Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Canvi Demogràfic a Salt i Girona

620 views

Published on

Presentació realitzada a nens i nenes de cinquè i sisè de primària de les escoles Carme Auguet i Pompeu Fabra, de Girona i Salt respectivament, en el marc del programa RecerCaixa i Els nens i nenes

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Canvi Demogràfic a Salt i Girona

 1. 1. CANVI DEMOGRÀFIC A SALT I GIRONA, 2000-2012 Juan Galeano (CED-UAB) CaixaForum, Girona, 05 de novembre de 2013
 2. 2. Presentació: 1904 migra cap a l’Argentina
 3. 3. Presentació: 1904 migra cap a l’Argentina 1938 migren de Córdoba a Buenos Aires
 4. 4. Presentació: 1904 migra cap a l’Argentina 1938 migren de Córdoba a Buenos Aires 2001 migra cap a Espanya
 5. 5. Presentació: Migra més gent ara o migrava més gent abans? Els migrants viuen als mateixos barris que la població autòctona? Quines conseqüències porta emigrar? Els nens i nenes emigren? Emigren més els joves o la gent gran? Quins són els motius pels quals la gent emigra? Emigren més els homes o les dones? Quants migrants hi ha al món? Per què els emigrants van a un país i no a un altre? Els migrants es comporten igual al seu país de naixement que al país on arriven? Els fills i filles d’emigrants quina nacionalitat tenen?
 6. 6. http://gedemced.uab.cat/
 7. 7. Equip GEDEM-RecerCaixa: Andreu Domingo Valls doctor en Albert Sabater Coll doctor en Sociologia, subdirector del Centre d’Estudis Demogràfics (CED) i professor associat del Departament de Geografia a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) Censos i Enquestes pel CCSR de la University of Manchester. Investigador del Centre for Housing Research a la School of Geography and Geosciences de la University of St Andrews. Amparo González Ferrer Científica Rocío Treviño Maruri Doctora en Titular adscrita al Centro de Ciencias Humanas y Sociales del Consejo Superior Investigaciones Científicas (CSIC) on participa en el Grupo de Investigación de Dinámicas Demográficas. Xiana Bueno Doctora en Demografia per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Des de 2010 és investigadora post-doctoral vinculada al Centre d’Estudis Demogràfics (CED) en la UAB. Sociologia per la Universitat Autònoma de Barcelona. Investigadora contractada al Centre d’Estudis Demogràfics des de 1989. Juan Galeano llicenciat en Sociologia per la Universitat de Barcelona, ajudant tècnic d’investigació i estudiant de doctorat en demografía al Centre d’Estudis Demogràfics (CED).
 8. 8. A què ens dediquem al GEDEM? • Investigació científica en demografia (estudi de les poblacions), sobre migracions internacionals en particular. • Ens interessem pels comportaments demogràfics diferencials de la població nascuda a l'estranger resident a Espanya. • Amb la nostra feina intentem contribuir a la millora de les condicions de vida de la població, ja hagin nascut a Espanya o a l'estranger.
 9. 9. A què ens dediquem al GEDEM? Què pot dir-nos la demografia sobre els municipis de Salt i Girona? 1. Creixement de la població. 2. Canvis en la composició de la població. 3. Estructura per sexe, edat i origen de la població. 4. Composició, segons país de naixement, de la població estrangera resident en aquests municipis. 5. Distribució territorial de les diferents poblacions.
 10. 10. 1. Creixement de la població: Quantes persones vivien a Salt i Girona l'any 2000? I el 2012? Creixement de la població. Salt i Girona 2000-2012 100000 Any 90000 50000 73.637 30.146 97.198 20122000 60000 22.017 2012 70000 Girona 2000 80000 Salt 8.129 23.561 En quin municipi va ser més intens el creixement de població? 40000 30000 20000 Any 10000 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Salt Girona Font: elaboració pròpia amb dades del Padró Continu, Institut Nacional d'Estadística (INE) Salt Girona CR 2000 37% 32%
 11. 11. 2. Canvis en la composició de la població: Com estava composta la població a l'any 2000? I el 2012? Composició de la població segons lloc de naixement. Salt i Girona 2000-2002-2012 100% 4% 6% 90% 7% 12% 22% 38% 80% 70% 60% 50% 96% 94% 40% 93% 88% 78% 62% 30% 20% 10% 0% Salt Girona Salt 2000 Girona 2002 Nascuts a Espanya Nascuts a l'estranger Font: elaboració pròpia amb dades del Padró Continu, Institut Nacional d'Estadística (INE) Salt Girona 2012
 12. 12. 3. Estructura de la pob. per sexe, edat i origen SALT 2012 GIRONA 2012 105 100 95 90 85 80 75 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 105 100 95 90 85 80 75 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 1.5% 1.0% Homes est. 0.5% 0.0% Homes Esp. 0.5% Dones est. 1.0% 1.5% Dones Esp. 1.5% 1.0% Homes est. Font: elaboració pròpia amb dades del Padró Continu, Institut Nacional d'Estadística (INE) 0.5% 0.0% Homes Esp. 0.5% Dones est. 1.0% 1.5% Dones Esp.
 13. 13. 3. Estructura de la pob. per sexe, edat i origen • Podem intuir que la població de Girona és més gran que la de Salt. SALT 2012 GIRONA 2012 105 100 95 90 85 80 75 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 105 100 95 90 85 80 75 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 1.5% 1.0% Homes est. 0.5% 0.0% Homes Esp. 0.5% Dones est. Població total = 30.146 1.0% 1.5% Dones Esp. 1.5% 1.0% Homes est. 0.5% 0.0% Homes Esp. 0.5% Dones est. Població total = 97.198 1.0% 1.5% Dones Esp.
 14. 14. 3. Estructura de la pob. per sexe, edat i origen • Que la població de Salt és més jove que la de Girona. SALT 2012 GIRONA 2012 105 100 95 90 85 80 75 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 105 100 95 90 85 80 75 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 1.5% 1.0% Homes est. 0.5% 0.0% Homes Esp. 0.5% Dones est. Edat Mitjana = 35,5 anys 1.0% 1.5% Dones Esp. 1.5% 1.0% Homes est. 0.5% 0.0% Homes Esp. 0.5% Dones est. Edat Mitjana = 38,5 anys 1.0% 1.5% Dones Esp.
 15. 15. 3. Estructura de la pob. per sexe, edat i origen • Que la població nascuda a l'estranger representa una major part del total a Salt que a Girona. SALT 2012 GIRONA 2012 105 100 95 90 85 80 75 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 105 100 95 90 85 80 75 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 1.5% 1.0% Homes est. 0.5% 0.0% Homes Esp. 0.5% Dones est. 1.0% 1.5% Dones Esp. (Pob. Nascuda est. / Pob. Total)*100 = 38% (18.616 / 30.146)*100 1.5% 1.0% Homes est. 0.5% 0.0% Homes Esp. 0.5% Dones est. 1.0% 1.5% Dones Esp. (Pob. Nascuda est. / Pob. Total)*100 = 22% (21.089 / 97.198)*100
 16. 16. 3. Estructura de la pob. per sexe, edat i origen • Que entre la població estrangera de Salt hi ha més homes que dones, mentre que a Girona són més les dones. SALT 2012 GIRONA 2012 105 100 95 90 85 80 75 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 105 100 95 90 85 80 75 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 1.5% 1.0% Homes est. 0.5% 0.0% Homes Esp. 0.5% Dones est. 1.0% 1.5% Dones Esp. (Homes est./ Dones est.)*100 = 143 (6.785 / 4.745)*100 1.5% 1.0% Homes est. 0.5% 0.0% Homes Esp. 0.5% Dones est. 1.0% 1.5% Dones Esp. (Homes est./ Dones est.)*100 = 98 (10.447 / 10.642)*100
 17. 17. 4. El món al meu municipi: SALT 2012 Persones de quants països conviuen al municipi de Salt?
 18. 18. 4. El món al meu municipi: SALT 2012 A Salt, l'any 2012, convivien persones nascudes a 88 països diferents! Font: elaboració pròpia amb dades del Padró Continu, Institut Nacional d'Estadística (INE)
 19. 19. 4. El món al meu municipi: GIRONA 2012 Persones de quants països conviuen al municipi de Girona?
 20. 20. 4. El món al meu municipi: GIRONA 2012 A Girona, l'any 2012, convivien persones nascudes a 129 països diferents! Font: elaboració pròpia amb dades del Padró Continu, Institut Nacional d'Estadística (INE)
 21. 21. 5. Distribució territorial de la pob.: Salt y Girona Municipi Seccions Censals Salt 16 Girona 59 Distribució de tipus residencials 2012 Salt C.M.H 3 32 C.M.NH 9 27 E.P.A. 4 0 Total Font: elaboració pròpia amb dades del Padró Continu, Institut Nacional d'Estadística (INE) Girona 16 59
 22. 22. Resumint: • Hem vist que la població dels municipis de Salt i Girona creix entre 2000 i 2012. • També que durant aquests anys (2000-2012) hi ha un gran canvi en la composició de la població (segons si han nascut a Espanya o a l'estranger i també per edats). • Finalment, hem vist com les poblacions nascudes a l'estranger tendeixen a concentrar-se en determinades seccions de cada un dels municipis.
 23. 23. Moltes gràcies per la vostra atenció. Juan Galeano (CED-UAB) CaixaForum, Girona, 05 de novembre de 2013

×