitable ways to face futureberriak erabiltzen eta arestian aipatzen nuevos sistemas de gestión y procuramos challenges.genuen ahulezietariko bat bideratzen, atajar una de las fallas mencionadas During the development of theseetorkizuneko apostuak eta erronkak anteriormente, definiendo y promoviendo, ways, the path taken by HETEL centreshausnarketa serioen ondoren definitzen eta tras rigurosa reflexión, vías adecuadas in the EFQM sphere should beildo egokietatik bultzatzen. para afrontar los retos del futuro. mentioned: two centres have achievedEsandakoa indartu asmoz aipagarria da En el desarrollo de esas vías merece the silver Q and a further fifteen haveHETELeko ikastetxeek EFQMren alorrean mencionarse el camino recorrido por los obtained 300 points following externaleginiko bidea. Bi ikastetxek zilarrezko Qa centros de HETEL en el ámbito de la EFQM: assessment in 2002.eskuratua dute eta beste 15ek 300 puntu Dos centros han logrado la Q de plata ylortu dute 2002 urtean eginiko kanpo- otros quince han obtenido los 300 puntos H o w e v e r, w h e n f a c i n g f u t u r eebaluaketa bidez. tras una evaluación externa en el 2002. challenges through these two strategic perspectives, how do we doOngi. Baina gure etorkizuneko erronkak bi Ahora bien, al observar los retos de futuro it? What do we see, a small andikuspuntu estratejiko horietatik begiratzen a través de esas dos perspectivas limited space or a horizon withoutdugunean, zein begitatik ikusten saiatzen estratégicas, ¿cómo lo hacemos? ¿Qué frontiers?gara? Zer da begiztatzen duguna, esparru vemos, un espacio pequeño y limitado omugatu eta txiki bat ala jomugarik gabeko un horizonte sin fronteras? In our humble opinion, we perhapsespazio zabala? lack a spirit or philosophy, a 4
 5. 5. Gure uste apalean, agian hori da falta A nuestro humilde entender, quizá nos falta management characterised by a widerzaiguna, herri ikuspegian oinarrituriko un espíritu, una filosofía o una gestión vision of our country. If we in the fieldgestio izaera, espiritua edo filosofia. caracterizada por la visión de país. Si en of Vocational Training, both publicLanbide Heziketako munduak, bere la esfera de la Formación Profesional, tanto and private institutions, in fact all,erakunde publiko zein pribatuek, guztiok las instituciones públicas como privadas, had this broad outlook instead offinean, ikuspegi zabal hori bageneuka, en definitiva todos, tuviésemos esa wasting our energies on sterileelkarri mokoka aritu beharrean, guztion amplitud de miras, en lugar de malgastar competencies, we could join forcesindarrak eta sinergiak norabide berean energías en competencias estériles, and work in the same direction sojarriko genituzke, gure lana, presentzia eta podríamos aunar nuestras fuerzas y that our work, our presence and ourefikazia haundiagoa eta sakonagoa eginez. trabajar en la misma dirección, de forma efficiency develop and increase. que nuestra labor, nuestra presencia yEgia esan pisu handiko lana da berau. Nola Undoubtedly, the task requires a great nuestra eficacia se desarrollaran yuztartu ikastetxeak, pribatuak zein effort. How can both private and aumentaran.publikoak, enpresak eta sindikatoak edo public centres, companies, tradelangileak orohar, Erkidegoko eta Lurralde Sin duda, la tarea requiere un gran esfuerzo unions and all workers and regionalHistorikoetako instituzio publikoak … ¿Cómo se pueden vincular los centros, and territorial public institutions beguztiak helburu amankomun batzuren tanto privados como públicos, las linked to a strategy aimed atestratejian? Ez ote dago bakoitzaren empresas, los sindicatos y el conjunto de communal goals? Do we not have tooaldetik interes motz gehiegi, herri los trabajadores, las instituciones públicas many specific interests which preventikuspegiaren estratejia ez ikusteraino autonómicas y territoriales, a una us from having this wider vision ofbultzatzen gaituena? estrategia dirigida hacia objetivos our country? comunes? ¿No tenemos todos demasiadosOsotasuna eta zabaltasuna ez da lortzen The broad view and globality are not intereses particulares que nos impideneta batzen interes motz horiek bilduz, bide achieved by adding these small tener esa visión de país?horrek zuzen zuzenean bakoitzarena interests together, which fulfil specificduelako helburu eta ez kolektiboarena. La amplitud de miras y la globalidad no se aims but not the common interest.Bide horretatik elkar toleratzera irits consiguen sumando esos pequeños This way we will be able to tolerategaitezke, eta ez da okerrena, agian hori da intereses que alimentan objetivos each other; something which is notgaur egun ematen den errealitatea, baina particulares y no el interés común. Por ese bad and which is perhaps our presentgauzarik funtsezkoenak faltako camino podemos llegar a tolerarnos; algo reality. However, we would be lackinglitzaizkioke, elkarrekin adosturiko xedea que no está mal y que es, quizá, nuestra the essential: the strength whicheta berdintasunean oinarritutako realidad actual. Pero nos faltará lo emanates from an agreed aim and aestratejiak ematen duen indarra edo fundamental: la fuerza que emana de un strategy based on equality, as wellenergia, hain zuzen, eta baita gauzak objetivo consensuado y de una estrategia as a logic for action.egiteko logika ere. basada en la igualdad, así como una lógica Maybe this is the direction our work de actuación.Behar bada horra bideratu beharko ditugu should take in future. Generous actiongure lanak etorkizunean, motz eta Quizá sea esa la orientación que debiera with our sights set on the long termhurbiletik barik, luze eta zabal jokatuz. tomar nuestro trabajo en el futuro. Una instead of acting in the short termHori bai, berdintasunean oinarrituta. actuación generosa con las miras puestas with individual interests. But this has en el largo plazo, en lugar de actuar a corto to be with us all working on an equal plazo y con intereses individuales. Eso sí, basis. trabajando en bases de igualdad.Markel Arizmendi Markel Arizmendi Markel ArizmendiHETELeko Lehendakaria Presidente de HETEL HETEL Chairman 53
 6. 6. Trebakuntza eta industria-ondoko gizarteaFormación y sociedad post-industrialTraining and post-industrial societyLHren erronkak Retos de la FP Challenges forezagutzaren para formar Vocational Traininglangileen al trabajador to train the workertrebakuntzan del conocimiento of knowledgeAro zaharra bukatu eta berria heltzen denean, Los cambios de era presentan acentuados The changes of an era bring accentuatedsormena eta nahasmendua errotik astintzen dira, signos tanto de creatividad como de signs both in terms of creativity andeta beraz, ez da egoten nolako aurrerabideak convulsión, de forma que sus desarrollos upheaval, in such way that their futurehelduko zaizkigun jakiterik, eta ezta irudikatzerik futuros no pueden ser adelantados y casi development cannot be advanced andere. Horregatik, une horietan sortzen diren nunca imaginados. Por ello, la tentación más almost never imagined. That is why thefenomenoak indarrean dauden paradigmen frecuente es reducir y reconducir el most frequent temptation is to reduce andazalpen-eskemetara egokitzeko joera nagusitu ohi significado de los fenómenos emergentes a redirect the meaning of emergingda, bolada baterako arindu egiten baita fenomeno los esquemas explicativos de los paradigmas phenomena towards the explanatoryhoriek gauzak eraldatzeko duten gaitasuna. imperantes, mitigando así, temporalmente, outlines of prevailing paradigms, soMakinaren metaforan oinarritutako industria- su potencia transformadora. Hoy nos temporally mitigating their transformationalgizartearen eta oraingoz industria-ondokotzat jo encontramos en una migración, tan convulsa power. Today, we find ourselves in adezakegun gizarte honen arteko migrazioa dugu como potencialmente creativa, entre la migration, as convulsed as it is potentiallyegungo ezaugarri nagusia. Bigarrenak informazioa sociedad industrial, asentada en la metáfora creative, between the industrial society,eta komunikazioa ditu oinarritzat, eta aipatutako de la máquina, y la que, de forma provisional, embodied in the metaphor of the machine,bilakaeraren ondorioz, aztoramen handiko eta, aldi podemos llamar la sociedad post-industrial, and that which we can provisionally callberean, sormen biziko uneak ditugu egungoak. que se despliega desde la información y el the post-industrial society, which emergesGertakari horretaz —gertatzen ari zaigunaz— conocimiento. De cómo interpretemos la from information and knowledge. How weegingo dugun interpretazioaren araberakoak izango ocurrencia –lo que pasa- dependerá lo que interpret the occurrence —what isdira etorkizuneko gertakariak ere. Nolakoa den ocurra. happening— will dictate what occurs.interpretazioa, horrelakoak izango dira Modern business schools recognise thatetorkizuneko gertakariak. “something is happening”, that work isKudeaketa-eskola modernoek onartzen dute “zerbait changing, that information and knowledgeari dela gertatzen”, lana eraldatzen ari dela, are floating in the air, but inevitably they tryinformazioa eta ezagutza nonahi ditugula. Baina to “fit” them into their dominant concepts,joera berriak beren kontzeptu nagusietan to reduce them to the machine-like“txertatzen” saiatzen dira, makinen antolakuntzara organisation, as it is the only one they knowmurrizten saiatzen dira, horixe baita ezagutzen duten how to handle. And, in this way, they generateeredu bakarra. Ondorioz, kudeaketari buruzko teoria new management theories non-stop, such asberriak sortzen dituzte etengabe, hala nola, knowledge management, reengineering, totalezagutzaren kudeaketa, berringeniaritza, kalitate quality, etc. However, there is a coreosoa, etab. Baina garrantzizko ezaugarri bat ahaztu transformation element which is being ignoredegiten dute: lanaren ezaugarriak eraldatzen ari dira by these trends: admittedly work is changing,—hala da, bai—, baina, funtsean, langileen but, essentially, it is the worker who isezaugarriak ari dira aldatzen benetan. Langileak changing, their role in a business, social andenpresan, gizartean eta hezkuntzan duen zeregina.... educational context; and not because theyhorixe ari da aldatzen. Eta arrazoia ez da langilea are “the most valuable asset” of the company“baliorik handieneko aktiboa” izatea —joera —to follow the more patronising trends—“paternalistek” dioten bezala—; aitzitik, benetako but because now the real power, the powerboterea, hots, ekoizteko boterea langileengana to produce, is moving towards the workers.lerratu izana dugu benetako iturburua. Las escuelas de gestión modernas reconocen Machines, fed by energy and cheap manual que “algo está ocurriendo”, que el trabajo seMakinak energia eta eskulan merkeaz elikatzen labour, were the core productive element está transformando, que en el aire flotan ladira, eta makinak izan dira industria-aroko 6
 7. 7. ekoizpenaren ardatzak. Gaur egun, ordea, información y el conocimiento, pero during the industrial era; but today, theekoizpen-sistemaren elikagairik oparoena, ia inevitablemente se aprestan a “encajarlos” en abundant input and almost pricelesspreziorik ez duena, informazioa da. Informazioak sus conceptos dominantes, a reducirlos a la element of the productive system isbaliorik izatekotan, ezagutzari esker izango du organización maquínica, ya que es la única que information. Although what happens is that(hau da, informazioa jaso, interpretatu, aukeratu saben manejar. Y, así, generan sin cesar nuevas information can only be valued in theedo baztertu eta ekintza bihurtuko dutenei esker); teorías de management, como la gestión del presence of knowledge (i.e. of whoeverbestela, informazioa zarata hutsa, indarrik gabeko conocimiento, la reingeniería, la calidad total, can capture, interpret, select or reject andespazio betea, zaborra… besterik ez baita. etc. Sin embargo, aparece un elemento nuclear transform it into action), since, looked atHorrenbestez, ezagutza gure mendeko ekoizpen- de la transformación que está siendo ignorado another way, it is only noise, inert occupiedindar handi bihurtu da, ezagutzaren bidez baino por estas tendencias: Se transforma el trabajo space, rubbish, etc. Therefore, knowledgeezin baita balio bihurtu eskueran dugun –admitido- pero, esencialmente, se transforma is established as the great productive forceinformazio-aukera erraldoia. el trabajador, su papel en el contexto of our century, since only through it can empresarial, social, y educativo; y no porque the gigantic availability of existingGauzak horrela, bi alderdi argitu behar ditugu. sea el “activo más valioso” de la organización information transform itself into value.Lehenik eta behin, erabiltzen ari naizen ezagutza –como declaran las tendencias “paternalistas”-kontzeptua ez da ezagutza akademiko edo This is an appropriate moment to make sino porque ahora el poder real, el poder deteknikoetara mugatzen, pertsona guztiengan two clarifications: firstly, that the concept producir, se desplaza hacia su figura.dagoen pentsamendu, sentipen eta ekintzaren of knowledge used today is not reduced toarteko lotura banaezina hartzen baitu bere baitan. La máquina, alimentada por energía y mano academic or technical knowledge, butBestela esanda, pertsonaren egin ahal izateko de obra baratas, fue el elemento nuclear de comprises the inseparable relationshipborondatea, ekintza eraldatzailea hartzen du bere producción de la era industrial; pero hoy, el between thought, emotion and actionbaitan. Bigarrenik, proposatu dugun ikuspegian input abundante y casi sin precio del sistemaezagutza pertsonengan baino ez dago, hau da, productivo es la información. Aunque ocurrebanakotasunean; tokian tokikoa da, eta que la información sólo puede ser valorizada en presencia de conocimientos (es decir, de quien puede captarla, interpretarla, elegirla o desecharla, y transformarla en acción), ya que, de otra forma, sólo es ruido, espacio ocupado inerte, basura... Por tanto, el conocimiento se erige como la gran fuerza productiva de nuestro siglo, ya que sólo por él puede convertirse en valor la gigantesca disponibilidad de información existente. Y aquí conviene hacer dos matizaciones; primero, que el concepto de conocimiento que estoy utilizando no se reduce a conocimientos académicos o técnicos, sino que comprende la indisociable relación entre pensamiento, emoción y acción existente en toda persona; por decirlo de otra forma, suelkarrizketaren, solasaren eta interpretazioaren voluntad de poder, su acción transformadora.bidez hartzen eta ezagutarazten zaie besteei. present in everyone; put it another way, Segundo, que coherentemente con elEgituretan (enpresetan, erakundeetan, the will for power of a person, his/her enfoque propuesto, el conocimiento sólo seeskoletan…) ez dago ezagutzarik, metatutako transformational action. Secondly, that da en la persona, en la singularidad, y sóloinformazioa baizik. Ezagutza, ekintzarako indarra consistent with the proposed focus, se comparte en lo local, en la conversación,den aldetik, pertsonala da, nahiz eta gizartean knowledge only occurs in the person, in en el diálogo, en la interpretación; no hay,besteekin konpartitu, gizartean sortzen eta the uniqueness, and is only shared in what pues, conocimiento en las estructurashedatzen baita ezagutza. is local, in conversation, dialogue, (empresas, organizaciones, escuelas...), sólo interpretation; therefore, there is noLangileen (ezagutzaren langileen) ezaugarri h a y i n f o r m a c i ó n a l m a c e n a d a . To d o knowledge in structures (companies,berriak ondorio izugarri handiak ari dira eragiten conocimiento, como fuerza en acción, es organisations, schools, etc.), there is onlylanaren kontzeptuan. Bi ondorio besterik ez ditugu personal, aunque socialmente compartido, stored information. All knowledge, as anaipatuko: informazioaren eta ezagutzaren arteko ya que es en el ámbito social donde se realiza action force, is personal, although sharedharreman arin eta jarraitu horretan, langileak, y reproduce. socially, since it is in the social environmentezagutzaren jabe denez, borondatearen arabera Esta nueva figura del trabajador (trabajador where it occurs and reproduces.baino ez du jarduten, hots, bere askatasunaren del conocimiento) tiene consecuenciasarabera (inork ezin baitu kontrolatu besteak transcendentales en el concepto de trabajo. This new figure of the worker (the workerdakiena, hitz horri hemen eman diogun adieran). Por citar sólo dos, encontramos que en la of knowledge) has transcendentalLangileak bere borondatearen arabera hartzen conexión fluida y continua entre información consequences on the concept of work. Toeta bereganatzen du bere ekoizpena. Ondorioz — y conocimiento este sólo opera desde la quote just two, we find that in the fluentindustriako langileak edo proletarioak ez voluntad de quien lo posee, es decir, desde and continual connection betweenbezala— langilea auto-ekoiztu egiten da bere su libertad (ya que nadie puede controlar lo information and knowledge the latter onlyekoizpenetik abiatuta, horrek informazio eta que otro conoce, en el sentido que hemos functions from the will of whoever has it,interpretazio-aukera berriak ematen baitizkio dado aquí a la palabra). Por tanto, el meaning from their freedom (since nobodyetengabe, eta bere burua aberastu egiten du. trabajador, en sentido literal (desde su can control what another knows, in the 73
 8. 8. Trebakuntza eta industria-ondoko gizartea Formación y sociedad post-industrial Training and post-industrial societyHorrela, bere burua ekoiztu eta garatu egiten du, voluntad) se apodera y apropia de su way we have used the word here).aldi berean. producción. Como consecuencia –a Therefore, the worker literally (from their diferencia del trabajador industrial, del will) takes possession of and appropriatesAzaleratzen ari zaigun egoera geldiezin horrek zein proletario- el trabajador se autoproduce en their production. Consequently, —inmezu dakarkio hezkuntzaren munduari eta, bereziki, su acción productiva, ya que esta le dota contrast to the industrial worker, thelanbide-heziketari? Gure hezkuntza-sistemak continuamente de nuevos potenciales de proletarian— the worker self-producesezagutza tekniko eta akademikoak irakasteko egon información e interpretación, regresa en during their productive action, as thisdira egituratuta, eta ezagutzak dituen langileak forma de enriquecimiento personal. continually provides them with newsortzea izan du azken helburua. Baina langile Produciendo, pues, se autoproduce y information and interpretation potential,berrien —ezagutzaren langileen—ezaugarri desarrolla. and this returns in terms of personalnagusia bestelakoa da: erabakiak ekintza bihurtuz ¿Qué mensaje contiene esta realidad enrichment. Therefore, by producing theynorbere borondatea egia bihurtzea, eta horrela, emergente –e imparable- para el mundo self-produce and develop.etengabe auto-ekoiztea. Baina non ematen zaiegazteei rol berri hori era aktiboan gauzatzeko behar educativo y, particularmente, para la What message does this emerging —andduten prestakuntza? Inon ere ez. Egia esan, gaur Formación Profesional? Nuestros sistemas unstoppable— reality contain for the worldegun hain ezaguna den “balioen hezkuntzak” berak educativos han estado estructurados para of education and, in particular, the worldere industria-gizartearen balioak hartzen ditu transmitir conocimientos técnicos y of Vocational Training? Our educationoinarritzat batik bat, eta ez industria-ondoko académicos, como fin último, al alumno; es systems have been structured to conveygizarteko balioztapena. decir, para construir un trabajador con technical and academic knowledge, as the conocimientos. Pero si el rasgo esencial del ultimate objective, to the student; i.e. to nuevo trabajador –del trabajador del build a worker with knowledge. However, conocimiento- constituye el ejercicio de su if the essential feature of the new worker voluntad mediante la decisión que deviene —the worker of knowledge— comprises en acción y a través de la cual se them exercising their will by means of autoproduce en forma continuada, ¿dónde decision which becomes action and by se está educando al joven para ejercer means of which they continually self- activamente este novedoso rol? En ningún produce, where are we educating young sitio, porque incluso la hoy tan mencionada people to exercise actively this new role? “educación en valores” remite ampliamente Nowhere, because even today’s much a los valores de la sociedad industrial, no a vaunted “education in values” widely refers la valorización en la sociedad post-industrial. to the values of the industrial society, not En mi opinión, este es el gran reto del sistema to valuation in the post-industrial society. educativo y de la Formación Profesional: In my opinion, this is the great challenge Nuestros profesores –sobre todo en la for the Education and Vocational Training enseñanza secundaria y universitaria, system: our teachers —above all in upperNire ustez, horixe da hezkuntza-sistemaren eta incluyendo la FP- han sido preparados para secondary and university education,lanbide-heziketaren erronka nagusia. Gure impartir conocimientos, asignaturas. Es decir, including Vocational Training— have beenirakasleak —batez ere, bigarren hezkuntzakoak eta para formar al trabajador industrial. Pero si trained to impart knowledge, subjects,unibertsitatekoak, LHkoak barne— ezagutzak como profesionales y como personas meaning to train the industrial worker.irakasteko edo irakasgaiak emateko prestatu dituzte, queremos ser agentes activos en la However, if as professionals and peopleindustriako langileak trebatzeko, alegia. Baina construcción de la nueva sociedad, el we want to be active agents in the buildinglangileak zeregin profesionaletan eta pertsonalki sistema necesita repensarse a sí mismo en of the new society, the system needs togizarte berriaren alde egingo duten eragile aktiboak total profundidad, deconstruirse rethink itself in-depth, to deconstruct itselfizatea nahi badugu, sistema goitik behera construyendo lo emergente, lo no previsto, constructing the emerging, the unforeseen,berregituratu behar dugu nahitaez, sortzen ari den lo incierto, lo complejo. the uncertain, the complex.guztiari, ezustekoa, zalantzazkoa eta konplexua den Y la solución no vendrá desde ningún agente And the solution will not come from anyorori sarbidea emateko moduan taxutu behar dugu. externo al hecho educativo, sólo puede agent outside education, it can only comeKonponbidea ez digu emango hezkuntzaren alorretik proceder de la acción inteligente y emocional from the intelligent and emotional actionskanpoko inongo eragilek, hezkuntzako eragile (de la voluntad) de sus agentes activos. El (from the will) of its active agents. Teachersaktiboen jardun burutsu eta emozionalak profesorado es la piedra angular de esta are the cornerstone of this transformation,(borondatezkoak) baizik. Irakasleak dira eraldaketa transformación, ya que sólo transformando because only by changing their own concepthorren giltzarriak; beren jardunari buruzko su propio concepto puede contribuir a la they will help to change the system —orkontzeptua aldatuz bakarrik lagundu ahal izango transformación del sistema –o no haciéndolo, not doing so will prevent this frombaitute sistema eraldatzen. Bestela, oztopo izango impedir que esta suceda–. ¿Estamos happening—. Are we prepared to try it?dira eraldaketa horretarako. Saiatzeko prest al dispuestos a intentarlo? De ello depende Our future depends on it.gaude? Horren araberakoa izango da gure geroa… nuestro futuro...Alfonso Vázquez Alfonso Vázquez Alfonso VázquezHOBEST Consultores HOBEST Consultores HOBEST Consultoresavazquez@hobest.es avazquez@hobest.es avazquez@hobest.es 8
 9. 9. Hezkuntzaren eta lanbide-heziketaren alorreko azken berrikuntzak Europan Últimos desarrollos en la educación y formación profesional en Europa Latest developments in Vocational Education Hans F. van Aalst and Training in EuropeEtengabeko Aprendizaje Lifelong Learningikaskuntza sare- permanente en in a Networkegiturako gizartean una sociedad red Society 1 1 1Hezkuntza eta lanbide-heziketa Cambios recientes Recent changes andtekniko-profesionaletan Europan y mejoras de la Educación improvements of Vocational andazken aldian izandako aldaketak y Formación técnico-profesional Technical Education and Trainingeta hobekuntzak en Europa in EuropeEuropako heziketa teknikoko ikastetxeak Las centros de formación técnico - profesional European institutions for vocational andberregituratu egin dira azken urteotan. europeos han sufrido un proceso de technical education have gone through aHauexek izan dira aldaketa nagusiak: reestructuración en los últimos años. Se pueden process of restructuring during the last indicar los siguientes cambios característicos: few years. Typical issues have been:• Kostuen eta eraginkortasunaren artekolotura hobetu nahi duten eta ikasleen eta • Organizaciones mayores que pretenden • Larger scale of institutions in order togizartearen eskari-aniztasunari hobeto optimizar la relación coste-eficacia y make Vocational Education and Trainingerantzun nahi dioten erakunde handiagoak adaptarse mejor a la diversidad de las (VET) more cost-effective and allow asortzea demandas de los estudiantes y de la sociedad better fit to the diversity of students and societal demands;• Kudeaketa profesionalizatzea, kalitatearen • Profesionalización de la gestión, incluidakudeaketa ere barne hartuta la gestión de la calidad • Professional management, including quality management;• Trebakuntza-sistemak lantzea, lanbide- • Desarrollo de sistemas de cualificación paraheziketaren eta enpresetako lan-munduaren conectar mejor la FP y el mundo del trabajo • Development of qualification structuresarteko loturak indartzeko. Ildo horretan, en las empresas. Ello incluye el tratamiento in the light of better connection of VET andetorkizuneko lanbide-eskariei erantzungo de habilidades nuevas y transferibles que work in business, government and industry;dieten gaitasun berri transferigarriak lantzen puedan ajustarse a las demandas de los roles This includes recently addressing new anddira profesionales del futuro transferable skills to meet the demands of new occupational roles for the future;• Gazte guztiei gutxieneko trebakuntza edo • Esfuerzos para garantizar una cualificaciónlanpostua bermatzen saiatzea eta ohiz mínima o bien un trabajo a todos los jóvenes, • Efforts to ensure a minimumkanpoko ikasketak egiten ari direnei ere incluida la repesca de jóvenes que aprenden qualification and/or work for all younghorretarako aukera ematea de un modo no tradicional people, including re-engaging non- traditional learners;• Informazio eta komunikazioko teknologiak • Esfuerzos para usar las tecnologías de la(IKTak) ikasteko eta lan egiteko osagai gisa información y de la comunicación (TIC) como • Efforts to implement ICT as part oferabiltzeko ahaleginak una parte del entorno de aprendizaje y del trabajo working and learning environment.• Gero eta erakunde gehiago ari dira lan • Un número creciente de organizaciones • An increasing number of institutionsegiten hiritar bakoitzak bere ikasketen trata de lograr que las personas se are making efforts to ensure that peoplegaineko ardura hartzearen alde responsabilicen de su propio aprendizaje. take responsibility for their own learning. 93
 10. 10. Hezkuntzaren eta lanbide-heziketaren Últimos desarrollos en la educación Latest developments in Vocationalalorreko azken berrikuntzak Europan y formación profesional en Europa Education and Training in Europe 2 2 2Industrian oinarritutako garapen- La transformación de un modo de The transformation from theeredutik informazioan oinarritutako desarrollo industrial en un modo de industrial to the informationalgarapen-eredurantz desarrollo informacional modus of developmentIndustrian oinarritutako garapen-eredua El modo industrial de desarrollo The Industrial mode of developmentEuropa bere garapen-eredua goitik behera ari Europa se encuentra en una fase Europe is in a phase of fundamentalda aldatzen, eta prozesu horretan garrantzi fundamental de cambio de su modo de change of its mode of development. Thishandiko garaia dugu oraingoa. Industrian desarrollo. Se ha descrito este proceso como has been described as the change fromoinarritutako garapen-eredua utzi eta el paso de un modo de desarrollo industrial the industrial mode of development to theinformazioan oinarritutako garapen-eredurako a un modo de desarrollo informacional informational mode of developmentbidea hartu omen dugu (Castells, 1996). (Castells, 1996). (Castells, 1996).Nekazaritzan oinarritutako gizartearen ondoren, Tras la sociedad agrícola vino la sociedad The industrial society followed theindustrian oinarritutakoa nagusitu zen. Indar industrial. La fuerza física fue reemplazada agricultural society. Gradually, musclesfisikoaren ordez, makina automatikoen indarra gradualmente por la fuerza de la máquina were replaced by automated machinehasi zen erabiltzen pixkana-pixkana. Gizakiak automática. La energía humana se liberó power. Human energy was freed for newbeste zeregin batzuetarako utzi zuen bere para realizar otras tareas y se concentró en tasks and focused now on the organisationindarra, eta lana antolatzeari ekin zion, lanari los aspectos de organización del trabajo más of work, more than on the work itself.berari baino gehiago. Lana zeregin berezituz que en el propio trabajo. El trabajo se Work was analysed in detailedosatutako sekuentzia zehatzetan banatu zen. descomponía en secuencias detalladas de descriptions of separate functions. TheZereginak egiteko modua arreta handiz antolatu funciones separadas. La ejecución de las actual execution of tasks was carefullyeta gertutik kontrolatzen zuten. Gaur egun tareas se planificaba con esmero y se planned, mediated and controlled.kudeatzaile edo manager deritzegunak ziren controlaba de cerca. Algunas personas, a Specially assigned people, currentlypentsatzeaz arduratzen zirenak. Managerren las que actualmente llamamos gestores o named as managers, did the thinking.kopurua etengabe handitu zen, eta managers eran los que se dedicaban a Their number continuously increased andunibertsitatean halakoak prestatzen hasi ziren. pensar. El número de managers se fue higher education was happy to ensureAntolatze-eredu hori zen masa-ekoizpenaren incrementando de forma constante y la their supply. This way of organising wasezaugarrietako bat. Ekoizpen-sisteman eta formación universitaria se dedicaba a formar one of the features of mass-production.teknologia militarrean sortutako eredu horixe a dichas personas. Esta forma de This pattern started in the economicbera hartu zuten estatu-administrazioek eta organización era una de las características system and in military technology, washezkuntza-sistemek, eta azken batean, de la producción en masa. Este modelo que embraced by the state bureaucracy andeguneroko bizitzako eremu guzti-guztietara se había generado en el sistema productivo the education system and finally reachedhedatu zen. Industrian oinarritutako gizartea y en la tecnología militar fue adoptado por the habits of everyday life. The termaipatzen dugunean, beraz, ez gara industrian la administración estatal y por el sistema industrial society does therefore not justoinarritutako gizarteaz ari soilik, industria- educativo, y en definitiva tiñó todos los refer to a society where there is industry.antolamenduaren ondoriozko gizarte eta hábitos de la vida diaria. El término sociedad Rather, it refers to a society where theteknologia-ereduak giza jardueraren alor industrial por lo tanto no se refiere social and technological forms of industrialguztietara hedatuta dauzkan gizarteaz baizik. únicamente a una sociedad donde organisation permeate all spheres ofHezkuntza masa-ekoizpenean oinarritutako predominaba la industria. Se refiere más bien activity. Education is indeed an exampleindustria-sistema arrakastatsuaren adibide a una sociedad donde las formas sociales y of successful industrial mass productionbikaina dugu. tecnológicas de la organización industrial systems. 10
 11. 11. Hezkuntzaren eta lanbide-heziketaren Últimos desarrollos en la educación Latest developments in Vocationalalorreko azken berrikuntzak Europan y formación profesional en Europa Education and Training in EuropeGarapen-eredu horrek elkarren mendeko se transmitían aezaugarri konplexu jakin batzuk ditu: besteak todas las esferas debeste, estatuaren antolamendu hierarkiko la actividad humana.sendoa, hausnartzearen (antolatzea eta En realidad lakudeatzea kudeatzaileen zereginak dira) eta Educación es ungauzatzearen (lan “egitearen”) arteko buen ejemplo de unbereizketa, baliabide materialak, kapitala sistema industrial deeta lana ekoizpenerako, plangintzak egiteko producción en masaeta kontrolerako bitarteko izatea, que funcionó conestandarizazioa, masa-ekoizpena, ezagutza- éxito.corpusa, unibertsitatea, ikastetxeak etab. Este modo deIndustrian oinarritutako garapen-eredua desarrollo tiene uneraginkorra izan da, 150 bat urtetan conjunto complejo deaberastasuna sortu baitu. Borroka latzen característicasondoren, gizarte-egoera egonkorrak sortu interdependientes, inter alia, una This mode of development has a complexditu. Halere, eredu hori zaharkitu egin da, organización estatal jerárquica fuerte, una set of interdependent features, includingeta ez-eraginkor eta garesti bihurtu da, ez separación entre la reflexión (organización strong and hierarchical state-baititu ezagutzaren eta gizarte-balioen y gestión, encomendada a los gestores) y la bureaucracies; separation betweenalorrean gertatu diren eta gertatzen ari diren ejecución (el “hacer”, trabajo), recursos thinking (management) and doing (labour);aldaketak aintzat hartzen. materiales, el capital y el trabajo como material resources, capital and labour as medios de producción planificación y control, means of power; planning and control;Aldaketak estandarización, producción en masa, un standardisation; mass production; bodyEuropako gizarteak aldatzen ari dira, batik cuerpo de conocimiento, la Universidad, los of knowledge, the university; transferbat hiru alorretan: centros educativos, etc. institutes, the school; etc.• Ezagutzaren alorrean El modo industrial de desarrollo ha sido eficaz The industrial mode of development has• Nortasunaren eta gizarte-egituraren para crear riqueza durante alrededor de 150 been effective in terms of creation of alorrean años. Después de duras batallas ha creado wealth for about 150 years. It has - after• Globalizazioan unas condiciones sociales estables. Sin strong struggles - created stable social embargo, este modelo ha madurado y se ha conditions. However, this model hasEzagutza vuelto ineficaz y costoso. No refleja ya los reached its boundaries, it is becoming cambios que se han producido y se estan ineffective and costly and does not longerEzagutzaren arloan izandako aldaketen produciendo en el conocimiento y en los reflect changing patterns of knowledgeondorioz, egun oso bestelakoak dira ezagutza valores sociales. and social values.zer den ulertzeko modua eta ezagutzaegokiaren inguruko ikuspegia. Laburbilduz, Cambios Changing patternsezagutza sortzeko modua aldatu egin da, etaezagutza gaika antolatzen zuten Las sociedades europeas se encuentran en European societies are changing. I have un proceso de cambio. Existen 3 áreas documented these changes elsewhere principales donde se produce el cambio: (van Aalst 1998b). One can determine three main fields of change: • El área del conocimiento • El área de la identidad y del • Changes in knowledge entramado social • Changes in identity and social texture • La globalización • Globalisation Conocimiento Knowledge Los cambios en el conocimiento incluyen un Changes in knowledge include a modo completamente diferente de entender fundamentally different way of en qué consiste el conocimiento, así como conceptual understanding of what posiciones de valor sobre qué tipo de knowledge is about, as well as different conocimiento se considera válido. En value positions about which kind of resumen, se puede afirmar que la producción knowledge is seen as valuable. In short del conocimiento ha cambiado, pasando del one can say that the production of modelo de las Universidades organizado de knowledge has changed from the manera temática a un modelo disciplinary organised way in Universities “transformacional”, integrado en la to a “transformational” mode, integrated innovación de productos y servicios y que in innovation of products and services 11
 12. 12. Hezkuntzaren eta lanbide-heziketaren alorreko Últimos desarrollos en la educación Latest developments in Vocationalazken berrikuntzak Europan y formación profesional en Europa Education and Training in Europe and with different stakeholders. This has been called “mode 2 knowledge production” (Gibbons et al, 1996). Furthermore, knowledge is now much more seen as a process between tacit and codified forms of knowledge, it is more “in the flow” than in the books, and it is not only seen as an individual asset, but more and more as an asset of groups and networks. I have described these changes in more detail elsewhere (van Aalst 1998a). Social texture and identityunibertsitate-eredua alde batera utzi eta concierne a distintos agentes. Este modo de This refers to changes in work, the role“eraldaketa” oinarritzat duen eredurako bidea conocimiento se ha venido a llamar “modo of woman, the emergence of socialurratu dugu. Azken eredu hori produktu eta 2 de producción del conocimiento” (Gibbons pressure groups (Castells), caring forzerbitzuen berrikuntzan oinarritzen da, eta et al, 1996). Además, se considera el environmental and social issues, changinghainbat agenterengan du eragina. Ezagutza- conocimiento más como un proceso entre patterns of personal responsibility, socialeredu horri “ezagutza-ekoizpenaren 2. eredua” formas tácitas y formas codificadas de care, social-emotional development andesan izan zaio (Gibbons et al, 1996). Gainera, conocimiento, se encuentra más en el aire motivation.ezagutzaren forma ezkutuen eta kodetuen que en los libros (“fluye”) y no se consideraarteko prozesutzat hartzen da ezagutza, únicamente una cuestión individual, sino más Globalisationgehiago dago airean liburuetan baino (“batetik bien una cuestión de grupos y de redes. Globalisation has been defined as a mixbestera dabil”) eta ez da banakakoari dagokion of several factors and has a number ofzerbait, taldeei eta sareei dagokien zerbait Entramado social e identidad important consequences. Those can bebaizik. Este aspecto se refiere a cambios en el listed as follows: trabajo, al papel de las mujeres, al nacimientoNortasuna eta gizarte-egitura de grupos sociales de presión, a los cambios • An increase of international tension, and thus an increase of internationalHemen ondoko alderdiak daude uztartuta: en la manera de entender la responsabilidad efforts to control these tensions;lanean izandako aldaketak, emakumeen personal, la responsabilidad social, eleginkizuna, gizartean sortutako presio- desarrollo socio-emocional y la motivación. • Insecurities of political governance.taldeak, norberaren erantzukizuna ulertzeko Democracies have been developed withinmoduan izandako aldaketak, gizartearen Globalización the concept of the Nation-state. Newerantzukizuna, garapen sozio-emozionala eta Se ha definido la globalización como una global arrangements have to bemotibazioa. mezcla de distintos factores. La globalización developed, but are not yet readily ha tenido además una serie de available;Globalizazioa consecuencias importantes: • By a strong emphasis on technologicalGlobalizazioak hainbat alderdi ditu bere baitan and economic issues, there is a certain • un incremento de la tensión internacional yeta garrantzi handiko ondorioak ekarri dizkigu: risk that social and environmental issues por lo tanto un aumento de los esfuerzos• Nazioartean tirabira gehiago sortu dira, eta internacionales para controlar estas tensiones are kept on the background. This lead totirabira horiei aurre egiteko ahaleginak ere social pressure and creation of well • inseguridades en la gobernanza política. Se organised pressure groups. This may beugaritu egin dira. han desarrollado las democracias en el seen as valuable aspects of the• Agintari politikoen zalantzak. Demokraziak concepto de Nación-Estado. Se han de development of a responsible civil society.nazio-estatu kontzeptutik abiatuta garatu dira. desarrollar nuevos pactos y equilibrios globales,Itun eta oreka berriak lortu behar dira munduan, pero todavía no se han materializadobaina oraindik ez da halakorik egin. • debido a un enfásis en los aspectos• Teknologiari eta ekonomiari lotutako tecnológicos y económicos, existe ciertoalderdiei emandako garrantziaren ondorioz, riesgo de que se dejen en un segundogizartearekin eta ingurumenarekin zerikusia término las cuestiones sociales yduten alderdiak bigarren mailan uzteko medioambientales. Ello incita a la creaciónarriskua dago. Ondorioz, ondo antolatutako de grupos de presión bien organizados. Estepresio-taldeak sortu dira. Horixe izan da, hain es precisamente uno de los aspectos que sezuzen, globalizazioaren ondoriorik onenetakoa: pueden considerar más valiosos: elgizarte zibil arduratsua sortzea. desarrollo de una sociedad civil responsable. 12
 13. 13. Hezkuntzaren eta lanbide-heziketaren alorreko Últimos desarrollos en la educación Latest developments in Vocationalazken berrikuntzak Europan y formación profesional en Europa Education and Training in EuropeInformazioan oinarritutako El modo informacional The informational modegarapen-eredua de desarrollo of development– Sareko gizartea – – La sociedad red – – the network society –Adierazi ditugun makrojoerak Europako Las macrotendencias indicadas The “mega trends” as indicated aboveherrietako garapen-ereduan aldaketa anteriormente se consideran indicadores de are seen as indicators of a fundamentalnabarmenak gertatzen ari direla erakusten un cambio fundamental en el modelo de change in the model of development induten adierazletzat jotzen dira. Izan ere, izen desarrollo de los países europeos. Se ha European countries. This model has beenhau eman zion hizpide dugun ereduari: denominado a este modelo el modelo named the informational mode ofinformazioan oinarritutako garapen-eredua informacional de desarrollo o el cambio hacia development or the move towards theedo sareko gizarterako aldaketa (Castells). la sociedad red (Castells). network society (Castells).Termino horrek ez du zerikusirik ordenagailuak Este término no se refiere únicamente a la This term does not (alone) refer to theeta IKTak erabiltzen hasi izanarekin soilik; introducción de los ordenadores y las TIC, sino introduction of computers and ICT, butbeste alderdi batzuekin ere badu lotura: a la evolución de los modos de organización refers to changing patterns of socialgizartea antolatzeko ereduen bilakaerarekin, social, a los cambios que se están produciento organisation, changing values ofezagutzan eta nortasunean gertatzen ari diren en el conocimiento e identidad y a diferentes knowledge and identity and differentaldaketekin eta estatuen, estatuetako gobernu- concepciones acerca de los Estados, de la conceptions about states, stateereduen, unibertsitateen eta hezkuntza- forma de gobierno de los Estados, a las governance, universities and schooling.formulen inguruan dauden ikuspegi anitzekin. universidades y a las fórmulas educativas. En As compared to the earlier mentionedInformazioan oinarritutako ereduak industrian comparación con las características del modelo features of the industrial mode ofoinarritutakoak ez bezalako ezaugarriak ditu: industrial de desarrollo anterior, el modo development, the informational mode isaukera-ugaritasuna, diseinua eta berrikuntza, informacional se caracteriza por su variedad, characterised by variety; design andpartaidetza, konplexutasuna, ezagutza- diseño e innovación, participación, complejidad, innovation; participation, complexity, flowaniztasuna, masaren indibidualizazioa, mundu- flujo de conocimiento, individualización en of knowledge, mass individualisation,mailako erakundeak, eskualdekako masa, instituciones globales, regionalización, global institutions, regionalisation,antolaketa, praktika-komunitateak etab. comunidades de práctica, etc. communities of practice, etc. 3 3 3Hezkuntzaren helburuak Objetivos para la Educación en el Objectives for Education in theinformazioan oinarritutako marco de la transformación hacia light of the transformation to thegizarterako bidean – Europako la sociedad informacional – El informational society – the ECBatzordearen txostena Memorandum de la CE MemorandumIndustrian oinarritutako garapen-eredutik Bajo la presión del rápido cambio del Under the pressure of the quick changeinformazioan oinarritutako garapen- modelo industrial de desarrollo al modelo from the industrial mode of developmenteredurako aldaketa bizkorrak eragindako informacional de desarrollo, las towards the informational mode ofpresioaren ondorioz, hezkuntzaren organizaciones educativas están development, VET institutions arealorreko erakundeak industria antolatu comenzando a llevar a cabo una transforma- beginning to develop a transformationeta kudeatzeko estiloa aldatzeari ekin ción del estilo de organización y gestión from the industrial style of organization 13
 14. 14. Hezkuntzaren eta lanbide-heziketaren alorreko Últimos desarrollos en la educación Latest developments in Vocationalazken berrikuntzak Europan y formación profesional en Europa Education and Training in Europediote, eta sare-motako eredurantz jo dute industrial a un estilo red. La Comisión and management towards a network-style.ahalegin horretan. 2000. urtean, Europako Europea publicó en el año 2000 un The Commission of the EuropeanBatzordeak aldaketa horren helburuak Memorandum que sugiere los siguientes Communities published a Memorandumfinkatu zituen (Europako Batzordea, 2000) objetivos para llevar a cabo esa transición in 2000 that suggests the followingLife Long Learning (etengabeko ikaskuntza) bajo el título de Life Long Learning objectives for this transition under thetxostenean: (aprendizaje permanente) (Comisión heading Life Long Learning (Commission Europea, 2000): of the European Communities, 2000):helburuak objetivos objectives• Ezagutzaren gizartean parte-hartze • Garantizar un acceso universal y continuo • Guarantee universal and continuingiraunkorra izaten laguntzen duten gaitasunak a la adquisición y renovación de las access for gaining and renewing theeskuratu eta berritzeko aukera ematea hiritar competencias, que faciliten una skills needed for sustained participationguztiei modu jarraituan. participación sostenida en la sociedad del in the knowledge society; conocimiento;• Giza baliabideetan askoz ere gehiago • Visibly raise levels of investment ininbertitzea, Europar gizartearen ezaugarririk • Aumentar de forma visible la inversión human resources in order to placegarrantzitsuenaren alde egiteko: Europako en recursos humanos, con objeto de priority on Europe’s most important assethiritarren alde, alegia. priorizar la fortaleza más importante de la – its people; sociedad europea: sus personas;• Ikasteko eta irakasteko metodo eta • Develop effective teaching andtestuinguru eraginkorrak sortzea, etengabeko • Desarrollar métodos de enseñanza y learning methods and contexts for theikaskuntza bizitza osoan zehar egin dadin. aprendizaje y de contextos efectivos para continuum of lifelong and life wide que el aprendizaje permanente sea learning;• Ikaskuntzan parte hartzea eta ikaskuntza continuo a lo largo y ancho de la vida;horren emaitzak ulertu eta baloratzeko modua • Significantly improve the ways inneurri handiaz hobetzea, bereziki irakaskuntza • Mejorar de forma significativa la manera which learning participation andez-formal eta informalari dagokionez. de entender y de apreciar la participación outcomes are understood and y los resultados del aprendizaje, en appreciated, particularly non-formal and• Europako hiritar guztiek bizitza osoan zehar particular el aprendizaje no formal e informal learning;kalitatezko informazioa eta ikasteko aukerei informal;buruzko orientabideak arazorik gabe jasoko • Ensure that everyone can easilydituztela bermatzea. • Garantizar que todos puedan acceder de access good quality information and forma sencilla a información de buena advice about learning opportunities• Etengabe ikasteko aukerak hiritarrei ahalik calidad y a orientación acerca de las throughout Europe and throughout theireta gehien hurbiltzea, eta komunitate posibilidades de aprendizaje en toda lives;guztietara edonoiz iritsi ahal izatea, IKTen Europa y a lo largo de toda la vida;laguntzaz. • Provide lifelong learning opportunities • Acercar lo más posible a todos las as close to learners as possible, in their oportunidades de aprendizaje permanente, own communities and supported llegando a todas las comunidades y, con through ICT-based facilities wherever apoyo de las TIC, en cualquier momento. appropriate. 14
 15. 15. Hezkuntzaren eta lanbide-heziketaren alorreko Últimos desarrollos en la educación Latest developments in Vocationalazken berrikuntzak Europan y formación profesional en Europa Education and Training in EuropeHelburu horiek guztiak lortzea funtsezkoa da Cumplir todos estos objetivos se considera Accomplishment of these objectives areherritarrek enplegua lortzeko aukera gehiago crucial para promover la empleabilidad y la seen as crucial for employability and activeizateko eta gizarteko parte-hartze aktiboa participación activa de los ciudadanos en la participations of citizens in society (seebultzatzeko (ikus ondorengo eskema). sociedad (véase esquema infra). table infra). Oinarrizko gaitasunak identifikatzea Identificar competencias básicas Identify basic skills • Oinarrizko gaitasunak eskuratzeko • Garantizar un acceso universal • Guaranteeing universal aukera hiritar guztiei modu jarraituan y continuo a la adquisición de competencias and continual acces eskaintzen zaiela ziurtatzea básicas for gaining such skills. • Prestakuntza-sistemak eta beharrezko • Analizar los sistemas de formación • Analysing training systems and needed hobekuntzak aztertzea y las mejoras necesarias improvements. Inbertsio handiagoa giza baliabideetan Más inversión en recursos humanos More investment in human resources • Ikaskuntza motibatzea • Motivar el aprendizaje • Motivating learning. • Gizarte-eragileekin ikaskuntza • Lograr acuerdos con los interlocutores • Reaching agreements with sustatzeko hitzarmenak sinatzea. sociales para facilitar el aprendizaje Social Partners to facilitate learning. Ikasteko eta irakasteko metodo eta Desarrollo de métodos y contextos Develop effective teaching and learning testuinguru eraginkorrak sortzea efectivos de enseñanza y aprendizaje methods and contexts • IKTetan oinarritutako ikaskuntza- • Uso de tecnologías de aprendizaje • Utilising ICT-based teknologiak erabiltzea basadas en las TIC learning technologies. • Hezitzaile eta prestatzaileen eginkizunak • Reforzar el rol y las nuevas competencias • Strengthening the role and new skills eta haien gaitasun berriak indartzea de los educadores y formadores of educators and trainers. Ikaskuntza-mota ezberdinei balioa ematea Dar valor a distintos tipos de aprendizaje Value different types of learning • Hainbat eratako ikaskuntza-moten bidez • Reconocer y certificar los resultados • Recognising and certifying the outcomes lortutako emaitzak onartu eta egiaztatzea. de distintas formas de aprendizaje of different types of learning. Orientazio eta aholku-sistemak Reforma de los sistemas Rethink guidance berritzea de orientación y consejo and counselling • Orientatzaileen eginkizuna eta haien • Reforzar el rol y las nuevas competencias • Strengthening the role and gaitasun berriak sendotzea de los orientadores new skills of counsellors. • IKTetan oinarritutako ikaskuntza- • Uso de las tecnologías de aprendizaje • Utilising ICT-based learning technologies teknologiak erabiltzea (leihatila bakarra) basadas en las TIC (ventanilla única) (single window). Ikaskuntza etxera eramatea Acercar el aprendizaje al hogar Bring learning closer to home • IKTetan oinarritutako • Uso de tecnologías de aprendizaje • Utilising ICT-based learning ikaskuntza-teknologiak erabiltzea basadas en las TIC technologies. • Gizarte-ongizateko zerbitzuak indartzea • Reforzar los servicios de bienestar social • Reinforcing social welfare servicies.Europako Batzordeak EfVETekin alderatu La Comisión Europea consultó al EfVET sobre el EfVET was consulted by the Europeanzuen txosten horren edukia. Elkarteko kideei contenido de este Memorandum. Tras preguntar Commission on that Memorandum and,gaiari buruz galdetu ondoren, EfVETek bere sobre la materia a sus miembros asociados, el after inquirying its own associatedproposamen eta oharrak biltzen zituen EfVET presentó al organismo europeo un informe members, EfVET presented its commentstxostena aurkeztu zion Europako que recogía sus comentarios y sugerencias, el and conclusions to the Community body inBatzordeari. Txosten horren xehetasunak cual puede obtenerse en la página web de la a report, which can be downloaded fromelkartearen web-orrian aurkituko dituzue Asociación (www.efvet.org/ documents the webpage of the Association(www.efvet.org/documents/ /life_long_learning/EfVET_Report.Doc ). (www.efvet.org/documents/life_long_lelife_long_learning/EfVET_Report.Doc). arning/EfVET_Report.Doc).Hans F. van Aalst Hans F. van Aalst Hans F. van AalstEfVET, Hezkuntza eta Lanbide-Heziketako Presidente de EfVET, President of EfVET,Europar Foroko Lehendakaria Foro europeo de educación European Forum of Technical andhfaalst@ision.nl y formación técnico profesional Vocational Education and Training hfaalst@ision.nl hfaalst@ision.nl 15

×