Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
CANVI DEMOGRÀFICI GESTIÓ MUNICIPAL DE LA DIVERSITAT
Andreu Domingo, Albert SabaterAmparo González-Ferrer, Rocío Treviño,Xiana Bueno, Juan Galeano4 de juny de 2013CANVI DEMOGR...
PROJECTE I+D+I PROJECTE RECERCAIXA“De la complementarietat al’exclusió? Anàlisisociodemogràfica de l’impactede la crisi ec...
Andreu Domingo Valls doctor enSociologia, subdirector del Centred’Estudis Demogràfics (CED) iprofessor associat del Depart...
1) Identificar les diferents pràctiques en la gestió municipal de ladiversitat poblacional sorgida de la immigració intern...
• Situar el cas d’Espanya i Catalunya en el centre de la discussió teòricasobre la relació entre l’assentament de la pobla...
ENQUESTA ANÀLISIDEMOESPACIALENTREVISTES ENPROFUNDITATANÀLISI QUANTITATIVA ANÀLISI QUALITATIVARocío TreviñoAmparo GonzálezA...
Crisis econòmica o canvi de model?De la “interculturalitat” a la “diversitat”?Com és mesura la Diversitat?Competències adm...
Estat de les enquestes: Catalunya
Comunitat majoritària homogèniaComunitat majoritària no homogèniaEnclavament pluralista tipus AEnclavament pluralista tipu...
Categoria Municipi Tipus denclavamentGrandària delMunicipiNivell desegregacióNombredenclavamentsNivelltècnicNivell polític...
∑ = 29 entrevistesCategoria Municipi CCAATipusdenclavamentGrandària delMunicipiNivell desegregacióNombredenclavaments1 Bur...
Comunitats majoritàrieshomogèniesComunitats majoritàriesno homogèniesEnclavaments pluralistestipus A i BEnclavaments mixts...
Crear coneixement a partir de la interaccióamb els agents responsables de la gestió.Que aquest coneixement contribueixi a ...
CANVI DEMOGRÀFICI GESTIÓ MUNICIPAL DE LA DIVERSITAT
Presentació plana web: http//gedemced.uab.catEstructura de la presentació:1. Tipologia de classificació residencial per se...
0< 5(5-10](10-15](15-20](20-25](25-30]>=30Percentatge nascutsl’estrangerOne of the commonest featuresof modern societies i...
Nombre seccions censals per municipiCatalunya Any 2011SeccionsCensals5.0191 secció (648 municipis)2-10 (228)11-20 (35)21-4...
ComunitatsMajoritàriesHOMOGÈNIESNO HOMOGÈNIESPLURAL DE TIPUS BMIXTSPOLARITZATSEXCLUSIUSEnclavamentsÈtnicsPLURAL DE TIPUS A...
ComunitatsMajoritàriesHOMOGÈNIES: on la població nascuda a Espanyarepresenta el 80% o més del total de la població.NO HOMO...
0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%2000 2001 2002 2002 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011CMH CMNH EPA EPBCATALUNYA 2000...
Totes les seccions són comunitats Majoritàries HomogèniesAlmenys 1 secció és una Comunitat Majoritària No HomogèniaAlmenys...
• La segregació residencial és el resultat d’unadeterminada configuració societal, però, alhora tambéés part del procés mi...
Com podem mesurar la segregació residencial?• La segregació residencial és un fenomenmultidimensional:•IGUALTAT: Distribuc...
•IGUALTATÍndex deDissimilitud•EXPOSICIÓÍndexdAïllamentSegregació residencial: Dissimilitud i AïllamentCom podem mesurar la...
Segregació residencial: Dissimilitud i AïllamentExemple de com funcionen els índexs:
ZONA 1 ZONA 2 ZONA 3Segregació residencial: Dissimilitud i Aïllament
700 100 100 3799 467 716 51 1246 100 742100 2818 153 1420 808 1073 90 542 251 606613 2672 1200 1345 1050 876 204 102 2456 ...
700 100 100 3799 467 716 51 1246 100 742100 2818 153 1420 808 1073 90 542 251 606613 2672 1200 1345 1050 876 204 102 2456 ...
700 100 100 3799 467 716 51 1246 100 742100 2818 153 1420 808 1073 90 542 251 606613 2672 1200 1345 1050 876 204 102 2456 ...
700 100 100 3799 467 716 51 1246 100 742100 2818 153 1420 808 1073 90 542 251 606613 2672 1200 1345 1050 876 204 102 2456 ...
700 100 100 3799 467 716 51 1246 100 742100 2818 153 1420 808 1073 90 542 251 606613 2672 1200 1345 1050 876 204 102 2456 ...
700 100 100 3799 467 716 51 1246 100 742100 2818 153 1420 808 1073 90 542 251 606613 2672 1200 1345 1050 876 204 102 2456 ...
700 100 100 3799 467 716 51 1246 100 742100 2818 153 1420 808 1073 90 542 251 606613 2672 1200 1345 1050 876 204 102 2456 ...
700 100 100 3799 467 716 51 1246 100 742100 2818 153 1420 808 1073 90 542 251 606613 2672 1200 1345 1050 876 204 102 2456 ...
700 100 100 3799 467 716 51 1246 100 742100 2818 153 1420 808 1073 90 542 251 606613 2672 1200 1345 1050 876 204 102 2456 ...
700 100 2091 3799 467 816 51 1246 100 742100 828 2153 1420 808 1073 90 542 251 606613 672 1200 1345 1050 876 204 102 2456 ...
Diversitat poblacional: Índex de SimpsonUna de les conseqüències del boom immigratori espanyolha estat la transformació de...
Diversitat poblacional: Índex de SimpsonPoblacióEspanya Ll. Amèrica Europa Occ. Europa Or. Àfrica Àsia AltresNascuts a:P(i...
Diversitat poblacional: Índex de SimpsonDos exemples de com funciona l’índex:Sant Adrià de Besòs (Població 2011: 34.157 -1...
Difusió i actualització:http://gedemced.uab.catGEDEM –Grup d’Estudis Demogràfics i de les Migracions@GEDEM_CED
CANVI DEMOGRÀFICI GESTIÓ MUNICIPAL DE LA DIVERSITAT
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Presentació canvi demografic_i_gestio_municipal_de_la_diversitat

1,211 views

Published on

Presentació realitzada en la jornada de presentació de la plana web del proyecte recerCaixa "Canvi Demogràfic i Gestió Municipal de la Diversitat", 4 de Juny de 2013, Espai Bonneamison

 • Be the first to comment

Presentació canvi demografic_i_gestio_municipal_de_la_diversitat

 1. 1. CANVI DEMOGRÀFICI GESTIÓ MUNICIPAL DE LA DIVERSITAT
 2. 2. Andreu Domingo, Albert SabaterAmparo González-Ferrer, Rocío Treviño,Xiana Bueno, Juan Galeano4 de juny de 2013CANVI DEMOGRÀFICI GESTIÓ MUNICIPAL DE LA DIVERSITAT
 3. 3. PROJECTE I+D+I PROJECTE RECERCAIXA“De la complementarietat al’exclusió? Anàlisisociodemogràfica de l’impactede la crisi econòmica en lapoblació immigrada”“Assentament de la poblacióimmigrada, canvi demogràfic igestió municipal de lainterculturalitat”2011-2014 2012-2014Presentació: Qui som?
 4. 4. Andreu Domingo Valls doctor enSociologia, subdirector del Centred’Estudis Demogràfics (CED) iprofessor associat del Departamentde Geografia a la UniversitatAutònoma de Barcelona (UAB)Albert Sabater Coll doctor enCensos i Enquestes pel CCSR de laUniversity of Manchester.Investigador del Centre for HousingResearch a la School of Geographyand Geosciences de la University ofSt Andrews.Amparo González Ferrer CientíficaTitular adscrita al Centro de CienciasHumanas y Sociales del ConsejoSuperior Investigaciones Científicas(CSIC) on participa en el Grupo deInvestigación de DinámicasDemográficas.Xiana Bueno Doctora en Demografiaper la Universitat Autònoma deBarcelona (UAB). Des de 2010 ésinvestigadora post-doctoralvinculada al Centre d’EstudisDemogràfics (CED) en la UAB.Juan Galeano llicenciat enSociologia per la Universitat deBarcelona, ajudant tècnicd’investigació i estudiant de doctoraten demografía al Centre d’EstudisDemogràfics (CED).Rocío Treviño Maruri Doctora enSociologia per la UniversitatAutònoma de Barcelona.Investigadora contractada al Centred’Estudis Demogràfics des de 1989.Equip RecerCaixa
 5. 5. 1) Identificar les diferents pràctiques en la gestió municipal de ladiversitat poblacional sorgida de la immigració internacional a Espanya.2) Analitzar el perfil demogràfic i de la concentració, segregació idiversitat residencial dels immigrants d’origen estranger a Espanya.3) Posar en relació les pràctiques de gestió i la diversitat de l’assentamentde la població estrangera a nivell municipal amb la finalitat de establiruna tipologia.4) Constatar l’impacte de la crisi econòmica en la gestió municipal de ladiversitat poblacional.5) Examinar el discurs sobre la diversitat dels responsables de la sevagestió a nivell municipal.Què fem? Proposta mitjans 2011
 6. 6. • Situar el cas d’Espanya i Catalunya en el centre de la discussió teòricasobre la relació entre l’assentament de la població immigrada i la gestiómunicipal de la diversitat poblacional• Reivindicar la perspectiva demogràfica en l’anàlisi I tractament de ladiversitat poblacional• Aportar elements per a la millora de la gestió de la diversitat a nivellmunicipal.Per què? Motivacions
 7. 7. ENQUESTA ANÀLISIDEMOESPACIALENTREVISTES ENPROFUNDITATANÀLISI QUANTITATIVA ANÀLISI QUALITATIVARocío TreviñoAmparo GonzálezAlbert SabaterJuan GaleanoAndreu DomingoXiana BuenoDIFUSIÓPàgina Web Banc de dadesCom ho fem? Metodologia
 8. 8. Crisis econòmica o canvi de model?De la “interculturalitat” a la “diversitat”?Com és mesura la Diversitat?Competències administratives: Governcentral, autonòmic i localFormació i evolució d’enclavaments ètnicsRelació de la segregació residencial i altresindicadors socioeconòmicsS’ha desenvolupat una gestió diferenciada aCatalunya?Què fem? Context d’anàlisi 2012-13
 9. 9. Estat de les enquestes: Catalunya
 10. 10. Comunitat majoritària homogèniaComunitat majoritària no homogèniaEnclavament pluralista tipus AEnclavament pluralista tipus BEnclavament polaritzatEnclavament mixtEnclavament exclusiuGrandària delmunicipiTipusd’enclavament“ètnic”Nivell desegregació1.000-10.000 habitants10.000-30.000 habitants30.000-50.000 habitants50.000-100.000 habitants100.000-1.000.000 habitants> 1.000.000 habitantsAlta > 50 Dissimilitud (ID) > 15 Aïllament (P*)Mitjana 30-50 ID 5-15 P*Baixa >30 ID >5 P*Total28categories6616Entrevistes: Construcció de les categories
 11. 11. Categoria Municipi Tipus denclavamentGrandària delMunicipiNivell desegregacióNombredenclavamentsNivelltècnicNivell polític1 Celrà 1.000-10.000 Baixa X CUP2 Tortosa 30.000-50.000 Mitjana X3 Reus 100.000-1.000.000Mitjana X4 Calaf 1.000-10.000 Baixa X5 Olot 30.000-50.000 Baixa X CiU6 Rubí X6bis Manresa X7 Pluralista 1.000-10.000 Baixa8 Pluralista 1.000-10.000 Mitjana9 Guissona 1.000-10.000 Alta 1 X ERC10 Castelló dEmpúries Baixa 2 X11 Salou Mitjana 2 X PP12 Montornès del Vallès Alta 1 X ICV13 Figueres Baixa 1 X14 Salt 4 X14bis Vic 1 X ERC15 Pluralista 30.000-50.000 Alta16 Pluralista 50.000-100.000 Baixa17 Pluralista 50.000-100.000 Mitjana18 Pluralista 50.000-100.000 Alta19 Lleida Baixa 1 X20 Sta Coloma de Gramenet 6 X20bis Mataró 1 X CiU21 Badalona 1 X PP21bis LHospitalet de Llobregat 3 X PSC22 Barcelona > 1.000.000 Baixa 18 X CiU232425262728ExclusiuPluralista100.000-1.000.000MitjanaAltaPolaritzatMixtePluralista10.000-30.00030.000-50.000MitjanaMajoritària homogèniaMajoritària NOhomogènia50.000-100.000 Baixa∑ = 30 entrevistesEntrevistes: Catalunya
 12. 12. ∑ = 29 entrevistesCategoria Municipi CCAATipusdenclavamentGrandària delMunicipiNivell desegregacióNombredenclavaments1 Burela (Lugo) GALÍCIA 1.000-10.000 Baixa2 Ordizia (Guipúscoa) PAÍS BASC 10.000-30.000 Baixa3 Logroño LA RIOJA 100.000-1.000.000Mitjana4 Mayorga (Valladolid) CASTELLA i LLEÓ 1.000-10.000 Baixa5 Almunia de Doña Godina, La (Saragossa) ARAGÓ 1.000-10.000 Baixa6 30.000-50.000 Mitjana7 Baixa 18 Benahavís (Màlaga) ANDALUSÍA Mitjana 19 Alcalà de Xivert (Castelló) COMUNITAT VALENCIANA Alta 110 Baixa 111 Mitjana 112 Moguer (Huelva) ANDALUSIA Alta 113 Baixa 114 Puerto de la cruz (S.C. Tenerife) ILLES CANARIES Mitjana 215 Alta 116 Benalmádena (Màlaga) ANDALUSIA Baixa 417 Mitjana 118 El Eijido (Almeria) ANDALUSIA Alta 318bis Roquetas de Mar (Almeria) ANDALUSIA Alta 419 Torrejon de Ardoz (Madrid) MADRID Baixa 120 Parla (Madrid) MADRID Mitjana 121 Almería ANDALUSIA Alta 122 > 1.000.000 Baixa 1523 Mijas (Màlaga) ANDALUSIA 50.000-100.000 Alta 624 10.000-30.000 Alta 325 30.000-50.000 Alta 626 100.000-1.000.000 Mitjana 1427 Adeje (S.C. Tenerife) ILLES CANÀRIES 30.000-50.000 Mitjana 228 50.000-100.000 Alta 4100.000-1.000.000MixtePolaritzatEsclusiu1.000-10.00010.000-30.00030.000-50.00050.000-100.000MajoritàriahomogèniaMajoritària NOhomogèniaPluralistaEntrevistes Espanya
 13. 13. Comunitats majoritàrieshomogèniesComunitats majoritàriesno homogèniesEnclavaments pluralistestipus A i BEnclavaments mixts,polaritzats o exclusius∑ = 59 entrevistesLocalització de les entrevistes
 14. 14. Crear coneixement a partir de la interaccióamb els agents responsables de la gestió.Que aquest coneixement contribueixi a lamillora de les condicions de vida de lapoblació resident al territori.Que aquest coneixement pugui millorar lagestió en la seva aplicabilitat.Què pretenem? Transferència de coneixement
 15. 15. CANVI DEMOGRÀFICI GESTIÓ MUNICIPAL DE LA DIVERSITAT
 16. 16. Presentació plana web: http//gedemced.uab.catEstructura de la presentació:1. Tipologia de classificació residencial per seccionscensals.2. Indicadors de segregació residencial permunicipis.3. Indicador de diversitat poblacional per municipis.
 17. 17. 0< 5(5-10](10-15](15-20](20-25](25-30]>=30Percentatge nascutsl’estrangerOne of the commonest featuresof modern societies is theregional concentration of ethnicpopulations, accompanied byhighly unequal regional rates ofeconomic growth.(Hirschman, 1983, 397-423)Font: elaboració pròpia amb dades del Padró Continu de l’Instituto Nacional de Estadística (INE).Percentatge nascuts a l’estranger: Catalunya 2011Catalunya Any 2011Nascuts aEspanya6.217.052(82,5%)Nascuts al’estranger1.322.566(17,5%)Poblaciótotal7.539.618
 18. 18. Nombre seccions censals per municipiCatalunya Any 2011SeccionsCensals5.0191 secció (648 municipis)2-10 (228)11-20 (35)21-40 (21)41-60 (4)61-80 (3)81-100 (3)101-150 (3)151-230 (1)1.061 (1)Font: elaboració pròpia amb dades del Padró Continu de l’Instituto Nacional de Estadística (INE).
 19. 19. ComunitatsMajoritàriesHOMOGÈNIESNO HOMOGÈNIESPLURAL DE TIPUS BMIXTSPOLARITZATSEXCLUSIUSEnclavamentsÈtnicsPLURAL DE TIPUS A50%80%30%Poulsen, M.; Johnston, R. yForrest, J. (2001) ‘Plural citiesand ethnic enclaves:introducing a methodology forcomparative study’,International Journal of Urbanand Regional Research, 33:2071-2082.Metodologia: Tipologia Residencial
 20. 20. ComunitatsMajoritàriesHOMOGÈNIES: on la població nascuda a Espanyarepresenta el 80% o més del total de la població.NO HOMOGÈNIES: on la població nascuda a Espanyarepresenta entre el 50 i el 79% del total de la població.PLURAL DE TIPUS B: on la població nascuda a Espanyarepresenta entre un 30 i un 49% del total, però en el qualcap grup arriba a representar un 20% del total de població.EnclavamentsÈtnicsPLURAL DE TIPUS A: on la població nascuda a Espanyarepresenta entre un 30 i un 49% del total, i un o més grupsdestrangers formen, com a mínim, un 20% del total de lapoblació però cap delles arriba a més del 60% dins lamateixa àrea.50%Metodologia: Tipologia Residencial
 21. 21. 0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%2000 2001 2002 2002 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011CMH CMNH EPA EPBCATALUNYA 2000-2011CATEGORIA Nº absolut Nº relatiuC.M.H. 3.543 70.5 %C.M.NO H. 1428 28.5 %E.P.A 431 %E.P.B 5Font: elaboració pròpia amb dades del Padró Continu del’Instituto Nacional de Estadística (INE).Composició del territori segons tipus residencialCATALUNYA 2011
 22. 22. Totes les seccions són comunitats Majoritàries HomogèniesAlmenys 1 secció és una Comunitat Majoritària No HomogèniaAlmenys 1 secció és un Enclavament PluralMUNICIPIS PER TIPUS RESIDENCIAL 2011Muncipi EnclavamentsBadalona 1Barcelona 18Hospitalet de Llobregat 3Mataró 1Montornès del Vallès 1Santa Coloma de Gramanet 6Terrassa 1Vic 1Castelló dEmpúries 2Figueres 1Lloret de Mar 4Roses 1Salt 4Guissona 1Lleida 1Salou 2Localització de enclavaments per municipiFont: elaboració pròpia amb dades del Padró Continu de l’Instituto Nacional de Estadística (INE).
 23. 23. • La segregació residencial és el resultat d’unadeterminada configuració societal, però, alhora tambéés part del procés mitjançant el qual es reprodueix ladesigualtat i la discriminació.Què és la segregació residencial?• La segregació residencial és el grau en el qual dos omés grups viuen separats els uns dels altres en zonesdistintes d’un entorn urbà comú.Segregació residencial: Dissimilitud i Aïllament
 24. 24. Com podem mesurar la segregació residencial?• La segregació residencial és un fenomenmultidimensional:•IGUALTAT: Distribució diferencial de dos grups al conjunt d’àrees queconformen una entitat geogràfica.•EXPOSICIÓ: grau potencial d’interacció entre membres de grups diferents.•CONCENTRACIÓ: quantitat relativa d’espai físic ocupada per un grupminoritari dins de l’entorn urbà.•CENTRALITZACIÓ: grau en el qual un grup minoritari està localitzat a prop delcentre d’un àrea urbana.•AGRUPACIÓ: la mida en que les àrees habitades per un grup minoritari sóncontigües les unes amb les altres.Segregació residencial: Dissimilitud i Aïllament
 25. 25. •IGUALTATÍndex deDissimilitud•EXPOSICIÓÍndexdAïllamentSegregació residencial: Dissimilitud i AïllamentCom podem mesurar la segregació residencial?• La segregació residencial és un fenomenmultidimensional:
 26. 26. Segregació residencial: Dissimilitud i AïllamentExemple de com funcionen els índexs:
 27. 27. ZONA 1 ZONA 2 ZONA 3Segregació residencial: Dissimilitud i Aïllament
 28. 28. 700 100 100 3799 467 716 51 1246 100 742100 2818 153 1420 808 1073 90 542 251 606613 2672 1200 1345 1050 876 204 102 2456 150300 1717 1578 300 1076 100 511 153 400 143906 156 1076 700 547 976 562 100 189 865600 102 1682 505 100 989 153 102 2976 105050 51 1643 578 716 767 818 201 1234 17652058 153 1399 790 3200 1100 964 156 100 982747 2056 1119 513 1840 176 1008 125 76 123500 200 2405 800 1073 102 1165 307 1275 49920% 70% 10%ZONA 1 ZONA 2 ZONA 3Segregació residencial: Dissimilitud i AïllamentPoblació total: 82.000 persones
 29. 29. 700 100 100 3799 467 716 51 1246 100 742100 2818 153 1420 808 1073 90 542 251 606613 2672 1200 1345 1050 876 204 102 2456 150300 1717 1578 300 1076 100 511 153 400 143906 156 1076 700 547 976 562 100 189 865600 102 1682 505 100 989 153 102 2976 105050 51 1643 578 716 767 818 201 1234 17652058 153 1399 790 3200 1100 964 156 100 982747 2056 1119 513 1840 176 1008 125 76 123500 200 2405 800 1073 102 1165 307 1275 49920% 70% 10%ZONA 1 ZONA 2 ZONA 3Segregació residencial: Dissimilitud i AïllamentPoblació total: 82.000 persones Població total: 18.000 persones
 30. 30. 700 100 100 3799 467 716 51 1246 100 742100 2818 153 1420 808 1073 90 542 251 606613 2672 1200 1345 1050 876 204 102 2456 150300 1717 1578 300 1076 100 511 153 400 143906 156 1076 700 547 976 562 100 189 865600 102 1682 505 100 989 153 102 2976 105050 51 1643 578 716 767 818 201 1234 17652058 153 1399 790 3200 1100 964 156 100 982747 2056 1119 513 1840 176 1008 125 76 123500 200 2405 800 1073 102 1165 307 1275 499Població total: 82.000 persones154 22 22 834 103 157 11 274 22 16322 619 34 312 177 236 20 119 55 133135 587 263 295 230 192 45 22 539 3366 377 346 66 236 22 112 34 88 31199 34 236 154 120 214 123 22 41 190132 22 369 111 22 217 34 22 653 23011 11 361 127 157 168 180 44 271 387452 34 307 173 702 241 212 34 22 216164 451 246 113 404 39 221 27 17 27110 44 528 176 236 22 256 67 280 110Població total: 18.000 persones20% 70% 10% 20% 70% 10%ZONA 1 ZONA 2 ZONA 3Segregació residencial: Dissimilitud i Aïllament
 31. 31. 700 100 100 3799 467 716 51 1246 100 742100 2818 153 1420 808 1073 90 542 251 606613 2672 1200 1345 1050 876 204 102 2456 150300 1717 1578 300 1076 100 511 153 400 143906 156 1076 700 547 976 562 100 189 865600 102 1682 505 100 989 153 102 2976 105050 51 1643 578 716 767 818 201 1234 17652058 153 1399 790 3200 1100 964 156 100 982747 2056 1119 513 1840 176 1008 125 76 123500 200 2405 800 1073 102 1165 307 1275 499154 22 22 834 103 157 11 274 22 16322 619 34 312 177 236 20 119 55 133135 587 263 295 230 192 45 22 539 3366 377 346 66 236 22 112 34 88 31199 34 236 154 120 214 123 22 41 190132 22 369 111 22 217 34 22 653 23011 11 361 127 157 168 180 44 271 387452 34 307 173 702 241 212 34 22 216164 451 246 113 404 39 221 27 17 27110 44 528 176 236 22 256 67 280 11020% 70% 10% 20% 70% 10%= 0 = 18 Modelo1Segregació residencial: Dissimilitud i AïllamentPoblació total: 82.000 persones Població total: 18.000 persones
 32. 32. 700 100 100 3799 467 716 51 1246 100 742100 2818 153 1420 808 1073 90 542 251 606613 2672 1200 1345 1050 876 204 102 2456 150300 1717 1578 300 1076 100 511 153 400 143906 156 1076 700 547 976 562 100 189 865600 102 1682 505 100 989 153 102 2976 105050 51 1643 578 716 767 818 201 1234 17652058 153 1399 790 3200 1100 964 156 100 982747 2056 1119 513 1840 176 1008 125 76 123500 200 2405 800 1073 102 1165 307 1275 499154 22 22 834 103 157 11 274 22 16322 619 34 312 177 236 20 119 55 133135 587 263 295 230 192 45 22 539 3366 377 346 66 236 22 112 34 88 31199 34 236 154 120 214 123 22 41 190132 22 369 111 22 217 34 22 653 23011 11 361 127 157 168 180 44 271 387452 34 307 173 702 241 212 34 22 216164 451 246 113 404 39 221 27 17 27110 44 528 176 236 22 256 67 280 11020% 70% 10% 20% 70% 10%= 0 = 18 Modelo1Segregació residencial: Dissimilitud i AïllamentPoblació total: 82.000 persones Població total: 18.000 persones
 33. 33. 700 100 100 3799 467 716 51 1246 100 742100 2818 153 1420 808 1073 90 542 251 606613 2672 1200 1345 1050 876 204 102 2456 150300 1717 1578 300 1076 100 511 153 400 143906 156 1076 700 547 976 562 100 189 865600 102 1682 505 100 989 153 102 2976 105050 51 1643 578 716 767 818 201 1234 17652058 153 1399 790 3200 1100 964 156 100 982747 2056 1119 513 1840 176 1008 125 76 123500 200 2405 800 1073 102 1165 307 1275 499154 321 22 834 103 157 11 274 22 2522 1621 34 312 77 236 20 119 55 4135 507 63 295 430 192 45 22 539 066 177 146 66 336 22 112 34 88 0199 34 236 54 120 214 123 22 41 30432 22 369 111 22 217 34 22 653 12111 11 401 127 157 168 180 44 271 36452 34 454 173 500 241 212 34 22 7364 451 600 113 404 39 221 27 17 0110 4 527 176 236 22 256 67 66 020% 70% 10% 29% 70% 1%= 30,48 = 22,41 Modelo2Segregació residencial: Dissimilitud i AïllamentPoblació total: 82.000 persones Població total: 18.000 persones
 34. 34. 700 100 100 3799 467 716 51 1246 100 742100 2818 153 1420 808 1073 90 542 251 606613 2672 1200 1345 1050 876 204 102 2456 150300 1717 1578 300 1076 100 511 153 400 143906 156 1076 700 547 976 562 100 189 865600 102 1682 505 100 989 153 102 2976 105050 51 1643 578 716 767 818 201 1234 17652058 153 1399 790 3200 1100 964 156 100 982747 2056 1119 513 1840 176 1008 125 76 123500 200 2405 800 1073 102 1165 307 1275 499154 321 22 834 103 157 11 274 22 2522 1621 34 312 77 236 20 119 55 4135 507 63 295 430 192 45 22 539 066 177 146 66 336 22 112 34 88 0199 34 236 54 120 214 123 22 41 30432 22 369 111 22 217 34 22 653 12111 11 401 127 157 168 180 44 271 36452 34 454 173 500 241 212 34 22 7364 451 600 113 404 39 221 27 17 0110 4 527 176 236 22 256 67 66 020% 70% 10% 29% 70% 1%= 30,48 = 22,41 Modelo2Segregació residencial: Dissimilitud i AïllamentPoblació total: 82.000 persones Població total: 18.000 persones
 35. 35. 700 100 100 3799 467 716 51 1246 100 742100 2818 153 1420 808 1073 90 542 251 606613 2672 1200 1345 1050 876 204 102 2456 150300 1717 1578 300 1076 100 511 153 400 143906 156 1076 700 547 976 562 100 189 865600 102 1682 505 100 989 153 102 2976 105050 51 1643 578 716 767 818 201 1234 17652058 153 1399 790 3200 1100 964 156 100 982747 2056 1119 513 1840 176 1008 125 76 123500 200 2405 800 1073 102 1165 307 1275 499154 321 22 634 53 257 0 289 22 2522 1621 34 462 77 377 20 119 55 4135 597 13 195 430 192 45 22 539 076 430 146 10 106 122 112 34 88 0244 144 136 54 20 114 123 12 41 30432 122 369 55 0 217 10 22 653 12111 6 201 57 77 68 90 44 281 36463 134 654 173 400 100 212 34 12 7640 502 600 218 484 39 121 27 7 0120 4 727 76 260 22 256 0 66 020% 70% 10% 35% 64% 1%= 50,05 = 24,71 Modelo3Segregació residencial: Dissimilitud i AïllamentPoblació total: 82.000 persones Població total: 18.000 persones
 36. 36. 700 100 100 3799 467 716 51 1246 100 742100 2818 153 1420 808 1073 90 542 251 606613 2672 1200 1345 1050 876 204 102 2456 150300 1717 1578 300 1076 100 511 153 400 143906 156 1076 700 547 976 562 100 189 865600 102 1682 505 100 989 153 102 2976 105050 51 1643 578 716 767 818 201 1234 17652058 153 1399 790 3200 1100 964 156 100 982747 2056 1119 513 1840 176 1008 125 76 123500 200 2405 800 1073 102 1165 307 1275 499154 321 22 634 53 257 0 289 22 2522 1621 34 462 77 377 20 119 55 4135 597 13 195 430 192 45 22 539 076 430 146 10 106 122 112 34 88 0244 144 136 54 20 114 123 12 41 30432 122 369 55 0 217 10 22 653 12111 6 201 57 77 68 90 44 281 36463 134 654 173 400 100 212 34 12 7640 502 600 218 484 39 121 27 7 0120 4 727 76 260 22 256 0 66 020% 70% 10% 35% 64% 1%= 50,05 = 24,71 Modelo3Segregació residencial: Dissimilitud i AïllamentPoblació total: 82.000 persones Població total: 18.000 persones
 37. 37. 700 100 2091 3799 467 816 51 1246 100 742100 828 2153 1420 808 1073 90 542 251 606613 672 1200 1345 1050 876 204 102 2456 150300 1717 1578 300 1076 100 511 153 400 143906 156 1076 1100 547 976 562 100 189 865600 102 1682 505 155 989 153 102 2976 105050 51 1643 578 716 767 818 201 1234 1765858 153 1399 790 3200 1100 964 156 100 982747 2056 1119 713 1840 176 1008 125 76 123500 443 2405 1000 1073 102 1165 307 1275 499154 721 22 634 53 257 0 289 22 2522 2021 34 462 77 377 20 119 55 4135 597 13 195 130 192 45 22 339 076 430 146 10 106 122 112 34 88 0244 144 136 54 20 114 123 12 41 30432 572 369 55 0 217 10 22 253 12111 706 201 57 77 68 90 44 281 36463 834 254 173 150 100 212 34 12 7640 502 600 218 84 39 121 27 7 0120 5 27 76 260 22 256 0 66 014% 76% 10% 50% 49% 1%Modelo4= 82,18 = 38,20Segregació residencial: Dissimilitud i AïllamentPoblació total: 82.000 persones Població total: 18.000 persones
 38. 38. Diversitat poblacional: Índex de SimpsonUna de les conseqüències del boom immigratori espanyolha estat la transformació de la seva geografia humana.Com podem mesurar l’increment de la diversitatpoblacional?Índex de Diversitat de SimpsonOn: S és el nombre de grups representats en un àrea i P(i)és la mida d’un grup com proporció del total de poblacióa l’àrea d’estudi (municipi en el nostre cas)
 39. 39. Diversitat poblacional: Índex de SimpsonPoblacióEspanya Ll. Amèrica Europa Occ. Europa Or. Àfrica Àsia AltresNascuts a:P(i)P(i)2100 100 100 100 100 100 1000,1428 0,1428 0,1428 0,1428 0,1428 0,1428 0,14280,0204 0,0204 0,0204 0,0204 0,0204 0,0204 0,0204ƩP(i)2 = 0,14 SDiv= 1/0,14 = 7Exemple de com funciona l’índex:
 40. 40. Diversitat poblacional: Índex de SimpsonDos exemples de com funciona l’índex:Sant Adrià de Besòs (Població 2011: 34.157 -11,3% est.)PoblacióEspanya Ll. Amèrica Europa Occ. Europa Or. Àfrica Àsia AltresNascuts a:P(i)P(i)230.283 1.893 313 334 609 708 150,8866 0,0554 0,0092 0,0098 0,0178 0,0207 0,00040,7860 0,0030 0,00008 0,00009 0,0003 0,0004 0,0000001ƩP(i)2 = 0,79 SDiv= 1/0,79 = 1,2658PoblacióEspanya Ll. Amèrica Europa Occ. Europa Or. Àfrica Àsia AltresNascuts a:P(i)P(i)229.610 2.073 342 404 1.289 503 110,865 0,0606 0,01 0,0118 0,0377 0,0147 0,00030,7482 0,0036 0,0001 0,0001 0,0014 0,0002 0,00000009ƩP(i)2 = 0,75 SDiv= 1/0,75 = 1,3267Montcada i Reixac (Població 2011: 34.232 -13,5% est.)
 41. 41. Difusió i actualització:http://gedemced.uab.catGEDEM –Grup d’Estudis Demogràfics i de les Migracions@GEDEM_CED
 42. 42. CANVI DEMOGRÀFICI GESTIÓ MUNICIPAL DE LA DIVERSITAT

×